29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему: "Контрольна робота № 1 з теми 1. Початкові хімічні поняття."

Про матеріал
Конспект уроку з хімії для 7 класу на тему: "Контрольна робота № 1 з теми 1. Початкові хімічні поняття."
Перегляд файлу

№ 16

Тема: Контрольна робота № 1 з теми 1. Початкові хімічні поняття.

Очікувані результати: учень використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів; складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей; визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук; обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.

Клас: 7 клас.

Обладнання: ПСХЕ Д. І. Менделєєва, тексти завдань.

 

Хід уроку

I. Організаційна частина.

II. Письмова контрольна робота

Учитель пояснює учням зміст завдання, час виконання і ключові моменти оформлення відповідей:

- завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 1 бал, у сумі перші шість завдань дають 6 балів;

- завдання 7-9 – з відкритою відповіддю, оцінюються по 2 бали.

Максимальна оцінка за правильно виконану роботу – 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

 

ІІІ. Підсумок уроку.

 

IV. Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота № 1.

Початкові хімічні поняття.

І-варіант

 

1. Виберіть рядок у якому знаходяться лише формули простих речовин:

 а) H2O, Cl2, Al2O3, CO

 б) S, H2, H2SO4, KOH

 в) Fe, N2, O3, F2

 г) O2, Ba, K2O, I2

2. Відносна атомна маса Натрію:

а) 11

б) 23

в) 22

 г) 44

3. Атом – це…

 а) найдрібніша електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього.

 б) найбільша неподільна частинка яка містить ядро в центрі якого знаходяться електрони, що дають позитивний заряд будь-якому атому.

 в) заряджена частинка, утворена внаслідок втрати речовиною чи приєднання до неї електронів.

 г) найдрібніша частинка речовини, яка складається з електронів.

4. В 4 періоді ІІІ групі головній підгрупі розташовується:

 а) Галій

 б) Скандій

 в) Силіцій

 г) Гідроген

5. У 1911 р. планетарну модель будови атома запропонував:

     а) М. В. Ломоносов

     б) Е. Резерфорд

     в) Д. І. Менделєєв

     г) О. М. Бутлеров

6. Валентність Флуору завжди дорівнює…

 а) І

 б) ІІІ

 в) ІІ

 г) VІ

7.  Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) Р2О3

 б) NH3

 в) V2O5

 г) NaCl

8. Складіть формули сполук

а) В…O…;           

б) Si…O…;   

в) С…H…;       

г) Li…O…;      

9. Обчисліть масові частки елементів у соплуці Na3PO4.

Контрольна робота № 1.

Початкові хімічні поняття.

ІІ-варіант

 

1. Виберіть рядок у якому знаходяться лише формули складних речовин:

 а) S, Нɡ, Fе, Н2

 б) HNO3, ZnО, С3Н8, Fе2О3

 в) Н2O, Li2O, NH3, N2

 г) К2О, Вr2О3, Са(ОН)2, О3

 2. Відносна атомна маса Хлору

 а) 17

 б) 35

 в) 35,5

 г) 71

3. У ІІІ періоді, IV групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Gа;

б) Sс;

в) Si

 г) Р

4. Хімічний елемент – це…

 а) вид атомів із певним зарядом ядра

 б) заряджена частинка

 в) найдрібніша частинка

 г) жодне з тверджень не є вірним

5. Здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів називають…

 а) хімічною активністю

 б) агресивністю

 в) якісним складом

 г) валентністю

6. Визначте метод, що дозволяє розділити однорідну суміш твердої та рідкої речовини (наприклад, розчин солі у воді)

а) фільтрування                 

б) відстоювання

в) магнітна сепарація       

г) випарювання

7. Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) NaH

 б) BaCl2

 в) CO2

 г) Mn2O7

8. Складіть формули сполук

а) Al…O…;           

б) P…O…;   

в) С…F…;       

г) Ca…H…;      

 

9. Обчисліть масові частки елементів у сполуці Na2SiO3.

Контрольна робота № 1.

Початкові хімічні поняття.

ІІІ-варіант

 

1. Виберіть рядок у якому знаходяться лише формули простих речовин:

 а) HCl, NaOH, K2S, SO3

 б) H2, Ca, I2, Kr

 в) SO2, P2O5, F2, Rn

 г) CaO, Mg(OH)2, AlCl3, S

2. Відносна атомна маса Фосфору:

 а) 15

 б) 30

 в) 31

 г) 5

3. У III періоді, V групі, головній підгрупі знаходиться хімічний елемент:

а) Y;

б) Іn;

в) Р.

 г) О

4. Періодичну систему хімічних елементів якою ми зараз користуємося запропонував у 1869 році…

 а) М. В. Ломоносов

 б) В. І. Вернадський

 в) Д. І. Менделєєв

 г) О. М. Бутлеров

5. Речовина, що читається «це-о-два» має формулу…

 а) SO2

 б) CO2

 в) CaO

 г) SiO2

6. Запис 10 Н означає:

а) 10 атомів Гідрогену;

б) 10 атомів водню;

в) 10 молекул водню;

г) 10 молекул Гідрогену.

 

7.  Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) СCl4

 б) SiO2

 в) Ca3N2

 г) BaF2

8. Складіть формули сполук

а) Rb…O…;           

б) AlO…;   

в) Mg…H…;       

г) K…O…;      

 

9. Обчисліть масові частки елементів у соплуці Н3PO4.

Контрольна робота № 1.

Початкові хімічні поняття.

ІV-варіант

 

1. Виберіть рядок у якому знаходяться лише формули складних речовин:

 а) Fе(ОН)3, Аu, N2, Н2S

 б) I2, НС1, Р2O5, S8

 в) РbS, С, Zn0, Мg

 г) PbI2, LiCl, CO2, HF

2. Відносна атомна маса Флуору:

 а) 7

 б) 9

 в) 18

 г) 19

3. У якій частині полум’я температура найбільша?

 а) нижній

 б) середній

 в) верхній

 г) скрізь однакова

4. Хімія – це наука про

 а) речовини та їх перетворення

 б) будову речовин

 в) про застосування хімічних речовини в житті людини

 г) колообіг елементів

5. Метали можуть перебувати в таких агрегатних станах…

 а) твердий

 б) твердий і рідкий

 в) рідкий і газоподібний

 г) газоподібний

6.  Визначте метод, що дозволяє розділити неоднорідну суміш (наприклад, тирса и металеві ошкурки)

а) фільтрування                

б) відстоювання

в) магнітна сепарація       

г) випарювання

 

7. Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) N2O

 б) N2O3

 в) N2O5

 г) Li3P

8. Складіть формули сполук

а) P…O…;           

б) Mg…F…;   

в) Na…O…;       

г) H…O…;      

 

9. Обчисліть масові частки елементів у сполуці Н2SiO3.

Контрольна робота № 1.

Початкові хімічні поняття.

V-варіант

 

1. Виберіть рядок у якому знаходяться лише формули простих речовин:

 а) H2O2, Br2, Ne, Pt

 б) Mg, SiO2, Cl2, Au

 в) O2, O3, Ag, He

 г) Fe, Cr2O3, C, K

2. Відносна атомна маса Літію:

 а) 1

 б) 3

 в) 6

 г) 7

3. Нагрівати дозволяється пробірку яка…

 а) плоскодонна

 б) круглодонна

 в) тріснута

 г) подобається

4. Валентність Оксигену завжди дорівнює…

 а) І

 б) ІІ

 в) ІІІ

 г) IV

5. Речовина утворена атомами одного хімічного елемента називається…

 а) простою

 б) складною

 в) хімічною формулою

 г) газоподібною

6. Сума індексів у формулі MgCO3 :

а)7

б) 5

в) 6

 г) 10

 

7. Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) SiCl4

 б) Al2O3

 в) CH4

 г) H2O

 

8. Складіть формули сполук

а) Ga…O…;           

б) H…O…;   

в) С…Cl…;       

г) Fe…O…;      

 

9. Обчисліть масові частки елементів у сполуці Н2SO3.

Контрольна робота № 1.

Початкові хімічні поняття.

VІ-варіант

 

1. Виберіть рядок у якому знаходяться лише формули складних речовин:

 а) P, S, MnO2, N2O

 б) KMnO4, CaC2, PCl5, H2SiO3

 в) H2, MgO, N2O3, Ag

 г) N2, Cl2, KOH, HF

2. Відносна атомна маса Алюмінію:

 а) 3

 б) 13

 в) 26

 г) 27

3. До речовин не належать…

 а) світлові промені і магнітне поле

 б) пісок, пластмаса

 в) залізо та мило

 г) алюміній, цинк

4. Значення валентності атома Гідрогену незмінне і дорівнює…

 а) І

 б) ІІ

 в) ІІІ

 г) ІV

5. Індекс – це…

 а) число, що вказує на кількість атомів хімічного елемента у речовині

 б) число, що вказує на кількість молекул

 в) число, що служить для сполучення атомів у молекули

 г) число, що відображає валентність елемента в речовині

6. З чого складається атом?

         а) з протонів і нейтронів

б) з ядра і електронної оболонки

в) з протонів і електронів

г) з нейтронів і електронів

 

7. Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

а) Li2O

 б) MgCl2

 в) SO2

 г) NO

 

8. Складіть формули сполук

а) K…O…;           

б) Al…F…;   

в) Сl…O…;       

г) Ba…F…;      

 

9. Обчисліть масові частки елементів у сполуці Na2SO4.

docx
Додано
27 січня 2020
Переглядів
1221
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку