Конспект уроку з теми "Води суходолу. Річка та її складові частини" (6 клас)

Про матеріал
Конспект уроку з теми "Води суходолу. Річка та її складові частини" для учнів 6 класу.
Перегляд файлу

1

 

Тема: Річка та її складові частини. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу

Мета: - навчальна: поглиблення та систематизація знань про річки,отриманих у початковій школі та на уроках природознавства; сформувати знання про частини річки;

  - розвивальна: сприяти розвитку практичних навичок роботи з різними джерелами геогр. знань - картами атласу, підручником, ілюстративними та відеоматеріалами, вміння виділяти головне у навчальному матеріалі, логічно мислити, сприяти розвитку творчого мислення;

  - виховна: виховувати бережливе ставлення до води, до рішення екологічних проблем річок.

Пізнавальні задачі учнів (те, що повинні засвоїти учні):

1. Річка – це…

2. Витік – це…

3. Гирло – це…

4. Падіння річки – це…

5. Живлення річок – це…

 

Тип уроку: комбінований.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий.

Засоби навчання: атласи, підручники, настінна карта півкуль, схеми, контурні карти, мультимедійна презентація.

 

Структура уроку

 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (1-2 хв.)

 

 

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (6 хв.)

* Прийом «Доповни речення»

Вода в океані перебуває  у __________  ____ (постійному русі) внаслідок поширення вітрових хвиль, цунамі, припливів і відпливів. Крім того, в океані часто виникають цунамі – велетенські хвилі, спричинені __________  ___________ (підводними землетрусами). Внаслідок тяжіння Місяця і, меншою мірою, Сонця виникають ________ і ________ (припливи і відпливи). У Світовому океані внаслідок постійних вітрів відбуваються горизонтальні переміщення води, які називають ___________  _______ (океанічними течіями). Вони бувають _________ і _______ (холодними і теплими). Найбільша тепла течія - _________ (Гольфстрім), а холодна – течія ________  ______ (Західних Вітрів).

А тепер обміняйтесь аркушами з сусідом по парті. Зверніть увагу на екран, тут записаний повний текст із виділеними словами, які вам необхідно було вставити. Перевірте правильність виконання завдань сусіда. Одне слово – 1 бал. Максимальний бал – 13. Поверніть перевірені роботи. Протягом уроку ви накопичуватимете бали, які перетворимо за 12 бальною шкалою, це і буде ваша оцінка за урок. Максимальна можлива кількість балів за урок 24.

 

IІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (6 хв.)

Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами працювати над складовою частиною гідросфери водами суходолу. Відкрийте підручники на с. 183. Схема води суходолу. На які частини поділяються води суходолу? На поверхневі та підземні.

Що ви можете сказати про підземні води? Розташовані під землею: в порах, тріщинах і порожнинах земної кори.

А до поверхневих вод які належать водні об'єкти? Річки, озера, болота, льодовики, штучні водойми, канали

Сьогодні на уроці ми будемо вивчати один із видів вод суходолу, це перше слово, що належить до поверхневих. 

Записуємо число, класна робота, тема уроку «Води суходолу. Річка та її складові частини».

А щоб пройти весь шлях знайомства, Вам на уроці знадобляться:

Розум

Енергійність

Знання

Уміння

Логіка

Ь

Творчість

Активність

Талант

Тільки тоді ми отримаємо хороший результат.

Річки називають «блакитними артеріями планети», що нагадують кровоносні судини людського організму. Дуже різні та не схожі одна на одну, всі вони – великі працівниці: вони транспортують воду на величезні відстані, зрошують земельні угіддя, постачають воду в  населенні пункти, беруть участь у створенні нових форм рельєфу та мають величезні запаси енергії. Їх можна порівняти з істотою: вона народжується, дорослішає, працює, старіє, має свій характер, іноді спокійний, подеколи норовистий..

 

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (22 хв.)

 

1. Перший пункт нашого плану уроку – річка, її елементи.

Богиню води і річок, дарувальницю дощу прадавні українці називали Даною. Її зображення вішали над криницями, оскільки вірили, що богиня оберігатиме їх від пересихання. Слово Да-На означає Да- вода, На- мати. Мати, яка творить ріку. Від імені Дана походять назви рік : Дніпро, Дністер, Дунай. Давайте з'ясуємо, з яких елементів складається річка. Перший пункт §47, що таке річка.

Що спільного мають річки? Є десь місце, де вони починаються.

Знайдіть в тексті як називається місце, де річка починається. Витік.

Витоком може бути джерело, болото, озеро. Наприклад,  Дніпро бере початок з болота. Міссіпі - з озера. Інд - у льодовиках.

Якщо річка має початок, то повинна мати і кінець. Знайдіть, як називається місце, де закінчується річка. Гирло.

Гирло - це місце де річка впадає в іншу річку, озеро, болото, море чи океан. Відстань між витоком і гирлом становить довжину річки. Наприклад, довжина Амазонки - 6992 км.,  Дніпра – 2201 км., в межах України – 981 км.

На карті річки потрібно показувати від витоку до гирла.

Кожна річка тече в зниженні, яке простягається від витоку до її гирла - це річкова долина. С. 184, мал. 212. А як називається заглиблення в річковій долині, яким постійно тече вода? Русло (річище).

А скільки берегів має річка? Річка має два береги.

Правий і лівий береги визначаються за напрямом течії. Якщо стати обличчям в напрямку її руху то праворуч буду правий берег, а ліворуч лівий.

А як же визначити на карті де витік, а де гирло? За шириною річки. Біля витоку вона вузька, а в гирлі вона широка.

Скажіть, що знаходиться вище: виткі чи гирло? Витік вище, оскільки вода тече до гирла, а не навпаки.

Абсолютна висота витоку є більшою від абсолютної висоти гирла. Різницю між висотою витоку і гирла називають падінням річки. Більшим падіння є в гірських річок і меншим у тих, що течуть на рівнинах.

Прийом «Географічна задача»

Падіння річки – це різниця між висотою витоку та висотою гирла річки над рівнем моря.

 Пд. = В - Г

1 в. Розрахуйте падіння річки, довжина якої висота витоку – 256 м, висота гирла – 100м.

256 – 100 = 156 м

2 в. Розрахуйте падіння річки, довжина якої висота витоку – 398 м, висота гирла – 200 м.

398 – 200 = 198 м

Виконайте завдання, за допомогою фізичної карти півкуль, знайдіть витік та гирло річок, представлених на екрані.

Подивіться на мал. 212. Про який елемент річки ми ще не говорили? Притоки.

Кожна річка має притоки – це річки, які впадають в неї. І де річка не починалася б, завдяки притокам вона стає ширшою і повноводнішою. Наприклад, права притока Дніпра - Прип'ять. Майже подвоює об'єм води в ньому.

Притоки зазвичай коротші за головну річку. Головна річка з усіма притоками утворює - річкову систему. Запишемо в зошити такий приклад: річка + притоки = річкова система.

Місцевість, з якої вся вода стікає до річки - називається річковим басейном. Межа, що розділяє сусідні річкові басейни - називається вододілом (природнє підвищення місцевості, що є бар’єром).

 Підіб'ємо підсумки опрацьованого матеріалу 

Як наз. місце, де починається річка?

 Як наз. місце, де річка закінчується?

 Що таке довжина річки?

 Як наз. зниження, де тече річка?

 Як наз. заглиблення річкової долини, де постійно тече річка?

Отже, знаючи складові частини річки, давайте спробуємо дати визначення терміна «річка».

2. Наступний пункт нашого плану – живлення річок.

 Відкрийте підручники на с. 185, знайдіть в тексті які є види живлення річок. В різні періоди року річки живляться і поповнюють свої води дощовими, сніговими, льодовиковими і підземними водами. Більшість річок світу живляться дощовими водами, вони розташовані переважно в районах, де випадають рясні дощі. Такі річки повноводні цілий рік. Таке живлення характерне для річок Амазонка, Конго, Ніл, Амур.

Живлення річок

дощове

снігове

льодовикове

підземними водами

змішане

 Льодовикове живлення характерне для тих річок, що беруть свій початок в горах. В таких річках найвищий рівень води спостерігається влітку, коли починають танути льодовики. До такого типу відносяться річки Амудар’я, Кубань.

Але більшість річок мають змішаний тип живлення. Як ви думаєте, що таке змішаний тип живлення? За цього типу домінуючого живлення  не можливо визначити. В різний період року річки поповнюють свої води дощовими, сніговими, льодовиковими і підземними водами.

Взимку – підземними водами, навесні – за рахунок танення снігу, влітку, коли встановлюються високі температури повітря, дощова вода випаровується, і живлення відбувається за рахунок підземних вод. Восени, коли йдуть рясні дощі, річки поповнюються дощовими водами. Для України характерний змішаний тип живлення.

Отже, які існують типи живлення?

Який тип живлення річок України?

3. Водний режим річки – це регулярні зміни рівня води протягом року.

Використовуючи текст на с. 186, заповніть схему, виписавши короткі відомості до кожного терміна. (самостійне заповнення схеми)

Водний режим річки

повінь

межень

паводок

Щорічне збільшення рівня води в річці в одну і ту ж пору року

Найнижчий рівень води в річці

Раптове підняття рівня води, внаслідок сильних дощів

 

Які ви виписали терміни?

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ( 7 хв.)

Прийом «Географічний батл»

 В батлі будуть змагатися 2 ряди.

Прийом «Знайдіть помилку»

Дніпро - найкоротша річка України. Витікає із Чорного моря і тече в напрямку з Півдня на Північ, роздає на своєму шляху частину своєї води іншим річкам і нарешті закінчується тоненьким струмочком десь на території Росії.

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (2 хв.)

 1.                Опрацювати текс параграфа §47
 2.                Творче завдання (за бажанням). Описати річку за планом

 

План характеристики річки

 1.Назва річки

 2.В якій частині якого материка протікає

 3.До басейну якого океану належить

 4.Місце витоку

 5.Куди впадає

 6.Напрямок течії

 7.Основні притоки (праві і ліві)

 8.Живлення

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Obieshchyk Angelina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 лютого 2020
Переглядів
3774
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку