19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Конспект уроку з англійської мови для 11 класу на тему «Art in our life».

Про матеріал

Самоаналіз

Сьогодні в 11-Б класі був проведений урок з теми «Art in your life». Це другий урок з даної теми. Ця тема є досить актуальною для учнів даного віку. В групі навчаються 13 учнів. Інтерес учнів до вивчення англійської мови достатньо високий.

1 учень мають високий рівень знань

8 учнів – достатній рівень

4 учнів – середній рівень

Низького рівня немає.

При плануванні даного уроку було враховано вікові, психологічні та індивідуальні особливості учнів. На уроці була поставлена триєдина мета: навчальний аспект, розвиваючий та виховний. Згідно мети були поставлені наступні завдання:

 • Øвчити учнів усному монологічному висловлюванню з теми «Art in your life»
 • Øпоповнити та розширити знання учнів з даної теми;
 • Øрозвивати навички читання, аудіювання, письма та усного мовлення;
 • Øрозвивати в учнів самостійне логічне мислення, уяву, увагу, пам'ять, мовну здогадку;
 • Øформувати граматичні навички вживання умовних речень;
 • Øформувати вміння працювати в групі;
 • Øвиховувати в учнів інтерес до мистецтва.
 • Цей урок є особистісно – зорієнтованим з використанням інтерактивних технологій і всіх його етапів (орієнтації, ціле покладання, проектування, етап організації виконання плану, контрольно – оціночний етап) дотримано.

Тип уроку : систематизація і узагальнення вивченого матеріалу

Форма уроку: урок дискусія.На уроці використовувались наступні методи навчання: словесний, практичний, наочний, пізнавальний.

Щоб зреалізувати мету, на уроці використовувалися наступні методичні прийоми: фронтальне опитування, , розповідь, дискусія, показ, демонстрація,прес- метод,товсті/тонкі запитання та метод «Insert».

Всі ці прийоми, методи, форми роботи спрямовані на створення ситуації успіху, яка формувала внутрішню мотивацію навчання учнів.

Для створення комфортних умов роботи, на уроці використовувалося наступне методичне обладнання дошка та ноутбук.

На уроці використовувалися 4 види навчальної діяльності: усне мовлення, читання, аудіювання та письмо.

На уроці здійснювався зворотній зв'язок і такі режими роботи: вчитель-учні, вчитель учень1,2…

Темп уроку був достатньо високим. Мовною практикою були охоплені практично всі учні.

Елемент несподіваності та сюрпризу, використаний на уроці допомагає розвивати творчу активність учнів. Колективна форма роботи, яка здійснювалася на уроці допомагає зробити урок яскравим та таким, який запам'ятається дітям. Також технологія співробітництва змушує учнів відповідати не тільки за себе, а за результат своєї команди.

На уроці використовувалися: соціальна компетентність, комунікативна, здоров'язберігаюча, міжпредметна.

На уроці була проведена фіз. хвилинка та релаксація , яка дозволила учням зняти втомленість.

В кінці уроку була проведена рефлексія.Оцінки учнів будуть аргументовані після перевірки письма.

Домашнє завдання було диференційним.На уроці панувала доброзичлива атмосфера.Час було використано раціонально.

Вважаю, що на уроці було досягнуто всіх цілей.

Перегляд файлу

Дата : 12.02.2018

Класс: 11-Б

                    Ход урока:

 1. Организационный этап (мотивирование учащихся на урок, постановка учебных задач).

         (переключение внимания на ИЯ):

-Good morning. I’m glad to see you. How are you today?

The topic of our lesson isn't new for you. We continue to study the topic «Art in our life». Today we have different kinds of activity. Firstly, you should tell your reports about different ways of art. Secondly, we'll watch video and I'll ask you to answer some questions.. Today we are going to speak about  ….(определение целей и задач урока)  The lesson is number 5

Составления плану урока.

II. Основной этап (фонетическая и речевая разминка, повторение изученного материала, мотивация на работу по теме, развитие навыков говорения по теме «Art», развитие умений прогнозирования содержания текста по заголовкам, введению к тексту, иллюстрациям, развитие навыков поискового и изучающего чтения).

 

Фонетична зарядка впр 5 с. 86

Повторения лексики впр.1с.86.

 

Let’s start from the epigraph:

Everything you can imagine is real’ P. Picasso

Comment it on. Do you agree with it? Why? Why not?

Практика аудирования .Просмотр видео.

You watched the video about Pablo Picasso and mark the statements from Pablo Picasso’s biography. The video talks about Picasso being a child prodigy - he really could draw and paint brilliantly - and how he'd completed 5 years at art school by the time he was 18. The video also talks  about his paintings, Guernica in particular, and his female companions such as Olga Khokhlova. This art video also talks briefly about Picasso's Blue Period and his Cubist paintings and explains why Picasso is regarded as a genius in a number of forms of art.

 

Использование метода «Insert».

+я это знал

-я это не знал

?это меня удивило

! я хотел бы узнать

 1. Pablo Picasso was born in Spain in 1881.
 2. His father was a worker
 3. P. Picasso met G. Braques in Paris.
 4. Pablo Picasso married to Olga Khoklova who introduced him to high society.
 5. One of his famous pictures is ‘Guernica’
 6. He died in the USA.

Let’s check.

 

Практика говорения :-What modern Ukrainian artists do you know ? - What kind of art do you like?

- What is your favourite artist?

 

 Описание работ художника с использование наглядности.

Практика диалога.

Let’s continue our lesson. Why don’t you realize your life without art ?

Well, I think that you are tired a little bit and I suggest to do exercises.

Физкультминутка

 

Практика аудирования. Смысловое чтение и слушание (осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи, извлечение необходимой информации из прослушанного текста, определение основной и второстепенной информации).

Open your books on page 87 and look through the tex. - Now let’s listen.

+ True

-False

 Ex 2р.85

Well, I think that you are tired a little bit and I suggest relaxing

Релаксация

   Well done, take your sit at the desk. And before we continue our lesson let`s have a minute of relaxation. Sit comfortable. Close your eyes. Breath in. Breath out. Let` image warm spring. You are sitting on the sand. The weather is fine. The sun is shining. The light wind is blowing. The world is full of wonders. You are  quite. Your brain relaxes. There is calm in your body. You are relaxing. You love relatives, your friends. You can do anything. You have much energy. You are in good mood. (music) Open your eyes.

         Are you ready for our next task?

Правила описания  живописи .(wb р.59 )

Написание письма (80-100 слов)

 

III. Заключительный этап.

Children, our lesson is over. I’ve enjoyed your work at the lesson today. You are very active and attentive. Now let’s analyze our work. What have you learnt at the lesson? Right you are. We’ve learnt new words and practiced them in making sentences. Your marks are … .  Put smile on the desk……Your home task is on the «Classroom" … . Thank you. You may be free. See you soon! Good-bye! (рефлексия, анализ выполненной работы, выставление отметок и запись домашнего задания).

 

 

 

 

 

docx
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
1926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку