14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Конспект уроку з фізичної культури (Модуль "Гімнастика", 11 клас)

Про матеріал
У конспекті уроку з фізичної культури для 11 класу (Модуль «Гімнастика») вирішуються задачі навчання техніці виконання вправ на низькій перекладині, як підготовчих до виконання вправ на високій перекладині (хлопці), вправ з гімнастичним обручем (дівчата), удосконалюється техніка виконання акробатичної зв’язки елементів та розвиваються фізичні якості шляхом колового тренування.
Перегляд файлу

Урок № ____                                                             Тип уроку: комбінований                                                11 клас

Модуль. Гімнастика                                                                                                                                      17.01.2019 рік

Завдання уроку:

1.Удосконалювати техніку виконання звязки вивчених акробатичних елементів. (Х., Д.)

2.Навчити техніці виконання вправ на низькій перекладині. (Х.)

3.Навчити техніці виконання вправ з гімнастичним обручем (Д.)

4.Сприяти розвитку фізичних якостей шляхом колового тренування.

5.Сприяти вихованню організаторських здібностей.

Обладнання: гімнастичні мати, гімнастичні лави, скакалки, низька перекладина, шведські стінки, магнітофон, музичні записи, наочність, картки.

Місце проведення: спортивний зал.

Частини

уроку

Зміст частин уроку

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

 

П

І

Д

Г

О

Т

О

В

Ч

А

(17 хв.)

1.Шикування, вітання, повідомлення завдань уроку.

2.Інструктаж з БЖД. Під час колового тренування необхідно слідкувати за власним самопочуттям, темпом виконання вправ і дотримуватися правил ТБ. Заборонено зістрибувати із шведської стінки, заважати один одному. Слід обирати стійку лаву під час виконання вправ з настрибуванням на лаву двома ногами чи зі зміною ніг.

3.Вимірювання ЧСС за 10 секунд.

 

4.Повороти у русі ліворуч.

5.Різновиди ходьби.

6.Танцювальні кроки – «Бігунець».

 

 

 

 

 

7.Різновиди бігу.

- біг приставними кроками лівим (правим) боком;

- біг спиною вперед;

- біг по «купинах».

8.Комплекс ЗРВ у колі.

9.Стрибки зі скакалкою на швидкість.

1,5 хв.

 

1,5 хв.

 

 

 

 

 

 

 

30с

 

1,5 хв.

1,5 хв.

1,5 хв.

 

 

 

 

 

500м

 

 

 

 

5 хв.

2сх100р

Звернути увагу на готовність учнів до уроку.

Спитати про самопочуття.

Розповідь вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

ЧСС не повинна перебільшувати 90 ударів за хвилину.

Добиватися чіткості виконання команд.

Стежити за поставою. З різною постановкою рук.

Поточно. Інтервал - 1,5м Виконується легко, стрімко, на ледь зігнутих ногах, трохи нахиляючи тулуб вперед. Виконується два бігових кроки, а на третій крок виконується стрибок з правої (лівої) на ліву (праву) ледь зігнуту, потім теж повторюється з іншої ноги.

Стежити за самопочуттям. У разі погіршення самопочуття перейти на крок на місці. Виміряти ЧСС за 10с (Не більше 30 ударів за 10 секунд).

 

 

Добиватися синхронного виконання вправ.

Фронтально. У разі погіршення самопочуття перейти на крок на місці.

 

 

О

С

Н

О

В

Н

А

 

Ч

А

С

Т

И

Н

А

 

У

Р

О

К

У

 

 

(25 хв.)

Клас об’єднати у 2 відділення.

10.І відділення (Х.) – Вправи на низькій перекладині

- махом однієї та поштовхом іншої ноги підйом переворотом;

- підйом переворотом поштовхом двох ніг;

- підйом переворотом силою;

- вис кутом на зігнутих руках;

 

- зіскок махом назад.

ІІ відділення: (Д.) Акробатика.

- «міст» з положення лежачи;

- «міст» з положення стоячи (з допомогою);

 

 

- стійка на кистях;

 

 

 

- умовна зв’язка елементів з акробатики:

рівновага на одній – з кроку два перекиди вперед – упор присівши – перекид назад – перекат у стійку на лопатках – опускання у положення лежачи на спині – переворот на живіт – упор стоячи на колінах – нахили тулуба назад з махом правої та лівої руки – стрибок в упор присівши – перекид вперед – основна стійка.

11.І відділення: (Х.) Акробатика.

- - «міст» з положення лежачи;

- стійка на кистях;

 

- стійка на голові та кистях рук (силою);

 

- умовна зв’язка елементів з акробатики:

- довгий перекид уперед – упор присівши – перекид назад у стійку ноги нарізно - «міст» із положення лежачи – переворот через плече в упор стоячи на колінах – перекид вперед – стрибок вгору – основна стійка.

ІІ відділення: (Д.) Вправи з гімнастичним обручем

Вихідне положення - хватом 2 руками зверху – обруч внизу.

З підсіданням закрутити обруч і перевести його вправо - з кроком вліво обруч передати за спиною з правої руки в ліву - повернувши тулуб вліво, підхопити обруч знизу правою рукою - «балансе» вправо, вліво - поставити ліву ногу перед правою, обруч угорі - поворот на 360º - обруч справа поставити на підлогу - закрутити його за годинниковою стрілкою і виконати навколо нього вальсовий крок - передати обруч з лівої руки у праву над головою – з поворотом праворуч закрутити його на кисті правої руки – зупинити, виконати «ластівку» на правій нозі - відставити ліву ногу назад і виконати нахил тулуба назад, обручем торкнутися підлоги – випрямитися - з поворотом ліворуч, обруч униз.

12.Колове тренування

1.піднімання гирі (Х.), гантелей (Д.);

2.настрибування на гімнастичну лаву;

3.піднімання зігнутих у колінах ніг на шведській стінці;

 

 

4.присідання;

 

5.піднімання випростаних ніг до кута 90° на гімнастичній драбині;

6.піднімання тулуба в сід з положення лежачи на гімнастичному маті;

7.прогинання в упорі лежачи на гімнастичному маті;

8.віджимання в упорі сидячи позаду на гімнастичній лаві;

9.віджимання в упорі лежачи на підлозі;

 

10.вправи з ручним еспандером.

13.Вправи на релаксацію «Сніговик».

 

10 хв.

 

 

2рх5с

 

10 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 хв.

 

 

 

 

 

 

 

9 хв.

 

5 – 8р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 хв.

30с

30с

30с

 

 

 

30с

 

30с

 

30с

 

30с

 

30с

 

30с

 

30с

1 хв.

 

Поточно. Страховку може здійснювати звільнений від уроку за станом здоровя учень або вчитель.

Страховку здійснювати стоячи збоку від учня, який виконує завдання. Підтримувати лівою рукою під спину, а правою – під стегно.

 

Триматися за перекладину прямим хватом. Ноги у колінах не згинати.

Приземлятися на напівзігнуті у колінах ноги.

Фронтально.

 

«Міст» виконувати у парах. Перший учень виконує завдання, другий здійснює страховку. І навпаки.

Виконувати біля твердої опори (стіна) з допомогою партнера, вчителя. Голову вперед не нахиляти. Це призведе до перекиду вперед. Страхувати, стоячи збоку від учня, який виконує завдання.

Довільна композиція з тих елементів, які не протипоказані учням.

Можна добавляти власні елементи, наприклад «міст» з положення стоячи з допомогою, «шпагат», переворот боком тощо.

 

 

 

 

Фронтально.

На носки не підніматися.

У парах. Стійка на кистях – з опорою ногами на стіну.

У парах. Пригадати правило рівнобедреного трикутника.

Можна видозмінювати композицію.

Підборіддя «взяти на груди».

Ноги у колінах не згинати.

Переворот виконувати плавно, поступово переставляючи руки і ноги. Не ривком!

 

Фронтально. Вправу розбити на «вісімки», тобто на вісім рахунків. Кожну «вісімку» повторити 5 – 6 разів. Потім об’єднати і повторити 5 8 разів у цілому.

Можна добавляти власні елементи, змінювати комбінацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен учень починає працювати з певної станції і через 30 секунд переходить (за годинниковою стрілкою) до наступної. Кожен учень має карточку з розписаними завданнями. Спостерігати за самопочуттям. У разі погіршення самопочуття можна зменшити час на виконання завдання або пропустити станцію.

Присідати зі стійки ноги нарізно на всю ступню. Спину тримати рівно.

Ноги у колінах не згинати. Піднімати та опускати ноги без ривків.

Ноги зігнуті у колінах, руки за головою. Обовязково ліктями торкатися колін.

Руки спираються на мат біля плечей. Випрямити руки у ліктьових суглобах, прогнутися у попереку.

Руки у ліктях згинати до кута 90°. На підлогу не сідати.

Руки у ліктях згинати до кута 90°. Тулуб не прогинати.

Максимально згинати еспандер.

Фронтально. Уявіть, що Ви - Сніговики. Припікає сонечко, Ви поступово починаєте танути. Спочатку голова нахиляється у бік, потім по черзі опускаються руки, згинаються у колінах ноги, нахиляється вперед тулуб. Ви поступово опускаєтеся на гімнастичний мат, закриваєте очі і завмираєте. Ви відчуваєте, як пригріває сонечко і по Вашому тілу розливається тепло. Вам тепло, легко, спокійно і затишно. Подумайте про щось дуже приємне для себе. А тепер відкрийте очі і налаштуйтеся на позитив.

Заключна

частина

(3 хв.)

14.Шикування. ЧСС за 10с

15.Гра на увагу «Вгадай час».

16.Підсумок уроку.

17.Домашнє завдання.

30с

1 хв.

1 хв.

30с

 

Вгадати вказаний час, зробивши крок вперед.

 

Скласти довільну вправу з акробатики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
26 лютого 2019
Переглядів
1724
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку