Конспект уроку з географії для 6 класу "Унікальні форми рельєфу"

Про матеріал

Даний урок знайомить учнів з унікальними формами рельєфу Землі та України, Формує уявлення про негативний вплив людини на літосферу, вчить учнів робити висновки, розвивати вміння працювати з додатковою літературою; вміння працювати в групі, використовувати отримані знання, виховувати бережливе ставлення до природних багатств рідного краю та планети взагалі.

Перегляд файлу

6 клас

Тема:  Унікальні форми рельєфу, охорона надр Землі.

Мета: ознайомити учнів з унікальними формами рельєфу Землі та України,

 сформувати уявлення про негативний вплив людини на літосферу, продовжити формувати вміння учнів робити висновки, розвивати вміння працювати з додатковою літературою;

виховувати навички групової роботи, використовувати отримані знання, виховувати бережливе ставлення до природних багатств рідного краю та планети взагалі.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: фізична карта півкуль, підручники, комп’ютер, проектор (презентація).

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: дбати про охорону форм рельєфу та земних надр; користуватися додатковою літературою; робити висновки, готувати власні проекти.

 

 

                               …все, що створила природа,

                                                                     підпорядковане необхідній умові

                                                                     бути вивченим – через географію.

                                                                               М. І. Лобачевський       

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

  «Мікрофон» .

 • Дайте визначення поняття «літосфера».
 • Що відноситься до внутрішніх сил землі? Які форми поверхні вони утворюють?
 • Що відноситься до зовнішніх сил землі? Який результат їхньої діяльності?
 • З якою метою відбувається вивчення земної кори?
 • Що таке мінерали, гірські породи, корисні копалини?
 • Які із гірських порід вам доводилось зустрічати у природі?
 • Як людина використовує корисні копалини?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Люди кажуть, що найкраща краса це та , яку створила матінка природа. Саме в ній немає нічого зайвого. Всі лінії, всі кольори, всі форми підкреслюють велич, силу, могутність, неповторність природних споруд. Находячись поряд, відчуваєш силу природи, яка передається кожному з нас. (звернути увагу на епіграф)

Земля – найпрекрасніша, неповторна планета з цінними корисними копалинами та багатими формами поверхні, які створені природою для задоволення всіх духовних та матеріальних благ людини. Проте сьогодні ми чуємо по радіо, телебаченню, читаємо у пресі про негативний вплив діяльності «людських рук» на природу. Щораз рідше і рідше зустрічаємо недоторкані  дикі ліси, степи, ба, навіть форми рельєфу людина умудрилась змінити.

Щоб попередити лихо, ми повинні знати звідки воно насувається. Сьогоднішній час – найвищий, для того, щоб людина задумалась над своєю діяльністю і зберегла те, що ще залишилось незруйнованим, те, що отримала задарма від природи.

Мета нашого уроку – ознайомитись  з цікавими унікальними  формами рельєфу Землі, України, нашої місцевості, з негативним впливом людської діяльності, шляхами його зменшення. Також ми ознайомимось з унікальними формами рельєфу, які ще не зруйновані та потребують охорони. Попрацюємо в групі, вирішимо основні проблеми  забруднення літосфери нашої місцевості. 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення нового матеріалу

1.Форми рельєфу, утворені  внутрішніми процесами Землі.

2. Форми рельєфу, утворені  зовнішніми процесами Землі.

3.Унікальні форми рельєфу України.

4. Негативний вплив на природу. Охорона надр Землі.

 

Для того, щоб зрозуміти, усвідомити, якою неповторною та унікальною є наша планета, полюбити, берегти і цінувати її, пропоную розглянути унікальні форми рельєфу.    

Вони зустрічаються дуже рідко на Землі, проте це, мабуть, найпрекрасніші форми нашої планети.

1.Демонструється презентація «Унікальні форми рельєфу Землі».

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель пояснює урок за  допомогою  презентації

Випереджаючі завдання «Здивую всіх».

Вчитель дає випереджаючі завдання учням. Школярі повідомляють  про унікальні форми рельєфу світу, України, своєї місцевості. Під час повідомлень вони  демонструють фотографії,  малюнки,відеоматеріали. Розповідь доповнюють легендами, віршами.

 4.Негативний вплив на природу. Охорона надр Землі.

Надра – це верхня частина земної кори, в межах якої можливий видобуток корисних копалин.

Значення надр землі підвищуюєся в умовах швидкого розвитку людського суспільства. Із земних надр видобувають паливні ресурси, а також ресурси для отримання металів, будівельних матеріалів та інших галузей. Щороку із землі видобувають понад 120 млрд. тонн корисних копалин. Варто зазначити, що 70% усієї промислової продукції виробляється з використанням корисних копалин (понад 100 видів)

      Для взаєморозуміння між природою та людиною потрібно опікуватись проблемами охорони довкілля.  

За розрахунками вчених, до середини ХХІ ст. вичерпаються всі запаси нафти, газу, руд багатьох металів. Часто підприємства, економлячи на грошах,  розробляють найбагатші шари, всі інші – залишаються у відвалах.

Розтерзана вже нелюдом Земля.

Кругом лиш лишаї, відкриті рани,

Копальні, шахти… І рілля

Розхристана глибокими ярами.

 

Звання «ЛЮДИНА» вже не гідна ти,

Наукою розвинута істото,

Ти міряла світи, ти мріяла рости,

На хліб насущний зароблять не потом!

 

А тут затих вже лісовий скрипаль,

І не співає вечір дифірамби,

Відкрилась людям вже космічна даль,

Закрився рікам шлях оковом дамби.

 На території Львівсько-Волинського, Донецького вугільних басейнів утворюються терикони – відвали піднятої з шахт гірської породи. Ці темно-бурі нагромадження дратують очі та забруднюють природу.

Багато корисних копалин (пісок, глина, сірка, мергелі та ін.) видобуваються кар’єрним способом. Це змінює рельєф, утворюються глибокі котловани (ями).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проблемне запитання:

- Як можна реалізувати зменшення негативного впливу видобутку корисних копалин на природу?

використання корисних копалин - повне;

використання шахт і териконів – сховища, насипи ґрунту;

використання кар’єрів – створення ставків;

Видобуток корисних копалин має негативний вплив на всі оболонки Землі. Тому завдання людини – зберегти їх для себе чистими, використовуючи всі можливі засоби.

3. Творче завдання: «Стежинка в Батьківщину»

1 група

- Наведіть приклади негативного впливу на  літосферу у нашому селі?

     - Наведіть якомога більше прикладів корисних копалин, родовища яких знаходяться поблизу нашого села .

2 група

 • Запропонуйте шляхи вирішення проблеми забруднення літосфери у нашому селі?
 • Які форми рельєфу у вашій місцевості можна вважати унікальними? Відповідь обґрунтуйте.

Ось яку легенду розповіли мої учні

Легенда про Квочки

Було в матері на прізвище Квочка багато дітей . У ті давні часи в  Гусакові в кожній сім`ї  їх було багато. Часті набіги монголо - татар змушували людей ховатися в лісах, горах . "Де заховати своїх крихіточок?" – роздумувала мати, щоб їх не забрали в полон.

Вивела вона своїх дітей за місто, в місцеві гірки, заховала їх там.

Ціле містечко жителів Гусаків татари забрали в полон . Залишилась тільки  сім`я  Квочок . Від того часу називають цю горбисту  місцевість  "Квочки "від прізвища жінки КВОЧКА. А ще кажуть, якщо зверху дивитися на дану місцевість, то вона схожа на  квочку, яка розкрила крила і захищає своїх дітей.

(Легенда записана від жительки села Гусаків 83 роки  Логін Марії Миколаївни)

4.Гра «Хто більше»

 • Діти по черзі називають прикметники до слова краса чи природа

 

VІІ. Закріплення нового матеріалу

 

 • Назвіть унікальні форми рельєфу, які вам найбільше запам`яталися.
 • Як і з якою метою охороняють унікальні форми рельєфу?
 • Наведіть приклади зовнішніх процесів, що руйнують створені внутрішніми процесами унікальні форми.
 • У чому виявляється негативний вплив господарської діяльності на земну поверхню?
 • Як можна зменшити негативний вплив діяльності людини на земну поверхню?

VІІІ. Підсумок уроку

Унікальні форми рельєфу – неповторні, єдині форми земної поверхні, які утворюються внутрішніми та зовнішніми силами землі.

Зруйновані унікальні форми неможливо відновити. Тому їх охороняють у заповідниках.

Охорона надр полягає у дбайливому видобуванні і використанні корисних копалин.

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Дати опис унікальних форм рельєфу, які вам доводилось бачити. Чому ви їх вважаєте унікальними?

 

Додатковий матеріал до уроку

У південно-східній частині Подільської височини є невисокі вапнякові пасма з мальовничими вершинами. Це залишки давнього тропічного Сарматського моря. Його хвилі плюскотіли тут у неогеновому періоді кайнозойської ери, десь 20–25 млн років тому. Під час горотворення  в Карпатах море відступило, а рештки його органічного світу стали основою для утворення величезних прибережних коралових рифів, що звуться товтрами. Подільські Товтри — унікальна пам’ятка геологічного минулого, подібної якій немає в усій Європі. Головне їх пасмо завширшки від 2–3 до 10–12 км простягається приблизно на 200 км, перетинаючи Поділля від селища Підкаменя на Львівщині до Кам’янця-Подільського. В середньому товтрове пасмо підноситься над довкіллям на 50–70 м. Окремі вершини вздовж каньйоноподібних долин Дністра сягають 100–150 м. За надзвичайну мальовничість, за напоєну пахощами медоносів повітря цю місцевість називають Медоборами.

Міцні товтрові вапняки Медоборів здавна використовуються як сировина для асфальтових і цементних заводів. З білого медоборського каменю споруджено давньоруську фортецю в Старому Збаражі, а також сотні сіл і міст, зокрема квартали відродженого після Великої Вітчизняної війни Тернополя.

• Найбільше враження на всіх, хто приїздить до Канева, справляє напрочуд дивний рельєф навколишньої місцевості. Побачене тут раптово переносить нас з рівнини у справжнісінькі гори. Ці гори не позначені на картах, але Канівські гори — явище унікальне для всієї Східноєвропейської рівнини. Місцевість тут набуває гірського вигляду завдяки своєму окраїнному географічному положенню на стику Придніпровської височини та однойменної низовини, що розмежовані долиною Дніпра. Загальна довжина Канівських гір — 75 км, максимальна ширина — 35 км. Кілька мільйонів років тому на території Канівських гір котило хвилі море. В його осадових відкладах збереглися рештки вимерлих тварин: молюсків, іхтіозаврів, плезіозаврів, велетів-китів, акул, морських раків. На берегах моря росли пальми, фікуси, евкаліпти, янтарні сосни. Близько 260 тис. років тому територія була захоплена дніпровським льодовиком, який насувався з півночі. Ймовірно, що саме льодовик насунув більш давні породи на молоді. У лесових і піщаних відкладах Канівських гір трапляються кістки мамонта, знайдені також кістки шерстистого носорога, велетня-оленя, зубра, печерного ведмедя тощо. Канівські гори є справжнім музеєм під відкритим небом, тому тут створений заповідник, де працюють вчені геоморфологи, палеонтологи, геологи, біологи та ін.

• Чимало природних кам’яних утворень є в пустелі Арізона (США), у так званій Долині пам’ятників. На північному сході штату Вайомінґ (США) є одна з найвиразніших природних скульптур — «Башта  диявола». Її навіть зображено на поштовій марці. Це округла брила діаметром близько 250 м з червоного порфіру заввишки 240 м. Існує думка, що «Башта диявола» є залишком давнього геологічного утворення або вулкана.

• Унікальний заповідник «Балансуюче каміння» розташований поблизу Хараре — столиці африканської країни Зімбабве. Великі зодчі — вітер, волога та різкі перепади температур так дивовижно обробили місцеві скелі, що кожна з них, будучи монолітом, виглядає так, ніби складається з окремих брил. Ці багатотонні брили утворюють неповторні форми — гриби, піраміди, арки та ін.

• Найвищий діючий вулкан Європи — Етна (3323 м) є справжньою природною копальнею: під час виверження в 1983 р. щодня з надр Землі надходило 2,5 кг золота, 9 кг срібла, а також багато цинку, олова, ртуті.

• Вулкан Ґалерас в Колумбії під час виверження щодоби «випльовує» близько півкілограма золота. Він посідає перше місце у світі серед вулканів-«виробників» цього благородного металу, але розкидає золото на велику відстань, що робить його видобування економічно невигідним.

• Вулкан Ебеко, що діє на Курильських островах, можна порівняти з металургійним заводом. Річка Юр’єва, що витікає з розщілини в ньому, за добу виносить з його надр вглиб океану 35 тонн заліза та 60 тонн алюмінію.

 


docx
Додано
27 січня 2018
Переглядів
760
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку