Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Конспект уроку з основ здоров’я для 9 класу на тему «Небезпека ранніх статевих стосунків. Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції"

Про матеріал

Розробка уроку допоможе учителю дати учням уявлення про психологічні й фізіологіч­ні наслідки ранніх та безладних статевих зв'язків, про ІПСШ і СНІД, засоби контрацепції.

Перегляд файлу

Урок з основ здоров’я . 9 клас                                                                                  Тема «Небезпека ранніх статевих стосунків. Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції»

Мета: дати учням уявлення про психологічні й фізіологіч­ні наслідки ранніх та безладних статевих зв'язків, про ІПСШ і СНІД.

Обладнання: роздатковий матеріал для гри.

Хід заняття І. Розминка (10 хв)

Учитель просить кожного на­звати щось хороше, що відбулося з ним за минулий тиждень.

П. Вступ (5 хв)

Учитель. Зараз ми з вами по­говоримо про наслідки поза­шлюбних і дошлюбних статевих зв'язків.

Наслідки можна виділити двох типів:

 • психологічні;
 • фізіологічні.

До психологічних наслідків можна віднести порушення осо­бистості, психіки й поведінки людини (втрачається ясність і гострота розуму, жвавість спри­йняття, радість серця). У людей, що вступають у безладні статеві зв'язки, пошкоджуються нервові клітини.

Фізіологічні наслідки. Сексу­альну розбещеність супрово­джують також певні соматичні (супутні) захворювання, усклад­нення контрацепції й генетичні відхилення в нащадків.

 1. Гра  «Психологічні  на­ слідки ранніх статевих стосун­ків»

Робота в малих групах, обговорення результатів (30 хв)

Проведення гри (див. додаток 1), обговорення в міні-групах запропонованих ситуацій.

IV. Міні-лекція (40 хв)

Група має засвоїти таку інформацію:

 факт   існування  ІПСШ, тобто групи захворювань, які можуть передаватися від однієї людини до іншої статевим шляхом;

 • шляхи передачі інфекції;
 • можливість безсимптомного перебігу інфекції, що не запо­бігає можливості зараження;

 імовірність     виникнення ускладнень за будь-якого перебі­гу інфекції;

 • ознаки ІПСШ: сверблячка, печія, біль, виділення зі стате­вих органів,   наявність  висипки на шкірі, ранки й розростання на статевих органах; тільки лікар може визначи­ти, чи здорова людина;

 годі видужати без ліку­вання;

 лікувати     має     лікар-фахівець;

 кожна людина може захис­тити себе від ІПСШ.

Учитель.  Торкнемося медичної сторони фізіологічних наслідків позашлюбних і дошлюбних ста­тевих зв'язків.

На сьогодні відомо понад ЗО захворювань, що передаються статевим шляхом. Серед них — венеричні хвороби, гепатит В і С, ВІЛ-інфекція й заключна її стадія — СНІД. Тією чи ін­шою мірою вони небезпечні для здоров'я чоловіка, жінки та їхніх дітей. Цікаво, що корінь слова «венеричні» (мабуть, як і самі ці хвороби) веде свій початок від культу богині кохання й краси Венери. Вона не цуралася ні роз­пусти, ні подружніх зрад. Дійсно, є про що задуматися...

Відомо, що в нормі жіночі ста­теві шляхи містять багато мікро­організмів. Частина з них типова для всіх жінок, інша частина ста­новить індивідуальний фон. Бак­терії, властиві здоровим жінкам, підтримують потрібний ступінь кислотності піхви. Це захищає від інфекцій і забезпечує виживання сперматозоїдів. За нерозбірливих інтимних зв'язків в організм потрапляють чужорідні мікроорга­нізми (віруси, грибки, бактерії). Якщо якихось мікроорганізмів стає більше або, навпаки, менше, то крихка рівновага порушуєть­ся. Наприклад, зниження загаль­ної кількості бактерій сприяє по­силеному розмноженню грибків і розвитку важких форм грибкових захворювань. Бактеріальний вагіноз (дисбаланс мікрофлори піх­ви) знижує ступінь кислотності й створює лужне середовище. У майбутньому це стає причиною викиднів, передчасних пологів і безплідності. Сильно змінюється й індивідуальна жіноча мікро­флора. Бактеріям доводиться зви­кати, перебудовуватися, присто­совуватися до нової мікрофлори. Але поступово їхня здатність до адаптації висихає, втрачається. У статевих шляхах починають роз­множуватися чужі, зазвичай па­тогенні, хвороботворні мікроби. Це призводить до важких, затяж­них інфекцій.

Жінці, що мала більше ніж сім статевих партнерів, хай вона на­віть і не заразилася від них яко­юсь інфекцією, гінекологи прак­тично відразу ставлять діагноз хронічного запалення придатків. Звідси — ризик позаматкової вагітності, безплідності й інших хронічних захворювань.

Чим ще небезпечна часта зміна партнерів? Чужорідні мі­кроорганізми руйнують ціліс­ність слизових оболонок сечо­статевих органів. Тим самим у них створюються вогнища ура­ження і послабляється імунітет. А збої на рівні імунної системи, особливо на фоні спадкоємної схильності, «запускають» онко­логічні процеси.

Інфекції, що передаються статевим шляхом

ІПСШ раніше називали вене­ричними хворобами. Щороку ми чуємо все нові й нові назви цих хвороб, і може видатися, що всі ці хвороби з'явилися нещодавно. Насправді нові назви з'являються тоді, коли сучасна діагностика точно визна­чає, який збудник спричинив за­хворювання.

На сьогодні виявлено понад 40 мікробів і вірусів, що спричи­няють статеві інфекції.

Усі захворювання із групи ІПСШ передаються переважно статевим шляхом.

Крім того, тією чи іншою мі­рою всі ці хвороби можуть пере­даватися від матері до дитини, а деякі з них — і через кров.

Майже всі збудники цих за­хворювань швидко гинуть поза людським організмом, однак за­раження в побуті відбувається (дуже рідко й зазвичай тільки в дітей).

Зараження не завжди й не відразу проявляється.

 Кожне захворювання має свою тривалість «прихованого періоду», а часто взагалі може не проявлятися. У цьому разі людина не знає про захворюван­ня, веде звичний спосіб життя й може бути джерелом зараження.

Навіть якщо захворювання все-таки проявляється, ознаки можуть бути не дуже чіткими або швидко зникнути. При цьому треба знати, що самолікування ІПСШ може бути недостатнім і здатне призвести до розвитку хронічних інфекцій.

Лікування, призначене лікарем-дерматовенерологом і по­чате вчасно, здебільшого дає хороші результати.

 Але якщо з якихось причин хворобу за­пущено, можуть виникнути ускладнення, наприклад: імпо­тенція (фригідність), запалення статевих органів, сечового мі­хура, нирок, безплідність (сьо­годні в Україні близько 40 % молодих сімейних пар страждає на безплідність) і патології в розвитку плода.

Найпоширенішими є сифіліс, гонорея, трихомоноз, хламідіоз, уреаплазмоз, кандидоз, вірусні статеві інфекції. Ці хвороби досить легко передаються від од­нієї людини до іншої під час ста­тевого контакту.

Лікуванням ІПСШ може за­йматися лікар з фаховою освітою (дерматовенеролог, гінеколог, уролог).

Зникнення проявів захворю­вання на фоні лікування або без нього не завжди означає виду­жання. Для лікування традицій­них ІПСШ не завжди достатньо одного курсу лікування, тому що в збудників інфекції досить швидко розвивається звикання до найдосконаліших лікарських препаратів.

 

ІПСШ

 

Інфекція

Збудник

Інкубацій­ний період

Клініка

Ускладнення

Перебіг

Лікування

Сифіліс

Бліда спірохета

3—4 тижні

Твердий шанкер (виразка без болю), збільшені лімфовузли, різні висипки, руй­нування тканий, порушення само­почуття

Ушкодження вну­трішніх органів, частіше ЦНС, на­родження хворої Дитини

Періодичний: І — 6—7тиж­нів;

ІІ – 2 - 5 років;

III — 10 і більше років

АнтибіотикиІ і ІІ — 100% виліковують; ІІІ — 100% ускладнення

Гонорея

Гонокок

3—7 днів

Сверблячка, по­дразнення, різі і болі під час сечо­випускання, гній­ні виділення

Перехід на вну­трішні статеві органи. Перитоніт. Безплідність

Циклічний, може бути прихований

Антибіотики на 

ранніх етапах — 100% вилікову­ють

Трихомо-кіаз

Трихомо­нада вагінальна

7—ЗО днів

Сверблячка, по­дразнення, виді­лення

Перехід на вну­трішні статеві органи. Перитоніт.

Безплідність

Гострий 2-— 4 тижні, потім

Циклічний Може бути прихований

Антибіотики +

місцеве лікувавання слизової в гострому періо­ді — до 90 %, у хронічному — до 50 % вилікову­ють

Уреаплазмоз

Уреаплазма

Здні— 5 тижнів

У чоловіків ура­жаються уретра, передміхурова залоза, сім'яні пухирці, придат­ки яєчок, сечовий міхур. У жінок — малосимптомно 

Жінки — рідко. Чоловіки — ура­жаються уретра, передміхурова залоза, сім'яні пухирці; придатки яєчок, сечовий міхур, порушення сперматогенезу

Малосимптомний

Антибіотики + місцеве лікуван­ня слизової; рано почате—100% виліковують

Хламідіоз

Хламідія трахоматіс

5—30 днів

Характерної клі­ніки немає

Перехід на вну-трішні статеві органи. Перитоніт. Уражає очі й су­глоби

Безсимптом-ний із рідки­ми нечіткими загостреннями

Антибіотики, препарати, що нормалізують імунітет, які перешкоджають рубцюванню, ферменти, міс­цеве лікування слизової. Повне виліковування — рідко

Герпес

Вірус герпесу

7—10 днів

Пухирці, біль, за­гальні слабкість

Зараження плода, ураження очей, ураження ЦНС (енцефаліт, менінгіг)

Хвилеподіб­ний, може бути прихова­ний

Противірусні препарати, що відновлюють імунітет. Знебо­лювання, змазу­вання вогнищ. Можлива трива­ла ремісія

Конди­ломи статевих органів

Вірус папіломи людини

2—6 міся­ців

Розростання у вигляді цвітної  -капусти

Зараження плода, іфовоточивість

Може бути прихований. Без лікуван­ня,-про­гресує

Видалення роз­ростань (хімічне, механічне, тер­мічне).-Препарати, що нормалізують імунітет. Виліковува-ність —100%

 

 

 

Ефект телегонії

Говорячи про наслідки випад­кових зв'язків, необхідно згада­ти явище телегонії. Приблизно 150 років тому кіннозаводчики, які виводили нові породи коней, для підвищення їхньої витрива­лості вирішили схрестити коня із зеброю. Досліди не вдалися: не відбулося ні єдиного зачаття: ні в коней від чоловічих особин зебр, ні в зебр-кобил від породистих жеребців. Досліди припинили й постаралися забути про них, думаючи, що справу закінчено. Проте через кілька років після в'язки породистих жеребців і матерів-чистокровок (які під час дослідів були покриті самцями-зебрами) стали народжуватися смугасті лошата. Як же могло трапитися, що, не завагітнівши від зебри, народивши кілька ра­зів від породистих коней лошат, кобила раптом з доброго дива народила чужинця? Приголо­мшений науковий світ назвав це явище телегонією.

Досліди сучасників Ч. Дарвіна — професора Флінта, Фелікса Ледантека й інших учених — з ін­шими тваринами підтвердили цей феномен. Ф. Ледантек написав книжку, де в розділі під назвою «Телегонія, або вплив першого самця» описав проведені дослі­ди. Тільки практики-собаківники не здивувалися, тому що давно вже знали: якщо хоча б раз по­родиста сука пов'яжеться з непородистим кобелем-дворнягою й навіть якщо в результаті цього в неї від нього щенят не буде, то в майбутньому породистих кобелів від неї не буде.

До нашого ж часу склалася парадоксальна ситуація: про це явище, що безпосередньо стосу­ється народження повноцінного потомства, знають переважно тваринники.

Тоді, 150 років тому, сучас­ники відразу стали запитувати фізіологів: «Чи не поширюєть­ся ефект телегонії на людей?». Але вчених уже не треба було підганяти.  Почалися  інтенсивні

фізіологічні, антропологічні, соціологічні, статистичні дослі­дження й навіть досліди, якщо, звичайно, така можливість ви­падала. І після багаторічних чис­ленних різнобічних дослідів без­стороння наука заявила твердо: «Так, ефект телегонії поширю­ється й на людей, причому навіть у яскравіше вираженій формі, ніж у світі тварин».

Отже, телегонія (від «теле» — далеко й «гоне» — народження, походження) — наука, яка ствер­джує, що на потомство жіночої особини впливають у тій або ін­шій мірі всі її попередні статеві партнери не залежно від того, були в них діти чи ні. Відомо, що навіть через кілька років після по­зашлюбних зв'язків із заїжджими гастролерами, на міжнародних фестивалях, масштабних спор­тивних змаганнях наші дівчата стали народжували від білих ге­нетично здорових чоловіків дітей «ні в матір, ні в батька, а в чорно­го або дебільного молодця».  

Зараз з'являються наукові по­яснення того, як гени партнера можуть проникати в генетичну систему жінки. Дослідження по­казали, що жінка, навіть не зава­гітнівши, буде нести в собі яйце­клітини, в які будуть убудовані ланцюжки ДНК усіх її попередніх статевих партнерів, і передасть своєму майбутньому потомству їхні гени разом із генами батька дитини.

Про контрацептиви

Які ви знаєте протизаплідні засоби (ПС)? (Відповіді дітей.)

Учитель. А чи знаєте ви, що практично всі ПС є абортив­ними, тобто вбивають плід на ранніх стадіях вагітності? До неабортивних ПС належать пре­зервативи, перерваний статевий акт, календарний метод. Вони не руйнують ембріона, а запобіга­ють зачаттю.

Часто за бездумне викорис­тання контрацептивів (за бажан­ня не допустити або перервати вагітність) жінка розплачується докорами совісті й різними за­хворюваннями.

Так, гормональні контрацеп­тиви мають низку серйозних не­гативних ефектів:

 1. Закупорюють   кровоносні судини (погіршується, якщо жін­ка курить).
 2. Порушують   менструаль­ний цикл.

3. Підвищують масу тіла.

4. Можуть спричинити: біль голови,  нудоту,  блювоту,   піг­ментні плями, виростання зайвого волосся на тілі.

Один зі знайомих гінеколо­гів розповідав, що утроба 18— 20-літньої молодої дівчини, яка користується гормональними контрацептивами близько року, схожа на утробу жінки 70-80 років.

Є й інші ПС. Наприклад... спі­ралі. Механізм їхньої дії такий, що вони механічно подразнюють слизову оболонку матки й таким чином ембріон не може зачепи­тися тут, щоб розвиватися. (її, спіраль у матці, можна порівняти зі скабкою на пальці. Організм всіма силами відриває, виштов­хує скабку гноєм. Те ж саме від­бувається в утробі жінки.) Такі експерименти над своїм організ­мом дурно не минаються.

Презервативи

Увесь світ знає, що презерва­тиви не захищають від СНІДу, хіба що трохи знижують імовір­ність зараження. Пори латексу презерватива мають розміри від 5 до 50 мікронів, а це від 50 до 500 разів більше за розміри вірусу СНІДу, що можна порівня­ти з кулаком і дверним отвором. Навіть наклейки на автоматах, що торгують презервативами, в США містять напис: «Попере­дження! Презервативи не захи­щають від СНІДу...».

А ті, хто поширює неправду про захисну дію презервативів, — злочинці, зацікавлені в отриман­ні прибутку.

Загальновідомо, що ніякі контрацептиви   не   запобігають вагітності абсолютно й ідеально. Коли очікування не виправдову­ються, справа, на жаль, звичайно закінчується абортом або абор­тивною контрацепцією (просто вбивством), із усіма наслідками, що випливають звідси, — крово­течами, травмами, запальними процесами, онкологічними про­цесами в матці, яєчниках, піхві, перитонітом, безплідністю, важ­кою психічною травмою.

Ризик ускладнень зростає у разі безладних, ненормованих статевих контактів і безконтроль­ного застосування контрацеп­тивів.

Іноді ускладнення після контрацепції й абортів помилко­во вважають самостійним захво­рюванням, і жінка дивується, у чому причина бід, що звалилися на неї...

Жінці, що підірвала здоров'я зловживанням контрацептивів, нелегко благополучно зачати й виносити свою дитину.

 

Отже, висновок.

Розумна людина завжди по­водиться обережно. Вона боїться заподіяти шкоду собі й своїм май­бутнім дітям. Якщо організми та психіка подружжя підірвані різ­ними хворобами й психологічни­ми комплексами, то шанс зачати й народити здорову дитину не­великий. У цьому сенсі життєва настанова на «безпечний секс» і «вільне кохання» приховує непе­редбачені результати.

V. Підбиття підсумків, про­щання (5 хв)

Додаток 1

Гра «Психологічні наслідки ранніх статевих стосунків»

7 ситуацій для обговорення в групах.

Жаль і самозвинувачення

Особливо дівчатам треба зазда­легідь знати про ті розчарування й біль, які відчуває багато молодих дівчат після першого сексуально­го зв'язку. Одна старшокласниця каже: «Я дуже переживаю, коли бачу, що мої подруги втрачають цноту і віддаються хлопцеві, яко­го зустріли зовсім недавно. Пізні­ше, після того, як хлопець їх кине, вони приходять до мене й жалку­ють про те, що відбулося».

Затримка розвитку особистості

Ранні сексуальні стосунки мо­жуть затримати не тільки розви­ток відносин, а й розвиток самої людини як особистості.

Так само, наприклад, як дехто з молоді вдається до наркотиків і алкоголю дата того, щоб позбу­тися тривог і непотрібних пере­живань, інші можуть вдаватися до сексуальних контактів. Секс стає способом уникнути про­блем. Підлітки, які втягуються в постійні сексуальні зв'язки, звер­таються до однієї сторони життя в той час,  коли вони мають брати активну участь у житті суспіль­ства — формувати нові стосунки з новими друзями, приєднува­тися до різних клубів і команд, розвиваючи свої вміння й талан­ти, брати на себе різні соціальні обов'язки.

         Депресія й самогубство

Що більше стосунки схожі на справжнє кохання, то більше своєї душі буде вкладати в них люди­на, і їй більше болітиме у разі ро­зірвання цих стосунків.

Втрата самоповаги й почуття власної гідності

Багато з людей страждає від втрати почуття власної гідності, коли дізнаються про те, що вони заразилися однією із хвороб, що передаються статевим шляхом.

Відчуття провини

Відчуття провини — нормаль­на моральна відповідальність, знак того, що совість людини працює.

Один 16-літній хлопець каже, що перестав займатися сексом, коли побачив, що він сам винен у тому болю, якого завдає дівча­там: «Бачиш, що вони постійно плачуть і не знають, що робити. Вони говорять, що кохають тебе, але ти не кохаєш їх».

Навіть у наш час, «час сексу­альної вседозволеності» є багато людей, які займаються сексом і почувають себе винними.

Руйнування характеру 

Коли люди ставляться до ін­ших як до речей, які дають втіху і насолоду, вони не тільки втра­чають самоповагу, а й руйну­ють характер. Цілісний характер складається з таких якостей, як повага, відповідальність, чес­ність, турбота й стриманість.

Щодо сексу така риса харак­теру, як стриманість, є особливо важливою.

Ненависть через зраду

Іноді емоційна реакція на роз­рив стосунків — це не просто втрата довіри або страх будува­ти такі стосунки. Це може бути гнів, ненависть, злість. Природ­но те, що люди почувають гнів, коли їх кидають, навіть якщо у стосунках не було сексу. Але від­чуття того, що вас зрадили, буде сильнішим, якщо секс був части­ною ваших стосунків. Секс може стати емоційним динамітом. Він може змусити людину повірити, що ці стосунки є серйозними, що люди люблять одне одного. Він може створити дуже міцний емо­ційний зв'язок, що у разі розриву завдає багато болю.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Паславська Тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бицина Оксана Валеріївна
  А причому тут телегонія? Це одиничне явище. Діти схожі на батьків.
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  3.0
 3. Жукова Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гордієнко Олена Вячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
5 січня 2018
Переглядів
9177
Оцінка розробки
4.7 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку