Презентація до уроку "Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом".

Про матеріал

Презентація до уроку з української мови для учнів 5 класу може служити наочним матеріалом для повторення вивчених правил стосовно ненаголошених і наголошених голосних. Дітям допомагають розібратися в новій темі "Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом" мультиплікаційні герої Незнайка та Знайка та образ Вчительки, яка вказує на складні випадки вживання голосних -е- та -и- в коренях слів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ТЕМА: Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. ТЕМА: Голосні наголошені та ненаголошені, їх вимова і позначення на письмі. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Підготував: учитель української мови та літератури Шульженко Юлія Андріївна

Номер слайду 2

Сьогодні Я: Навчуся… Дізнаюсь… Зрозумію…

Номер слайду 3

Перевірка домашнього завдання 1. [мйа´та], м’я-та, 1 склад – відкритий, наголошений, 2 склад – відкритий ненаголошений М [м] – приголосний, губний, дзвінкий, твердий Я [й] – приголосний, дзвінкий, м’який [а´] – голосний, наголошений Т [т] – приголосний, глухий, твердий А [а] – голосний, ненаголошений 4 букви, 5 звуків

Номер слайду 4

Перевірка домашнього завдання 2. [бат′к’івшчи´на], бать-ків-щи-на, 1 склад –ненаголошений, закритий, 2 склад – ненаголошений, закритий, 3 склад – наголошений, відкритий, 4 склад – ненаголошений, закритий. Б [б] – приголосний, губний, твердий А [а] – голосний, ненаголошений Т [т′] – приголосний, глухий, м’який Ь [--] – ---- К [к’] – приголосний, губний, глухий, напівпом’якшений І [і] – голосний, ненаголошений В [в] – приголосний, губний, дзвінкий, твердий Щ [ш] – приголосний, шиплячий, глухий, твердий [ч] – приголосний, шиплячий, глухий, твердий И [и´] – голосний, наголошений Н [н] – приголосний, дзвінкий, твердий А [а] – голосний, ненаголошений 11 букв, 11 звуків

Номер слайду 5

Перевірка домашнього завдання 3. [зоузу´л′а], зо-зу-ля, 1 склад – відкритий, ненаголошений, 2 склад – відкритий, наголошений, 3 склад – відкритий, ненаголошений. З [з] – приголосний, дзвінкий, твердий О [оу] – голосний, ненаголошений З [з] – приголосний, дзвінкий, твердий У [у´] – голосний, наголошений Л [л′] – приголосний, дзвінкий, м’який Я [а] – голосний, ненаголошений 6 букв, 6 звуків

Номер слайду 6

Фонетичний марафон Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Вишневий, народження, гордість, насіння, хлопець, дзвінок, кожух.

Номер слайду 7

Перевірте себе: [виешне´вий], [наро´джеин′:а], [го´рд′іс′т′], [нас′і´н′:а], [хло´пеиц′], [дзв’іно´к], [коужу´х].

Номер слайду 8

Давайте пригадаємо Як ми вимовляємо наголошені та ненаголошені голосні? Діти, а що ми робимо, щоб з’ясувати який голосний звук у ненаголошеній позиції треба написати?

Номер слайду 9

Давайте пригадаємо Як ми вимовляємо наголошені та ненаголошені голосні? Діти, а що ми робимо, щоб з’ясувати який голосний звук у ненаголошеній позиції треба написати?

Номер слайду 10

Ненаголошені, що неперевіряються наголосом Пишемо [е] Способи визначення Приклади Пишемо е 1. Якщо при зміні слова сумнівний звук випадає: палець — пальця, справедливий — правда, травень — травня 2. У сполученнях -ере-, -еле- вересень, черешня, очерет, перейти, ожеледь, шелест, пелена, лелека АЛЕ: величезний 3. Якщо при зміні слова сумнівний звук чергується з [і]: кореневий – корінь, лебединий – лебідь

Номер слайду 11

Ненаголошені, що неперевіряються наголосом Пишемо [и] Способи визначення Приклади Пишемо и 1. У групах -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах: Винятки (відповідно до вимови): дрімати, тріщати, дрімливий, дрімота, перебріхувати, злітати тривога, тривати, крихітний, кривавий, криниця, дрижати, глитати, бриніти, гриміти, кришити 2. У деяких дієсловах перед р, л, якщо далі є наголошений суфікс –а- Стирати, здирати

Номер слайду 12

у деяких словах написання е-и неможна перевірити жодним способом, їхній правопис треба запам’ятати або ж звіряти за орфографічним словником.

Номер слайду 13

Слова з [е]: бензин, бетон, деталь, жетон, медаль, метро, левада, пенал, чемпіон, пшениця, герой, плекати, чекати, держава, чернетка, мелодія, колектив

Номер слайду 14

Слова з [и]: кишеня, кипарис, лимон, лиман, пиріг, цибуля, диригент, речитатив, минулий, директор.

Номер слайду 15

півень – півня, вітер – вітру, терен – терну, рівень – рівня, тиждень – тижня, гривень – гривня, кашель – кашлю. Робота з підручником Виконати вправу 219, сторінка 97 Перевірка завдання:

Номер слайду 16

Словниковий диктант ► Перепишіть слова і вставте пропущені букви е, и. Поясніть їх правопис. Виділіть слова, написання яких перевіряється за словником. Гал..рея, кр..вавий, віт..р, мат..мат..ка, зб..р..гти, т..плиця, майст..р, дол..тіти, к..шеня, прав..дний, ш..л..стіти, м..нулий, гл..тати, р..жим, гр..міти, дж..р..ло, серп..нь, л..генда, вс..р..дині, п..ріг.

Номер слайду 17

Перевірка завдання: ГалЕрея, крИвавий, вітЕр, матЕматИка, збЕрЕгти, тЕплиця, майстЕр, долЕтіти, кИшеня, правЕдний, шЕлЕстіти, мИнулий, глИтати, рЕжим, грИміти, джЕрЕло, ерпЕнь, лЕгенда, всЕрЕдині, пИріг

Номер слайду 18

Фізкультхвилинка

Номер слайду 19

Перевірка завдання: ГалЕрея, крИвавий, вітЕр, матЕматИка, збЕрЕгти, тЕплиця, майстЕр, долЕтіти, кИшеня, правЕдний, шЕлЕстіти, мИнулий, глИтати, рЕжим, грИміти, джЕрЕло, ерпЕнь, лЕгенда, всЕрЕдині, пИріг Зробити фонетичний розбір слова: Мелодія [мело´д′ійа], ме-ло-ді-я, 1 склад – відкритий, ненаголошений, 2 склад – відкритий ненаголошений, 2 склад – відкритий, ненаголошений, 4 склад – відкритий, ненаголошений. М [м] – приголосний, губний, дзвінкий, твердий Е [е] – голосний, ненаголошений Л [л] – приголосний, дзвінкий, твердий О [о´] – голосний, наголошений Д [д′] – приголосний, дзвінкий, м’який І [і] – голосний, ненаголошений Я [й] – приголосний, дзвінкий, м’який [а] – голосний, ненаголошений 7 букв, 8 звуків

Номер слайду 20

Підсумок уроку. – Я допоміг тобі зрозуміти матеріал?– запитав Знайка. – Так, – відповів Незнайка. – Я тепер знаю, що… Продовжте відповідь Незнайки.

Номер слайду 21

Підсумок уроку. – Я допомогла тобі зрозуміти матеріал? – запитав Знайка. – Так, – відповів Незнайка. – Я тепер знаю, що… Продовжте відповідь Незнайки. Домашнє завдання: Опрацювати параграф: 26, таблиця на сторінці 97 Виконати вправу 222, стор. 99

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Шинкарьова Ніна
  Дякую. Дуже сподобалась презентація. Використаю у роботі.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Суховєєнко Катерина Ігорівна
  У презентації є орфографічні помилки
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Gulenko T
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
26 грудня 2017
Переглядів
29146
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку