18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісні сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки»

Про матеріал

Узагальнити та скоригувати знання учнів про органічні сполуки; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Перегляд файлу

Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем «Оксигеновмісиі сполуки», «Нітрогеновмісні сполуки»

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів про органічні сполуки; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й коментує зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

 завдання 1,2, 3, 4, 5, 6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;

 завдання 7,8,9 оцінюються у 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

 завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.

III. Домашнє завдання

Підготуватися до теми «Роль хімії в житті суспільства»:

 роль хімії в сучасному виробництві;

 біо-, нанотехнології;

 хімія і здоров’я людини;

 хімія в побуті;

 місце хімії з-поміж наук про природу.

Варіант I

1. Амінокислоти — ... органічні...

2. Виявити крохмаль у продуктах можна:

а) нагріванням із сульфатною кислотою;

б) дією купрум(ІІ) гідроксиду;

в) дією розчину іоду;

г) за запахом.

3. Реакція, що перебуває в основі гідролізу жирів у присутності лугу або соди, застосовується для одержання:

а) гліцерину; б) вищих карбонових кислот;

в) мила.

4. Із запропонованих речовин виберіть ті, що вступають у реакцію «срібного дзеркала:

а) фенол; б) гліцерин;

в) метаналь.

5. Укажіть об’єм водню, необхідний для одержання аніліну кількістю речовини 0,1 моль:

а) 0,224 л; б) 2,2410 л;

в) 2,5 л; г) 22,4 л.

6. Первинна структура білка визначається зв’язком:

а) пептид ним; б) водневим;

в) йонним; г) металевим.

7. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) а-амінобутановою кислотою й калій гідроксидом;

б) амінооцтовою кислотою і хлоридною кислотою;

в) диметиламіном і бромоводнем.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

СН4 → А → СН3ОН → В → НСООН → СО2

9. Яка маса молочної кислоти утвориться в результаті бродіння глюкози масою 300 г, що містить 5 % домішок? (285 г)

10. Обчисліть масу аніліну, що утвориться з 503 г нітробензену й 24 г водню. (372,4 г)

Варіант II

1. Білки — природні... нітрогеновмісні...

2. Макромолекули крохмалю утворюються внаслідок реакції:

а) полімеризації; б) поліконденсації;

в) сополімеризації; г) гідролізу.

3. Виберіть рядок, у якому всі речовини реагують з рибозою:

а) етанова кислота, арґентум оксид, водень;

б) етаналь, купрум(ІІ) гідроксид, метанол;

в) водень, пропанова кислота, гліцерин.

4. Із запропонованих речовин виберіть ту, що вступає в реакцію етерифікації:

а) пропаналь; б) глюкоза;

в) фенол.

5. Укажіть об’єм водню, необхідний для повного гідрування бутаналю кількістю речовини 0,5 моль:

а) 11,2 л; б) 22,4 л;

в) 14 л; г) 3,5 л.

6. Третинна структура білка підтримується наявністю в молекулах білка зв’язків:

а) пептидних; б)водневих;

в) сульфідних; г) естерових.

7. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) аніліном і сульфатною кислотою;

б) етиламіном і хлороводнем;

в) β-амінопропановою кислотою й метанолом.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

С2Н5ОН → СН3ОН → СНдСООН → СН2С1СООН → NH2CH2COOH

9. Який об’єм азоту (н. у.) виділиться в результаті згоряння метиламіну об’ємом 20 л, що містить 2 % домішок? (9,8 л)

10. Яку масу шестиатомного спирту сорбіту можна одержати в процесі відновлення глюкози масою 1 кг? Масова частка виходу становить 80 %. (808,89 г)

Варіант III

1. Амінокислоти з’єднуються між собою... зв’язком.

2. Укажіть вуглеводи, що належать до полісахаридів:

а) глюкоза, фруктоза; б) сахароза, мальтоза;

в) крохмаль, целюлоза; г) рибоза, дезоксирибоза.

3. Виберіть продукти, що утворюються в результаті термічного розкладання целюлози без доступу повітря:

а) водень, кисень, вуглець, карбон(ІУ) оксид;

б) метан, метанол, ацетон, вуглець, етанова кислота;

в) метанова кислота, етанол, вуглець, водень.

4. Із запропонованих речовин виберіть ту, що проявляє двоїсту природу:

а) рибоза; б) етанова кислота;

в) етанол.

5. Укажіть об’єм кисню, що потрібен для спалювання метиламіну кількістю речовини 0,2 моль:

а) 22,4 л; б) 4,48 л;

в) 12 л; г) 24 л.

6. Денатурація білків — це руйнування:

а) первинної структури;

б) вторинної структури;

в) третинної структури;

г) вторинної та третинної структур.

7. Напишіть рівняння реакцій узаємодії амінооцтової кислоти з речовинами:

а) етанолом; б) калій гідроксидом;

в) хлоридною кислотою.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

С3Н6 → С3Н7ОН → С2Н5СОН → С2Н5СООН → С2Н5СООС2Н5

9. Масова частка крохмалю в картоплі становить 20 %. Яку масу глюкози можна одержати з картоплі масою 1620 г? (360 г)

10. У процесі відновлення нітробензену масою 24,6 г одержали анілін масою 17 г. Обчисліть масову частку виходу аніліну від теоретично можливого. (91 %)

 

doc
Додано
31 березня 2018
Переглядів
3499
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку