Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Конспект уроку з історії України для 8 класу :"Берестейська унія та її наслідки"

Про матеріал

Урок вивчення нового матеріалу, розвиває вміння визначати суть та значення історичних подій , аналізувати історичні джерела (інформаційна компетентність), давати оцінку історичним діячам, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та звязки між історією та сучасним життям (аксіологічна компетентність).

Перегляд файлу

Конспект уроку з історії України за новою програмою (8 клас)

Вчитель СЗШ№12 Чирва В.В.

Урок 12

Тема: Берестейська церковна унія та її наслідки

Мета: охарактеризувати становище української православної церкви в другій пол. ХVІ ст.,визначити передумови ,особливості укладання та результати Берестейської церковної  унії,пояснити причини та наслідки утворення грекокатолицької церкви;

розвивати вміння учнів визначати суть та значення історичних подій,брати участь у дискусії, аналізувати історичні джерела, давати характеристику історичним діячам, робити висновки та узагальнення;

Основні поняття: «унія», «греко-католицька церква», «полемічна література»

Обладнання: схеми, таблиці, документи, ілюстрації, портрети Костянтина Острозького та діячів Української православної церкви

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

  визначати суть та значення Берестейської церковної унії;

•пояснювати причини та наслідки утворення греко-католицької церкви;

•характеризувати розвиток полемічної літератури;

  на основі джерел інформації аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, давати характеристику історичним діячам, робити висновки та узагальнення

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

Евристична бесіда

1.                 Яким було становище православної церкви в другій половині XVI ст.?(Очікувані відповіді учнів:становище після Люблинської унії ускладнилося, ополячення та покатоличення українського населення, нерівність прав українського та польського духовенства).

 

2.                 Яку діяльність проводили українські церковні братства?(Очікувані відповіді:захист прав православного населення, очищення церков від осіб ,не гідних духовного звання,просвітництво).

3.                 Які ідеї Реформації поширилися на українських землях?(Очікувані відповіді:кальвінізм, аріанство, до протестантизму долучалися магнати ,представники знатних родів)

ІІ . Мотивація навчальної діяльності

Розповідь вчителя. Ідея об’єднання двух християнських церков в єдину обговорювалася державними та церковними діячами ще з 15 століття. Особливо ця їдея пропагувалася орденом єзуїтів. Так у 1577 р. польський проповідник Петро Скарга написав працю «Про єдність церкви Божої»,де доводив необхідність такого об’єднання. В умовах розгортання

Контрреформації католицька церква активізувала свої намагання розширити свій  вплив з метою об’єднання католиків та православних під зверхністю папського престолу.

На уроці ми саме й зупинимося на передумовах церковної унії(об’єднання), дізнаємося особливості укладання та її наслідки для України.

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з таблицею «Прибічники церковної унії». Давайте визначимо,хто саме і чому підтримував їдею обєднання церков .

Прибічники унії

Причини підтримки

Українсько-білоруська знать 

 

Українсько-білоруські православні єпископи(Іпатій

Потій,Кирило Терлецький)

 

Польська влада

 

Князь Костянтин Острозький ?

 

Вчитель. Але було в унії і багато противників,які висловлювали свої пропозиції та відстоювали свої позиції в публіцистичних літературних творах. Полеміка (спір)між прихильниками і противниками унії зумовили появу  та поширення полемічної літератури.

Робота над формуванням термінів

Зверніть увагу на визначення нового терміна  на сторінці 55.

Полемічна література – це літературно-публіцістична творчість церковнорелігійного змісту,зокрема  про  становище православної церкви та ідеї уніатства.

Полемічні трактати писали як противники, так і прихильники унії. Більшість українських письменників-полемістів відстоювали права православної церкви й протистояли насадженню католицизму .

Робота з текстом підручника. Знайдіть відповіді на питання:

-де і коли відбувся церковний собор для проголошення унії(16 жовтня 1596 р.);

-хто представляв українську православну церкву на цьому соборі( митрополіт Михайло Рогоза);

-чому собор розділився на окремі собори (противники унії засудили її проголошення).

Вчитель . Отже ,незважаючи на засудження його діяльності противниками унії  митрополіт  Михайло Рогоза затвердив та оповістив про акт унії православної та католицької церков.

Складання таблиці та коментування змісту унії учнями.

Умови Берестейської унії

1.Православна церква зберігала східний обряд

2.Зберігалася церковнослов’янська мова для літургій

3.Виборне право на заміщення митрополита та єпископів

4.Право одружуватися для нижчого духовенства

5.Визнавалася зверхність Папи

Римського 

6.Православне духовенство було зрівняне в правах з католиками,звільнялося від сплати податків та інших повинностей

7.Єпископам були обіцяні місця у сенаті Речі Посполитої

8.Шляхта та міщани ,що прийняли унію ,також урівнювалися у правах з католиками та отримували право обіймати посади у урядах

 

Церква,що виникла внаслідок об’єднання католицької та православної церков  отримала назву греко-католицька.

Повідомлення учня про історію виникнення цієї назви(історична довідка ,ст.55 підручника )

 

Вчитель. Які ж наслідки мала ця унія для подальшого розвитку Українських земель? Давайте пошукаємо відповідь в історичному джерелі.

Робота з історичним джерелом(текст в додатках) Висновки учнів:

      занепад української церкви;

      форма посилення влада Польщі на українських землях;

      розширення сфери впливу католицизму;

      спроба підняти престиж православного духовенства.

Вчитель. Розуміючи негативні наслідки унії, активізували свою полемічну діяльність  письменники-полемісти Стефан Зизаній,Мелетій

Смотрицький,Іван Вишенський,Іов Борецький,Захарія Копистенський. У своїх творах вони засуджували унію і тих,хто її підтримував,закликали всіх захистити батьківську віру. Вони вважали,що саме православ’я дозволить зберегти душу і традиції українського народу.

Послухайте слова з поеми Севастяна Кленовича «Роксоланія»

Русь зберігати свої прадавні закони уміє, З того шляху не звертає,що почала ним іти. Звичаї всі збереже,що була переймала від Сходу, Віри,яку прийняла,держиться вірно й тепер.

 

 Вчитель. Як ви зрозуміли ці слова ?Про що тут йдеться?

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

1.Чи була церковна унія на той час необхідною?поясніть свою думку методом «ПРЕС».

2.Які наслідки унії ви вважаєте найбільш важливим для українських земель?

V Домашнє завдання .

1.Опрацювати відповідний параграф(8 підручник О.В.Гісем,О.О,Мартинюк Історія України  2016)

2.Відповісти на питання до параграфа

 

Додаток

Історичне джерело  

«Після укладання унії розпочався масовий наступ на православну церкву. Унія насаджувалася силою, православні церковні маєтності передавались унатам, православні залишилися без вищої церковної ієрархії. Водночас уніати перебували у стані невизначеності,ніби між двома вогнями.

Православні вбачали в них зрадників,а католики не вважали їх повноцінними громадянами..Католицька верхівка вбачала в греко-католицькій церкві лише засіб поширення власного впливу, а не самостійну церковну організацію.

Отже,форсований наступ католицизму на українські землі ,що посилився після Люблинської унії,мав своїм наслідком ополячення та окатоличення українського народу,вів до загальної дезорганізації та занепаду православної церкви,яка катастрофічно втрачала роль осередку культурного життя,гаранта збереження національних традицій.

Берестейська унія була для Польщі зручною формою посилення своєї влади на українських землях,розширення сфери впливу католицизму, а для частини православного духовенства – спробою підняти його престиж,подолати дискримінацію православних віруючих,вивести православну церкву з кризи»

(Бойко О.Д.Історія України – Київ:Академія,2002.-с.123)

pdf
Додано
30 січня 2018
Переглядів
8632
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку