Конспект уроку з математики для 5 класу на тему:«Десяткові дроби»

Про матеріал

Метою уроку-подорожі є з'ясування, як учні засвоїли поняття десяткового дробу, дії з десятковими дробами; формування обчислювальних навичок учнів та застосовування їх при розв'язуванні вправ.

Перегляд файлу

            Тема  уроку. Десяткові дроби

                         (урок-подорож)              

        Мета  уроку.  З’ясувати,  як  учні  засвоїли  поняття    

                                десяткового  дробу,  дії  з  десятковими                     

                                дробами. Формувати    обчислювальні 

                                навички та навчити учнів застосовувати

                                їх  при  розв’язуванні вправ. Розвивати  

                                увагу,  логічне  мислення, цікавість.     

                                Виховувати культуру  запису,  мовлення.

 

       Обладнання. Магнітна  дошка.  Комп’ютер,  проектор,   

                                переносна  дошка,  презентація до уроку,  

                                картинки:  вовк  і  заєць,  картинка  з  казки 

                                «Червона   шапочка».

                                Список  запитань для  опитування  учнів:

                                1.Назвіть  приклади  десяткового  дробу і   

                                   опишіть спосіб  зображення  його  на  

                                   числовому  промені.

                                2.Назвіть  перші  шість  розрядів      

                                   десяткового  дробу.

                                3.Як  порівнюються  десяткові  дроби?

                                4.Як  округлити  десятковий  дріб?

                                5.Описати  спосіб  додавання  

                                   (віднімання)   десяткових  дробів.

                                6.Сформулювати  правила  множення 

                                   (ділення)   десяткових  дробів.   

                                7.Сформулювати  правила  множення

                                   (ділення)  десяткового  дробу  на  10, 

                                    100,  1000  і т. д.

      Тип  уроку.  Урок формування  вмінь  і  навичок.

 

                                                Хід  уроку

 

    І.Організаційний  момент

  Столи поставлені буквою П. Клас ділиться на  дві   команди. 

  Вчитель  називає  станцію  і  дає  завдання  кожній  команді.   

  На  дошці  висвітлюється   мета уроку,  та  епіграф  до  уроку. 

 

                    Людина  подібна  до  дробу,  знаменник  якого є те,  що

                      людина  про себе  думає,  а  чисельником – те,  людина 

                      являє  собою. Чим  більшої  думки  про  себе  людина,

                      тим  більший знаменник,  а  значить  менший  дріб.

                                                                             Л.М. Толстой

 

ІІ. Станція  «Історична»

Історичний  матеріал  діти  збирають  і  розповідають самі.

   З  давніх-давен доводилося  не  лише  лічити,  а  й вимірювати  довжину,  обчислювати площі,  вести розрахунки  за  куплені  й  продані товари. Не завжди  результат  вимірювань  чи  вартість  товару  можна  було  виразити  натуральним  числом.  Так  з’явились  дроби.  Вавілоняни користувалися  дробами  із  знаменником 60,  римляни – із  знаменником  12,  називаючи  1/ 12  унцією.

     Сучасне  позначення  дробів  бере  свій  початок  у  стародавній  Індії.  Його  стали  використовувати  і  араби,  а  від  них  у ХІІ – ХІV століттях  було  запозичене  європейцями.  Спочатку  в  запису  дробів  не  використовувалася  дробова  риска.  Наприклад,  дроби 1/5,  2 цілих 1/3  записували  так:  1  5, 2 1 3.  Риску  дробу  стали  постійно  застосовувати  лише  близько 300  років  тому.

      Джемшид  Ібн-Масуд  Аль-Каші,  який  працював у Самарканді  в  обсерваторії  Улугбека  на  початку  ХV ст..  записував  дробову  частину чорним  чорнилом  або  відділяв  вертикальною  рискою.

      Першим  європейським  вченим,  який став використовувати  і  розповсюджувати  сучасний  запис  дробів,  був  італійський  купець і  мандрівник,  син  міського  писаря  Фібоначчі (Леонардо  Пізанський)  у  1200  році.  Він  увів  слово  «дріб». Назву «чисельник» і «знаменник» увів у ХІІІ ст.  Максим  Пеано – грецький  монах,  учений-математик.                                                    

      Джемшид  Аль-Каші  великий  вклад  вніс  і  в розвито вчення  про  десяткові  дроби.  Систему  десяткових  дробів  він  описав  в  книзі  «Ключ  до  арифметики» (1427 р.)

     В  Європі  вчення  про  десяткові  дроби  першим  виклав  голландський  математик  і  інженер   Сімон  Стевін,  який  присвятив цьому питанню працю під назвою «Десята»(1585р.).

Записував  він  десяткові  дроби  не  так,  як  тепер.  Наприклад  число 28,375  записував  так:

28 0 3 1 7 2 5 3   ,  де  цифри в  кружечках  показували  місце

десяткових  дробів.

    Кому,  як  знак  дробовості  увів  знаменитий  математик,  фізик  і  астроном  І. Кеплер ( 1571- 1630 рр.).

 

ІІІ. Станція  «Біологічна»

Слайд  з написом  станції  «Історична»  замінюємо на слайд  з  написом   станції  «Біологічна». 

Учням  роздаю  листочки  із  завданнями.

 

Завдання  для  І команди

1.На  островах  Тихого  океану  живуть  черепахи-гіганти.  Вони  такої  величини,  що  діти  можуть  кататись,  сидячи  в  них  на  панцирі.  Назва  цих  черепах  зашифрована  у  прикладах.

 

 

 

   1 –

 

 

 

Відповідь

 

 

 

 

 

Відповідна

 буква

 

Відповідь: дермохеліс.

Завдання  для  ІІ команди

2.На  земній  кулі  живуть  птахи,  які  безпомилково  визначають  прогноз  погоди  на  літо.  Назва  цих  птахів  зашифрована  в  прикладах.

                                      Відповідь                Відповідна 

                                                                           буква

 

1) 4,5 : 1,8 = ?

 

2) 3,15 : 0,15 = ?

 

3) 4,2 : 2,8 = ?

 

4) 3,6 : 0,8 = ?

 

5) 21 : 0,15 = ?

 

6) 60 : 2,5 = ?

 

7) 4,25 : 2,5 = ?

 

8) 490 : 14 = ?

 

 

Замінивши  частки  буквами  ви  прочитаєте  назву  птаха  метеоролога.

 

 

Відповідь: фламінго.

   Фламінго  будують  із  піску  гнізда  у  вигляді  зрізаного  конуса,  у  верхній  основі  його  роблять  заглиблення,  де  відкладають  яйця,  якщо  літо  буде  дощове,  то  гнізда  будують  високими,  щоб  їх  не  могла  затопити  вода, а якщо

 літо  засушливе,  то гнізда будують  більш  низькими.

    Листочки  з  обчисленнями  і  відповідями  команди  здають.

 

ІІІ. Станція  «Географічна»

   Слайд  станції  «Біологічна»  замінюю  на  слайд  станції  «Географічна».  З  двох  боків  дошки  вивішую  завдання  для  команд. Біля  завдання  І команди  прикріплюю  картинку  вовка,  а  біля  завдання   ІІ команди – картинку  зайця.

    Діти!  Вовк  і  заєць потрапили в болото.  Чи  втече  заєць  від  вовка  залежить  від  вас.  З кожної  команди  5  учнів  вийдуть  по  черзі  до  дошки і виконають  математичні  дії.  Відповіді  запишуть на  картках,  що  прикріплені  біля  дошки.  Якщо  команда  вовка  швидше  виконає  завдання,  то  вовк  наздожене  зайця.  Якщо  команда  зайця  швидше  виконає  завдання,  то  заєць  втече  від  вовка.

 

        Команда №1                            Команда №2

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Станція «Математична»

Для  роботи  беремо  картинку  з  казки  «Червона  шапочка».  Розрізаємо  її  на 15 частин-прямокутників. З другої  сторони  кожної  карточки  пишемо  відповіді  до  завдання.  Карточки  лежать  на  столі  біля  вчителя  числами  доверху. П’ятнадцятьом  учням  роздаю  картки  із  завданнями.

 

Карточка №1.   21,46 : 5,8 + 24,94 : 5,8.

 

Карточка №2.   (2,3 * 1,18 – 1,419) : 3,7.

 

Карточка №3.   6,7 * (35,712 : 4,8 + 3,36).

 

Карточка №4.   (2,7 * 2,38 – 2,55) :6,8.

 

Карточка №5.   20,64 : 4,3 + 22,36 : 4,3.

 

Карточка №6.   13,28 :1,7 – 8,18 : 1,7.

 

Карточка №7.   (32,526 : 3,9 + 2,26) * 5,4. 

 

Карточка №8.   (2,6 * 1,34 – 2,269) : 4,5.

 

Карточка №9.   38,76 : 6,8 + 36,04 : 6,8.

 

Карточка №10.   24,57 :2,7 – 8,37 : 2,7.

 

Карточка №11.   3 * (8,57 + 9,54 : 4,5).

 

Карточка №12.   (2,4 * 1,23 – 1,937) : 3,5.  

 

Карточка №13.   (3,81 + 59,427 : 9,3) * 8,6.

 

Карточка №14.   75,46 : 4,9 – 31,36 : 4,9.

 

Карточка №15.   24,18 : 2,6 – 5,98 : 2,6.

    Учні  повинні  виконати  завдання,  підійти  до  столу,  знайти  свої  відповіді  і  перевернути  карточки  на  другий  бік  (викласти  їх  на магнітну  дошку).  Якщо  вся  робота  буде  виконана  правильно,  то  в  результаті  отримаємо  картинку,  яку  розрізали  на  15  прямокутників.

     Діти,  які  не  отримали  завдань  і  ті,  що  швидко  справились  із  завданнями  відповідають  на  запитання,  які  були  задані  при  підготовці  до  уроку.  Після  того,  як  всі  учні  впорались  із  завданнями,  вони  повинні  відгадати  героя  з  казки.

 

V. Підсумок уроку

 Щоб  зробити  підсумок  уроку  пропоную учням слайд із  незакінченими  реченнями,  які  вони  повинні  закінчити.  Окремим  учням  виставляю  оцінки у журнал.

           Незакінчені  речення

Закінчіть  наступні  речення: 

1. Під час  проведення  уроку  мені  сподобалось____________

    ____________________________________________________

2. Під  час  проведення уроку  мені  не  сподобалося_________

    ____________________________________________________

3. Я змінив  би_________________________________________

    ____________________________________________________

4. Найскладнішим  для  мене  було________________________

    ____________________________________________________

5. Ми подолали  такі  труднощі___________________________

    ____________________________________________________

6. Я  проявив  такі  якості, як_____________________________

    ____________________________________________________

7. Я  вперше  розпочав__________________________________

    ____________________________________________________

8. Я  добре  виконав____________________________________

    ____________________________________________________

VІ. Домашнє  завдання

№ 933  (для  групи  учнів  рівнів П і С);

№ 958  (для  групи  учнів  рівнів Д і В).

1

 

doc
Додано
5 грудня 2018
Переглядів
2917
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку