10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контроль знань з хімії 7 клас

Про матеріал
Самостійні роботи складено відповідно до навчальної програми з хімії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Кожна самостійна робота має два варіанти однакові за складністю. Час виконання кожної роботи 10-20 хвилин
Перегляд файлу

Поточний контроль знань з хімії 7 клас

Самостійні роботи складено відповідно до навчальної програми з хімії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Кожна самостійна робота має два варіанти однакові за складністю. Час виконання кожної роботи 10-20 хвилин ( на розсуд вчителя).

 

 

Самостійна робота №1

Тема : Чисті речовини та суміші.

Варіант І.

 1. Виберіть групу в якій всі речовини або суміші є матеріалами (1 бал):

А) вода, цукор, золото, скло.

Б) крохмаль, оцет, молоко, олія.

В) пластмаса, папір, залізо, деревина;

Г) алюміній, вода, кухонна сіль, цукор.

2.   Укажіть назву фізичного тіла:

      А) скло,  б) вода,   в) пробірка,   г) лимонна кислота.

3.   Укажіть чисту речовину:

      А)  повітря;   б) мінеральна вода;    в) сметана;   г) питна сода.

4.   Виберіть назви фізичних тіл, які можна виготовити з  алюмінію:

      А) книжка;  б) стіл;   в) сітка;   г) цвях;  д) плівка;  е) фольга;  є) кружка;  ж) ґудзик.

5.   Укажіть неоднорідну суміш:

      А) скаламучена у воді глина;        б) повітря; 

       в) водний розчин кухонної солі;   г) водний розчин цукру.

6.    Укажіть однорідні суміші:

       1) молоко;  2) водний розчин цукру;  3) суміш води із сіркою;

       4)  спиртовий розчин йоду;  5) повітря.

       А) 1,2,5;    б) 2,4,3;   в) 2,4,5;   г) 3,4,5.

Кожне завдання  (2бали)

7.    Установіть відповідність  між фізичним тілом та речовиною, з якої воно                складається :

        Фізичне тіло:                                         Речовина:

        1.Деревяна лінійка                               а) залізо

        2.Мідний дріт                                       б) клітковина

        3.Цвях                                                    в) срібло

        4. Браслет                                              г) мідь

                                                                        д) водень.

8.    Укажіть суміш, яку можна розділити на складові  за допомогою води:

        А) мідні та цинкові ошурки;   б) цинкові ошурки та порошок сірки;

        В) цукор та кухонна сіль;        г)  мідні та залізні ошурки.

9.     Укажіть послідовність операцій під час розділення суміші залізних ошурок, піску та кухонної солі:

        А) випарювання

        Б) фільтрування

        В) розчинення у воді

        Г) дія магнітом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №1

Тема:  Чисті речовини та суміші:

Варіант ІІ 

 1. Виберіть групу в якій всі речовини або суміші є матеріалами:

А) скло, мідь, папір, вата.

Б) скіпка,  лід,  попіл, скло;

В) залізо, папір, цукор, лід;

Г) вата, мідь, деревина, вода.

2.  Виберіть назви речовин:

     А) крохмаль;  б) цвях;  в) вода;  г) пластмаса;   д) папір;   е) стіл.

3.  Укажіть речовину, яка має запах:

     А) лимонна кислота;  б) цукор;   в) алюміній;   г) оцтова кислота.

4.  Виберіть назви фізичних тіл, які можна виготовити з поліетилену:

     А) книжка;  б) стіл;  в) сітка;  г) цвях; д) плівка; е) фольга; є) стакан; ж) ґудзик.

5. Укажіть неоднорідну суміш:

     1). молоко ;   2) водний розчин цукру;  3) суміш води та сірки;

     4)  спиртовий розчин йоду;  5) повітря, 6) суміш крейди з водою.

     А) 3,4,5;   б) 1, 3, 6;    в) 2,4,5;   г) 3,4,6.

6. Укажіть чисту речовину:

     А) камяне вугілля,   б) водопровідна вода,   г) гірське повітря,  д) кристалічний йод.

     Кожне завдання оцінюється в 2 бали

7. Укажіть відповідність між речовинами та їхніми характерними  фізичними     властивостями :

      Речовина:                                                 Фізичні властивості:

      1. лимонна кислота                                  А. речовина має жовтий колір

      2. спирт                                                      Б) речовина має запах

      3.  сірка                                                      В) речовина має кислий смак

      4. срібло                                                     Г) речовина має чорний колір

                                                                          Д) речовина дуже добре проводить       

                                                                               Електричний струм

 1. Укажіть  послідовність операцій під час розділення  суміщі сірки, цукру та залізних ошурок :

А) суміш поміщають у воду;

Б) фільтрують;

В) діють магнітом;

Г) випарюють.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 2

Тема: Атоми. Молекули. Йони. Хімічні елементи.

Варіант І

 1. Виберіть правильне твердження. (1бал)

Молекула – це ……

А) вид атомів з певним зарядом ядра;

Б) електронейтральна частинка речовини, що складається з атомів;

         В) заряджена частинка, на яку перетворюється атом при втраті або приєднанні                         

     електронів.

Г) найдрібніша, електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно     

          Зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо

    нього.

 1. Ядро – це ……….

А) вид атомів з певним зарядом ядра;

Б) електронейтральна частинка речовини, що складається з атомів;

В) позитивно заряджена частинка, в центрі атома, навколо якої рухаються електрони;

Г) найдрібніша, електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно

           зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього.

3.   Виберіть порядкові номера елементів, що розташовані в одному періоді:

      А) 8 і 84;   б) 16 і 3;   в) 9 і 19;  г) 18 і 14.

4.   Виберіть порядкові номера елементів, що розташовані в одній групі:

      А) 8 і 84;   б) 16 і 3;   в) 9 і 19;  г)  18 і 14.

 1. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та назвою простої речовини,

яку він утворює: (2 бали)

Назва елемента:                                               Назва простої речовини:

1. Ферум                                                            А) мідь

2. Гідроген                                                         Б) залізо

3. Купрум                                                          В) водень

4. Плюмбум                                                       Г)  свинець

                                                                            Д) скло

6. Заповніть порожні клітинки таблиці (6 балів).

   СИМВОЛ   ЕЛЕМЕНТА

            НАЗВА

        ЯК ЧИТАЄТЬСЯ

                   Al

 

 

 

             Карбон

 

 

 

              Пе

                  Ca

 

 

 

 

              Ен

 

            Купрум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 2

Тема: Атоми. Молекули. Йони. Хімічні елементи.

Варіант ІІ

 1. Виберіть правильне твердження. (1бал)

Атом – це ……

А) вид атомів з певним зарядом ядра;

Б) електронейтральна частинка речовини, що складається з атомів;

         В) заряджена частинка, на яку перетворюється атом при втраті або приєднанні                         

     електронів.

Г) найдрібніша, електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно     

          Зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо

    нього.

 1. Хімічний елемент – це ……….

А) вид атомів з певним зарядом ядра;

Б) електронейтральна частинка речовини, що складається з атомів;

В) позитивно заряджена частинка, в центрі атома, навколо якої рухаються електрони;

Г) найдрібніша, електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно

           зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього.

3.   Виберіть порядкові номера елементів, що розташовані в одному періоді:

      А) 8 і 84;   б) 16 і 34;   в)39 і 19;  г) 22 і 29.

4.   Виберіть порядкові номера елементів, що розташовані в одній групі:

      А) 8 і 84;   б) 16 і 34;   в) 39 і 19;  г)  22 і 29.

 1. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та назвою простої речовини,

яку він утворює: (2 бали)

Назва елемента:                                               Назва простої речовини:

1. Оксиген                                                          А) мідь

2. Сульфур                                                         Б) кисень

3. Купрум                                                           В) сірка

4. Нітроген                                                         Г)  азот

                                                                            Д) скло

6. Заповніть порожні клітинки таблиці (6 балів).

   СИМВОЛ   ЕЛЕМЕНТА

            НАЗВА

        ЯК ЧИТАЄТЬСЯ

                   Cl

 

 

 

             Ферум

 

 

 

              Ес

                  Li

 

 

 

 

              Це

 

            Меркурій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №3

Тема: Хімічні формули, прості та складні речовини.

Варіант І.

 1. Продовжити речення: (1 бал)

Хімічна формула -  це …………….

 1. Визначте суму індексів у хімічній формулі алюміній оксиду Al2O3;

А) 6;  б) 5;   в) 7;  г) 3.

3.   Укажіть кількість атомів Гідрогену у трьох молекулах сульфатної кислоти H2SO4;

      А) 4;   б) 6;   в) 5;  г)2.

4.    Установіть відповідність позначень молекул, атомів та йонів з висловом у лівій колонці:

      (2 бали)

      Вислів:                                                                                 Позначення:

      1. чотири молекули водню                                                А.  4CO2

      2. чотири молекули кисню                                                Б.   4H

      3. чотири йони Гідрогену                                                  В.   4O2

      4.  чотири атома Гідрогену                                                Г.   4H2

                                                                                                    Д.   4H+

5.  З наведених речовин випишіть окремо формули простих речовин:

     H2SO4,  H2,  S,  O2,  H2S,  SO2,  CuSO4,  Cu,  N2,   NH3.  (2 бали)

 1. Заповніть порожні клітинки таблиці: ( 5 балів).

 

Хім. формула

Проста чи складна речовина

Як читається

Якісний та кількісний склад

            P2O5

 

 

 

 

 

       Бром два

 

 

 

 

2 атоми Нітрогену і 1 атом Оксигену

           H2CO3

 

 

 

 

 

     Аш два ес

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №3

Тема: Хімічні формули, прості та складні речовини.

Варіант І.

 1. Продовжити речення: (1 бал)

Індекс -  це …………….

 1. Визначте суму індексів у хімічній формулі Сульфур (VI) оксиду SO3

А) 6;  б) 5;   в) 7;  г) 4.

3.   Укажіть кількість атомів Гідрогену у трьох молекулах ортофосфатної кислоти H3PO4

      А) 4;   б) 6;   в) 5;  г) 9.

4.    Установіть відповідність позначень молекул, атомів та йонів з висловом у лівій колонці:

      (2 бали)

      Вислів:                                                                                 Позначення:

      1. сім молекул кисню                                                         А.  7H2O

      2. сім атомів Силіцію                                                         Б.   7O2–

      3. сім йонів Оксигену                                                        В.   7O2

      4. сім молекул води                                                            Г.    7Si

      5. сім молекул Силіцію                                                     

5.  З наведених речовин випишіть окремо формули складних речовин:

     H2SO4,  H2,  S,  O2,  H2S,  SO2,  CuSO4,  Cu,  N2,   NH3.  (2 бали)

 

 1. Заповніть порожні клітинки таблиці: ( 5 балів).

 

Хім. формула

Проста чи складна речовина

Як читається

Якісний та кількісний склад

         HNO3

 

 

 

 

 

       Аш два

 

 

 

 

2 атоми Гідрогену, 1 атом Сульфуру, 4 атоми Оксигену.

           CO2

 

 

 

 

 

 

2 атоми Гідрогену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №4

Тема :  Валентність. Складання формул сполук за валентністю, визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук.

Варіант І.

 1. Складіть і прочитайте хімічні формули бінарних сполук з Калієм: (3бали)

 

Елемент

     O

       Cl(I)

         S(II)

         P(III)

        N(III)

Формула

 

 

 

 

 

Читається

 

 

 

 

 

 

 1. Складіть формули бінарних сполук Оксигену з елементами, що мають порядкові номера:

3, 4, 6,  11,  14,   16.  ( для елементів зі змінною валентністю обирайте її найбільше значення): (3бали)

Порядкові номера

  3

      4

       6

       11     

        14   

       16

Формула

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначте валентність елементів та прочитайте формули бінарних сполук (3бали)

Формули

Fe2O3

   MgBr2

     K2S

    Al2O3

      NH3

      SiO2

Валентність елементів

 

 

 

 

 

 

Назви

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розмістіть сполуки в послідовності збільшення валентності елемента, сполученого із Сульфуром, валентність якого ІІ. (3бали)

А. P2S3

Б.  P2S5

В.  CS2

Г.  Li2S

  А   Б    В   Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №4

Тема :  Валентність. Складання формул сполук за валентністю, визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук.

Варіант 2.

 1. Складіть і прочитайте хімічні формули бінарних сполук з Алюмінієм: (3бали)

 

Елемент

     O

       Cl(I)

         S(II)

         P(III)

        N(III)

Формула

 

 

 

 

 

Читається

 

 

 

 

 

 

 1. Складіть формули бінарних сполук Оксигену з елементами, що мають порядкові номера:

1, 12, 13,  20,  55,   80.  ( для елементів зі змінною валентністю обирайте її найбільше значення): (3бали)

Порядкові номера

  1

      12

       13

       20     

        55   

       80

Формула

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначте валентність елементів та прочитайте формули бінарних сполук (3бали)

Формули

FeO

   H2S

     CaCl2

    P2O5

      N2O3

      Cl2O7

Валентність елементів

 

 

 

 

 

 

Назви

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розмістіть сполуки в послідовності збільшення валентності  першого у формулі елемента. (3бали)

 

А. Li2O,       Б. Cl2O7,      В. SiO2    Г.  CuO,     Д.  P2O3

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №5.

Тема: Відносна молекулярна маса. Масова частка хімічного елемента в складній речовині.

Варіант І.

 1. Обрахувати відносну молекулярну масу таких сполук:

CuO,  Al2O3, FeCl3,  H2SO4

 1. В якій з перелічених сполук масова частка Карбону буде найбільшою:

      Na2CO3,    CaCO3,      H2CO3

 1. Обчисліть та вкажіть формулу речовини масові частки елемента в якій  становлять:

Нітрогену – 63,64%,    Оксигену – 36,36%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №5.

Тема: Відносна молекулярна маса. Масова частка хімічного елемента в складній речовині.

Варіант ІІ.

 1. Обрахувати відносну молекулярну масу таких сполук: (4 бали)

Na2O   NH3   NNO3   CaCO3

 1. В якій з перелічених сполук масова частка  елемента сполученого з Сульфуром буде найменша (4 бали)

      CS2,   K2S,    P2S3,       P2S5

 1. Укажіть співвідношення мас атомів Купруму, Карбону та Оксигену в речовині, формула якої CuCO3:  (4 бали)

А) 16:3:8;    Б) 16:3:10;   В) 16:3:12;   Г) 16:4:3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Самостійна робота №6.

Тема Хімічні рівняння.

Варіант І

 1. Складіть рівняння реакції за наведеною схемою: (4 бали).

      ZnS + O2 ZnO + SO2 .  Укажіть суму всіх коефіцієнтів:

      А) 9;    Б) 8;   В)  10; Г) 11;   Д) 7.

2.  Перетворіть схеми реакцій на хімічне рівняння: (4 бали)

     _   Zn + O2 _ ZnO

      _ KNO3 _ KNO2 +_ O2

      _ CuO + _Al _Al2O3 +_ Cu

      _ H2SO4 +_ NaOH _ Na2SO4 +_ H2O

 1. В результаті розкладу бертолетової солі одержали калій хлорид, масою 14,9 г, і 9,6 г    кисню. Визначте масу солі, що розклалась: (4 бали)

А) 5,3 г;  Б) 24,5 г;  В) 7,45 г;   Г) 4,8 г;  Д) 20,4 г.

 

 

 

 

 

Самостійна робота №6

Тема: Хімічні рівняння.

Варіант ІІ.

 1. Складіть рівняння реакції за наведеною схемою: (4 бали)

      KClO3 KCl + O2

      Вкажіть суму всіх коефіцієнтів:

      А)  10;   Б)  7;   В) 8;  Г) 12;  Д) 6.

2    Перетворіть схеми реакції  на хімічне рівняння:

      _Al +_ O2 _Al2O3

      _HCl +_ Fe2O3 _FeCl3 +_ H2O

     _ NH3 _ N2+ _H2

    _P2O5 + _NaOH _Na3PO4 +_ H2O

 1. У результаті розкладу води електричним струмом одержали 128 г кисню та 16 г           водню. Визначте та вкажіть масу води, що розклалась: (4 бали).

А) 224г;  Б) 72г;  В) 144г;  Г) 112г;   Д) 160г.

 

 

 


 

Самостійна робота №7

Тема: Поширення Оксигену та кисню в природі. Добування кисню в лабораторії.

Варіант І.

 1. Вкажіть хімічний символ Оксигену:  (1бал).

А) H,  Б) O,  В) O2,  Г) O3.

      2.   Обчисліть та вкажіть відносну молекулярну масу кисню (2бали):

            А)  8;    Б) 16;   В) 32;   Г) 64.

      3.   Вкажіть речовину з якої можна добути кисень в лабораторії:  (2 бали)

            А) NaCl;    Б) H2SO4;   В) H2O2;  Г) K2CO3.

      4.   Виберіть пропущене слово, щоб твердження було правильним:  (2 бали)

             «У   лабораторії кисень збирають витісненням повітря тому, що він        ……………………»

            А)  малорозчинний у воді;                           Б) легший від повітря;

            В)  легко зріджується;                                  Г)  важчий від повітря.

      5.   Вкажіть схему рівняння реакції розкладу, перетворіть її на рівняння  і вкажіть суму всіх коефіцієнтів у ньому: (3 бали):

            А)  HNO3 + K2O KNO3 + H2O;               Б)  HgO Hg + O2;

            В)  Na + H2O NaOH + H2                        Г)  H2 + Cl2 HCl.

      6.   Встановіть відповідність між властивістю кисню та галуззю його застосування. (2 бали):

 Властивість кисню:                                    Застосування:

А. підтримує дихання;                               1. зварювання металів;

Б.  підтримує горіння ;                               2. знеболюючий засіб;

                                                                      3. дезінфекція приміщень;

                                                                      4. наповнення балонів для водолазів.

А

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №7

Тема: Поширення Оксигену та кисню в природі. Добування кисню в лабораторії.

Варіант ІІ.

 1. Вкажіть валентність  Оксигену:  (1бал).

А) І,  Б) ІІ,  В) ІУ,  Г) УІ.

2.   Вкажіть номер групи та підгрупи Оксигену в періодичній системі хімічних           елементів(2бали):

            А)  ІІА;    Б) ІІВ;   В) УІА;   Г) УІВ.

      3.   Вкажіть речовину з якої можна добути кисень в лабораторії:  (2 бали)

            А) KMnO4;    Б) H2O2;   В) H2CO3;  Г) K2CO3.

      4.   Виберіть пропущене слово, щоб твердження було правильним:  (2 бали)

             «У   лабораторії кисень збирають витісненням води тому, що він ……………………»

            А)  малорозчинний у воді;                           Б) легший від повітря;

            В)  легко зріджується;                                  Г)  важчий від повітря.

      5.   Вкажіть схему рівняння реакції розкладу, перетворіть її на рівняння  і вкажіть суму всіх коефіцієнтів у ньому: (3 бали):

            А)  H2O H2 + O2;                                      Б)  Ca + H2O    Ca(OH)2 + H2;

            В)   KOH + H2SO4 + K2SO4 + H2O              Г)  ZnO + HCl ZnCl2 + H2O

      6.   Встановіть відповідність між властивістю кисню та галуззю його застосування. (2 бали):

 Властивість кисню:                                    Застосування:

А. кисень;                                                    1. Аr = 16.

Б.  Оксиген;                                                 2. Мr = 32

                                                                      3. валентність ІІ;

                                                                      4. безбарвний газ

А

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №8

Тема: Хімічні властивості кисню.

Варіант І.

 

 1. Перетворіть схеми хімічних реакцій на рівняння, назвіть оксиди (3бали):

_Mg +_ O2 _ MgO

      _CO +_ O2 _CO2

      _SO2 + _O2 _SO3

 1. Складіть рівняння реакцій сполучення  кисню з ( 3 бали)

А) вуглецем;      б)  кальцієм;     в) сіркою;     г) алюмінієм.

3.   Закінчте рівняння реакцій сполучення за участю кисню, якщо відомі назви оксидів,     

      що утворились: (3 бали)

      А) барій оксид;   б) алюміній оксид;    в) фосфор (У) оксид.

4.   Складіть рівняння реакцій за поданою схемою, вкажіть їх тип:  (3 бали)

      А) H2O2 O2 CaO;          Б)  KMnO4 O2  +  CuO      

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №8

Тема: Хімічні властивості кисню.

Варіант ІІ.

 

1.   Перетворіть схеми хімічних реакцій на рівняння, назвіть оксиди (3бали):

      P + O2 P2O5

      NO + O2 NO2

      CH4 + O2 CO2+ H2O

 1. Складіть рівняння реакцій сполучення  кисню з ( 3 бали)

А) фосфором (У);      б)  міддю;     в) барієм;     г) воднем.

3.   Закінчте рівняння реакцій сполучення за участю кисню, якщо відомі назви оксидів,     

      що утворились: (3 бали)

      А) нітроген (ІІ) оксид;   б) цинк оксид;    в) сульфур (ІУ) оксид.

4.   Складіть рівняння реакцій за поданою схемою, вкажіть їх тип:  (3 бали)

      А) NaNO3 O2               Б)     KClO3 O2 Al2O3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 9

Тема: Розчини. Кількісний склад розчину.

 

Варіант І.    ( вартість кожного завдання  - 4 бали)

 

 1. Обчисліть маси солі та води в розчині масою 150 г , в якому масова частка солі 4,5%.
 2. Обчисліть масову частку солі в розчині, якщо відомо, що до розчину масою 200 г з    

масовою часткою солі 10% , додали сіль  масою  20 г.

 1. До розчину масою 150 г з масовою часткою солі 12%, додали  60 г води.  Обрахувати

масову частку солі в новому розчині.

 

 

Самостійна робота № 9

Тема: Розчини. Кількісний склад розчину.

 

Варіант ІІ. ( вартість кожного завдання – 4 бали)

 

 1. Обчисліть маси солі та води в розчині масою 250 г , в якому масова частка солі 1.4%.
 2. Обчисліть масову частку солі в розчині, якщо відомо, що до розчину масою 600 г з    

масовою часткою солі 7.5% , додали сіль  масою  20 г.

 1. До розчину масою 400 г з масовою часткою солі 2.5%, додали  200 г води.  Обрахувати масову частку солі в новому розчині.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота № 10.

Тема: Гідрати оксидів.

Варіант І.

 1. Позначте правильне закінчення твердження: (1 бал)

      Кислоти утворюються при взаємодії ..…….

      А) основного та кислотного оксиду                 Б) солі та кислотного оксиду;

      В) кислоту і кислотного оксиду;                      Г)  води та кислотного оксиду.

2.   Встановіть відповідність між оксидами та гідратами, які їм відповідають: (2бали)

       Оксиди:                                                              Гідрати:

      А. CaO                                                               1. Ca(OH)2

      Б.  CO2                                                                2. H3PO4

      В.  Na2O                                                             3. H2CO3

      Г.  P2O5                                                                                             4. H3PO3

                                                                                  5. NaOH.

3. Позначте формулу гідрату оксиду, який можна добути реакцією відповідного оксиду з

    водою; (3 бали).

    А) H2SO4;   Б) Co(OH)2;    В) Cu(OH)2;   Г) Fe(OH)2.

4. Заповніть порожні клітинки таблиці:

 

 

елемент

Формула і назва оксиду

Формула і назви гідрату оксиду

1.

         С

 

 

2.

 

             P2O5

 (……………………….)

 

3.

 

 

 Натрій гідроксид

(………………………)

4.

        Li

 

 

 

5.

 

              SO3

(……………………….)

 

6.

 

 

 

Кальцій гідроксид

(…………………..).

 

 

 

docx
Додано
10 жовтня 2019
Переглядів
3251
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку