26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Конспект уроку з англійської мови "З історії Києва"

Про матеріал
В даному файлі ви знайдете конспект уроку, додатки, презентацію, самоаналіз уроку, а також усі необхідні аудіофайли.
Перегляд файлу

Урок №                                                                                                                                         Дата:

Клас: 7-А

Тип уроку: урок-подорож

Тема: Legend of Kyiv / Легенда Києва

Мета: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

        Навчальна: систематизувати й удосконалити навички використання таких граматичних часів як Present Simple, Past Simple, Past and Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, повторити лексичний матеріал з теми, а також і той, що вивчався у попередні роки.

        Розвивальна: розвивати навички аудіювання, читання, письма, говоріння; удосконалювати мисленнєві дії, аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати.

        Виховна: виховувати любов до Батьківщини та її історії, прививання поваги до наших предків, виховувати в учнів самостійність, справедливість, доброзичливість, гуманність, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Обладнання: ІКТ, підручник, ілюстрований матеріал, аудіо та відео матеріали, мапи, слайдова презентація

Хід уроку

 1. Prepare for reception of foreign language / Підготовка до сприймання іноземного мовлення
 1. Greetings / Привітання

Good morning, pupils. I’m glad to see you. Sit down, please.

 1. Topic / Повідомлення теми

Today we are going to make a wonderful trip in the past. We shall try to reveal old secrets, to know something new about one of the oldest cities in Ukraine. The topic of our lesson is Legend of…. But I shall not tell it now. You will try to guess this city.

 1. Warming-up / Розминка

 

 

Tongue twister

                                                                    Peter Piper

Peter Piper picked a pack of pickled peppers;
A pack of pickled peppers Peter Piper picked;
If Peter Piper picked a pack of pickled peppers,
Where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked?

 

 1.  Put the goal of the lesson / Повідомлення мети уроку.
 • To create a comfortable environment for learning where every student feels his success, intellectual ability, independence.
 • To organize and improve the skills of using such grammar tenses as Present Simple, Past Simple, Past and Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, repeat lexical material on the topic, as well as other lexical units which we have been studied in previous years.
 • To develop skills of listening, reading, writing, speaking, improve the thinking action, analyze, compare, organize and summarize, argue and justify.
 • To grow up love of country and its history, to show respect to our ancestors, to educate students of autonomy, justice, kindness, humanity, diligence, perseverance, willingness to work creatively.

 

 1. The main part of the lesson / Основна частина уроку.
 1. Introduction of old Kyiv. Journey into the past / Знайомство з старим Києвом. Подорож у минуле.

А) Вчитель пропонує учням розглянути малюнки старого міста та описати їх, надати характеристику деталям та архітектурним пам’яткам, місцевості.

У цій вправі повторюється лексичний та граматичний матеріал, вивчений як на попередніх уроках, так і в минулих роках навчання.

Now, please, look at the screen. Here you can see many old pictures of a mystery city. Try to guess what it is on the photos. Maybe it will help you to understand the legend I am talking about.

                 Б) Вчитель пропонує учням заслухати уривок з відомої української пісні  «Як тебе не любити, Києве мій» та зачитує слова з пісні на англійській мові. Учні повинні відгадати місто.

So, maybe this song will help you to guess our majestic city. Listen to it very attentive and I shall read you a small part of it. I am sure you know this melody and words.   

My Kyiv (Києве Мій)

Green sea rises in waves, quiet day burns down,

the Dniper's banks become dear to me,

where the branches of love dreams sway..

How can I not to love you, my Kyiv!

Velvet of the evenings, like the surf of happiness...

How can I not to love you, my Kyiv!

Cannes look into my heart, I will melt my heart with them,

May they tell to my beloved, how faithfully I love.

I will live and dream on the wings of hopes...

How can I not to love you, my Kyiv!

 1. Study of new lexical material / Вивчення нового лексичного матеріалу.

На дошці представлені слова, які будуть використовуватися далі протягом уроку та можуть бути незнайомі учням.

Children, look at the screen very attentive. Here you can see a lot of interesting words and word combinations. Let’s try to translate them together.

                   Учні разом з вчителем перекладають слова. Незнайомі слова записують у свої словники.

 1. The development of listening skills / Розвиток навичок аудіювання.

Троє учнів виходять до дошки зі своїми доповідями та розповідають про Київ та легенду його заснування.

Three students of you class have made reports about legend of Kyiv. Come to the blackboard please and tell us this interesting story.

 1. The development of writing and reading, speaking skills / Розвиток навичок письма та читання, говоріння.
 1. Учні відкривають свої підручники на сторінці 203, Впр. 3 та виконують завдання до прослуханої легенди. Завдання полягає у виявленні правдивих чи неправдивих тверджень. Якщо твердження являється невірним, учень повинен обґрунтувати свою точку зору.

And now I want to check your knowledge concerning heard material, so open, please, your books on

page 203, ex. 3. The task is to find true or false sentences and if it is false to explain why.

                  б) Далі учні працюють з наступною вправою. Впр. 4, ст. 204. На дошці дані слова та вирази, які необхідно вставити у пропущенні місця у реченні. Учні повинні поставити їх відповідну змісту та граматичного часу. 

Look, please, on the next exercise. You should put an appropriate phrase or a word in missing places.

 1. The return from the past to modern Kyiv / Повернення з минулого у сучасний Київ.

Робота з мапою Києва. Двом учням пропонується виступити у ролі гідів. Усі інші грають роль іноземних гостей та туристів. Вони повинні задавати питання на які гіди повинні надати відповіді.

And now I want you to play a game. I need two people who will be our guides for today. Other ones are foreigners. You need to put guides questions concerning Kyiv. And they should show it on the map. 

 1. Farewell to Kyiv / Прощання з Києвом.

Учні співають гімн України на англійській мові.

Our journey is coming to end. Ukraine is very rich country with its gorgeous people, wonderful traditions and customs. I want you to stand up and honor all the people who protect our land and live in our marvelous Motherland.

Anthem

Glorious spirit of Ukraine shines and lives forever.

Blessed by Fortune brotherhood will stand up together.

Like the dew before the sun enemies will fade,

We will further rule and prosper in our promised land.

We will lay our soul and body for the cherished freedom.

Cossack blood will raise the nation of the joyous people.

For the liberty the folk strives ardently from San to Don,

And will let no alien power in our common home.

 1. The final part of the lesson / Заключна частина уроку.
 1. Домашнє завдання / Homework

Написати невеликий твір про легенду Києва.

 1. Summing up / Підведення підсумків уроку.

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Самоаналіз  уроку

з англійської мови в ___7-А__ класі СШ № _ 6_______

вчителя Левицької Т.С.

по темі "Легенда Києва"

 

1. Психолого-педагогічна характеристика класу.

 

Клас дуже неоднорідний по успішності.

Є учні, що важко сприймають новий матеріал, але є такі, що мають високі успіхи у вивченні англійської мови.

Учні цього класу непогано володіють навичками індивідуальної роботи та роботи в групах.

Все це враховувалось при плануванні уроку та визначенні технологій для використання на уроці.

 

2. Тема уроку: «Легенда Києва»

 

3. Місце даного уроку у темі, що вивчається:

 

Даний урок є систематизуючим по темі «Дві столиці: Лондон та Київ».

На попередніх уроках учні працювали над лексикою з теми «Велика Британія».

 

4. М е т а:

створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна: систематизувати й удосконалити навички використання таких граматичних часів як Present Simple, Past Simple, Past and Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, повторити лексичний матеріал з теми, а також і той, що вивчався у попередні роки.

Розвивальна: розвивати навички аудіювання, читання, письма, говоріння; удосконалювати мисленнєві дії, аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати.

Виховна: виховувати любов до Батьківщини та її історії, прививання поваги до наших предків, виховувати в учнів самостійність, справедливість, доброзичливість, гуманність, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових термінів, повторення раніше вивченої лексики

Граматика: контрастування раніше вивчених граматичних часів, додержування основних правил граматики

Стилістика:

Міжпредметні зв’язки: історія, література, фольклор, народознавство, географія, музика, патріотичне виховання

Тип уроку: урок-подорож

Наочність: ІКТ, підручник, ілюстрований матеріал, аудіо та відео матеріали, мапи, слайдова презентація

Зміст, мета і тип даного уроку повністю відповідають вимогам навчальної програми.

На попередніх уроках і при виконанні домашнього завдання учні мали можливість поглиблювати та удосконалювати свої знання з лексики та граматики.

При проведені уроку я дотримувалася загальнодидактичних вимог: намагалася визначити оптимальний зміст уроку відповідно до вимог шкільної програми, враховуючи підготовку учнів; вибрала найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання, що могли забезпечити пізнавальну активність і творчий розвиток учнів.

Для проведення цього уроку я обрала саме індивідуальну роботу. На мою думку, обраний тип і структура уроку відповідають його цілям і завданням. Виходячи з психологічних основ навчання, прагнучи забезпечити активну інтелектуальну роботу учнів на уроці використовувала різні методи, прийоми, добирала різноманітні завдання, вправи, що становить певний інтерес для учнів.

На уроці були застосовані такі методи, форми і прийоми навчання:

1.Інформаційно – рецептивний: розповідь – пояснення, опис, бесіда, інстуктаж, повідомлення учнів, робота з ілюстраціями, активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, одержання з повідомлення чи ілюстрації нових знань.

2. Репродуктивний – словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком                              ( подання матеріалу в готовому викладі, конкретизація і закріплення вже набутих знань).

3. Проблемно-пошуковий – пошукова діяльність учнів (правда/неправда) та обгрунтована позиція учня.

4. Навчально – дослідницький – самостійна творча ( дослідницька ) робота учнів на здобуття та розширення знань (три учні готували доповідь, один виконував роль гіда по місту).

       Вибір методів, прийомів і засобів навчання повною мірою відповідають змістові навчального матеріалу.

       До уроку ввійшли такі завдання, за допомогою яких можна було перевірити теоретичні знання, а також уміння застосувати їх у мовленні. Це такі види завдань:

 1. True or false
 2. Tongue twister «Peter Piper»
 3. Add missing words in sentences

  Урок повністю відповідає віковим особливостям учнів

Структура уроку відповідала його типу – урок-подорож.

     Саме така структура уроку була, на мою думку, раціональною для розв’язання цих завдань. Мені вдалося організувати на уроці роботу з формування основних мовно –  мовленнєвих умінь і навичок. Належна увага надавалась розвиткові мовленнєвої діяльності учнів   ( читанню, говорінню, письму), а також збагаченню словникового запасу. Удосконалювався граматичний лад мовлення, проводилася робота над правильним інтонуванням і дотриманням орфоепічних норм. Зверталася увага на дотримання мовного режиму.  Доцільно використано наочність і технічні засоби навчання.

         На уроці домінували індивідуальні і масові форми навчання. Учні працювали творчо і тому досягли певних результатів. Школярі оволоділи такими способами особистісного розвитку: умінням спілкування, співпраці і взаємодопомоги, самодисципліни, визначення завдання та його виховання, рефлексії тощо.

      Доцільно й уміло  поєднано фронтальну роботу з індивідуальною, колективну з самостійною. Вправно були заохочені індивідуальні здобутки в навчанні кожного учня.

    Атмосфера уроку сприяла школярам повністю показати свої знання, вміння і навички.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Tongue twister. Peter Piper picked a pack of pickled peppers;A pack of pickled peppers Peter Piper picked;If Peter Piper picked a pack of pickled peppers,Where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked?

Номер слайду 2

The Old Legend Of……

Номер слайду 3

GOALS: To create a comfortable environment for learning where every student feels his success, intellectual ability, independence. To organize and improve the skills of using such grammar tenses as Present Simple, Past Simple, Past and Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, repeat lexical material on the topic, as well as other lexical units which we have been studied in previous years. To develop skills of listening, reading, writing, speaking, improve the thinking action, analyze, compare, organize and summarize, argue and justify. To grow up love of country and its history, to show respect to our ancestors, to educate students of autonomy, justice, kindness, humanity, diligence, perseverance, willingness to work creatively.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

KYIVHeart of Ukraine where the city’s symbol is chestnut.

Номер слайду 16

Lexical Unitsclayto be known fora skilful craftsmanto be shaped

Номер слайду 17

earringsnecklacea gifted spinnermajestic

Номер слайду 18

Settlementbrave. Princeto take care

Номер слайду 19

a boatto maketo travelto settleto be coveredto start coming

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

You should put an appropriate phrase or a word in missing places. Settlement. To be covered. To start coming. To settle. Majestic. A gifted spinner. To travel. Necklaces. To make. A boat. To be known for. To take care. Prince`s

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Glorious spirit of Ukraine shines and lives forever. Blessed by Fortune brotherhood will stand up together. Like the dew before the sun enemies will fade, We will further rule and prosper in our promised land.   We will lay our soul and body for the cherished freedom. Cossack blood will raise the nation of the joyous people. For the liberty the folk strives ardently from San to Don, And will let no alien power in our common home.

Номер слайду 30

Home task:to write a short summary about legend of Kyiv

zip
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Несвіт А.М.)
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1784
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку