Календарно-тематичне планування зі змістовими лініями для 7-го класу 2 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови зі змістовими лініями для 7-го класу на другий семестр за підручником Несвіт А.М.

(Видавництво: Генеза)

Перегляд файлу

 7 КЛАС

Дата

Примітка

Очікавані результати

Тема

Підтема

                 Змістові лінії

 

 

Лексичний матеріал

 

Зорове сприймання

(Читання)

Сприймання на слух

(Аудіювання )

Усна взаємодія

(Мовлення)

Писемне продук-тування

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

 

Граматич- ний

матеріал

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Світ кіно та театру

46

 

 

 

Учні повинні: вміти описува-ти та розповідати про свої улюблені фільми,  запитува-ти та надавати інформацію про фільми та вистави, обмінюватися думками та висловлювати враження

 

Наш вільний час

Ведення ЛО

 

  v

 

 

 

 v

 

A theatre, a cinema, an opera, a ballet

Present past simple

Впр.3, с.81

 

Впр.1, с.80

Впр.2,  с.80

Впр.4, с.82

 

Впр.5, с.82

47

 

 

Дивлячись кіно,

активізація лексичних одиниць

 

 

 

 v

 

An  action film, an adventure film, a comedy,

 

Впр.1, с.82

Впр.3, с.83

Впр.1, с.82

Впр.2, с.83

Впр.4, с.84

Впр.5, с.84

Впр.6, с.84

Впр.6, с.84

48

 

 

Кіно.

Продуктивних видів мовленнєвої діяльності

 

 

 v

 

 

a fantasy, a horror film, a romance, a science  fiction film, a thriller

So/ so that

 

 

Впр.2, с.83

 

Впр.4, с.84

 

Впр.5, с.84

49

 

 

У театрі, Робота з граматикою

 

 

 v

 

 

 

 v

A hall, a billboard, a box office, a refreshment stand

Present simple? continious

Впр.2,  с.86

 

Впр.1, с.85

Впр.4, с.87

 

Впр.5, с.87

50

 

 

 

Запропо-нувати та просити про допомогу;

Фільми.

Робота з текстом

 

 

 v

 

 

 

 

Впр.3, с.86

 

Впр.1, с.88

 

 

Впр.2, с.88

 

51

 

 

Про фільм, розвиток умінь усного мовлення

 

 v

 

 

 

 

 

Впр.3, с.88

 

Впр.5, с.89

Впр.6, с.89

Впр.7, с.89

Впр.7, с.89

52

 

 

Театр.

Розвиток навичок писемного продукування.

 

 

 

 

 

 

 v

 

 

 

  v

The lights, the curtain, the spotlight, the scenery, the stage,

Present perfect

Впр.3, с.91

 

 

 

 

Впр.2, с.90

53

 

 

Відвідування театру, знайомство та активізація лексичних одиниць

 

 

 

 

 v

 

 

 v

the chorus, a dancer, an actrees, an actor, an orchestra, the audience,

 

 

Впр.4, с.92

Впр.5, с.93

Впр.1, с.90

 

Впр.2, с.90

Впр.6, с.94

54

 

 

Відвідування театру, розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 v

 

 

 

a balcony, the stalls, the usher

a programme, a ticket

 

Впр.2, с.94

 

 

Впр.1, с.94

Впр.2, с.94

 

Впр.4, с.96

Впр.6, с.96

55

 

 

Відвідування театру, розвиток умінь говоріння

 

v

 

 

 

 

 

 

Впр.5, с.96

 

Впр.3, с.95

 

 

Впр.7, с.96

56

 

 

 

Дивлячись виставу, розвиток навичок писемного мовлення

 

 

 

 

 v

 

 

 v

 

Reflexive pronoun

Впр.2, с.97

Впр.1, с.97

Впр.3, с.97

Впр.4, с.98

с.98

Впр.5, с.98

57

 

 

 

Світ кіно та театру

Розвиток діалогічного мовлення

 

 

 

 v

 

 v

 

 

 

 

Впр.4, с.98

Впр.1, с.98

 

Скласти діалог

58

 

 

 

Світ кіно та театру, узагальнення вивче-ного матеріалу

 

 

  v

 

 

 

v

 

 

 

Впр.2, с.99

 

Впр.4, с.100

Впр.3, с.99

Впр.5, с.100

 

 

 

Спорт

59

 

 

Вміти описувати та характеризувати назви видів

спорту. Описува-ти спорт, правила гр, оцінювати гру,  Надавати поради, щодо ведення здорового способу життя.

Спорт в нашому житті, Введення лексичних одиниць

 

 

 

 v

 

 

 

 v

 

 

Впр.2, с.104

Впр.2, с.104

Впр.1, с.104

 

Впр.5, с.105

Впр.5, с.105

60

 

 

Спорт в нашому житті. Активізація Ло та мз

 

 

 

 

 v

 

 

 

 

 

Впр.3, с.105

Впр.4, с.105

 

Впр.2, с.106

 

61

 

 

Як довго ти займаєш-ся спортом, розвиток граматичних навичок

 

 

 

 

 v

 

 

 

 

 v

 

Present , past continious

Впр.3, с.107

Впр.1, с.106

Впр.4, с.108

 

Впр.5, с.108

62

 

 

У спортивному центрі, розвиток нави-чок усного та діалогічного мовлення

 

 

 

 v

 

 

 

 v

 

 

 

Впр.3, с.109

Впр.1, с.108

Впр.2, с.109

Впр.4, с.110

 

Впр.5, с.110

63

 

 

Пропонувати та приймати (відхиля-ти) пропози-цію; запитува-ти та надавати інформа-цію та обмінюватися думками, щодо різних видів спорту.

-вміти розповідати про різновиди спорту;

- розповідати про улюблену вид спорту;

-вміти висловлювати своє ставлення до спорту

Ми займаємося спор-том, активізація лек-сичних одиниць

 

 

 v

 

 

 

 v

 

Види спорту

 

Впр.2, с.110

 

Впр.1, с.110

 

 

Впр.6, с.111

64

 

 

Ми займаємося спор-том.Ровзиток нависок читання

 

 

 

 v

 

 

 

 

 

 

Впр.4, с.110

 

Впр.2, с.112

65

 

 

Золоті правила спор-ту, розвиток навичок аудіювання

 

 

 v

 

 

 

 

 v

 

 

Впр.6, с.113

Впр.1, с.111

 

Впр.4, с.112

Впр.5, с.112

Впр.7, с.113

66

 

 

Глядачі, розвиток навичок писемного мовлення

 

 

 

 v

 

 

 

 v

Excited, attend, competition, won a victory, cheer up, a crowd of spec-tators,follow,shout, enco-uragement

So/ neither do I

Впр.3, с.114

Впр.2, с.114

Впр.1, с.114

Впр.5, с.115

 

Впр.6, с.115

67

 

 

Відомі спортсмени, розвиток навичок  мовлення

 

 

 v

 

 

 

 v

 

 

 

Впр.2, с.116

 

 

 

 

Впр.4, с.117

 

68

 

 

Відомі спортсмени, розвиток навичок усного мовлення

 

 

 

 v

 

 

 

 v

An attacker, defense, goal, save, took part in sporting competition

 

Впр.3, с.117

Впр.1, с.116

Впр.5, с.117

 

Впр.6, с.117

69

 

 

Спорт.

Розвиток навичок письма

 

 

 v

 

 

 

dead, the competive spirit, blood

 article

 

 

Впр.3, с.118

 

 

Впр.2, с.118

70

 

 

Спорт, узагальнення вивченого матеріалу

 

 

v

 

 

 v

 

 

 

 

 

 

Впр.4, с.118

Впр.1, с.118

 

Впр.5, с.119

 

 

 

Велика Британія: Лондон

71

 

 

Вміти описувати та характеризувати Великобританію . Описува-ти країну та міста,  просити про допомогу, оцінюва-ти,  Надавати поради, щодо вибору місця для відпочинку.

Це – Лондон, активі-заціялексиних оди-ниць

 

 

 v

 

 

 

 v

 

 

 

Впр.4, с.124

Впр.2, с.123

Впр.1, с.122

Впр3 с.123

Впр.5, с.124

Впр.7, с.125

72

 

 

Це – Лондон, розвиток навичок читання

 

 

 

 v

 

 

 

v

 

 

Впр.2, с.126

 

Впр.4, с.128

Впр.1, с.126

 

 

Впр.7, с.129

73

 

 

Це – Лондон, розви-ток навичок письма

 

 v

 

 

 v

 

 

 

Впр.3, с.127

 

Впр.5, с.129

 

Впр.1, с.130

 

74

 

 

Це – Лондон, роз-виток навичок усного мовлення

 

 

 v

 

 

 v

Sovereign, residence, ceremonies, outskirts, apartments

 

Впр.2, с.130

 

 

 

 

Впр.7, с.132

75

 

 

Лондон.Розвиток навичок письма

 

 

 

v

 

 

 v

a fabulous collection, monarchs

pronouns

Впр.4, с.131

 

Впр.6, с.132

 

Розповідати про Лондон

76

 

 

У Великобританії

Музеї Лондона, розви-ток навичок усного та діалогічного мовлення

 

 

 

  v

 

 

 

 v

 

 

Впр.2, с.133

 

Впр.3, с.134

Впр.1, с.132

 

Впр.5, с.136

77

 

 

Визначні пам’ятки Лондона.

Розвиток навичок письма

 

 

 v

 

 

 

v

 

 

 

Впр.4, с.135

 

Впр.5, с.138

 

Впр.2, с.137

 

78

 

 

Визначні місця Лон-дона, розвиток граматичних навичок

 

 

v

 

 

 

 

 

 v

 

 

Presenr perfect, simple

Впр.4, с.138

Впр.5, с.138

 

Впр.1, с.136

Впр.3, с.137

Впр.5, с.138

79

 

 

Велика Британія: Лондон, узагальнення вивченого матеріалу

 

 

v

 

 

 

 v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна: Київ

80

 

 

Вміти описувати та характеризувати столицю України . Описува-ти країну та місця ,  просити про допомогу, оцінюва-ти, 

Київ в мініатюрі, ак-тивізація лексичних одиниць

 

 

 

 v

 

 

 

 v

To see copies, recently, gorgeous picture, guide, sings

 

Впр.3, с.143

Впр.4, с.143

 

Впр.1, с.142

Впр.2, с.142

Впр.6, с.144

Впр.6, с.144

81

 

 

Визначні місця Києва, розвиток навичок усного продуктування

 

 

 

 

v

Boast, attraction, contains, frescoes

 

Впр.2, с.145

Впр.3, с.146

Впр.2, с.145

Впр.1, с.144

Впр.4, с.146

 

Впр.5, с.147

82

 

 

Старовинний Київ: Поділ, робота з текстом.

 

 

 

 

 

v

 

 

 v

 

 

 

Впр.5, с.148

 

 

Впр.2, с.148

Впр.3, с.148

 

 

Впр.6, с.149

83

 

 

Надавати поради, щодо вибору місця для відпочинку.

Старовинний Київ: Поділ, розвиток навичок говоріння

 

 

 

 v

 

 

 v

 

 

 

 

 

Впр.4, с.148

Впр.7, с.149

Впр.1, с.147

Впр.9, с.150

84

 

 

Серце столиці – Хрещатик, розвиток навичок усного та діа-логічного мовлення

 

 

 v

 

 

 v

 

 

Capital, a stream, pavements, traffic, fashionable, stroll, swampy

 

Впр.2, с.151

 

Впр.4, с.152

Впр.1, с.150

 

Впр.5, с.152

Впр.7, с.153

85

 

 

Хрещатик

Розвиток вміння зорового сприйняття

 

 

 

 v

 

 v

 

 

 

Впр.4, с.152

 

Впр.3, с.151

 

Розповідь про Хрещатик

86

 

 

Майдан Незалежності, розвиток навичок читання

 

 

 

 

 

 v

 

 

v

 

 

 

Впр.2, с.153

Впр.2, с.153

Впр.1, с.153

Впр.3, с.154

 

Впр.4, с.155

Впр.5, с.155

Впр.7, с.155

87

 

 

Київ та Лондон, роз-виток граматичних навичок

 

 

 

 

 v

 

 

 v

 

Past simple

Впр.5, с.158

 

Впр.6, с.155

Впр.1, с.156

 

Впр.6, с.158

88

 

 

Україна,Київ

Розвиток навичок читання

 

 

 v

 

 v

 

 

 

 

 

Впр.3, с.156

Впр.2, с.156

 

Впр.4, с.157

89

 

 

Україна: Київ, узагальнення вивчено-го матеріалу Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 v

 

 

 v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільне життя

90

 

 

-Вміти описувати свою школу та клас;

- вміти розповідати про свій режим дня;

-вміти описувати зовнішність свого друга;

 

 

 

-вміти виділити позитив-ні і негатив-ні риси характеру друзів

 

 

 

 

 

Шкільне життя, активізація лексичних одиниць

 

 

 v

 

 

 v

 

 

 

 

Впр.3, с.163

 

Впр.6, с.165

Впр.1, с.162

 

 

Впр.7, с.165

91

 

 

Шкільне життя. Ровзиток навичок говоріння

Контроль навичок

письма

 

 

 

 v

 

 

 

Впр.5, с.164

 

Впр.4, с.164

 

Впр.3, с.166

 

92

 

 

Вільний час, розвиток навчиок аудіювання та усного мовлення

 

 

v

 

v

 

 

 

Впр.4, с.167

Впр.2, с.166

Впр.1, с.166

Впр.6, с.168

Впр.5, с.167

Впр.7, с.168

93

 

 

Соціальні проекти, розвиток навичок усного мовлення

Контроль навичок читання

v

 

v

 

 

 

Впр.4, с.170

 

 

Впр.1, с.169

 

Впр.6, с.171

Впр.8, с.172

94

 

 

Соціальні проекти, розвиток навичок усного мовлення

v

v

 

 

 

 

Впр.5, с.171

 

Впр.2, с.169

 

 

Впр.7, с.172

95

 

 

Англійська мова – мова спілкування, розвиток навичок ус-ного мовлення

Контроль навичок говоріння

 

v

 

 

 

 

Впр.4, с.173

 

Впр.1, с.172

 

Впр.6, с.174

Впр.8, с.175

96

 

 

Позашкільна діяль-і, розвиток граматичних навичок

 

v

 

 

 

Irregular verbs

Впр.3, с.176

 

Впр.1, с.175

 

 

 

Впр.6, с.177

97

 

 

 

Шкільне життя, \

розвиток навчиок аудіювання

v

 

 

v

 

 

 

 

Впр.4, с.176

 

 

98

 

 

 

Шкільне життя, Робота з текстом

 

v

 

 

 

 

 

Впр.5, с.174

 

 

Впр.8. ст. 178

99

 

 

 

Розваги і школі

Розвиток усного продуктування

 

v

 

 

 

Present pimple

 

 

Впр.2, с.176

 

Повто-рити слова

100

 

 

 

Підсумковий урок

 Узагальнення та систематизація втвченого

 

v

 

 

 

 

 

 

Впр.2, с.173

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Power Genius
  Нічого дивного, хороший матеріал і цікава подача, продовжуйте в цьому дусі! Успіхів! :)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мамай Валерія
  Так багато переглядів?????? І матеріалу лише кілька днів??? Невже всіх так цікавить календарна планування?Дуже дивно!!!!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Несвіт А.М.)
Додано
6 січня 2018
Переглядів
10143
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку