10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок у 7 класі "Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи"

Про матеріал
Пропоную розробку уроку у 7 класі під час вивчення теми "Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи"
Перегляд файлу

Урок № ____         Клас:____

Тема: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Структура періодичної системи.

Мета: познайомити учнів із структурою періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва і формувати навички визначення положення хімічного елемента у періодичній системі; закріпити вміння характеризувати будову атома, користуючись періодичною системою; розвивати пам’ять та увагу; виховувати допитливість.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: періодична система хімічних елементів; портрети Я. Берцеліуса, І. Деберейнера, Л. Мейера, Дж. Ньюлендса;  карточки із завданнями.

Базові поняття й терміни: періодична система хімічних елементів, група, період, ряд.

Методи навчання: бесіда; розповідь вчителя; робота з підручником; виконання усних і письмових вправ.

Література:

 1. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – 45-48 с.
 2. Григорович О.В. Хімія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Григорович. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 64-68 с.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка готовності до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Перевірка домашнього завдання (виконання письмової вправи−  стор. 48 № 44)
 • Хімічний диктант

1. Назва простої речовини Гідрогену − … (водень)

2. Символ хімічного елемента Сульфуру … (S)

3. Позитивні і негативні бувають … (йони)

4. Вид атома з певним зарядом ядра … (хімічний елемент)

5. Назва простої речовини Карбону − … (вуглець)

6. Заряд ядра завжди … (позитивний)

7. Атом не має … (заряду)

8. Хімічний знак елемента Фосфору … (Р)

9. Атом складається з позитивного зарядженого ядра та …(негативно заряджених електронів)

10. Оксиген утворює просту речовину … (кисень - О2)

11. Протони мають заряд … (+1)

12. Електрони мають заряд … (-1)

 • Бесіда
 1. Що називають атомом?
 2. Що називають молекулою?
 3. Чим атом відрізняються від молекули?
 4. Що таке хімічний елемент?
 5. Як поділяють хімічні елементи?
 6. Чому дорівнює порядковий номер хімічного елемента?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Створення і обговорення проблемного питання: «Діти, як ви гадаєте, чому в назві «Періодична система хімічних елементів» є таке слово як «система», а іноді ми говоримо просто «таблиця» або «таблиця Менделєєва»?

IV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Перші спроби класифікації хімічних елементів

Я. Берцеліус

Й. Деберейнер

Л. Мейер

Дж. Ньюлендс

Розподілив елементи на метали й неметали

Розподілив елементи за валентністю

Один з перших, хто запропонував періодичну систему елементів. Склав таблицю, де було розміщено 28 елементів у шість рядів згідно з їхньої валентністю.

Розташував хімічні елементи за порядком збільшення атомної маси по 8 елементів.

 

Дмитро Іванович Менделєєв розташував елементи в певному порядку – збільшення відносної атомної маси. Періодична система була складена на основі періодичного закону, відкритого в 1869 році Д. І. Менделєєвим. Періодичний закон ми розглянемо трохи пізніше, а до Періодичної системи звертатимемося впродовж усього курсу вивчення хімії. На момент створення Періодична система містила лише 63 елементи — саме стільки їх було відкрито на той час. У міру відкриття нових елементів вона доповнювалася новими даними. На честь Д. І. Менделєєва хіміки називають Періодичну систему його ім’ям. Геніальність Д. І. Менделєєва

полягала в тому, що він передбачив існування невідкритих на той час елементів і залишив для них вільні місця в таблиці.

Сьогодні до Періодичної системи внесено 118 елементів. Вона поповнюється щойно відкритими елементами, і поки що вчені не можуть однозначно стверджувати, скільки всього елементів може існувати.

Структура періодичної системи

Періодична система хімічних елементів має вигляд таблиці. Елементи в ній розташовані в певному порядку — у міру збільшення маси їхніх атомів. Кожний елемент має свій порядковий номер, і цей номер дорівнює заряду ядра атомів цього елемента. Існує багато різновидів зображення Періодичної системи: кругові, спіральні, пірамідальні, із розташуванням елементів зверху вниз і зліва направо. Найбільш загальноприйнятим є зображення у вигляді таблиці з розташуванням елементів зліва направо.

У Періодичній системі всі елементи об’єднані в періоди — горизонтальні ряди елементів, і групи — вертикальні ряди елементів. У довгому варіанті Періодичної системи елементи об’єднані в 7 періодів і 18 груп, а в короткому — також у 7 періодів, але у 8 груп. У нашій країні традиційно користуються короткоперіодним варіантом.  

Міжнародне товариство IUPAC* рекомендує для використання довгоперіодний варіант Періодичної системи. Перші три періоди називають малими, оскільки в них міститься невелике число елементів: у першому періоді містяться тільки 2 елементи (Гідроген і Гелій), а в другому і третьому — по 8 елементів. Решту періодів називають великими: у четвертому і п’ятому періодах містяться по 18 елементів, а у шостому і сьомому — по 32 елементи. Групи об’єднують елементи з подібними властивостями. Деякі групи елементів мають назви, наприклад, група лужних елементів або група інертних елементів. У нижній частині таблиці розташовані родини елементів — лантаноїди та актиноїди. Ці елементи розміщені після Лантану (№ 57) й Актинію (№ 89) і формально належать до третьої групи. Проте розміщення цих елементів у таблиці зробило б її громіздкою і незручною, тому їх зазвичай виносять за її межі. Кожний елемент має свою «адресу» в Періодичній системі.

Щоб описати місце елемента в Періодичній системі, треба назвати його порядковий номер, а також номер групи та періоду. Наприклад: елемент Оксиген має порядковий номер 8, розміщений у другому періоді, шостій групі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Елементи, так само як речовини або молекули, мають певні властивості. Найважливіші характеристики елементів, наведені в Періодичній системі, — це порядковий номер, відносна атомна маса тощо.

Періодична система

Структура періодичної системи

 

 

 

 

Групи

 

Періоди

 

 

 

 

Головні підгрупи

 

Побічні підгрупи

 

Великі

 

Малі

 

Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів, який починається лужним металічним елементом, а закінчується інертним газом.

Група – це вертикальний стовпчик хімічних елементів, які мають однакову вищу валентність.

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання: серед наведеного переліку виберіть зайвий елемент і поясніть свій вибір.

а). Li, K, Ca, Cs

б). С, Si, Ti, Ge

в). K, Sc, Mn, Cl

Робота на карточках

Карточка № 1

Назва

Символ

Порядковий номер

Період

Група

Алюміній

 

 

 

 

 

Карточка № 2

Назва

Символ

Порядковий номер

Період

Група

Оксиген

 

 

 

 

 

Карточка № 3

Назва

Символ

Порядковий номер

Період

Група

Натрій

 

 

 

 

 

Карточка № 4

Назва

Символ

Порядковий номер

Період

Група

Карбон

 

 

 

 

 

Карточка № 5

Назва

Символ

Порядковий номер

Період

Група

Нітроген

 

 

 

 

 

VI. Підведення підсумків уроку

Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.

Учні доповнюють речення: «Мені запам’яталось…»

VII. Домашнє завдання

Опрацювати параграф 6 (стор. 45-48); виконати завдання № 46 (стор. 48).

 

 

 

 

 

Додаток до уроку

Єнс Якоб Берцеліус – шведський хімік

Картинки по запросу Портрет Я Берцеліуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йоганн Вольфганг ДеберайнерКартинки по запросу Портрет І. Деберейнер – німецький хімік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лотар Юліус Мейернімецький хімік

 

Картинки по запросу лотар мейер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джон Ньюлендс – англійський хімік

 

 

Картинки по запросу джон. ньюлендс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро Іванович Менделєєв – російський хімік

 

Картинки по запросу менделеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
2170
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку