Конспекти із ЗЛ для 8 класу

Про матеріал
Розробка уроків 11-12 для 8 класу за календарним плануванням О.Г.Куцінко. З ссилками на тести до даної теми.
Перегляд файлу

07.10.2019

Конспект із зарубіжної літератури

для 8 класу №11-12

Тема. Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя у всіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального та міфологічного та ін.)

Мета:

навчальна: розглянути загальні особливості розвитку античної літератури; сформувати чітке поняття про античну літературу, її хронологічні межі; дати учням загальне поняття про основні етапи, роди і жанри античної літератури; визначити характерні особливості давньогрецької та давньоримської культур; розкрити концепцію людини і світу в античній літературі;

розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, уміння опрацьовувати інформативний матеріал; активізувати читацький інтерес учнів.

виховна: прищеплювати інтерес до античної спадщини; формувати шанобливе ставлення до прекрасного.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз помилок, допущених під час написання контрольної роботи

2. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

(Заповнення учнями на дошці та в зошитах асоціативних кущів за темами «Міф та міфологія», «Міфи про Прометея», «Міфи про Геракла».)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

    Антична література мала надзвичайний вплив на всю світову культуру. Давньогрецькі мотиви були популярні і в архітектурі, і в скульптурі, і в живописі різних часів. Подих античності ми відчуваємо і у мовленні. Пригадаймо хоча б такі крилаті вислови, як олімпійський спокій, скринька Пандори, яблуко розбрату. Як бачите, античність набагато ближча до нас, ніж здається. І саме з творами цієї епохи ми й будемо ознайомлюватися.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Лекція вчителя(Виділену інформацію записуємо до зошита)

   Антична література (від лат. antiquus — стародавній, давній) — література стародавніх греків і римлян, яка розвивалася в басейні Середземного моря (на Балканському та Апеннінському півостровах та на прилеглих островах і узбережжях). Її письмові пам’ятки, створені діалектами грецької мови і латиною, належать до І тисячоліття до н. е. і початку І тисячоліття н. е. Антична література охоплює дві національні літератури: давньогрецьку та давньоримську. Історично грецька література передувала римській.

   Антична література пережила п’ять етапів у своєму розвитку.

   Давньогрецька література:

• Архаїка. Період архаїки, або дописемний період, охоплює довгий ряд століть усної народної творчості та закінчується протягом першої третини І тисячоліття до н. е. і увінчується появою «Іліади» і «Одіссеї» Гомера (VIII-VII ст. до н. е.).

• Класика. Другий період античної літератури збігається зі становленням і розквітом грецького класичного рабовласництва (VII-IV ст. до н. е). Характеризується розквітом ліричної поезії. Висока класика представлена жанрами трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) і комедії (Арістофан).

• Еллінізм. Початок цього періоду пов’язують з діяльністю Александра Македонського. Відбувається оновлення жанрів і тематики, виникає жанр прозового роману. Афіни втрачають культурну першість, виникають нові центри елліністичної культури. Цей період можна розділити на ранній еллінізм (III ст. до н. е. — І ст. н. е.) і пізній еллінізм (І ст. н. е. — V ст. н . е.).

   Давньоримська література:

  • Час Риму. У літературі цього періоду вирізняють: етап республіки, який завершується роками громадянських війн (III—І ст. до н. е.); «золотий вік», або добу імператора Августа (І ст. до н. е. — І ст. н. е.); літературу пізньої античності (I—III ст.).
  • Перехід до Середньовіччя. Євангелія, створені у І ст., знаменують повний світоглядний злам, провісник якісно нового світовідчуття і культури.

2. Роди і жанри античної літератури(Виділену інформацію записуємо до зошита)

   У літературознавстві виділяють три основних літературних роди: епос, лірику і драму. Ця класифікація, що виникла ще за часів античності, зберігає своє базове значення донині. Тоді ж були започатковані й усі літературні жанри, про що свідчать їхні переважно грецькі назви: епічна поема, трагедія, комедія, ода, елегія, сатира, епіграма, новела, роман.

3. Естетика античної літератури(Виділену інформацію записуємо до зошита)

   Міфологічність — персонажі античних міфів повністю олюднені, а міфотворчість розвивається у формі розповідей про героїв. Богам відведена центральна роль лише в деяких спеціальних видах міфів: космогоніях — міфах про походження світу і теогоніях — міфах про походження богів. Ще однією особливістю античних міфів є те, що вони позбавлені розумування.

   Окремо зауважимо, що антична поезія не знала рими і застосовувала різноманітні та складні розміри (гекзаметр).

   Публічність — античній літературі притаманні публічні форми побутування.

   Особливості стилю — система стилів у античній літературі повністю підпорядковувалась системі жанрів. Для низьких жанрів був характерний низький стиль, близький до розмовного, високих — високий стиль, що був розроблений риторикою.

4.Рефлексія. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

• Навіщо вивчати античну літературу?

5.«Ґронування» за темою «Античність»

6. Огляд давньогрецької та давньоримської культури

(Короткі повідомлення учнів, що готували заздалегідь.)

7. Лекція вчителя(Виділену інформацію записуємо до зошита)

   Античний гуманізм. Антична література сформувала духовні цінності, які стали базовими для всієї європейської культури. До таких цінностей належить насамперед ідеал активної, діяльної, закоханої в життя, одержимої жагою знання і творчості людини, готової самостійно приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. Античність вважала вищим сенсом життя щастя на землі.

   Піднесення земної краси. Греки розробили поняття про облагороджувальну роль краси, яку вони розуміли як віддзеркалення вічного, живого і досконалого Космосу. Відповідно до матеріальної природи Всесвіту вони й красу розуміли тілесно і знаходили її у природі, у людському тілі — зовнішності, пластичних рухах, фізичних вправах, творили її в мистецтві слова і музики, у скульптурі, величних архітектурних формах, декоративно-прикладному мистецтві. Вони відкрили красу людини, яку розглядали як гармонію фізичної і духовної досконалості.

   Філософія. Греки розробили основні поняття європейської філософії, зокрема започаткували філософію ідеалізму, а власне філософію розуміли як шлях до персонального духовного і фізичного удосконалення. Римляни розробили ідеал держави, наближений до сучасного, основні постулати права, що зберігають свою чинність і донині. Греки і римляни відкрили й апробували в політичному житті принципи демократії, республіки, сформували ідеал вільного і самовідданого громадянина.

   У добу Відродження антична філософія набула нового розуміння і значення.

8. Словникова робота(Виділену інформацію записуємо до зошита)

   Катарсис (з давньогрец. — підняття, очищення, оздоровлення) — поняття, яке вживали в античній філософії, медицині, естетиці. Давньогрецький мислитель Арістотель пов’язав його з трагедією, яка викликає гнів, страх, співчуття і цим змушує глядача відчувати духовне переживання, тим самим виховуючи людину та очищуючи її душу. У сучасній філософії катарсис трактують як особливу, найвищу форма трагізму, коли втілення конфлікту та емоція потрясіння, що його супроводжує, не пригнічують своєю безвихіддю, а «очищують» і «просвітлюють» глядача чи читача.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Написання есе за темою «Відображення світу в античній культурі»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал, вивчений у 6-му класі: міф, міфологія, міфи про Прометея, Геракла (для всіх учнів). Прочитати 2-3 міфи Троянського циклу.

2.Виконати онлайн тест https://naurok.com.ua/test/ponyattya-pro-antichnist-14950.html

* Прочитати давньогрецькі міфи «Міф про Сізіфа», «Цар Мідас», «Пігмаліон» (для охочих працювати за випереджальним завданням).

  

 docx
Додано
7 жовтня
Переглядів
748
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку