Матеріал для використання на уроках української мови, 5 клас, на тему: "Сім чудес України. Подорожуймо, вивчаючи українську"

Про матеріал

Матеріал, побудований у формі подорожі, допоможе учням удосконалити свої знання з фонетики, орфографії, лексикології, синтаксису та пунктуації. Пропоновані завдання різні за складністю. Наявність таких розділів як «Усміхнімось», «Не бійтесь заглядати у словник», «З мовної скарбниці», «Поетична хвилинка» розширить кругозір , поповнить словниковий запас, удосконалить мовні та мовленнєві навички учнів.

Перегляд файлу

                 Степнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                                               

 

 

                    Подорожуймо, вивчаючи українську.

                                      Сім чудес України.

 

 

Дидактичний матеріал для використання на уроках української мови

                                              5 клас

http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2013/05/file_1539-150x150.jpg       http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2010/09/sobor1-150x150.jpg       http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2011/12/xotyn5-150x150.jpg     

 http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2010/09/sobor1-150x150.jpg      http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2010/09/Sofievka30-150x150.jpg     http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2010/09/khortytsya-150x150.jpg                   

 

                                                          Мороз Інна Володимирівна

                                                          учитель української мови  та літератури                                

 

 

                                            Степне 2017

 В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім         Батьківщина.

                                                                                          Л. Костенко

 

Вступ

        Переконана, що вчитель-філолог не може зводити вивчення мови тільки до опанування правил та граматико-синтаксичних категорій, він має викладати її на українознавчому матеріалі.

      Одним із найважливіших завдань є поширення об’єктивних знань про походження українського народу, етичну історію українців.  Українознавство, як відроджена традиційно-українська система світобачення й творення, має розглядатися як підґрунтя, на основі якого формується сучасний український громадянин.

      Використання українознавчого компонента дозволить набутися  цілісного достовірного знання про Україну і світове українство,  проникнутись українським світобаченням у часі й просторі. Саме на таких уроках, без нав’язування, в учнів формується почуття приналежності до свого народу, національної гідності, любові до України.

    Матеріал, побудований у формі подорожі, допоможе учням удосконалити свої знання з фонетики, орфографії, лексикології, синтаксису та пунктуації. Пропоновані завдання різні за складністю.   Наявність таких розділів як  «Усміхнімось», «Не бійтесь заглядати у словник», «З мовної скарбниці», «Поетична хвилинка» розширить кругозір , поповнить словниковий запас, удосконалить мовні та мовленнєві навички учнів.

 

 

 Графіка. Орфоепія. Орфографія

                              Мовна розминка

1.     Що стоїть посеред Києва? (Літера «є»)

Порахуйте кількість звуків і букв у слові Київ

2.     Що існує на світі, в яке все влазить? (Голова)

Чи правда, що у слові голова 2 склади?

3.      Гора й долина, що між ними? (Літера «й»)

Що спільного у словах явір, ягода?

4.      Що посеред землі стоїть? (Літера «м»)

Назвіть кількість твердих приголосних у слові земля.

5.      Що стоїть посередині Полтави? (літера «т»)

Пограємо у «Міста»

«Міста» - гра для багатьох людей, в якій кожен учасник в свою чергу називає реально існуюче місто України, назва якого починається на ту літеру, якою закінчується назва міста попереднього учасника.

Наприклад:

 ● 1й участник: Київ.

● 2й участник: Вінниця.

● 3й участник: Яготин.

Довідкове бюро: Гадяч, Чигирин, Новомиргород, Донецьк, Канів, Вінниця, Ямпіль, Луцьк, Київ, Василівка, Алчевськ, Куп’янськ, Красногорівка, Антрацит, Тлумач, Чернігів, Верхньодніпровськ, Красний Лиман, Новий Буг, Генічеськ, Кременчук, Карлівка. 

   Учень на дошці записую назви міст, що лунають у класі.

 Потім в зошити всі мають записати назви в алфавітному порядку.

                                      Подорож перша

Запишіть текст під диктовку.

                                                 Хортиця

     Острів Хортиця – найбільший острів на Дніпрі, унікальність якого – у рідкісному поєднанні на одній території різноманітних природних комплексів, пам’яток геології, культури, історії…

    Основу найбільшого острова на Дніпрі складають граніти і гнейси, яким близько двох мільярдів років. Природна унікальність Хортиці в тому, що тут у мініатюрі представлені зразки всіх ландшафтних зон України.

Завдання до тексту

 Завдання 1.

     Підкресліть двоскладові слова  олівцем жовтого кольору, а трискладові – синім. Поясніть, яку роль відіграють ці кольори в Україні.

Завдання 2.

Запишіть чотирискладові слова, дотримуючись правил переносу.


http://7chudes.in.ua/wp-content/uploads/2010/09/537994fcfefae51ec46f4b2183e18014b03338ac.jpg

     ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   


 

Вправа 3.

Пограйте в «Третє зайве»: знайдіть у кожному рядку слово, неправильно поділене для переносу. Поясніть, як потрібно поділити слово правильно.

О-сно-ву, Хо-рти-ця, гра-ні-ти.

При-род-на, міл-ьяр-дів, ро-ків.

Най-біль-шо-го, бли-зько, о-дній.

У-ні-каль-ні-сть, куль-ту-ри, те-ри-то-рії

«Не бійтесь заглядати у словник»

Острів - частина суходолу, оточена з усіх сторін водою.

Дніпро - типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією.

Гнейси – зірниста гірська порода.

Завдання 4.

Розвиток мовлення

Прочитайте текст, об’єднайтесь в групи і складіть заходи щодо збереження природи. Зачитайте і обговоріть всі пропозиції.

    Кожного року острів відвідують сотні тисяч туристів, тому навантаження на природу Хортиці створює небезпеку для її існування. Для того, щоб  зберегти цей унікальний куточок нашої Батьківщини, потрібно знати і виконувати низку норм і правил поведінки у заповіднику:

1.__________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

4.___________________________________________________________

5.___________________________________________________________

     Заповни таблицю, поясни свій вибір, підкресли слова, які допомогли тобі визначити стиль.

 Назва стилю/ де використовується

            Текст

 

За друкованими даними 1993 року, флора й фауна Хортиці відзначаються значною видовою різноманітністю, не характерною для більшості річкових островів (21% від загальної кількості видів вищих судинних рослин та 48% від загальної кількості хребетних тварин України).

 

«Вставало червоне сонце й

вигравало в Дніпрових хвилях веселим, блискучим промінням. Із плавні долинали бадьорі

співи птаства, і, здавалося, все жило, як і раніше.

 

Шановні відвідувачі Національного заповідника "Хортиця", доводимо до вашого відома, що з 01.11.2017р. змінюється режим роботи комплексу "Запорозька Січ", об'єкт працює кожного дня крім понеділка з 9:00 до 16:00.

 

Помагайлик:

Стилі: офіційно-діловий, науковий, художній, розмовний, публіцистичний

                                               Подорож друга

Прочитайте текст. Про що у ньому йдеться? Визнач тип і стиль мовлення

                                               Софія Київська

  Софія Київська пережила та побачила на своєму віку стільки, що про це можна говорити нескінченно. Софія – це справжня культурна скарбниця: тут і архітектура, і скульптура, і малярство, і ювелірне мистецтво зібрані в один потужний акорд…

     Найвеличнішою спорудою Національного заповідника „Софія Київська” є Софійський собор – всесвітньо відома пам’ятка архітектури і монументального живопису ХІ ст. У 1990 р. собор разом ансамблем монастирських споруд на його подвір’ї занесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

     Заснування собору згадується в літописах як під 1017, так і під 1037 роками. Будівничим Святої Софії літописці називають великого Київського князя Ярослава Мудрого. Джерела свідчать, що в цій справі Ярослав завершив починання свого батька Володимира.

Завдання 1.

Виписати слова за такими орфограмами:

 • Ненаголошені е, и ___________________________
 • Подвоєні приголосні ________________________________
 • Велика буква у власних назвах__________________________________
 • М’який знак ____________________________________
 • Апостроф_____________________________________________

Історична довідка

Ярослав Мудрий - державний діяч, великий князь київський. Часи Ярослава Мудрого увійшли в історію України як період розквіту. Завдяки грамотно провадженій зовнішній політиці Київська Русь утвердила себе на європейській арені як могутня у військовому та господарському плані держава.

Завдання 2.

Розвиток мовлення

 1. Склади і запиши  план тексту «Софія Київська»

                                        План

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Підкресли у тексті ті слова та вирази, які, на твою думку, є головними в тексті. Користуючись планом, перекажи текст.

Завдання 3.

Продумайте словосполучення, які описують собор. Позначте головне слово.

________________________________________________________________________________________________________________________

Фото: euromapa.net


Завдання 4.

Прочитайте речення. Знайдіть слова з ненаголошеними голосними. Поясніть правопис цих слів. На вільних рядках запишіть перевірочні слова або інше пояснення.

 1. Київський собор Святої Софії – найвеличніша  споруда України.______________________________
 2. Софійський собор – це архітектурна казка.____________________
 3. Софійський собор – найдавніший руський храм, серед тих, що збереглися.__________________________________________
 4. Тривалий час вважалося, що Софію збудував Ярослав Мудрий у 1037 році.____________________________________
 5. Відкриття Софіївського музею зробило пам'ятки відкритими для відвідувачів._______________________________________
 6. Архітектура і настінні розписи дають можливість ознайомитися з художніми цінностями____________________________________
 7. Собор не виглядає старим дідуганом і що він є еталоном справжньої УКРАЇНСЬКОЇ архітектури_________________________________

Зробіть фонетичний запис виділеного слова.. Визначте кількість букв і звуків.

Завдання 5.

      Перепишіть текст, уставляючи пропущені букви. Прочитайте текст уголос, правильно вимовляючи голосні звуки. Простежте, які голосні вимовляємо чітко, а які нечітко.


“Вас  я,  діти,  пок..даю, 

Йду  я  в  ліпшу  сторону, 

Але,  діти,  пам’ятайте 

      Мою  заповідь  одну: 

     Не  сваріться,  жийте  в  згоді: 

     Тільки  мир  зб..ре  усе, 

А  н..згода,  наче  віт..р, 

Все  по  полю  розн..се. 

     Як  не  будете  всі  разом 

Йти  до  спільної  мети, 

Ви,  д..ржаву  зруйнувавши, 

Подастеся  у  світи. 

     Ви  розгубите  ту  з..млю, 

Що  пр..дбали  вам  батьки, 

А  т...нятиметесь  всюди, 

Як  в..гнанці й жебраки»


Перевірте свою роботу з текстом твору Олександра Олеся «Княжа Україна. Ярослав Мудрий».  Поміркуйте, чи сучасним є заповіт князя нині? Чи дотримували діти заповіту Ярослава  Мудрого?

Пограймося в слова

 Відшукай слово

Умови гри: віднайдіть зашифровані у квадратах слова

Тема «Фонетика. Графіка»                 

П

Р

И

Г

О

Л

О

С

Н

І

Р

Д

Т

О

Д

З

В

У

К

Л

А

З

А

Л

Ф

А

В

І

Т

С

В

И

М

О

В

А

Р

Я

Ч

И

И

Р

М

С

К

Л

А

Д

Ж

Ш

Л

З

Е

Н

А

Г

О

Л

О

С

А

М

У

І

К

Б

У

К

В

А

В

С

Л

О

В

Н

И

К

Ь

У

Відповіді: приголосні, правила, голосні, алфавіт, вимова, словник, склад, наголос, звук, буква.

 З мовної скарбниці 1

 1. Запишіть слова у дві колонки: 1) ті, що починаються на голосний звук; 2) ті, що починаються на приголосний звук.

І вдень, і вночі сняться калачі. Одним пальцем і голки не втримаєш. У страху очі великі. Одне в плуг, а інше в луг.

2. Спишіть. У виділених словах однією лінією підкресліть тверді приголосні, двома – м’які, хвилястою – пом’якшені.

Коли б свині крила, вона б і небо зрила. Коли тебе добрі люди шанують, шануйся і сам. На панську мудрість – мужицька хитрість.

3. Уставте пропущені букви, обґрунтуйте за допомогою правил.

Як віз зламається, чумак розуму наб.рається. Як голова с..віє, то чоловік мудріє. Як твоє не мел..ться, не бігай з кошиком. Яку дружбу зав..деш, таке життя пров..деш. Пер..магай труднощі розумум, а неб..зпеку досвідом. Бер..женого й Бог бер..же, а козака шабля стер..же.

4. Спишіть, добираючи з дужок потрібну букву.

(В,у) осінній час сім погод (в,у) нас. (В,у) умілого і долото рибу ловить. Доки не (в,у)пріти, доти не (в,у)міти. Друзі пізнаються (в,у) біді. Загляне сонце і (в,у) наше віконце.

5. Випишіть слова з апострофом, зверніть увагу на букви, після яких пишемо апостроф.

   Добре ім’я – найкраще багатство. Доки здоров’я служить, то людина не тужить. Книга подібна воді  -  дорогу проб’є усюди. Козак із пригорщі нап’ється, з долоні пообідає. Солом’яна згода краща за золоту зраду. Спішить, аж мухи п’яти обсіли. Треба пуд солі з’їсти, щоб друга пізнати.

 Поетична хвилинка
Поруч, намалюй кольоровими олівцями свій настрій. 
     УСЕ МОЄ, ВСЕ ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА

 ... Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься Україна.
Така краса, висока і нетлі́нна,
що хоч спинись і з Богом говори...

                                        Ліна Костенко 

 

                                          Подорож третя

Спишіть текст  уставляючи пропущені букви.

                                      Хотинська фортеця

         Хотинська фортеця – свідок числ..нних війн та баталій. Протягом століть вона була центром розвитку рем..сел і торгівлі, культури та економіки. Ця сер..дньовічна красуня може багато розповісти тому, хто побажає вислухати її…

        Не випадково ск..лястий мис над Дністром наші пр..дки називали «Хотінь». Назва міста походить від дієслова «хотіти», оскільки мис був бажан..м та надійним місцем для давніх пос..ленців. Завдяки міцній твердині та вигідному розташуванню Хотин став центром розвитку рем..сел і торгівлі, які, своєю чергою, спр..яли розквіту його культури та економіки. Місто було важливим пунктом у європейсько-азійській торгівлі.

«Не бійтесь заглядати у словник»

Мис -частина суходолу, що врізається в море, озеро, річку. Може бути утворений як корінними породами, так і наносами.

Дністер - третя за довжиною ріка в Україні та дев'ята – в Європі. Річка протікає на південному заході України та частково в Молдові, довжиною 1362 км

Баталія - бій, битва, бойовище.

   Завдання 1.

Робота в групах

Складіть текст, використовуючи опорні слова та словосполучення. 

Хотин, увага завойовників,  захист,  споруджена фортеця,  полчища воїнів, Османська імперія, Визвольна війна, польська шляхта, перехід із рук в руки, війська Богдана Хмельницького.

http://ridna.ua/wp-content/uploads/2011/12/xotyn5.png

Історична довідка

Богдан Хмельницький - визначний український політичний і державний діяч, полководець, гетьман України (1648– 1657). Засновник Української Козацької держави.

Відгадай загадку


Його батьком називали

Люди українські,

Поважали і боялись

Королі чужинські.

 

Він був генієм військовим,

Будівник державний,

Був освічений, знав мови.
Хто діяч цей славний?

                    (Богдан Хмельницький)


Завдання 2.

Проаналізуйте звуковий склад слів, що римуються. Укажіть кількість звуків і букв.

Чи не той то хміль,

Що коло тичин в’єть

Ой, той то Хмельницький,
Що з ляхами б’ється.     (Укр.нар пісня)

З мовної скарбниці 2

Спишіть. Вкажіть слова, у яких кількість звуків і кількість букв не збігаються.

Сміливого й куля не бере.  Одвага або мед п'є, або сльози ллє.. Без доброго командира військо – отара. Чия відвага, того й перевага. Або на щиті, або під щитом. То не козак, що боїться собак. Не той молодець, що за водою пливе, а той що проти води.

Поетична хвилинка

Перекажіть зміст поезії своїми словами

НЕ ЗАБУДЬ!

Ще малий, але ж сміливець — 
Сам біжить у гай...
Ти, мій хлопче, українець — 
Те запам’ятай.

Ще мала, а по барвінок 
Вже ходила в гай...
Ти, дівчатко, українка —
Тож не забувай.

Вирина стежина рідна 
З теплої трави...
Мати наша — Україна,
Не забудьте ви.

                                                                        Віктор Терен

                                        Подорож четверта

Завдання 1

        Прочитайте текст. Доберіть назву. Запишіть звуковим записом виділені слова.

                           _______________________________

      Відіграючи значну роль в об’єднанні східних земель як духовний, соціальний, культурний та просвітницький центр, Києво-Печерська лавра мала заслужену славу не лише на території Київської Русі, а й у Польщі, Вірменії, Візантії, Болгарії та інших країнах…

       Сьогодні Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник – найбільший музейний комплекс України, де зосереджено 144 споруди, 122 з яких – пам’ятки історії і культури. Серед них – 2 унікальних підземних комплекси, храми, пам’ятки архітектури XI–XIX ст., численні виставкові приміщення.

      Також на території заповідника розміщені музеї: Музей книги і друкарства України, Музей українського народного декоративного мистецтва, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, Музей історичних коштовностей України. У музеях і фондах можна побачити рукописи старовинних книг, ікони, колекції тканин і вишивок, роботи з дорогоцінних металів, стародавні гравюри та витвори сучасних митців.

     «Не бійтесь заглядати у словник»

Ки́єво-Пече́рська ла́вра — одна з найбільших православних святинь України, визначна пам'ятка історії та архітектури 

Гравю́ра — вид графічного мистецтва, створення тиражованих зображень шляхом контрастного друку з рельєфних поверхонь або через трафарет                                        

Фото: kplavra.kiev.ua

  Завдання 2

Знайди зайве

А  старовин..их, дорогоцін..их, стародавн..іх

Б  пам..ятка, об..єднання, грав..юра

В зе-мель, мо-жна, му-зе-ї 

Завдання 3.

Робота за варіантами.

Спишіть текст. Підкресліть м’які приголосні.

                            Музей мікромініатюр

 Микола Сядристий виконав понад сотню мініатюр за допомогою власноруч виготовлених інструментів. Ось гніздечко ластівки, виконане з половинки макового зерня, ось червона троянда завтовшки в 0,05 міліметра, ось військовий корабель розміром в ~ 4 мікрони і зібраний зі ста деталей, ось шахівниця з фігурами на кінчику шпильки — дива та й годі! «Хіт програми» — підкована блоха. А розглядати виставлені в «тарілках»-вітринах експонати доводиться через мікроскопи.

     Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких немає м’яких і пом’якшених приголосних.

                                   Українська коштовниця

        В дев’яти залах Ковніровського корпусу (XVIII ст.), колишньої пекарні і книжної лавки — справжнє свято для очей: на темному оксамиті поблискують золоті прикраси та кінська збруя з скіфських курганів і середньовічні срібні кубки, прикрашені перлами та смарагдами намиста і стародавні монети і медалі. А головна цінність скарбниці України — розкішна скіфська пектораль, золота погрудна прикраса царя, на якій зображено сцени з побутового життя скіфів. Вага цього — без перебільшення — символу древньої України — 1 150 грам.


«Не бійтесь заглядати у словник»

 Пектора́ль (лат. "що торкається грудей", від лат. pectus — груди) — шийна прикраса, що закривала груди, часом і плечі.

 

Картинки по запросу пектораль


 


    Оксами́т  — тканина з натурального шовку або хімічного волокна з густим розрізним ворсом

    Курган, також Могила — поховальний пам'ятник, штучний пагорб, насип над стародавнім похованням

  Поетична хвилинка

Вивчи поезію напам’ять.

         МАТИ


Перше слово — Мати, 
Друге — Україна.
Так учився розмовляти 
Я, мала дитина.

Кожне слово пахне,
Мов листочок м’яти.
Та, мов квітка короваю, 
Пахне слово Мати.

Кожне слово світить 
Гранями рубіна,
Але сяє, наче сонце, 
Слово Україна.

                 Дмитро Пвличко


Лексикологія

                                      Подорож п’ята

Завдання 1 

Прочитайте текст. Подумайте, на скільки частин його можна поділити. Обґрунтуйте свою відповідь. Складіть план до тексту.                                       

                                               Софіївка

       Численним відвідувачам дендропарк «Софіївка» відомий як туристична перлина України, музей садово-паркового мистецтва, місце, де можна поринути у казковий романтичний світ природи, краси і кохання. Національний дендрологічний парк „Софіївка” – одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Парк розкинувся на площі майже 180 га на узбіччі старовинного міста Умань Черкаської області. Заснував парк у 1796 р. польський магнат Станіслав Потоцький на честь своєї дружини красуні-гречанки Софії та подарував його у день її янгола, в травні 1802 р. Ідея створення парку в романтичному стилі з використанням римської і грецької міфологій належала самій Софії. Дивовижні пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани, кам’яні гроти – все це гармонійно поєднується і створює неповторну атмосферу казки. Цей шедевр вражає відвідувачів своєю красою вже понад 210 років. 

                                      План

1.________________________________________________________

2._________________________________________________________

3__________________________________________________________

                                              Фото: foto.te.ua                                                                                                            

Завдання 2.  

Придумайте синоніми до слів:


Неповторне -__________________

Розкинувся – ___________________                                                   

Краса_______________________

Численним ____________________                                                                                                                   


Завдання 3.

   Випишіть професійні слова.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.

Усміхнімось

Поясніть розділові знаки. Знайдіть у тексті антоніми. Якого мовного явища стосується цей жарт?

Учитель запитав учня: «Що таке літопис?»

Той відповів : «Це писання, яке відбувається літом »

Дайте правильну відповідь на запитання учителя.

Літопис – це_____________________________________________

Чи можна вважати слова  літопис та  літо спільнокореневими?

Завдання 6.

Прочитайте текст. Визнач його основну думку. До якого типу мовлення він належить? Доведи. Придумай до тексту назву.

         Уманським парком “Софіївка” найкраще блукати рано-вранці або в будні дні. Суботній або недільний осінній полудень – місцевий “високий сезон”, коли туристів у парку мало не стільки ж, скільки дерев. А блукати тут добре! Від Нижнього ставу з 15-метровим фонтаном “Змія” до гроту Діани, від Чортового мосту до підземної ріки Ахеронт, від острова Анти-Цирцеї до партерного амфітеатру. Екскурсоводи чітко слідують за заздалегідь розробленими маршрутами та їх хронометражем, ледь виплутаєшся з їх навчено-професійних капканів, як на тебе починають полювання власники сувенірних крамничок і яток. А є ж ще фотографи, гондольєри на човнах, прибиральниці.

У якому значенні використанні слова : капкан, полювання? Придумай з цими словами свої речення.

Випишіть професійні слова _______________________________________________________________________________________________________________________________

 Пограймося в слова

У тексті зустрічається слово ХРОНОМЕТРАЖ. Проведіть у класі змагання, хто більше складе з букв, які входять до цього слова інших слів.

Наприклад: номер, метр, хор……..

 З мовної скарбниці 3 

 1. Випишіть слова синоніми.

        Силу той має, хто правду мовляє. Слава не поляже, а про себе розкаже. Слухай тисячу разів, а говори один раз. Книжки не говорять, а правду кажуть.  І від солодких слів буває гірко. За грубе слово не сердься, а на ласкаве не здавайся. З пісні слова не викидають і свого не вставляють.

 1. Поясніть, як ви розумієте прислів’я. Які риси характеру вони розкривають.

Уперта коза – вовку користь. Я такий, як хліб м’який. Величається, як заєць хвостом. Якби жабі хвоста, була б не проста.  Добре говорить, а зле творить.                                   

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Поетична хвилинка

Прочитай поезію Василя Симоненка. Знайди звертання. Додай ланцюжок епітетів, що відносяться за змістом до звертання. Знайди речення з однорідними присудками.

                             Я ЗАКОХАНИЙ ПАЛКО, БЕЗ МІРИ


Я закоханий палко, без міри

У небачену вроду твою.

Все, що в серці натхненне і щире,

Я тобі віддаю.

Ти дала мені радісну вдачу,

Кров гарячу пустила до жил.

Я без тебе нічого не значу,

Ніби птиця без крил.

Кожну хвилю у кожну днину

Гріє душу твоє ім’я,

Ненаглядна, горда, єдина,

Україно моя.          


 

                                         Подорож шоста

Прочитайте текст. Визначте його тему і основну думку. До якого стилю і типу він належить? Підкресли  слова і вирази , які служать для зв’язку речень у тексті.

                                             Місто Кам’янець

         Кам’янець-Подільський – місто, що зберегло дух середньовіччя. Своєрідність і унікальність його полягають у гармонійному поєднанні ландшафту з містобудівною структурою середньовічного міста, в якому військові інженери, використовуючи чудові природні властивості, створили фортифікаційну систему, що не має аналогів у Європі.

     Кам’янець-Подільський хоч не є обласним центром, проте займає третє місце після Києва та Львова за кількістю пам’яток старовини і культури.

      Національний історико-архітектурний заповідник „Кам’янець” є одним із найстаріших на території України. Загальна площа заповідника сягає 121 га та налічує майже 200 пам’яток архітектури.

    До творення неповторного архітектурного обличчя міста у різні періоди історії доклали майстерності своїх рук архітектори й скульптори з Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції, Туреччини та ін.

Кам'янець

Завдання1.

Доберіть  антоніми до слів:

Найстаріші – __________________;          старовина- _________________;

Загальна-       __________________;          поєднання-__________________. 

 Завдання 2  

Поясніть значення виразів:

Докладати рук -________________________________________

Обличчя міста - __________________________________________ 

Відомості із синтаксису та пунктуації 

                                       Подорож сьома

Завдання 1

Знайдіть  речення, що відповідає схемі -   Ус : о,о,о. Випиши його.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     Херсонес  Таврійський

        Ще одне диво – це Херсонес таврійський, давньогрецьке місто в південно-західній частині Криму. Тут,___________, панує царство античної культури: залишки давніх вулиць, будинків, храмів. Саме в Херсонесі зберігся єдиний на українських землях античний театр. Яскрава морська блакить, білі колони, загадкові обриси стародавніх помешкань – створюють дивне відчуття подорожі в часі та просторі. Це місто-держава,_____________, мало довге життя – майже дві тисячі років – і його історії є частиною історії Давньої Греції, Риму, Візантії, Київської Русі. Тут знаходиться відновлений собор святого Володимира, адже саме в Херсонесі, _____________, відбулося велике таїнство – хрещення Київського князя Володимира, який потім поширив християнство на всю Київську Русь.

 

Фото: tsn.ua

Завдання 2

 Запишіть перше речення. Підкресліть граматичну основу. З’ясуйте, якою частиною мови виражений підмет та присудок. Поясніть вживання тире у даному реченні.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.

Поширте речення вставними словами. Поясніть, що вони виражають.

Слова для довідок:  як відомо ,кажуть, за словами істориків.

Завдання 4.

Спишіть останнє речення. Підкресліть граматичну основу. Чи можна його назвати складним?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З мовної скарбниці 4 

 1. Випишіть із прислів’їв можливі словосполучення, позначте головне слово.

Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить. Голодній курці просо на думці. Купить хрону до лимона. Сало гамнув та на кота звернув.

 1. Спишіть, підкресліть граматичну основу.

Сміливого й куля не бере. Відвага мед п’є. У тихому болоті чорти водяться.

      З. Запишіть речення, підкресліть присудки, визначте, якою частиною мови вони виражені.

        Добре ім’я – найкраще багатство. Без доброго командира військо – отара. Наука для людини – намисто. Знання – це сонце, книга – вікно. Книга – друг, без неї як без рук.

 1. Визначте речення за метою висловлювання.

Хто пізно встає, у того хліба не стає. Найміть мене обідати. Не роками старість гарна, а ділами. Сій вчасно – родить рясно. Хліб-сіль їж, а правду ріж.

 1. Спишіть , підкресліть другорядні члени речення .

Без солі, без хліба немає обіда.. Великий рибі в глибокій воді плавати. Високо злетів та низько сів. Вір своїм очам, а не чужим речам. Глибше орати – більше хліба мати.

 1. Прочитайте прислів’я, визначте, якими членами речення є однорідні члени речення .

Від частування не відмовляйся, але від правди не відступай. Влітку нагуляєшся, взимку наголодуєшся. До Миколи не сій гречки й не стрижи овечки.

 1.  Запишіть та підкресліть граматичну основу . Доведіть, що це складні речення. Нд кожним словом вкажіть частину мови..

Береженого і Бог береже, а козака шабля стереже. Доки здоров’я служить,


то людина не тужить. Де нема праці, там сади не цвітуть.


   Поетична хвилинка

  Спробуй себе у ролі поета-соавтора видатної української співачки Тіни Кароль. Допиши у поетичній формі кілька куплетів до поезії «Моє ім’я - Батьківщина» 

Моє ім’я — Батьківщина,

Лелеки легке крило.

Моє ім’я — Україна

І сонечка тепло.

Моє ім’я — Вишиванка,

Я — хрестик на полотні.

Моє ім’я — синє небо,

Я — сонях малий під ним."

                 (Тіна Кароль, Микола Бровченко) 


 

 

 

 

                                     Дорогий друже!

         Сподіваюсь, що робота у зошиті «Подорожуймо, вивчаючи українську.

Сім чудес України»   була для тебе цікавою та корисною. 


          Якби випала можливість подорожувати, яке місто хотілося побачити першим? Напиши твір на тему «Місто моєї України»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

                         Мрій, бо мріям суджено збуватися!

 

 

 

 

                                                     Зміст

 1. Вступ…………………………………………….2

Графіка.Орфоепія. Орфогрфія

 1. Мовна розминка………………………………...3
 2. Подорож перша…………………………………4
 3. Розвиток мовлення……………………………..5
 4. Подорож друга………………………………….7
 5. Пограймося в слова……………………………10
 6. З мовної скарбниці 1…………………………..10
 7. Подорож третя………………………………….12
 8. З мовної скарбниці 2…………………………...14
 9. Подорож четверта………………………………14

Лексикологія

 1. Подорож п’ята…………………………………18
 2. З мовної скарбниці 3…………………………...21
 3. Подорож шоста………………………………...22

Відомості з синтаксису та пунктуації

 1. Подорож сьома…………………………………23
 2. З мовної скарбниці 4……………………………25

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Альона Алена Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
7241
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку