Конспект уроку з основ здоров'я для 9 класу на тему: "ВІЛ/СНІД. Виклик людині. Виклик людству"

Про матеріал

Матеріали розробки уроку допоможуть старшокласникам пригадати шляхи передачі і методи захисту від ВІЛ; навчитися оцінювати ризики ВІЛ-інфікування у життєвих ситуаціях; дізнатися про методи діагностики, профілактики та лікування ВІЛ.

Перегляд файлу

Урок з основ здоров’я . 9 клас

Тема « ВІЛ/СНІД. Виклик людині . Виклик людству»

Мета: пригадати шляхи передачі і методи захисту від ВІЛ; навчитися оцінювати ризики ВІЛ-інфікування у життєвих ситуаціях; дізнатися про методи діагностики, профілактики  та лікування ВІЛ.

Хід заняття:

Учитель :  Сьогодні ми зібралися для того, щоб обго­ворити проблему людей, з якими ми у житті з кожним роком будемо зустрічатися все більше і більше — з людьми, які живуть з ВІЛ.

1. Вправа «Знайомство»

Але перш, ніж ми спробуємо обговорити цю тему, я пропоную привітати один од­ного словами: «Добрий день, мене звуть..., про ВІЛ я вперше почув..., у своєму житті я зустрічався / не зустрічався з людьми, що живуть з ВІЛ».

2 . Вправа «Асоціативний ряд»

Давайте згадаємо, що означають скорочен­ня ВІЛ та СНІД

В — вірус (збудник захворювань);

І — імунодефіциту (відсутність захисної реакції організму від хвороб);

Л — людини (особистість, індивідуаль­ність).

С — синдром (ряд ознак, що характерні для певної хвороби);

Н — набутого (того, що з'явилося протя­гом життя);

І — імунного (стосується імунної системи);

Д — дефіциту (брак чогось, у даному ви­падку захисної реакції).

3. Інформаційне повідомлення «ВІЛ в Україні»

За оцінками ВООЗ (липень 2004 року) 189 000-590 000 українців інфіковані на ВІЛ або хворіють на СНІД, що складає приблизно 0,7-2,9 % населення. У таких регіонах України, як Одеська, Ми­колаївська, Дніпропетровська, Донецька області і АР Крим спостерігається найвищий рівень розповсюдженості ВІЛ-інфекції. На початковій стадії епідемії в Україні біль­шість тих, хто був інфікований, були спо­живачами ін'єкційних наркотиків. Однак за останні 10 років вірус вийшов із середовища споживачів ін'єкційних наркотиків і розпо­всюджується серед усіх груп населення. Проте у суспільстві залишається точка зору, що на СНІД хворіють люди, що працюють у секс-бізнесі та ті, що вживають наркотики.

Але статистика свідчить про те, що біль­ша частина ВІЛ-позитивних людей — це особи віком від 19 до 39 років. За останні п'ять років збільшується кількість інфіку­вання жінок, так званих «домогосподарок». Сьогодні всі шари населення мають ризик отримання інфекції.

4. Вправа «Визначення понять»

Учасникам пропонується об'єднатися у три команди і дати визначення таким понят­тям, як:

 •       толерантність;
 •       стигма;
 •       дискримінація.

Потім кожна група презентує своє визна­чення терміна.

Толерантність—повага і визнання рівності, відмова від домінування та примушування, визнання права інших людей на власні думки та погляди.

Стигма це упереджене або яке принижує гідність ставлення до людини або групи людей, що призводить до знецінювання статусу цієї людини або групи людей в очах суспільства.

Дискримінація — це ізоляція або відторгнен­ня людини суспільством, яке формує до ній несправедливе, упереджене ставлення на основі приналежності до відповідної групи людей або того, що оточуючі вважають її членом такої групи.

Після презентації понять учням пропону­ється обговорення:

 Чим ці поняття схожі і чим вони від­різняються?

 Наскільки поширені у нашому суспільстві стигма та дискримінація до людей, що живуть з ВІЛ?

 В чому це проявляється?

 Що заважає людям бути більш толе­рантними до людей з ВІЛ?

5. Вправа «Давайте пригадаємо»

Ведучий просить учасників закрити очі і пригадати випадок із життя, коли вони відчували до себе дискримінацію, або упе­реджене ставлення. Це могло статися у шко­лі, у сім'ї, у відношеннях з друзями або зі сторонніми людьми.

Після того, як учасники згадають такі си­туації, ведучий пропонує питання:

 •       Що ви відчували, коли вас дискримі­нували?
 •       Як ви реагували на дискримінацію?
 •       Що нам дала ця вправа?

6. Вправа «Круглий стіл»

Учасникам пропонується об'єднатися у 2 команди і визначити:

1 команда: які можуть бути наслідки стигми і дискримінації по відношенню до людей, що живуть з ВІЛ;

2 команда: шляхи розвитку толерантного ставлення суспільства до людей з  ВІЛ.

Кожна команда презентує свої наробки.

Наслідки стигми та дискримінації:

 •       зусилля з профілактики будуть безрезультативними;
 •       люди боятимуться говорити про свій ВІЛ-статус або не захочуть пройти тестування на ВІЛ;
 •       люди будуть замовчувати про свій ВІЛ- позитивний статус, а рівень інфікування
  буде постійно підвищуватися тощо.

Шляхи розвитку толерантного ставлення:

 •       впровадження курсів здоров'я у навчальних закладах;
 •       залучення засобів масової інформації до проблеми;
 •       створення позитивного образу людини з ВІЛ тощо.

7. Мозковий штурм «Уявіть собі»

: «Уявіть собі, ви дізналися, що у вас ВІЛ. Що б ви зробили?».

Всі відповіді учасників ведучий записує на плакаті.

Після обговорення ведучий підкреслює: «Люди з ВІЛ, які піддали сигмі і дискри­мінації, можуть дійти висновку, що їхнє життя неможливе. Такі люди часто почу­вають себе ізольованими, не отримують підтримку, якої потребують».

8. Розбирання ситуації

Учитель пропонує учасникам ситуацію: «Юрі 15 років, він інфікований ВІЛ. Юра не виглядає хворим, але швидко стомлю­ється. Він продовжує ходити до школи, але не знає, чи потрібно розповідати комусь, про те, що він ВІЛ-позитивний».

Запитання:

 •         Чи повинен Юра і далі відвідувати школу? Чому?
 •         Чи повинен він розповідати комусь про те, що у нього ВІЛ?
 •         Як ви відреагуєте, якщо він розповість вам про це?

Який ступінь ризику для вас, якщо Юра сидить поруч у школі?

Вправа «Рекомендації»

Учитель  пропонує учасникам розробити  рекомендації для людей, які дізналися про те що у них-ВІЛ-інфекція.       

Можливі рекомендації: 

Якщо ти дізнався, що у тебе ВІЛ: 

 •       подумай, кому необхідно сказати про  свій діагноз, а кому ні. Будь готовий  до того, що деякі люди можуть відмовитися від спілкування з тобою, коли  дізнаються про твій діагноз;             
 •       дізнайся у лікаря, що необхідно робити, щоб уникнути інших інфекцій і хвороб, у першу чергу простудних, венеричних і опортуністичних;
 •       дізнався про свої обов'язки і права;

• сприймай себе таким, який ти є. Тобі жити ще мінімум декілька років. Краще про­вести ці роки у злагоді із самим собою;

 •       не шукай винних у твоєму заражені.  А якщо все ж таки знайдеш, пам'ятай, що після  цього у тебе не зникне ВІЛ;
 •       пам'ятай, що лікарі не всесильні, а такі ж люди, як і ти. Від тебе вони відрізняються тільки тим, що більше знають про ВІЛ;
 •       пам'ятай, що через рік твоє здоров'я буде таким же, як і тепер. А що буде через 7 років і далі, залежить від тебе;

Учитель : Пам'ятайте, що ВІЛ або СНІД — не привід для дискримінації. Люди, що живуть з ВІЛ/ СНІД також відчувають емоції і почуття. Такі люди відчувають себе ізольованими, не отримуючи підтримку, у якій є потре­ба. Саме толерантне ставлення кожного з нас може змінити думку суспільства на цю проблему.

Підсумки : Учням пропонується закінчити ре­чення:  

«Мені було корисно...», або «Я зрозу­мів, що...».

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.6
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Балазюк Неля Віталіївна
  Матеріал чудовий. Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Живага Надія Семенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Малоїд Марія Петрівна
  відповідає програмі
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
23 січня 2018
Переглядів
9419
Оцінка розробки
4.6 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку