10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку з української мови у 7 класі для шкіл з російською мовою навчання "Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс"

Про матеріал

Мета: домогтися усвідомлення особливостей правопису похідних прийменників; формувати вміння писати похідні прийменники разом, окремо та через дефіс; виробити відповідні правописні навички; розвивати пам'ять, уважність, культуру усного й писемного мовлення

Перегляд файлу

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс

Мета: домогтися усвідомлення особливостей правопису похідних прийменників; формувати вміння писати похідні прийменники разом, окремо та через дефіс; виробити відповідні правописні навички; розвивати пам’ять, уважність, культуру усного й писемного мовлення

Очікувані результати: учні знаходять прийменники в реченні; правильно поєднують їх з іменниками; уміють правильно писати похідні прийменники разом, окремо, через дефіс; знаходять і виправляють помилки в їх правописі; аналізують тексти щодо правильності вживання прийменників із відмінковими формами іменників.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Правопис прийменників»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

  • І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Бесіда.

 Чому прийменник є службовою частиною мови?

 Для чого служать прийменники?

 З якими відмінками вони вживаються?

 На які види вони поділяються за походженням і будовою?

2. Перевірка домашнього завдання.

  • ІІ.              Мотивація навчальної діяльності школярів.  Оголошення теми й мети уроку

Завдання учням.

1) Спишіть, поділивши подані прийменники на групи залежно від написання.

Протягом, на відміну, із-за, з-попід, назустріч, за рахунок, із-під, задля, за допомогою, посеред, з-поза, з метою, з-над, у відповідь.

2) Спробуйте сформулювати правила написання прийменників разом, окремо та через дефіс.

  • ІІІ.              Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Опрацювання таблиці «Правопис прийменників».

Правопис прийменників

Пишуться разом

Пишуться окремо

Пишуться через дефіс

Похідні прийменники, утворені від прислівників, іменників та прийменників: внаслідок, довкола, вздовж, навколо, наперед, поруч

Похідні прийменники, утворені від прислівників та іменників із непохідними прийменниками: з метою, за винятком, під час, згідно з, незалежно від

Похідні прийменники, утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників: з-під, з-попід, з-поміж, з-над, з-поза, з-за, із-за

2. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

3. Практична робота.

Прочитайте речення й поясніть правопис прийменників.

Поміж двома материками ліг многоводний океан. (М. Рильський) Протягом року до нас тричі приїздила делегація від заводу. (А. Шмигельський) Десь із-за гір, із-за лісів має зійти сповнений нічної величі місяць. (С. Скляренко) Заговорили один з-поперед одного, засперечалися, усі навперебій вимахували руками. (І. Ле)

  • IV.              Закріплення знань, умінь і навичок

1. Тренувальні вправи.

1. Тренувальні вправи.

1) Спишіть, розкриваючи дужки. Позначте орфограми. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Село виглядало, як (із)під води, бліде світло лиш де-не-де блимало (крізь)млу. Спочатку морок (по)ліз (із)(по)між очеретів, а за ним дихнули озерця й купини білим туманом. (Із тв. М. Коцюбинського) Машина круто (в)зяла (з)місця, (по)стрибала (на)вибоях, (з)никла (за)горою. (С. Скляренко) Тече вода (із)за гаю та (по)під горою… (Т. Шевченко) (На)високих обочинах, (по)руч (з)липами, (по)виростали вікові дуби і встеляють жолуддям рівно чотири версти шляху. (М. Стельмах)

2) Запишіть прийменники, розкривши дужки.

По(перед), (з)огляду на, (по)за, (з)перед, (за)мість, (у)зв’язку з, (у)продовж, (на)прикінці, (з)поміж, (на)відміну від, (у)напрямку, (про)між.

3) Спишіть речення, укажіть омонімічні префікси й прийменники. Поясніть, як ви їх розрізнили.

(При)гнічений сніг міцно (при)пав до землі, гладенький, покірний. (М. Коцюбинський) Міста розквітають, (під)водяться села, і котиться спів молодий. (Г. Плоткін) (Під)ногами стиха шелестіло опале листя. (Яків Баш) Вже (од)цвітають жасмин і шипшина, вже (від)лунали пісні солов’їні. (Л. Дмитренко) (Від)своєї тіні не втечеш. (Нар. творч.)

4) Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників.

Геть (по)над морем, над хвилями синіми в’ються, не спиняться чаєчки білії. (Леся Українка) Ллється (з)поза хмар проміння тепле і голубувате. (М. Рильський) Вилізли тіні з садів, з(під) стріх, із(за) повіток. (А. Головко) Вузький глибокий Прут блиснув врешті (з)за прибережних верб. (М. Коцюбинський) Тече вода (із)за гаю та (по)під горою. (Т. Шевченко) Вітер виє завірюхою, свистить (по)під стріхами. (І. Нечуй-Левицький) Подекуди (з)(по)між верб та садів виринають покрівлі високих клунь. (І. Нечуй-Левицький)

5) Спишіть, позначаючи орфограму «Написання прийменників разом, окремо та через дефіс».

Навкруги неї зелена трава, і з одного боку з-під кам’яної стіни дзюрчить ручай. (Ю. Яновський) Дорога тяглася вузькою смужкою поміж двома болотами. (О. Бойченко) Дорога й дорога, безлюдная доріженька попередо мною. (Марко Вовчок) З нагоди приїзду гостей було влаштовано урочисте засідання. (А. Шмигельський)

2. Вибірково-розподільний диктант.

Запишіть похідні прийменники в три колонки: 1 — разом, 2 — окремо, 3 — через дефіс.

Десь селом, на гонах далеких, гасло сонце. Вилізли тіні із садків, з-під стріх, із-за повіток. Лише на димарях та на вершках дерев ще промінь останній. На дзвіниці бовкнув дзвін… Мов хто випустив по одному жовтих птахів, і летіли вони один по одному понад хатами на ліс. Через хвилин десять, може, більше, зайшов і Давид у млин. Слідом за ним Матюха всунувся у двері. Цей — пика з-під кудлатої шапки, мов здоровенний баклажан червоний. Він пройшовся поміж селян, зірко спідлоба роздивляючись. Підняв голову Матюха й очима п’яними важко поліз по обличчях селян — на передніх партах і в глиб класу. Біля вікна — на Тихонові та на Давидові потоптався поглядом. Час од часу стара Мотузчиха захлиналась кашлем під комином. Давидові одразу стало якось не по собі, і він уже відчув, що не скаже, як думав: щиро, по-товариському. Саме до землевпорядкування готувались, із дня на день ждали в село землемірів. (За А. Головком)

3. Творче завдання.

Складіть речення з поданими словами.

Наполовину — на половину, на сміх — насміх, донизу — до низу.

4. Диктант-переклад.

Перекладіть словосполучення українською мовою.

Идти по берегу, согласно приказу, жить по адресу, в течение дня, идти за водой, по отношению к вам, в соответствии с указом, смотря по настроению, разговаривать на украинском языке, с общего согласия, встретиться в пять часов, у вокзала, по приказу командира.

5. Словниковий диктант.

Внаслідок, з-попід, з метою, навколо, згідно з, з-під, задля, з-над, протягом, за рахунок, поза, поперед, з-перед, упродовж, у зв’язку з, обабіч, з-поміж, довкола, впродовж, під кінець.

  • V.              Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Завдання для всього класу.

1) Опрацювати теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

  • VІ.              Підсумок уроку

Робота в парах.

Проведіть взаємоконтроль. Працюючи в парах, перевірте, як ви засвоїли правила написання похідних прийменників. Побудуйте роботу у формі діалогу.

doc
Додано
11 березня 2018
Переглядів
2612
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку