6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Конспект уроку з інформатики для 11 класу на тему: "Форматування даних, комірок і діапазонів комірок"

Про матеріал

Розробка уроку на тему: "Форматування даних, комірок і діапазонів комірок". Мета уроку: сформувати навички форматування даних комірок та діапазонів комірок

Перегляд файлу

Тема. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.

Мета.

Навчальна:

-    ознайомити учнів з операціями форматування даних;

-    сформувати навички форматування комірок та діапазонів комірок;

Розвивальна:

-    розвиток пам'яті, уважності, зорової та моторної координації;

-    розвиток уміння складати план дій та виконувати його;

Виховна:

-    формування навичок зібраності, уважності та акуратності у роботі;

Апаратне, програмне та методичне забезпечення:

-    комп'ютерний клас;

-    програма Microsoft Excel;

-    мультимедійне обладнання класу;

-    локальна мережа класу;

-    програма для роботи в локальній мережі NETOPSCHOOL;

-    інструктивна картка до уроку

Тип уроку: комбінований

План уроку:

І. Організація класу до заняття.

II. Актуалізація знань, умінь та навичок.

III. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V.  Осмислення, узагальнення і систематизація знань

 (робота на комп'ютерах), (метод "Робота в парах")

VI. Підсумок уроку.

VII. Повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку:

І. Організація класу до заняття.

1. Привітання вчителя.

2. Перевірка, чи всі присутні на уроці.

 

II. Актуалізація знань, умінь та навичок.

Метод: "Снігова куля" (продовжити речення)

 1. Табличний процесор – це прикладна програма …
 2. Електронні таблиці – це таблиці, які опрацьовує …
 3. Основні функції Excel: введення, редагування …
 4. Робоча книга – це файл …
 5. Комірка – це елемент, який утворений …
 6. Діапазон комірок – це об’єднання …
 7. Щоб виділити несуміжні діапазони потрібно…
 8. Типи даних Excel: текстові …
 9. Щоб скопіювати або перемістити дані в Excel передбачено два способи…
 10. Функція автозаповнення використовується для…

III. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Для оперування табличними даними і розв´язання математичних, логічних, бухгалтерських та інших  задач були створені спеціальні програми, які назвали табличними процесорами. З однією з таких програм ми з вами  познайомилися і продовжуємо працювати. Щоб розв´язати будь-яку задачу потрібно вміти виконувати введення, редагування даних; копіювання та переміщення даних для зручності роботи та інше. Але не лише ці операції можна виконувати в Excel. Тема уроку: "Форматування даних, комірок та діапазонів комірок."

 

 

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

План

 1. Форматування числових і текстових даних

 

 1. Стилістичне форматування:
 1. вирівнювання вмісту комірок;
 2. вибір шрифтів;
 3. границі комірок;
 4. застосування кольорів.

 

 1. Операції з рядками і стовпцями:
 1. зміна ширини стовпця;
 2. зміна висоти рядка;
 3. приховання рядків і стовпців;
 4. вставка та видалення рядків та стовпців.

 

 

1. Великий вибір числових форматів надає діалогове вікно Формат ячеек, яке можна відкрити одним з перерахованих далі способів:

 • відкрити вкладку Главная із групи команд Ячейки натиснути кнопку Формат. В меню, що з’явиться вибрати опцію Формат ячеек;
 • викликати контекстне меню комірки чи діапазону комірок, вибрати опцію Формат ячеек;
 • натиснути комбінацію клавіш Ctrl+1

Після виконання однієї із запропонованих команд з’явиться діалогове вікно Формат ячеек, що зображено на рис.1

 

Рис.1

 

 

 

 

 

 

Це вікно має 6 вкладок. Вкладка Число призначена для форматування числових значень. Всього є 11 числових форматів.

 

Формат

Призначення

Приклади

загальний

Прийнятий за замовчуванням. Служить для відображення текстових і числових значень. Дані в комірках будуть виглядати так, як при введенні. 

12240

10р.

14%

числовий

Дозволяє задати потрібну кількість десяткових розрядів і вибрати спосіб відображення від’ємних чисел.

752587,12

-752587,1236

грошовий

Дозволяє задати потрібне число десяткових розрядів, знак грошової одиниці і вибрати спосіб відображення грошової одиниці.

120,00р.

120,23грн.

$17,25

фінансовий

Служить для вирівнювання грошових значень за десятковим розділювачем та знаком грошової одиниці.

140,25р.

дата

Призначений для відображення значень дати

17.02.2013р.

2002-05-17

21 березня 1975р.

час

Призначений для відображення часу. Для відокремлення годин від хвилин використовується двокрапка.

15:30

відсотковий

Введене в комірку значення помножується на 100 і виводиться із символом відсотків.  У цьому полі можна задати число десяткових розрядів.

185,25%

дробовий

Служить для відображення числових значень у вигляді дробів.

5/4

 

експоненціальний

Застосовується для представлення дуже великих числових значень. Можна вибрати необхідне число десяткових розрядів.

1,23Е+18

текстовий

Дані в комірках будуть виглядати так, як при введенні.  Якщо даний формат застосувати до числових значень, програма сприйме його як текст

12345

Квартал1

додатковий

Нестандартні формати, наприклад номер телефону, поштовий індекс.

(098)52-269-265

 

 

2a.  Нагадаємо, що текстові дані автоматично вирівнюються по лівому краю комірки, а числові – по правому. За допомогою відповідних команд користувач може вирівняти вміст комірок на власний розсуд. Щоб виконати вирівнювання вмісту комірки потрібно відкрити діалогове вікно Формат ячеек.

В діалоговому вікні відкрити вкладку Выравнивание. Встановлюючи ті чи інші параметри на цій вкладці можна виконати  такі операції над текстом:

 • горизонтальне вирівнювання;
 • вертикальне вирівнювання;
 • перенесення по словах;
 • автодобір ширини;
 • об’єднання комірок;
 • зміна орієнтації тексту;
 • зміна напрямку тексту.

 

2b.  В діалоговому вікні Формат ячеек є вкладка Шрифт, яка використовується для вибору типу шрифту, розміру шрифту, накреслення та колір шрифту, видозміни шрифту (надстрочный,  подстрочный).

2с. Щоб виконати обрамлення комірок потрібно відкрити діалогове вікно Формат ячеек, відкрити вкладку Граница. У цій вкладці вибираємо тип та колір лінії для обрамлення (перед тим, як виконати обрамлення діапазону – його потрібно виділити).

2d.  Щоб виконати заливку кольором будь – якої комірки чи діапазону потрібно виділити цей діапазон, відкрити вікно Формат ячеек, відкрити вкладку Заливка. У цій вкладці ми можемо вибрати колір фону комірки, тип та колір візерунку, способи заливки.

3a.  Якщо програма автоматично не підібрала оптимальну ширину для відображення даних у стовпці, виконайте цю операцію вручну.

Спочатку позначте необхідний стовпець чи групу стовпців. Після цього виберіть один з наступних варіантів:

    Двічі клацніть на правій межі заголовка стовпця (або на правій межі заголовка будь-якого з виділених стовпців, якщо вибрана група стовпців). Автоматично буде встанов­лена така ширина стовпця, щоб помістився найдовший його елемент.

    Перетягуйте мишею праву межу заголовка стовпця (або праву межу заголовка будь-якого з декількох стовпців гру­пи), поки не встановите необхідну ширину. При цьому на екрані відобразиться підказка, що вказує на поточний розмір стовпця (який дорівнюватиме кількості символів стандартного шрифту, що помістяться в клітинки зазначе­ної ширини, чи кількості пікселів).

 Відкрийте вкладку Главная із групи команд Ячейки виберіть команду Формат. Відкриється список де виберіть команду Ширина столбца. Та в от­риманому діалоговому вікні Ширина стовпця задайте потрібне значення ширини.

3b.   Коли змінюється шрифт тексту, програма автоматично доби­рає висоту рядка. Але існує також можливість задати висоту рядка вручну.

Виокремивши рядок чи рядки, висоту яких треба змінити, виконайте одну з наступний дій:

    Двічі клацніть мишею на нижній межі заголовка будь-якого з виділених рядків — висота всіх рядків буде вста­новлена автоматично відповідно до найбільшого за розмі­ром шрифту, що міститься в цих рядках.

    Перетягуйте мишею нижню межу заголовка рядка (або ниж­ню межу заголовка будь-якого з декількох рядків групи), поки не встановите необхідну висоту. Орієнтуйтеся на підказку, що міститиме поточну висоту рядка в пунктах і в пікселях.

    Відкрийте вкладку Главная із групи команд Ячейки виберіть команду Формат. Відкриється список де виберіть команду Высота строки. Та в от­риманому діалоговому вікні Высота строки задайте потрібне значення висоти.

 

3c.    Іноді необхідно швидко "приховати" деякі дані в таблиці. На­приклад, якщо потрібно роздрукувати таблицю з якою-небудь інформацією про співробітників, але ви не хочете, щоб у роздруківку потрапила конфіденційна інформація, скажімо адреси і телефони ваших колег. Замість того щоб поспіхом видаляти ці дані або кудись їх переносити, ви можете тимчасово приховати рядки чи стовпці, у яких вони розміщені.

Для цього існує декілька способів.

    Відкрийте вкладку Главная із групи команд Ячейки виберіть команду Формат. Відкриється список де виберіть команду Скрыть или отобразить. Та в от­риманому підменю виберіть потрібну опцію (Скрыть строки, Скрыть столбцы, Скрыть лист, Отобразить строки, Отобразить столбцы) Дві останні команди використовуються для відображення стовпців та рядків.

    Клацніть правою кнопкою миші на заголовку стовпця (чи рядка) — з'явиться контекстне меню, в якому виберіть ко­манду Приховати.

    Щоб приховати стовпець, перетягуйте його праву межу вліво, доки вона не буде збігатися з лівою межею (тобто встановіть нульову ширину стовпця). А щоб приховати ря­док, перетягуйте його нижню межу вгору, доки вона не буде збігатися з верхньою межею (задайте нульову висоту рядка).

Зверніть увагу на те, що розділювальна лінія між заголовками непослідовних стовпців чи рядків (тобто стовпців чи рядків, що зімкнулися, приховавши дані) стала більш товстою. За цією ознакою згодом можна швидко відшукати місце, де приховано рядок або стовпець.

 

3d.      Ви вже знаєте, що робочий аркуш має фіксовану кількість рядків і стовпців, але це не означає, що в робочу таблицю не можна вставляти додаткові рядки і стовпці або видаляти ті, що не потрібні. Вставка в таблицю нового рядка чи стовпця призводить до зсуву інших рядків униз, а стовпців— вправо, отже останній рядок чи стовпець робочого аркуша буде видаленим, якщо він є порожнім.

Вставити нові рядки чи стовпці можна одним з наступних способів.

    Відкрийте вкладку Главная із групи команд Ячейки виберіть команду Вставить. Відкриється список де виберіть одну із потрібних команд: Вставить ячейки, Вставить строки, Вставить столбцы, Вставить лист.

    Виділіть рядок чи стовпець, замість яких слід вставити нові, клацніть правою кнопкою миші і в контекстному ме­ню виберіть команду Вставить.

Якщо в таблицю необхідно вставити лише декілька нових комірок, то, виокремивши потрібну кількість комірок, скори­стайтеся командою Вставка. В діалоговому вікні, що з´явиться задайте параметри вставки комірки та натисніть кнопку ОК.

 

Запис у зошити.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

(робота на комп 'ютерах), (метод "Робота в парах")

Завдання для виконання на ПК:

Практичне завдання 1

 1. Ввімкнути ПК.

Відкрийте файл табличного процесора (ви його створювали на минулому уроці) 

D:\11… клас\Електронні таблиці\Практичні завдання.xls,

(замість три крапки має бути буквене позначення вашого класу)

 1. Використовуючи можливості табличного процесора MS Excel виконайте наступні завдання.
 2. У книзі Практичні завдання.xls створено п’ять аркушів робочої книги, відкрийте третій аркуш "Облік продукції"
 3. Виконайте форматування комірок та діапазонів за ключем виконання.
 4. Ключ до виконання:

а) висота першого рядка 60п, всіх інших рядків 15п;

б) ширина першого стовпця 8,5п, другого – 24п, третього – восьмого стовпця – 9п;

в) створіть границі таблиці на власний розсуд;

 1. Виконайте форматування даних за ключем виконання.
 2. Ключ до виконання:

а) тип шрифту Calibri;

б) розмір шрифту 11 пт;

в) колір шрифту першого рядка – ліловий;

г) вирівнювання вмісту комірок першого рядка – по центру.  

Відображення – "Переносить по словах"

 1. Здайте роботу вчителю.
 2. Закрийте всі вікна. Закінчіть всю роботу на комп’ютері.
 3.                   Приберіть свої робочі місця.

 

 

VI. Підсумок уроку.

1.  Аналіз виконання практичних завдань.

2.  Мотивація наступних напрямів роботи.

VII. Повідомлення домашнього завдання.

 Вивчити конспект.

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
1259
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку