Конспект уроку з української мови для 5-го класу на тему: "В здоровому тілі - здорвий дух"

Про матеріал

У даному матеріалі вміщено конспект уроку, тестування (вхідне і вихідне), покликання на електронні ресурси, які допомагають мотивувати школярів та міні-підручник для учнів.

Перегляд файлу

Конспект уроку в 5 класі «В здоровому тілі – здоровий дух»

 

Анотація до уроку

 Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі освіти. Учитель уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися – головні завдання сучасної школи. У даному уроці  застосовані елементи  сценарію перевернутого класу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. В здоровому тілі  - здоровий дух. Усні і письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення.

Дидактичні задачі уроку: навчити розуміти відмінності між словом і реченням, реченням і текстом; визначати й формулювати тему й основну думку прочитаного та прослуханого тексту, добирати до нього заголовок; складати простий план тексту; складати текст;

розвивати наступні компетентності: «Спілкування державною мовою» (володіння засобами української мови —конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету під час спілкування), математичну компетентність (виокремлювати головну й другорядну інформацію; бережливе ставлення до часу), «Екологічну грамотність і здорове життя» (дотримуватися здорового способу життя), інформаційно-цифрову компетентність (діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність  та аналіз мовних явищ; діяти за інструкцією,  складати план тексту, грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі); «Уміння вчитися впродовж життя» (визначати мету навчальної діяльності визначати мету навчальної діяльності); соціальні та громадянські компетентності (співпрацювати з іншими на результат);

виховувати усвідомлення в учня дотримання здорового способу життя на прикладах історичних постатей (О.В. Суворова)

 

Очікувані результати для учнів: знати визначення тексту, основні його ознаки, особливості побудови тексту;  розуміти й пояснювати відмінності між реченням і текстом, уміти визначати й формулювати тему й основну  думку прочитаного та прослуханого тексту, добирати до нього заголовок, виділяти зачин, основну частину та кінцівку; складати простий план тексту та текст, додержуючи змістової та композиційної єдності; усвідомлювати красу, багатство виражальних засобів української мови

Тип уроку: урок формування умінь і навичок

Форма уроку: змішане навчання з елементами сценарію «перевернутий клас»

Обладнання: смартфон учителя із завантаженою програмою plickers (https://www.plickers.com/library?folder=59bd56dbac83ce04000639f6), мультимедійний проектор або інтерактивна дошка, ноутбук, роздруковані картки з QR-кодами, робочі аркуші учнів.

І. Підготовчий етап

1. Організаційний момент. (1-2 хв)

Налаштування на урок (учні виконують дії, які називає учитель).

  Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого обличчя долонею та «киньте» своєму сусідові. «Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею своє обличчя.

  Зобразіть на обличчі ще будь-яку емоцію, «подаруйте» її своєму товаришеві.

 

2. Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка до сприйняття нової теми. (4-5 хв)

Учитель учням заздалегідь роздав картки  з QR-кодами, кожному учню належить його картка під особистим номером. Після проведення інструктажу, учні відповідають на питання вчителя, підіймаючи свою картку відповідною стороною; якщо вірна відповідь А, то відповідь зі стороною А має бути вгорі, якщо відповідь вірна В – то стороною В і так далі.

 - Шановні учні, ви вдома виконували завдання за допомогою сервісу LearningApps.org (https://learningapps.org/my.php),   а саме вправу «Текст», де необхідно було переглянути відео і після цього виконати три завдання. Вам сподобалось? (переважній більшості інтерактивні завдання такого роду подобаються, тим більше вони не бояться отримати негативну оцінку за їхню домашню роботу, тому цілком вірогідна позитивна відповідь).

 - А чи все вам стало зрозуміло, я зараз швидко перевірю. У кожного з вас є картка з QR-кодом. Вони різні, проте всі мають чотири сторони: А, В, С, D.  Зараз на екрані висвітляться питання, їх всього буде 6. Ваша задача обрати правильний варіант відповіді і підняти картку вгору тією стороною, на якій написана правильна буква. Зрозуміло? Тоді починаймо. (Учитель сканує відповіді учнів за допомогою додатка plickers, завантаженого на смартфон.  Учитель отримує для себе інформацію, на які моменти звернути увагу при відпрацюванні навчального матеріалу).

3. Мотивація навчальної діяльності. 2-3 хв.

На дошці  і робочих аркушах записана формула уроку:

(З - зосередженість, О – організованість, В – взаємодопомога, П - праця , У – успіх)

- Діти, сьогодні я вам пропоную користуватися  цією формулою, щоб успішно працювати на уроці. Прочитайте її, використовуючи умовні позначення (якщо до суми зосередженості та організованості, що помножена на взаємодопомогу та  поділена на 45 хвили уроку додати працю у квадраті, то отримаємо УСПІХ)

 

 1.         Оголошення теми, представлення її змісту та очікуваних результатів. 5-6 хв.
 • Отже, давайте спробуємо сформулювати тему сьогоднішнього уроку.

(Текст, основна думка, ознаки тексту, складання плану….).

 • Запишіть у зошитах  число, класна робота, тему сьогоднішнього уроку
 • Ви вже дещо знаєте, правда? Запишіть в зошитах, що саме. А чому ми повинні навчитись?  (добирати заголовок до тексту, складати план, правильно розставляти речення у тексті…) Теж запишіть у свої робочі зошити. Озвучте, що ви написали (за бажанням)

ІІ. Основна частина

 1.         Систематизація й узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях. 20-22 хв.

                 Учитель  формує групи по 4 учні. В ідеалі групи  доцільно сформувати саме за ступенем обізнаності учнів з даної теми на підставі тесту із додатку plickers. Учні працюють з робочими листами в шести групах (в класі 24 учні). У разі потреби можуть звернутися за консультацією до вчителя. Завдання учителя полягає у корекції роботи учнів. Робочий аркуш представлений різноманітними завданнями,  якщо необхідно, учитель  коментує їх. Упродовж уроку завдання робочого аркуша можуть виконати не всі учні, це залежить від  складу груп, їхньої підготовки, уміння співпрацювати та допомагати один одному.

ІІІ. Підсумковий етап

1.Підбиття підсумків уроку, перевірка знань та умінь. (7-10хв.)

Учитель знову перевіряє знання та уміння учнів за допомого тесту (більш складного) за допомогою додатка plickers, завантаженого у смартфон та оголошує результати.

 • Увага! Сподіваюсь ви добре попрацювали і отримали відповідні знання, які були зазначені у формулі. Отже, запитання на цей раз більш складні, будьте уважні, вірною стороною піднімайте свої картки з QR-кодом.
  1. Інструктаж до виконання домашнього завдання.
 • Використовуючи свій логін та пароль, заходьте у свій клас на сервіс LearningApps.org і виконайте завдання до наступної теми «Лексика», яку будемо вивчати наступного уроку.
  1. Рефлексія
 • Діти, повернімось до нашої формули.
 • Які завдання вимагали зосередженості?
 • Чому потрібно бути організованими?
 • Кому потрібна була допомога?
 • Кому з вас сподобались результати вашої праці?
 • А як ми можемо все це назвати одним словом? (УСПІХ)
 • Дякую за співпрацю

Додатки

Додаток 1

Первинне тестування учнів

 

1) Текст – це:

А) кілька слів; 

Б) кілька речень, об’єднаних спільною думкою;

В) два і більше речень

 

2) Однією із ознак тексту є:

А) зв’язність;  

Б) стислість;

В) уривчастість

 

3) Яка ознака не характерна для тексту:

А) завершеність; 

Б) незв’язність; 

В) задум

 

4) Речення в тексті пов’язані:

А) спільним присудком;

Б) спільною думкою;  

В) однаковим початком

 

5) Основна думка тексту – це:

А) те, про що розповідається в тексті;

Б) головне, що хотів сказати автор;

В) зміст останнього речення

 

6) Тема тексту – це:

А) слово, яке повторюється; 

Б) те, про що розповідається в тексті;

В) перше речення

 

 

Додаток 2

Вихідне тестування учнів

1. Текст – це…

А) група слів, словосполучень та речень;

Б) висловлювання, що складається з кількох речень;

В) група речень, об’єднаних темою та головною думкою; 

Г) кілька мікротем.

2. Тема тексту – це…

А) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

Б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

В) оцінка предмета чи явища;      

Г)головне речення.

3. Головна думка тексту – це…

А) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

Б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

В) висновок, що робить автор;      

Г) головна мікротема.

4. Скласти план означає…

А) поділити текст на абзаци; 

Б) зазначити послідовність розташування думки;

В) вказати, як речення пов’язані між собою у тексті;

Г) визначити в тексті мікротеми, чітко й стило їх сформувати.

5. Речення в тексті пов’язані за допомогою:

А) займенників, абзаців, іменників, теми;       

Б) синонімів, власних назв, мікротем;

В) повторів «відомого» і «нового», прикметників, головної думки;

Г) займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів.

6. Розрізняють такі типи мовлення:

А) розповідь, повість,  опис;    Б) опис, оповідання,  роздум;

В) розповідь, опис, роздум;   Г) роздум, вірш, розповідь.

7. Розрізняють стилі мовлення:

А) розмовно-побутовий, офіційно-діловий, науковий, художній, церковний, публіцистичний;

Б) розмовно-побутовий, науково-діловий, науковий, художній, церковний, публіцистичний;

В) побутовий, офіційно-діловий, науковий, художній, церковний, публіцистичний;

Г) розмовно-побутовий, офіційно-діловий, розповідний, художній, церковний, публіцистичний.

8. Заголовок тексту повинен відображати:

А) тип мовлення;   Б) тему та головну думку тексту;

В) мікротему;  Г) стиль мовлення.

9. Прочитайте текст і визначіть, до якого типу мовлення він належить:

А) опис;    Б) розповідь;      В) роздум;      Г) оцінка предмета або явища.

 З давніх-давен люди оцінили смакові, поживні й цілющі якості капусти. Вважалося,  що вона  містить усі сім благ – гаряче і холодне, сухе і вологе, гірке й солодке, а також гостре. Лікарі радили давати капустяний сік дітям, аби ті швидше виростали, радили вживати цілющу капусту при запаленнях та свіжих ранах.

10. Визначте тему та головну думку тексту

А) Історія помідорів. Помідори багаті на поживні речовини;

Б) Помідори. Помідори є отруйними;

В) Спроба отруїти президента. Роль британської розвідки;

Г) Джордж Вашингтон – американський президент. Помідори багаті на вітаміни.

 Понад 300 років помідори були лише декоративною рослиною, вони навіть вважалися отруйними. З історії відомо, що особистий кухар американського президента Джорджа Вашингтона був підкуплений британською розвідкою і намагався отруїти голову держави, додаючи йому в їжу… помідори. Сьогодні відомо, що вони багаті на вітаміни, каротин, мінеральні речовини.

11. З яких частин складається текст?

А) зачину, основної частини, кінцівки

Б) зачину, кінцівки, основної думки

В) заголовка, основної частини, кінцівки

  Г) початку, основної частини, теми

12. Хто такий О. Суворов?

А) солдат гвардійського полку;

Б) відомий полководець;

В) військовий генерал;

Г) видатний письменник

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

82919798                   

 

 

 

 

 

 

 

 

В здоровому тілі – здоровий дух

 

Міні-підручник

з української мови для учнів 5 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Склала учитель

української мови та літератури

Стецюк Тетяна Михайлівна

 

 

 

Формула уроку:

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки

J0336969

                  Завдання для виконання (письмово)

 

images

 Правила-підказки

Довідка

 

 

смешная-у-ыбка-у-ыбка-значок-31249886

JOGGER5  Завдання-жарти (усно)

 

J0336389

 Завдання для виконання  (усно)

 

 

 

Боїшся падати? Тоді ніколи не зможеш літати! Вперед!

 

 

 

J0336969Завдання 1. Прочитайте два уривки. До кожного з них доберіть заголовки. Обговоріть їх у групі, запишіть найбільш влучні у зошит. Чи до обох уривків можна підібрати заголовок? Чому?

 

       Уривок 1.

 Якщо ти суворо додержуватимешся розпорядку дня – спати, їсти, гуляти, готувати уроки завжди в один і той самий час, - твоєму організму буде легко працювати і ти почуватимеш себе здоровим і бадьорим.  Увечері ти зачитався книжкою. Людський організм має чудову властивість.

 

Уривок 2.

 Ти знову подивився на годинник. Його стрілки наблизилися до цифри дев’ять, коли ти звичайно лягаєш спати. І твій мозок нагадав тобі про це. Людський організм звикає до внутрішнього розкладу й дуже не любить, коли розклад порушують. Остерігайся чинити це часто.

 

images     Текст – це зв’язне висловлювання з кількох речень, об’єднаних    між   собою спільною думкою.

    Ознаки тексту: задум (основна думка), зв’язність, завершеність.  

    Тема – те, про що розповідається в тексті.

    Основна думка – це головне, що автор хоче сказати.

J0336969

Завдання 2. Прочитайте, доведіть або спростуйте думку, що це текст, доберіть заголовок. Визначіть основну думку кожного абзацу, складіть план. Скласти план допоможуть виділені в тексті слова. У зошиті має бути записано: заголовок тексту і його план.

 

 

15000_x_1636795f Щоранку, прокинувшись у певний час, тисячі хлопчиків і          дівчаток       в усьому світі  починають ранкову гімнастику.  Здавалося б, як добре поспати ще півгодинки! Адже попереду  багато важких справ. Чи варто брати на себе клопіт – згинатися і розгинатися, розводити руки і присідати? Варто!

  Ранкову гімнастику недарма називають зарядкою. Ці десять    хвилин    заряджають людину енергією на цілий день.

  Вночі, поки ми спимо, наше тіло відпочиває. Його м’язи   розслаблені, серце й легені працюють уповільнено. Як же швидко    розбудити весь організм?

 Для цього і існує зарядка. Ця коротка гімнастика примушує нашу кров скоріше бігти судинами, суглоби – розправитися, м’язи – наповнитися силою, легені – сильніше вдихати повітря. Людина стає бадьорою, у неї з’являється хороший настрій, бажання рухатися, працювати.

 

 

J0336969

Завдання 3. Прочитайте деформований текст. У зошиті напишіть номери частин у визначеній послідовності. Доберіть заголовок. Складіть план.

 

 1.         А вам зарядка потрібна особливо. Адже півдня ви сидите за    партою, мало рухаєтесь. Та й до школи, звичайно зовсім близько.
 2.         Зарядка допомагає швидше включитися в роботу, уважніше слухати пояснення вчителя, швидше розв’язувати задачі й писати.
 3.         Зарядка потрібна кожній живій істоті. Подивіться, як прокидається     собака чи кіт. Вони передусім потягуються всім тілом, так, що хруснуть кісточки, розправлять спочатку передні, потім задні лапи, вигнуть спину…

смешная-у-ыбка-у-ыбка-значок-31249886 

  Завдання 4. Прочитайте текст.

 

Ледача подушка

 Маленькій Яринці треба рано-рано вставати, щоб  до школи йти, а не хочеться, ой як не хочеться! Ввечері питає Яринка у дідуся:

 •         42933953-sleeping-child-theme-imageДідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до школи.
 •         Це подушка в тебе ледача, - відповів дідусь.
 • А що ж їй зробити, щоб не була ледачою?
  •                       Знаю я таємницю, - пошепки сказав дідусь. – Ото саме   тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре вибий її кулачками – вона й не буде ледачою.
 •         Справді? – зраділа Яринка. – Я так і зроблю завтра.

              Ще дуже рано, а треба збиратися до школи. Не хочеться вставати Яринці. Але треба ж нарешті подушку привчити, лінощі з неї вибити!

              Схопилась Яринка швиденько, одяглася. Взяла подушку, винесла на подвір’я, поклала на лавку – та кулачками її, кулачками. Повернулась до хати, поклала подушку на ліжко – та й умиватися.

              А дідусь у вуса посміхається.

 

J0336389

Завдання 5. Перекажіть текст за планом

 

 1.    Чому Яринці вранці вставати не хочеться?
 2.    Справа у подушці.
 3.    Треба вибити лінощі з подушки.
 4.    «Ранкова зарядка» Яринки.
 5.    Хитрощі дідуся.

 

J0336969

Завдання 6. Прочитайте текст. Спробуйте, працюючи в групах,  відтворити загублений текст.  Запишіть відтворені речення в зошит. Допоможуть вам сполучення слів у довідці. Визначіть тип мовлення.

 

Як Суворов дужим став

 

4118-5-1 Славетний полководець О.В. Суворов у свої 70 років вражав молодих воїнів, з якими ділив труднощі походів, міцним здоров’ям і залізною витривалістю. І ніхто з них не здогадувався, що в дитинстві їхній командир був надзвичайно кволим і хворобливим. Саме через це його батько, генерал, уже було втратив надію побачити свого сина військовим. Та хлопчика захоплювали книжки про військові подвиги, видатних полководців. І він …………

 Для цього Суворов………………..: в будь-яку погоду їздив верхи, плавав, займався фізичними вправами.

 Щоденні заняття загартували організм хлопчика, ………………..              І ось настав день, коли……………………………..  : він став солдатом гвардійського полку. І було йому на той час 15 років.

 

images   Довідка: ….. наполегливо почав гартувати своє тіло і волю …;  поставив перед собою мету – стати воїном; здійснилася мрія Суворова; хвороби назавжди відступилися від нього.

 

 

imagesМікротема -  основна думка абзацу

Типи мовлення: розповідь, опис, роздум

 

 

 

J0336389Завдання 7. Складіть колективний текст за схемою. Подумайте скільки має бути абзаців? Пам’ятайте, мовлення має бути образним, красивим.

 

Тема. Найбільше багатство – здоров’я

І мікротема

Найбільше багатство

 

ІІ мікротема

Ранкова зарядка

ІІІ мікротема

Здоров’я не купиш

Перше тематичне речення

Я вважаю, що кожна людина заслуговує на багатство, а найбільше багатство – це здоров’я.

 

Друге тематичне речення

Щоб бути здоровим, необхідно кожного дня робити ранкову зарядку

Третє тематичне речення

Ось чому здоров’я за гроші не купиш.

 

 

 

J0336969Завдання 8. Допишіть кожне прислів’я, використовуючи слова із довідки, поставивши їх у потрібному відмінку

1. Держи голову в холоді, а ноги…

      2. Як немає сили, то і …

images 3. Бережи одяг, доки новий, а здоров’я - …

 

Довідка: не, світ,  милий; молодий, доки; тепло, в.

 

 

J0336969

  Завдання 9. Складіть правила догляду за власним тілом, запишіть їх у зошит .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Newtonew[Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Просветительский медиа-проект об образовании. – [Засновник: ТОВ «Ньютонью Медиа»]  – Режим доступа: 

https://newtonew.com/app/provodim-opros-vsego-klassa-za-30-sekund-s-pomoshchju-plickers . – Проводимо опитування всього класу за 30 секунд за допомогою Plickers

 1. plickers.com[Електронний ресурс]:  Режим доступа: www.plickers.com  
 2. LearningApps.org [Електронний ресурс] : Режим доступа: 

https://learningapps.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Олійник Тетяна
  Дякую за чудовий матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Саєнко Інна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
18772
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку