15 квітня о 15:00Вебінар: Особливості дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Контольна робота за І семестр Природничі науки

Про матеріал
Контролько робота за І семестр проводиться в 10 класі при вивчення Природничих наук за програмою Т.М. Засєкіної.
Перегляд файлу

Контрольна робота за І семестр. 11 клас.

І варіант.

І рівень. Одна правильна відповідь. Кожне завдання – 0,5 бала.

1. Що стало основним поштофхом до виникнення природничих наук?

А. була жага до знань

Б. люди зрозуміли, що вони частина природи

В. потрібно було полювати

Г. цьому сприяли наскельні малюнки

2. Хто із вчених розвинув теорію єдності людини та біосфери?

А. В. Вернадський

Б. Гіппократ

В. Ж.-Б. Ламарк

Г. Дж. Лавлок

3. Визначте правильний набір хімічних елементів, які формують живі організми

А. Карбон, Ферум, Нітроген, Сульфур

Б. Карбон, Оксиген, Гідроген, Нітроген

В. Оксиген, Гідроген, Кальцій, Ферум

Г. Оксиген, Калій, Нітроген, Оксиген

4. Чому дорівнює 1 світлова секунда ?

А. 300 000 км

Б.  18 000 000 км

В. 36 000 000 км

Г.  9.8 км

5. В якій частині Землі швидкість обертання дорівнює нулю

А. Південний полюс

Б. Нульовий меридіан

В. Екватор

Г. Південний тропік

6. Процес розщеплення молекул (атомів) речовини на йони у водному розчині або в розплаві, називається

А. Плазмолізом

Б. Іонізацією

В. Електролітичною дисоціацією

Г. Деплазмолізом

ІІ рівень. За кожне питання 1 бал.

 1. Дати визначення спектру.
 2. Навести приклади інтерференції світлових хвиль.
 3. Сформулювати закони Кеплера.

ІІІ рівень. Кожна правильна відповідь 1,5 бала. Установіть відповідність:

 1. Між  вченим та відкриттям:

1 Габбл

2 Енштейн

3 Менделєєв

4 Ньютон 

А закон всесвітнього тяжіння

Б теорія відносності

В періодичний закон

Г класифікація галактик


 

 1. Між спектром та його визначенням:

1 Лінійчастий

2 Смугастий

3 Неперервний

А набір окремих смуг, що належать певному інтервалу довжин хвиль

Б охоплюють  широкий діапазон довжин хвиль

В складаються з окремих спектральних ліній певної довжини хвилі X

IV рівень. Питання на вибір – 3 бала.

 1. Під час посадки супутникових космічних апаратів на поверхні Місяця не використовують парашутів. Яка з властивостей Місяця пояснює  чому використання парашуту немає сенсу.
 2. Вкажіть ознаки які доводять, що око людини є «абсолютно чорне тіло».

 

 

 

 

 

Контрольна робота за І семестр. 11 клас.

ІІ варіант.

І рівень. Одна правильна відповідь. Кожне завдання – 0,5 бала.

1. Хто були перші фізики?

А. європейці

Б. єгипетські митці
В. грецькі мислителі

Г. римляни

2. Виберіть правильне визначення. Мутуалізм – це

А. види не здійснюють один на одного ніякого впливу

Б. взаємовідносини видів, за яких один отримує вигоду

В. взаємовигідне співіснування різних видів організмів

Г. взаємовідносини, за яких один вид пригнічує інший

3. Який вчений оприлюднив власну теорію відносності ?

А. А. Енштейн

Б. Р. Вілсон

В . Е.П Габбл

Г.  Алан Гут

4. У 1931 р. вчений Роберт Руденберг запатентував новий прилад . Який це прилад ?

А. електронний мікроскоп

Б.  телескоп

В. телевізор

Г.радіотелескоп

5. Планета, яка у 318 разів більша за масу Землі й у 2,5 разів — за масу усіх інших планет разом узятих

А. Земля

Б. Венера

В. Сатурн

Г. Юпітер

6. Які частинки атома створюють електричний заряд

А. Тільки електрони

Б. Тільки протони

В. Електрони та протони

Г. Електрони та нейтрони

ІІ рівень. За кожне питання 1 бал.

 1. Дати визначення поняттю фотоефекту.
 2. Навести приклади дифракції світлових хвиль.
 3. Сформулювати закон Габбла.

ІІІ рівень. Кожна правильна відповідь 1 бал. Установіть відповідність:

 1. Між назвою та

1 кисень

2 гелій

3 кальцій

4 Сульфур 

А метал 

Б інертний газ

В проста речовина

Г неметал


 1. Між групою планет та назвою:

1 планети земної групи

2 планети-гіганти


А Марс

Б Юпітер

В Земля

Г Меркурій

Д Сатурн

Є Плутон


IV рівень. Питання на вибір – 3 бала.

 1. Які типи телескопів вам відомі?  Чому приміщення, де є телескоп не опалюється?
 2. Користуючись знаннями з природничих наук, поясніть явище веселки, чому вона виникає не після кожного дощу і як відбувається сприйняття цього явища людиною?

 

docx
Додано
29 липня 2019
Переглядів
135
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку