Конспект уроку з географії для 7 класу на тему" Антарктида - льодовий материк "

Про матеріал
На даному уроці ознайомити учнів із загальними відомостями про Антарктиду — льодовий материк планети; розповісти про відкриття та дослідження; формувати навички самостійної роботи з додаткового літературою, підручником; розвивати активність, широту пізнання; виховувати інтерес до предмета, розповісти про українські досягнення в Антарктиді, дослідників - земляків.
Перегляд файлу

7 клас

Тема :Антарктида  - льодовий материк  планети.  Загальні відомості . Відкриття і сучасні дослідження .

Мета: ознайомитися із загальни­ми відомостями про Антарктиду — льодовий материк планети; розпо­вісти про відкриття та досліджен­ня; формувати навички самостійної  роботи з додаткового літературою, підручником; розвивати активність, широту пізнання; виховувати інте­рес до предмета, українських досяг­нень в Антарктиді.

Обладнання: фізична, політична карта світу, атласи, картини, додат­кова література та періодика, твор­чі роботи учнів, комп’ютер, проектор.

Тип уроку: вивчення нового мате­ріалу.

Форма проведення: наукова прес-конференція.

ХІД УРОКУ

I. Організація учнів

Розміщення учнів за такими група­ми: географи, історики, лінгвісти, журналісти, експерти, екскурсово­ди, проектна група.

II. Актуалізація опорних знань та досвіду учнів

Учитель. Шановні діти! Ми вивчи­ли з вами жаркі материки плане­ти — Африку, Австралію, Південну Америку,  які є каз­ковими і загадковими.

III. Мотивація навчальної діяльності

А що вам відомо про найсуворіший материк нашої планети? Наві­що потрібно його вивчати?

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Ми починаємо вивчати Антарктиду — материк льодовий, холодний, нещадний, досить одноманітний, але дуже красивий і неповторний. Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тріскає як скло. Полярна ніч, що затягує все у темряву на кілька місяців. Неповороткі тюлені та кумедні пінгвіни. Так-так, це – Антарктида. Льодовий континент, який не перестає дивувати своєю незвіданістю та суворим кліматом.               Пропоную вашій увазі презентацію

 « Льодовий материк планети»

Історія відкриття (працює група «Історики»)

Учитель. Відомо, що Антарктида  була відкрита останньою з матери­ків. Чому?( Учні відповідають демонструють слайди)

Історик. Ще стародавні вчені здо­гадувались, що в Південній півкулі, у високих широтах, повинен існу­вати великий материк. Його пошу­ки привели до відкриття Австралії. У XVIII ст. на пошуки Південно­го материка вирушив англійський мореплавець Джеймс Кук. Але він не зміг досягнути материка через складні погодні умови; Змушений повернути назад, він стверджував, щодалі на південь землі немає.

Учитель. Коли і як була відкрита Антарктида?

Історик. На пошуки Південного материка в 1819 р. вирушила росій­ська експедиція на кораблях «Мир­ний» та «Восток» під керівництвом військових — капітана 2-го рангу Т. Т. Беллінсгаузена та лейтенанта М. П. Лазарєва.

1-й учень. X Т Беллінсгаузен на­родився 20 вересня 1778 р. в Есто­нії. Брав участь у першому навко­лосвітньому російському плаванні 1803-1806 рр.

2-й учень. М. П. Лазарєв наро­дився 14 листопада 1788 р. у Воло­димирі. Закінчив морський кадетський корпус. У1813—1816 рр. здій­снив навколосвітню подорож.

Журналіст. Скільки тривала ваша експедиція до Антарктиди?

Мореплавці. Експедиція тривала понад два роки — 751 день.

Журналіст. Відомо, що це три­вале, важке плавання майже обі­йшлось без людських жертв. Як це сталося?

Мореплавці. Добре харчування, дотримування правил гігієни, гу­манне ставлення до матросів.

Журналіст. Як склалося ваше подальше життя?

Т. Т. Беллінсґаузен. Закінчив свою кар'єру в чині адмірала, помер 25 січня 1852 р. у Кронштадті.

М. П. Лазарєв. У 1822-1825 рр.| здійснив третє навколосвітнє пла­вання. Склав лоції Чорного та Азов­ського морів. У1843 р. отримав зван­ня адмірала. Помер 23 квітня 1851р. у Відні, похований у Севастополі.

Учитель. Після відкриття Антарк­тиди багато експедицій різних дер­жав продовжили дослідження ма­терика. Відкрийте рубрику «Це ці­каво знати» в підручнику , знайдіть відповідну інформа­цію. (Першими ступили на мате­рик 7.02.1821 р. англійські моряки. Першу зимівлю з науковою метою здійснили у 1899 р. норвезькі до­слідники.)

Учитель. Хто першим проник у глибину континенту?

Історик. Норвежець Р. Амундсен на санях з собаками разом з чотир­ма товаришами досяг Південного полюса 14.12.1911 р.

Р. Скотт досяг полюса на місяць пізніше — 18.01.1912 р. На зворот­ному шляху Скотт та його товариші загинули. Тільки12.11.1912 р. по­шуковий загін знайшов загиблих.

Сучасні дослідження

Учитель. Які сучасні дослідження проводять в Антарктиді?

Географи. Антарктида не нале­жить жодній державі. Тут заборо­нено видобуток корисних копалин, випробування зброї тощо. Тільки науково-дослідні станції 18 держав проводять свої спостереження.

Завдання для групи «Географи»

За фізичною картою Антаркти­ди в атласі встановіть держави, що проводять наукові дослідження на материку. (СІНА, Велика Британія, Росія, Японія, Аргентина, Австра­лія, Франція, Україна)

Тут є фізики, біологи, гідрологи, метеорологи, гляціологи тощо. За останні десятиріччя було зро­блено багато досліджень, що збага­тили науку про природу землі.

Завдання для групи «Лінгвісти»

Чому в Антарктиді виникли такі назви?

Земля Елсуорта — названа амери­канським дослідником на честь батька.

Земля Аделі — названа французь­ким ученим та мандрівником Дюмоном-Дюрвілем на ім'я своєї дру­жини.

Льодовик Шекелтона — на честь англійського дослідника Антарк­тиди.

Море Росса — на честь англійського  мореплавця, полярного дослідника.

Станція «Академік Вернадський» — на честь першого прези­дента АЙ УРСР.

Западина Ющенка (7 тис. м) — на честь відомого радянського карто­графа.

Учитель. Представники нашої країни брали участь у всіх антарк­тичних експедиціях колишнього СРСР. Після його розпаду Росія оголосила всі станції своєю власністю і підняла на них російський прапор. У володінні хоча б однієї станції Україні було відмовлено. Внесок України в антарктичні до­слідження вагомий — забезпечен­ня транспортними засобами: судна «Михайло Сомов», «Вітус Берінг», снігохід «Харків'янка», літаки АН-28, АН-74. Можливі польоти супергіганта АН - 124 «Руслан».

Українська станція

Журналіст. Розкажіть про укра­їнську станцію «Академік Вернадський», яка належала Великій Бри­танії та мала назву «Фарадей».

Експерт. Станція «Фара­дей» розташована на невелич­кому острові Голіндез. Засно­вана в 1947 р. Це 66° 15' пд. ш. та 64° 16' сх. д. Острів нале­жить до групи Аргентинського  ар­хіпелагу. Середня температура

 -4...-5 °С, липня -1...-2 °С, зи­мова — -20 °С.

Станція комп'ютеризована. Це одна з найкращих станцій. Тут є можли­вість проводити синоптичні метео­рологічні спостереження.

Журналіст. Що це дасть Україні?

Учень Антарктида – материк міжнародного співробітництва. Справжніми господарями континенту є науковці з різних частин світу. Сьогодні шостий материк – це материк науки і миру. Тут діє понад 40 наукових станцій і баз, що належать 17 державам, які ведуть дослідження в Антарктиді.

З 1994 року на колишній англійській науковій станції “Фарадей”, яка дістала назву “Академік Вернадський” почала роботу група науковців з України. Серед 65 наших співвітчизників є і львів`яни Мирон Колодко, зараз в чотирьох  останніх  експедиціях бере участь Ігор Дикий . Мати станцію в Антарктиді пристойно і прибутково. Десятки країн намагаються сьогодні “вбити кілок” в покриту кригою Антарктиду: невдовзі на цьому континенті почнуть розробляти родовища корисних копалин – золота, вугілля, нафти, марг.руд, запасів яких тут є чи не найбільше у світі; а рибний промисел в приарктичній зоні, але щоб отримати дозвіл на вилов риби потрібно попередньо провести відповідні дослідження океану, вийти, як кажуть, на “морський полігон”.

Для цього потрібна антарктична станція.

Присутність українських дослідників на льодовитому континенті свідчить про високий науковий потенціал нашої країни, ставить її в ряд із найрозвинутішими країнами світу.

Не можна забувати і про львів`ян Олега В`ялова і Григорія Пащенка, які працювали в 1956 році в першій радянській експедиції.

Журналіст А зараз давайте познайомимось з старшим науковим співробітником Національного антарктичного наукового центру в Києві, який був учасником трьох антарктичних експедицій на станції «Академік Вернадський» у 2006-2007-му, у 2009-2010-му, 2011-2012-му роках Ігорем Диким,  Більше того, відомий львівський полярник візьме участь і в 24-ій українській експедиції, яка стартує навесні 2019 року. Ви дізнаєтесь вражаючі факти про цей льодовий континет, якими дослідженнями займаються там полярники і як їм працюється в таких непростих умовах. Отож, подаємо основні рефлексії з виступу Ігоря Дикого, з яким днями у Львові відбулась зустріч під назвою «Місія Антарктида». Пристебніть паски безпеки, ми вирушаємо. Ось деякі цікаві факти , які розповів нам п. Ігор

Таємнича Антарктида Щоб зрозуміти масштаби, варто глянути на мапу: Антарктида фактично вдвічі більша від Європи. Уявіть, що вся територія Європи, не беремо зараз до уваги Антарктику, вкрита від 2 до 4 км льодом. У нас Говерла має 2 км, а тут висота льодовикового шару – до 4 км! 

Антарктида – континент-рекордсмен по багатьох параметрах. По-перше, тут найбільші на планеті запаси прісної води, а також товщина льоду. По-друге, – мінусові температури: вони нижчі ніж в Арктиці, де максимум може бути -72 градуси, а в Антарктиці – майже -90 градусів (зафіксували в 1980-х роках). На такому морозі метал втрачає свої фізичні властивості і при температурі -70 градусів речі з металу можна розбити як скло: якщо взяти рейсу і стукнути по ній молотком, вона розлетиться на друзки як раковина. 

Ще один рекорд – вітри: максимальна швидкість – 320 км/год. Для порівняння урагани, які торік завдали руйнувань у США, мали таку потужність, що піднімали у повітря автівки, їхня швидкість становила 200 км/год. Пориви вітру тут можуть бути до 70 м/с. 

 

Представник України. Можна розраховувати на відповідну кво­ту щодо вилову риби, інших море­продуктів, видобутку корисних ко­палин у майбутньому.

Журналіст. Які наукові досліджен­ня буде проводити Україна на цій станції?

Представник України. Ми бу­демо проводити метеорологічні дослідження іоносфери, контроль за озоновим шаром, астрономічні до­слідження — виміри прозорості ат­мосфери, досліджувати рослиний і тваринний світ .

Журналіст. Відомо, що в експе­диції Р. Скотта був українець Антон Омельченко. Що вам відомо про нього?

                 Представник України. Найцікавіше, що про Антона Омельченка можна прочитати навіть у Британській енциклопедії. Також він був представлений до нагороди (отримав із рук англійської королеви медаль, викарбувану на честь подвигу першопрохідців Антарктиди, - Ред.). Тобто, перший українець побував у Антарктиді у 1910 році, коли експедиція розпочалася. Він пол­тавчанин, був у складі експедиції Р. Скотта.

Йому вдалося поверну­тися до узбережжя з іншою групою учасників експедиції.

 Його ім'ям названо затоку на березі Отса в Ан­тарктиді.

       Що вам відомо з історії дослідження материка?

 Слід знати нам про нашого співвітчизника, який працював в експедиції

Роберта Скотта.

В 1910 році англійський дослідник Р.Скотт послав на далекий Схід Сесіла Мірза, якому було доручено придбати для експедиції мангджурських поні. Сесіл Мірза не дуже знався на цих тваринах, тому взяв собі в помічники 27 річного Антона Лукича Омельченка, жокея з  Владивостокського іподрому. Родом Антон Лукич Омельченко був з с.Батьки на Полтавщині. Так український жокей став членом полюсної експедиції Роберта Скотта. В експедиції Роберта Скотта брав участь і росіянин Дмитро Гірьов, якого Мірз взяв в експедицію, як знавця собак. Скотт писав у щоденнику:

“Дуже відрадно бачити, які хороші відносини склалися між нашими “росіянами” обидва вони завзято працюють... , а вчора потішно було спостерігати, як маленький зростом Антон, пустуючи натягнув велетню Евансу поярковий капелюх.” Багато разів начальник експедиції згадує добрим словом Омельченка. Наш вічно пильний Антон, “добрий хлопець”! Антон завжди готовий прийти на допомогу!

За добру службу Омельченко одержав срібну медаль, альбом з фотографіями, а пізніше двотомне англійське видання щоденників Р.Скотта.

Багато років по тому один з учасників експедиції професор Полярного дослідницького Інституту ім.Р.Скотта Дебенхем, писав: “Це були приємні і веселі люди. Антон був прекрасним виконавцем напруженого танцю своєї Батьківщини (мабуть це англійське визначення “Гопака”)

Але на береговому льоду почував себе ні в сих ні в тих. Для нього це була нова стихія. Проте він був безстрашним з кіньми, яких ніяк не можна було назвати сумирними.

 Попри летальний кінець експедиції, Антон Омельченко залишився живим. Династія Омельченка збереглася і понині: його внук Віктор Омельченко був в Антарктиді. А після цього на льодовому континенті побував і його правнук, який також називається Антоном. До речі, він їде системним механіком і в наступну українську експедицію в 2019 році. 

 

Журналіст. Відомо, що в Антарктиді здійснюються туристичні по­дорожі.

Екскурсовод. Перший туристич­ний рейс було здійснено Арген­тиною в 1957 році, під час якого 100 туристів відвідали острів Десепшин і ознайомилися з роботою двох наукових станцій. У1958 році на станцію Мак- Мердо прибула груда бізнесменів — організаторів маршрутів. Антарктида зустріла їх неприязно: заметіль не вщуха­ла чотири дні. Незважаючи на це, було здійснено більш ніж 80 ту­ристичних рейсів. Вартість одно­денної екскурсії літаком — 10 тис. доларів, бажаючих багато. Органі­зовують екскурсії туристичні фір­ми США, Великобританії і Німеччини.

Існування доісторичної цивілізації в Антарктиді

Учитель. Це питання дуже ціка­ве для усіх нас. Які матеріали нам підготувала група «Проект» до цієї теми?

Група «Проект». Середньовічні карти з високою точністю відобра­жають Антарктиду без льодового покриву. У 1949 р. експедиція Берда прово­дила буріння дна моря Роса у тих місцях, де Фініус вказав русла рі­чок. Були знайдені шари дрібнозер­нистих порід, перемішаних відкла­дами, принесених у море річками, витоки яких розташовані у помір­них широтах.

  Використовуючи радіоактивний метод, учені інституту Карнегі у Ва­шингтоні встановили, що антарк­тичні річки протікали 6 тис. років, тобто за часів існування єгипетської та шумерської цивілізацій. Існує гі­потеза, що ця цивілізація була по­передницею нашої. Люди володіли високими знаннями в галузі наві­гації, картографії, астрономії — не нижче від рівня кінця XVIII ст. Міс­це знаходження — північне узбе­режжя Антарктиди, яке тоді знахо­дилось в умовах помірного клімату. Причини зникнення цивілізації — процес зледеніння південного материка.

Завдання для групи «Проект»

Учитель. Як ви вважаєте, чи мож­на побудувати «місто майбутнього» в Антарктиді? Вам слово.

Група «Проект». Від недавнього часу вчені поставили перед собою запитання: «Чи можна побудувати місто майбутнього в Антарктиді?». Тут і зараз живуть люди, але це — дослідники материка, які довго готуються до роботи в суворих умовах. А чи можна поселити там звичайних людей? Низькі температури — це одна з причин того, що людина не може оселитися на континенті. Шкідливі гази, які отруюють нашу атмосферу, могли б розігріти материк, але це призвело б до танення льоду. Можна було б збудувати спеціальну будівлю. Всередині будівля (купол) могла б розігріватися за допомогою сучасної техніки. Цей купол захищав би людей також від радіації. Можливо, таке місто у майбутньому буде збудовано.

Учитель. На нашу конференцію прибули гості.

 Під музику виходять 3 учнів  в костюмах пінгвінів(Танок пінгвінів)

 

1пінгвін Живу я в Антарктиді, там де сніги й крижини.

                     Хода моя поважна, неначе у людини.

                     Я в чорному костюмі в сорочці білій ніжній.

  Та не боюсь морозів, вітрів чи віхол сніжних (хто я?)

 

           (Пінгвін)

 

 

picture612 пінгвін За гарну голівку

  І горду ходу

  У нашому пташиному роду

  Дістав я найвищий чин

  А тому називають мене

  Королівський пінгвін

 

3 пінгвін Чорні смокінги

  Білі животики                                     Плаваємо не гірше морських котиків                                                                                                  Живемо в снігах                                                                                                                                                          Льодової країни                                                                                                                                                          А називаємося як?                                                                                                                                                                                      (Пінгвіни)

Висновки 

Антарктида — найвищий та найхолодніший материк Землі.

Відкрила Антарктиду у 1820 році російська експедиція під керівництвом Т. Т. Беллінсгаузена та М. П. Лазарєва.

Південний полюс був вперше досягнутий норвезькою експедицією під керівництвом Р. Амундсена.              ?

Антарктида — материк міжнародного співробітництва, який не належить жодній державі.

В Антарктиді з 1995 року працює українська станція «Академік Вернадський».

Vакріплення знань

Вікторина

Що означає назва «Антарктида»?

Яка середня висота материка?

Яка найнижча температура?

Коли була відкрита Антарктида?

Хто відкрив Антарктиду?

Хто першим досягнув Південного полюса?

Як називається українська наукова станція?

3 якого року вона працює?

Що вивчає наука гляціологія?

Чому Антарктиду називають «Континентом миру»?

Яка кількість науково-дослідних станцій працює в Антарктиді?

Скільки держав мають науково-дослідні станції на материку?

VI. Підбиття підсумків

Учитель. За підсумками досліджень учених створено атлас Антарктиди, а результатом нашої роботи став журнал, до якого увійшли  всі матеріали, що підготували групи учнів. (Демонструє журнал або це може бути стіннівка.)

VII. Домашнє завдання

§ 32- 33 підручника, дати відповіді на запитання.

 

 

docx
До підручника
Географія 7 клас (Гілецький Й.Р., Чобан Р.Д., Сеньків М.І.)
Додано
12 лютого
Переглядів
176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку