Конспект уроку з англійської мови для 6 класу на тему: "Спорт у нашому житті"

Про матеріал

формувати предметні компетентності з іноземної мови, навчати та відпрацьовувати правильну вимову іншомовних слів.-відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць і активізувати їх в мовленні, навчати застосовувати отримані знання на практиці під час виконання вправ,уміння висловлювати свої думки англійською мовою, монологічне мовлення учнів уміння працювати в групах, в парах,уміння орієнтуватися в англомовній культурі ;уміння самостійно шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її; розвивати відповідальне ставлення до власного здоров'я та безпеки, підтримувати прагнення учнів до здорового способу життя та залучати їх до підтримання власного здоров'я ( протягом уроку шляхом фізкультхвилинок та релаксацій).

Перегляд файлу

Тема: «Спорт у нашому житті»

Мета:

навчальна: формувати предметні компетентності з іноземної мови:

 • фонологічну -навчати та відпрацьовувати правильну вимову іншомовних слів.
 • лексичну -відпрацювати вживання вивчених лексичних одиниць і активізувати їх в мовленні, навчати застосовувати отримані знання на практиці під час виконання вправ.

розвивальна: розвивати ключові компетентності учнів:

 • комунікативну -уміння висловлювати свої думки англійською мовою, монологічне мовлення учнів;
 •  соціальну- уміння працювати в групах, в парах;
 • полікультурну - уміння орієнтуватися в англомовній культурі ;
 • уміння вчитися впродовж життя- уміння самостійно шукати нову інформацію з різних джерел та критично оцінювати її;
 • екологічну грамотність і здорове життя- розвивати відповідальне ставлення до власного здоровя та безпеки, підтримувати прагнення учнів до здорового способу життя та залучати їх до підтримання власного здоров’я (  протягом уроку шляхом фізкультхвилинок та релаксацій).

виховна: 

 • виховувати почуття колективізму та взаємодопомоги;
 • прищеплювати любов до спорту, формувати навички здорового способу життя.

Інтегрована змістова лінія- здоровя та безпека життєдіяльності

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок

Технології  навчання: ігрові технології, технологія диференційованого навчання, пояснювально-ілюстративне навчання.

Методи: дослідницький метод, бесіда, розповідь-пояснення, метод проектів.

 Акмеологічні прийоми: «Внесення мотиву», прийом «Шикуйсь», прийом «Ефект навіювання», прийом «Невтручання», прийом «Емоційне заохочення» .

Форми роботи: індивідуальна, робота в групах, парах, фронтальна

Обладнання уроку: підручник, картки із завданнями  та із зображенням видів спорту, мультимедійний екран, ноутбук, навчальна презентація.

Очікувані результати:

Учні повинні вміти:

- уживати вивчені лексичні одиниці в діалогічному та монологічному мовленні;

- розповідати про улюблений вид спорту;

- задавати питання з теми та відповідати на них.

План уроку:

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

ІІ. Цілепокладання.

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку;
 2. Мотивація навчальної діяльності;
 3. Визначення очікуваних результатів.

ІІІ. Цілереалізація.

 1. Уведення в іншомовну атмосферу.
 2. Фонетична розминка.
 3. Перевірка домашнього завдання; відтворення й коригування опорних знань, умінь та навичок, необхідних для самостійного виконання практичних завдань уроку.
 4. Загальний інструктаж, усвідомлення алгоритму дій. Виконання вправ під контролем та за допомогою вчителя. Робота в парах.
 5. Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою вчителя,

враховуючи індивідуальні можливості.

 5.1.Створення проекту. Робота в групах.

5.2.Робота з лексичним матеріалом. Індивідуальна робота.

 1. Фізкультпауза
 2. Аудіювання.
 3. Повторення граматики-уживання дієслів do, play, go with some kinds of sport. Розвиток навичок писемного мовлення.
 4. Читання тексту та виконання післятекстової вправи .
 5. Узагальнення та систематизація учнями результатів роботи.

10.1.Інтелектуальна гра «Подумай і відгадай».

10.2.Гра « Забити гол».

ІV. Рефлексивно – оцінюючий

 1. Підведення підсумків уроку
 2. Повідомлення домашнього завдання
 3. Рефлексія
 4. Цінування, оцінювання

Хід уроку:

І. Орієнтація, мотивація навчальної діяльності

Т: The bell has gone. Stand up, please. Good morning, dear friends! I’m glad to see you. Welcome to English lesson! How are you today?

- Ps :Fine, thanks.

- Sit down, please. I’m fine too. If you are ready, let’s begin our lesson.

 

Доброго ранку, діти. Я дуже рада вас бачити. Як настрій? Good morning pupils! Today  we have guests at the lesson, but don’t be shy and shy. Be brave, smart, happy, try to do your best and be good pupils.)

Сьогодні незвичайний урок. У нас на уроці гості. Будьте розумними, слухняним, уважно слухайте й усе у вас вийде.

 Look at the screen. I would  like to start our lesson with proverb: “To have a healthy mind you must have a healthy body”. Translate it. Do you agree with this proverb? I’d like to know how you can translate this statement? ( Погляньте на екран. Я хотіла б розпочати наш урок з прислівя «Для того, щоб мати здоровий розум-треба мати здорове тіло». Ви згодні з ним?)

ІІ. Цілепокладання.

 1. Повідомлення теми, мети , завдань уроку.

T: Тема нашого уроку: « Спорт у нашому житті». Сьогодні на уроці ми повторимо лексику з теми «Спорт», виконаємо різноманітні  вправи, будемо працювати в групах та в парах, розповідати про свої улюблені види спорту ,що допоможе нам  систематизувати навчальний матеріал з теми. Today we are going to speak about sports and games, you  will  speak  about  your  favorite  sports,   work  in  groups  and  pairs,  we will revise the material of previous lessons, speak about sport in you life.  You  know,  sport  is  very  important  to  everybody,  Do  you  agree  with  me?

 1. Мотивація навчальної діяльності.

 T:А як ви думаєте, для чого нам потрібно вивчати цю тему. Відповіді учнів…

 Для того щоб бути усебічно розвиненою особистісю ми повинні знати усі види спорту та їх значення в житті та для того , щоб ми могли спілкуватися з іноземними друзями. Цей урок є передостаннім в цій темі. Тому ми повинні добре повторити навчальний матеріал, щоб гарно написати контрольну роботу  та я сподіваюся, що ви напишете її відмінно. Ця тема є дуже актуальною, бо у «здоровому тілі-здоровий дух». In order to be a well-developed personality, we must know all the sports and their significance in life and, in order that we can communicate with foreign friends. And this lesson is last before the test. I am sure that you will write this test excellent.

3.Визначення очікуваних результатів.

T: Чого ви очікуєте від уроку? Прийом –Незакічене речення…

ІІІ. Цілереалізація.

1. Уведення в іншомовну атмосферу. Warmingup

T: And now please answer my question.

 1. Do you like sports?
 2. What is your favourite kind of sport?
 3. Do you take part in sport competition?
 4. Can you play tennis?

2.Фонетична розминка. Phonetic drills.

T: Look at the blackboard and repeat after me. Pay attention to the highlighted    letters.

Will you repeat the words after Kate?

[æ]

[ei]

[u:]

[o:]

[p]

[b]

can

day

school

basketball

play

boy

 

play

football

volleyball

 

ball

 

volleyball

 

football

 

football

 

3.Перевірка домашнього завдання; відтворення й коригування опорних знань, умінь та навичок, необхідних для самостійного виконання практичних завдань уроку.

 T: I.Вдома вам треба було вивчити слова .Look at the screen and name the sports. What is your attitude to them?.( А зараз, будь ласка, подивіться на екран. Ваше завдання-перекласти  англійською  мовою ці види спорту й виразити своє ставлення до них, використовуючи фрази : I like, I do not like, I am fond of, I am good at).

T:ІI Ми знаємо, що в класі є спортсмен і у вас звилася можливість задати йому запитання, які вас цікавлять. (високий рівень)

1. Інтерв’ю із спортсменом.

4. Загальний інструктаж, усвідомлення алгоритму дій. (Виконання вправ під контролем та за допомогою вчителя).

Work  in  pairs.( Робота в парах)

T: Your next task is to make up, as many words as you can, from the word “championship”. (Учні складають якомога більше слів із слова “championship”)

5. Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою вчителя,

враховуючи індивідуальні можливості.

1.Speaking( Говоріння). Робота в групах. Створення проекту.

T: Many people like sport. But a great number of people don’t go in for sports. Are you good or against sport? Let’s divide in two groups. The 1st group will think and tell us about good sides of sport, another one – about bad sides of sport. I will give some pieces of paper , pictures and  some phrases and you have to make a poster . Then we  will make our general collage “Sport in our life”. You should  go the blackboard and stick your poster, and retell what you did.

2. Робота з лексичним матеріалом.( Індивідуальна робота)

T: Complete the chart by matching each sport with and equipment which go with it.

skis racket  oar ball gloves river  net   set  table bat  goal  stick puck bike  helmet   stop watch  sneakers

 

sport

equipment

football
boxing
skiing
basketball
tennis
ice-skating
rowing
swimming

Boots
Gloves
Skis
Ball
Racket
Hoop
Boat
Oar
 

 

6.Фізкультпауза.

Ми вже з вами так гарно попрацювали, зробили стільки завдань! Тепер час відпочити! (учні виконують фізичні вправи та співають пісеньку під мультимедійний супровід)

T: Children, are you tired? Let’s have a rest. Stand up, please. Who wants to be the trainer? Kate, come to the front.

7.Аудіювання. Listening Comprehension.

T: Well, children, today we’ve got a letter to our school newspaper. We received it from Olya. She writes about her friend Masha and her interests. You will listen it, then say are the statements true or false.  До нашої шкільної газети надійшов лист від Ольги, яка пише про свою подругу Машу та її інтереси. Давайте його послухаємо й спробуємо відповісти на запитання. 

8. Повторення граматики-вживання дієслів do, play, go with some kinds of sport .Розвиток навичок писемного мовлення.Writing .

1.T: Діти, уважно подивіться на екран. Вам треба вставити пропущені дієслова. Але спочатку давайте пригадаємо правило уживання цих дієслів. (Діти пригадують правило та виконують завдання в зошитах).

2. Group these activities into indoor and outdoor sports:

(T:Розподіліть ці види спорту на критий спорт  та на спорт на свіжому повітрі)

 •                   Sailing
 •                   Swimming
 •                   Running
 •                   Cycling
 •                   Wrestling
 •                   Karate
 •                   Horse-riding
 •                   Badminton
 •                   Ping Pon

3. T: А зараз , діти , давайте згадаємо, як називаються люди, які займаються тим чи іншим видом спорту.( Подивіться на екран та утворіть від поданих слів іменники).Make up nouns from the following words  play-player, swim-swimmer, run-runner, ski-skier, win-winner.

9. Читання тексту та виконання після текстової вправи .Reading

T:Read the text about Ben and say are the statements true or false?( У вас на партах тексти із завданнями. Ви повинні  прочитати  іх та сказати правильні твердження чи ні).

Hello. My name is Ben. I’m 11. I go in for sport. I like to play football. I go to the stadium to play football. I can play football very well. My favourite sport is judo. I cannot play basketball. My father can play baseball very well. What sport do you like?

True/False

 1.               Ben is not a pupil. (F)
 2.               He is a good football-player. (T)
 3.               Judo is not his favourite sport. (F)
 4.               He cannot play baseball. (T)
 5.               His mother can play baseball very-well. (F)

10.Узагальнення та систематизація учнями результатів роботи

1. Guessing game( Інтелектуальна гра)

Children are given pictures with sports. They listen to the teacher and raise the picture.

T: And now I would like you solve  the  riddles  about  sport.( А зараз, будь-ласка, відгадайте загадки про спорт)

Favorite  sport  in  England (football).

A  game  similar  to  tennis (badminton).

Sport  on  two  wheels (cycling).

Another  name  for  table  tennis (ping-pong).

The  queen  of  sport (athletics).

2.Score your goal.( Забити гол)

T:You have some balls on your tables, take one, please and write down your opinion of the lesson or your good wishes for your classmates, teacher or our guests and stick your ball into the gates on the blackboard.

ІV. Рефлексивно – оцінюючий

 1.               Підведення підсумків уроку.

T: Наш урок підходить до кінця. Ви молодці! Ви сьогодні дуже гарно попрацювали! Сподіваюсь, що зараз ви всі зможете виконати домашнє завдання до наступного уроку й добре впораєтеся з контрольною роботою.

Id  like  to  say  that  you  were  perfect. We  have  done  a  lot  and  learned  a  lot  about  sports.  I  like  your  active  work  at  the  lesson.

2.  Повідомлення домашнього завдання

1.T:Your home task  for the next time will be exercise 6 page 76( Fill in the sentences with the linking words ‘and’, ‘because’, ‘but’.

2.T:The next  home task will be to do a project “Popular sports in Great Britain”. You must do some research and find out:

What kinds of sports are popular in Great Britain?

Describe one of these sports: name, history, equipment, manner of play, tournaments, and greatest sportsmen.( high level)

3.Рефлексія. Метод «Мікрофон»

T: Вам сподобався урок?

Які завдання вам сподобалися найбільше?

Чого ви навчилися на уроці?

Did you know anything new?

What have you learnt today?

Which of you is pleased your work?

4. Цінування. Оцінювання.

T:Ви молодці! Мені сподобалось…

Thank you very much for your work. Have a nice day!

Коментування оцінок…

1

 

docx
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
2636
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку