Конспект уроку з трудового навчання для 9-го класу на тему "Автоматизація, комп’ютеризація технологічних процесів, застосування промислових роботів "

Про матеріал

Ознайомлення з перспективами розвитку й удосконалення технологій, автоматизацію, комп'ютеризацію технологічних проце­сів, застосування промислових роботів

Перегляд файлу

Тема: Проектування та виготовлення комплексного виробу. Автоматизація, комп’ютеризація технологічних процесів, застосування промислових роботів

.
Мета: Ознайомити учнів з перспективами розвитку й удосконалення технологій, автоматизацію, комп'ютеризацію технологічних проце­сів, застосування промислових роботів. Розвивати пам'ять, уяву, просторове та логічне мислення. Форму­вати інтерес до професії верстатника широкого профілю. Виховувати почуття прекрасного, охайність, повагу та культуру праці.

 

Основні поняття: ЧПУ, промислові роботи

 

Обладнання: мультимедійна презентація “СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ РОБОТОТЕХНІКИ, додатки (ілюстрації), підручник «Трудове навчання. Технічні види праці. 9 клас», інструкції з ТБ

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Перевірка присутності учнів та призначення чергових
 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ
- Що називають продуктивністю праці?


ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
         Перед промисловістю України стоять складні завдання, насам­перед значне підвищення продуктивності праці. Це завдання вирі­шується завдяки впровадженню сучасних технологій на основі вико­ристання досягнень науки і техніки, застосування сучасного висо­копродуктивного обладнання, передусім верстатів із числовим про­грамним управлінням (ЧПУ). Для обслуговування новітньої техніки в умовах упровадження передових технологій різко зростають вимоги до знань, умінь і здатності обслуговуючого персоналу засвоїти прин­ципово інші способи праці.

           На цьому уроці ви ознайомитеся з поняттям “промислові роботи”, їх видами та прикладами застосування.
 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перспективи розвитку й удосконалення технологій

 Нові форми організації машинобудівного виробництва зумовлюють пошук резервів підвищення продуктивнос­ті праці, наприклад завдяки розширенню сфери трудової діяльності робітників-верстатників, що привело до появи професії верстатник широкого профілю. Основна вимога до представника цієї професії – володіти знаннями та вмінням з ряду спеціальностей, що, з одного боку, ускладнює процес навчання через значне розширення обсягу навчального матеріалу, а з іншого, дає змогу полегшити процес засво­єння різного матеріалу завдяки виявленню загального, здавалося б, у принципово різних питаннях.

 Верстатник широкого профілюпрофесія, яка поєднує кілька верстатних професій. Формування основних професійних знань від­бувається переважно під час вивчення спеціальної технології.

2. Промислові роботи

 Значимість промислових роботів полягає в тому, що за їх допомо­гою вдалося поєднати розрізнене технологічне устаткування в комп­лексні гнучкі автоматизовані виробничі системи машин і приладів. Саме таким системам належить майбутнє. Прийде час, коли без промислової робототехніки уявити собі і виробництво, і побут буде настільки ж важко, як сьогодні без автомобіля або телевізора.

 Застосування сучасних промислових роботів збільшує продуктив­ність праці і випуск продукції, поліпшує її якість, заміняє людину на монотонних і важких роботах, допомагає заощаджувати матеріали й енергію. Крім того, роботи достатньо гнучкі, що дає можливість використовувати їх при випуску продукції середніми і малими пар­тіями, тобто в тій області, де традиційні засоби автоматизації неза­стосовні. Дрібносерійна продукція має великий ринок. Дослідження показують, що переважна більшість деталей, закуповуваних навіть військовими організаціями, були випущені партіями менш ніж 100 штук, а у Великій Британії приблизно 75 % усіх металевих деталей випускалося партіями менш ніж 50 штук.

 Роботи не мають якостей, властивих людині, наприклад, не здатні до розумного реагування на непередбачену обстановку і зміну робочо­го середовища, до самонавчання, до використання тонкої координації системи «рука – очі». Роботи із захватами чи подібні їм механізми застосовуються для виконання маніпуляційних операцій: лиття, очи­щення злитків, кування, термообробки, точного лиття, обслуговуван­ня верстатів на навантаженні-розвантаженні, формування, упакуван­ня, розміщення деталей у налети і складування.

         Роботи замість захватів можуть оснащуватися різними інструмен­тами для виконання багатьох робіт: фарбування розпиленням, нане­сення клейових і ізоляційних покриттів, свердління, зенкування, закручування гайок, шліфування, піскоструминне очищення. Крім того, роботів можна використовувати для крапкового і дугового зва­рювання, теплової обробки і різання за допомогою лазера чи полум'я, а також при очищенні за допомогою водяних струменів.

 Слід зазначити, що первісні ілюзії про можливість створити універ­сальний робот, здатний виконати майже будь-яку роботу – від зборки до точкового зварювання, тепер у значній мірі розвіяні. У даний час роботи здобувають спеціалізацію, стаючи роботами для фарбування, для зварювання, для складання тощо. Стосовно потенційної заміни робітників «сталевими комірцями» варто пам'ятати, що робот може замінити тільки того, хто «працює, як робот». Однак недалеко той час, коли роботи зможуть звільнити людей не тільки від стомлюючої, . монотонної, важкої праці, але й від виконання робіт, які вимагають вправності, що, як вважалося раніше, здобувається з досвідом. Тому цілком зрозуміло, що в багатьох людей поширення роботів викликає занепокоєння через можливе зростання безробіття. Якщо ж стримува­ти прогресивні зміни, людству загрожуватиме деградація.
1. Автоматизація – виконання виробничих процесів за допомогою автоматичних приладів і машин.
2. Автомат – машина (апарат, прилад), що виконує роботу за допомогою автоматичних приладів і машин.
3. Автоматизація технологічних процесів – використання енергії неживої природи в технологічному процесі для його виконання і керування ним без участі людей. Автоматизація здійснюється за допомогою систем автоматичного регулювання (САР) та систем автоматичного керування (САК).
4. Найпростіший механізм автоматизації ми бачимо на прикладі годинника, який налаштований на ряд певних дій.
5. У ХХ столітті автомати розвивалися також з використанням ЕОМ (електронних обчислювальних машин ). Зараз ядром автоматизації виступає комп’ютерна техніка.
6. Комп’ютеризація – запровадження комп’ютерних технологій та використання комп’ютерів у сфері виробництва, науці, освіті, медицині. Також це наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки інформації.
7.Робот – автономно функціонуючий пристрій, призначений для заміни людини при виконанні монотонних або небезпечних робіт.
8. Робот – маніпулятор – різновид робота, що заміняє людину при виконанні певних технологічних операцій у виробничому процесі.
9. Сучасні роботи – це «руки», маніпулятори, закріплені на основі і призначені для виконання роботи типу складання чи переміщення. Є роботизовано іграшки, є роботи для ліквідації мін і роботи для роботи в умовах сильної радіації, де небезпечно перебувати людям. Робот може працювати і по програмі.
 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Перегляд ілюстративного матеріалу,  мультимедійної презентації

2. Складання опорного конспекту

- Наведіть приклади  верстатів із ЧПУ?

- Яке значення промислових роботів?

- Де використовують промислові роботи?

VІ. Підсумки уроку

Рефлексія із застосуванням інтерактивної методики «Мікрофон»

 • Що сподобалось чи не сподобалось на уроці?
 • Чи дізнались про щось нове, цікаве?
 • Чого навчились?
 • Що очікували від себе та інших?
 • Яких результатів досягли?
 • Що вдалось, а що ні?
 • Чи взяли з цього уроку щось корисне для себе?
 • Чи застосовуватимете набуті знання в майбутній практичній ді­яльності?

VIІ. Домашнє завдання

Повторити конспект, записаний у зошиті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Поправко Оксана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
22 лютого 2018
Переглядів
1942
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку