Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Конспект уроку з природознавства для 1-го класу на тему: "Сонце та його значення для життя на Землі"

Про матеріал

Конспект уроку з природознавства для 1-го класу на тему: "Сонце та його значення для життя на Землі" з використанням схеми -моделі функціонально - системного підходу. Урок подано у вигляді матриці.

Перегляд файлу

Кріпака Світлана Василівна,

вчитель початкових класів

КЗ «НВО І - ІІІ ст. «Мрія»

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області»

Навчальний предмет:   Природознавство

Клас:   1 ( перший)

Тема.   Сонце та його значення для життя на Землі

Мета: формувати компетентності: ключові ( вміння вчитися- само організовуватися до навчально – пізнавальної діяльності, включатись у роботу відразу після вказівки вчителя; соціальна – підтримувати контакт у парі

( групі),виявляючи зацікавленість у спільній навчально – пізнавальній діяльності; загальнокультурна – дотримуватись норм мовленнєвої культури, говорити в помірному темпі, чітко і зв’язно; здоровʼязбережувальна – зосереджено слухати пояснення учителя ) та предметні :  формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення сонячного світла і тепла для рослин, тварин, людини; показати значення Сонця в житті тварин і рослин; розкрити значення сонячного світла і тепла в житті людини; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу. Виховувати наполегливість у досягненні результатів, бережне ставлення до природи, води.

Обладнання: сигнальні картки, пластилін, фото Сонця, Пізнавальна абетка:

                        ( навчально – розвивальний посібник).

 

Форма проведення уроку:  урок засвоєння нових знань

 

Використана література:

        1. Мантула Т.І. Методичні рекомендації до проведення уроків навчання

              грамоти.- Кіровоград, 2004.-88с.

2.Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням

     українською мовою 1 – 4 класи - К.: Видавничий дім "Освіта" 2012 р.

3. Пізнавальна абетка: ( навчально – розвивальний посібник) /

Тетяна Чернецька  - К. : ТОВ « Праймдрак», 2012. – 78с. – ( Серія

« Зростаймо дослідниками»)

4. Природознавство: підруч. Для загальноосвіт. навч. закл. : 1-й кл. /

     Т.Г.Гільберг,  Т.В. Сак. – К: Генеза,-2012

5.  Т. Чернецька « Методичні рекомендації щодо проведення уроків зв’язного

        мовлення в початковій школі»

6.  Чернецька Т.І. Сучасний урок: Теорія і практика моделювання:

 ( навчальний посібник)  - К. : - 2011

Хід уроку

Діяльність учителя

(викладання)

Діяльність учнів

(учіння)

Діяльність учителя

з організації і управління навчально – пізнавальною діяльністю учня

1

2

3

І Організаційний момент

1.Привітання учнів.

2. Перевірка готовності обладнання до уроку.

3.Позитивне налаштування на співпрацю під час уроку.

 

Відповіді на запитання учнів

ІІ Актуалізація необхідних учням знань для вивчення нової теми

1. ► Вправа «Погода» 

 • Який сьогодні день?
 • Яке число і місяць?
 • Який стан неба?
 • Чи був вітер, коли ви йшли до школи?
 • А опади?

      — Як змінилася погода за цей тиждень?

2. Повторення вивченого матеріалу

 1. Відповіді на питання
 • Що ми називаємо природою?
 • На які групи ділять природу?
 • Чим жива природа відрізняється від неживої?

 

 1. Гра «Жива - нежива»

Учитель називає ( показує слайди) предмети живої і неживої природи. Якщо це предмет живої природи, то учні плещуть у долоні.

 

 

 

Озвучення відповідей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почергове озвучування відповідей

 

 

 

 

Уважне слухання назв предметів.

Плескання в долоні.

 

 

 

Фронтальне опитування учнів за вибором учителя

 

 

 

 

 

 

Фронтальне опитування учнів ( з урахуванням вияву ними бажання відповідати)

 

 

Озвучування тверджень. Стимулювання учнів до активності

ІІІ Повідомлення теми і мети уроку

 ( навчально – дослідницького завдання)

► Робота над загадкою

Бродить одиноко вогняне око,

         на всіх поглядає, теплом зігріває.    ( Сонце)

 

 • Сьогодні ми будемо говорити про сонце в нашому житті.

 

 

Уважне слухання загадки

 

 

Стимулювання учнів до слухового зосередження

ІV Вивчення нового матеріалу

1. Стратегія « Мозковий штурм»

- Що ви знаєте про сонце?

Пригадування та озвучування життєвого і навчального досвіду

Короткий запис на дошці висловлювань учнів

2. Робота з посібником «Пізнавальна абетка»

     Т. Чернецької                                  ( Додаток 1)

- Розгляньте у посібнику «Пізнавальна абетка»

   (с. 50   ) малюнки.

- Що на них зображено?

 

2.1. Сонце в житті рослин.

 

- Поміркуйте, чи можна виростити рослину в приміщенні без вікон, якщо її постійно поливати й підгодовувати поживними речовинами?

 

- Прочитайте перший абзац тексту у посібнику «Пізнавальна абетка» (с. 51 )  і підкресліть у ньому слова, що вказують на те, за яких умов ростуть рослини.

Висновок: Сонце допомагає рослинам живитися.

 

2.2. Сонце в житті тварин.

 

- Розгляньте малюнки ( Тварини, що живуть у норах: миші , борсуки)

 

- Поміркуйте, чи потрібне сонячне світло і тепло для організму цих тварин?

- Поміркуйте, чому борсуки, будучи нічними тваринами, все ж таки полюбляють ніжитися на сонечку?

 

- Пропоную дослідити текст другого абзацу і переконатись в правильності чи хибності своїх припущень

 

 

Завдання для роботи в групах:

 • Роздивіться фото, поспілкуйтесь у групі і дослідіть, хто не може жити без сонячного світла і тепла. Розкажіть чому.

 

Висновок: Сонячні промені допомагають виробляти а тілі тваринних ор­ганізмів дуже корисні, речовини — вітаміни

 

2.3. Сонце в житті людини

 

Завдання для роботи в парах:

 • Порадьтесь між собою та з’ясуйте, коли сонячне проміння може зашкодити вашому здоров’ю?

 

 

 

 • Перевіримо ваші міркування, прочитавши третій абзац тексту.

 

 

2.4. Підведення підсумків

Читання у  підручнику «Природознавство» Т.Г.Гільберг,  Т.В. Сак. ( с. 31) висновків

 

(Життя на,Землі без Сонця неможливе: якщо пере­стане світити Сонце, то зелені рослини загинуть, адже вони не мо­жуть жити без тепла і світла; тваринам і людям нічим буде харчува­тися. Усе живе замерзне від нестерпної холоднечі.)

 

Фізкультхвилинка 

Хмарка сонечко закрила,
Слізки дрібнії зронила.
Ми ті слізки позбираєм,
У травиці пошукаєм.
Пострибаєм, як зайчата,
Політаєм, як пташата,
Потанцюємо ще трішки,
Розімнемо руки, ніжки.
Всі веселі, от чудово!
За роботу сіли знову!

 

3. Розвиток мовлення учнів

 

 • Поясніть  вислів:

«Сонце світить, сонце сяє — вся природа воскресає»

 

 

 

Почергове озвучування відповідей

 

Озвучення власних припущень

 

 

 

Самостійне читання першого абзацу тексту « Що ти знаєш про Сонце?»

Підкреслювання твердження.

 

 

 

 

 

 

Розгляд ілюстрацій

 

 

 

Озвучення власних припущень

 

 

 

 

 

 

Читання другого абзацу тексту « Що ти знаєш про Сонце?»  «ланцюжком»

 

Розгляд зображень на фото ( камінь, метелик, кіт, ромашка, будинок)

 

 

Озвучення міркувань.

 

 

 

 

 

Спілкування учнів у парі

 

 

 

 

 

 

Напівголосне читання третього абзацу.

 

 

Самостійне читання висновків учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважне слухання учителя та виконання рухів, що називає вчитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення вислову

Фронтальне опитування учнів ( з урахуванням вияву ними бажання відповідати)

Стимулювання учнів до слухового зосередження

 

Стимулювання учнів до свідомого читання змісту частин твору.

 

 

 

 

Показ слайда

 

 

Фронтальне опитування учнів ( з урахуванням вияву ними бажання відповідати)

Стимулювання учнів до свідомого читання змісту частин твору

 

 

 

 

 

 

Об’єднання учнів у групи за рядами. Консультування учнів (за потреби).

 

 

Фронтальне опитування

 

 

 

Стимулювання дітей до слухового зосередження на відповідях однокласників з метою уникнення повторів у відповідях.

 

Зосередження уваги дітей на припущеннях і твердженнях.

 

Фронтальне опитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення уваги на те, що всі дії виконуються в повну силу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулювання учнів до творчої роботи, слухового зосередження

4. Робота над властивостями

                  - Чи бачимо ми Сонце?

                  -Яку форму воно має?

                  - Якого розміру?

ХВИЛИНКА- ЦІКАВИНКА

- Чи знаєте ви, що Сонце це найближча зірка до землі, яку видно вдень?

 

 

- Відчути сонячне проміння на дотик?

 ( наче гріє)

 • Чи кожного дня світить Сонце?
 • А гріє однаково чи по-різному? Чому?

 

 

 

                           -   Де «живе» Сонце?

 

 

 

 

 

Озвучення відповідей на запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озвучення відповідей на запитання

 

 

 

 

 

Озвучення відповідей на запитання

 

 

 

 

Узагальнення міркувань учнів

 

 

 

Стимулювання учнів до слухового зосередження

 

 

 

 

 

Стимулювання учнів до озвучення власних міркувань

 

 

 

Схематичний запис на дошці висловлювань учнів

V Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

1.  Вікторина

 • Коли доба коротша — взимку чи улітку?
 • Якщо небо закрито хмарами, чи є за ними сонце?
 • Якщо небо закрито хмарами, чи світить сонце?
 • Що дає Землі світло і тепло?
 • Коли сонце дужче гріє: опівдні, вранці чи ввечері?

2.  Дидактична гра « Так чи ні»

 • Сонце – величезна розпечена куля (+)
 •  Рослини можуть жити без сонячного світла і тепла (-)
 • Сонце належить до неживої природи (+)
 • Сонце найближча зірка до землі, яку видно вдень (+)
 • Сонячне світло і тепло не корисне для тварин ( -)

3. Практична творча  робота в парах

V- - Роздивися сонце у підручнику на сторінці 30. Якого воно кольору, форми?

 • Виліпи модель Сонця з пластиліну.

Правила роботи з пластиліном

       Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощечці;

       розрізати пластилін стекою;

       невикористаний пластилін класти в клітинку упаковки;

       після завершення роботи з пластиліном руки витирати сервет­кою;

       не можна брати пластилін до рота, торкатися брудними руками обличчя, очей, одягу, брати до брудних рук зошити, книги, гумки — скрізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише.

 

 

 

Озвучення відповідей на запитання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з сигнальними картками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота  учнів у парі

 

 

 

 

Стимулювання учнів до озвучення власних міркувань

 

 

 

 

 

 

Озвучування тверджень. Стимулювання учнів до активності

 

 

 

 

 

 

 

Спостереження за дотриманням часу, відведеного на завдання

VІ  Підсумок уроку

Полі логічне спілкування з учнями після навчально – дослідницького завдання

 • Що таке Сонце?
 • Далеко чи близько воно від нас?
 • Що Сонце дає людині?
 • Кому, крім людей, ще потрібне Сонце?
 • Чи потрібне Сонце рослинам?
 • Що Сонце дає тваринам? 
 • Чи однаково світить і гріє Сонце у різні частини доби? у різні пори року?
 • Що цікавого дізналися про Сонце?

 

 

 

 

 

Висловлювання власних міркувань

 

 

 

 

Узагальнення думок учнів

 

Додаток 1

 

Що ти знаєш про Сонце?

    Рослини чутливі до сонячного тепла. Якщо цього мало чи багато, вони не ростуть. І лише при достатній кількості тепла ( 20-25 °С) рослини ростуть, у них виробляється стійкість  до різних хвороб, підвищується вміст вітамінів.

    Сонячне світло й тепло корисне і для організму тварин. Тому звірі виносять своїх малюків з темних нір на сонце. Але його прямі промені викликають на тілі тварин опіки, тому звірятка знаходяться в затінку дерев.

   У великих кількостях сонячне проміння небезпечне й для людини, у той час як нетривале перебування на сонці корисне.

 

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
doc
Додано
29 січня 2018
Переглядів
520
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку