10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Про матеріал
Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії для 7-9 класів.
Перегляд файлу

I ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

 

7 клас

1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: цукор,мінеральна вода, сода, повітря, спирт, алюміній, залізний цвях, природний газ,кухонна сіль, кисень. (1б.)

2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища:

а) випаровування води; б) випадання снігу; в) виділення газу при взаємодії

харчової соди з лимонною кислотою; г) горіння газу; д) плавлення льоду;

є) ржавіння заліза. (1б.)

3. Назвіть хімічні елементи: а) S; б) Na; в) N; г) Н; д) Fе. (1б.)

4. Визначте відносні атомні маси таких хімічних елементів: а) О; б) Мn; в) F;

г) Li; д) Mg. (1б.)

5. З даного переліку випишіть окремо формули простих і складних речовин:

Fе; Р; Ва(ОН) 2 ; Н 2 ; НF; Н 2 О; Мn 2 О 7 ; О 3 ; NН 4 ОН; S 8 ;Na 2 SO 3 . (1б.)

6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Кальцію і

атома Оксигену; б) атома Нітрогену і трьох атомів Гідрогену; б) двох атомів

Гідрогену, атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену; г) атома Магнію, атома

Карбону і трьох атомів Оксигену. (1б.)

7. Охарактеризуйте фізичні властивості таких речовин: а) мідь; б) вода; в)

цукор. (1б.)

8. Про який хімічний елемент йдеться, якщо він належить до: а) V групи

головної підгрупи та 3 періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва; б) 2

періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва та має відносну атомну масу 16;в) ІІІ групи періодичної системи Д. І. Менделєєва та має відносну атомну масу 27. (1б.)

9. У лабораторії є суміш глини, кухонної солі, тирси і залізних ошурок. Як

розділити дану суміш? (2б.)

10. Опишіть будову спиртівки та полум’я. Вкажіть, яких правил безпеки

потрібно дотримуватись, працюючи із спиртівкою. (2б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

I ЕТАП   ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  УЧНІВСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ  З  ХІМІЇ

8 клас

    1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: морська вода, кухонна сіль, повітря, спирт, сірка, бензин, газована вода, залізний цвях, балонний газ, кальцинована сода. (1б.)

    2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища: а) плавлення цукру; б) замерзання води; в) утворення туману; г) горіння спирту; д) вітер; є) ржавіння заліза; ж) виникнення запаху при горіння пташиного пір'я. (1б.)

    3. Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид: а) хлоридна кислота;

б) натрій гідроксид; в) натрій оксид; г) натрій сульфат. (1б.)

    4. Розчин якої сполуки має зелений колір:

а) NiSO4; б) FeSO4; в) CuSO4; г) CoSO4. (1б.)

    5. З даного переліку випишіть окремо формули  простих і складних речовин: F; S8; Са(ОН)2; НСl; Fе; Аl; Мn2О7; О3; NН3; Na2SiO3. (1б.)

    6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Магнію і атома Оксигену; б) атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену; б) атома Мангану і двох гідроксильних груп; г) атома Кальцію і двох нітратних груп. (1б.)

    7. Складіть рівняння хімічних реакцій згідно їх схем (1б.):

а) N 2 + О2 →;           

б) АgNO3 + СuСl2 →;    

в) СН4 + О2 →;  

г) Nа + О2 →; 

д) КМnО3 →.

    8. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску: а) випарювання; б) фільтрування; в) дія магнітом; д) розчинення. (1б.)

    9. Яка формула відповідає сполуці, якщо вона складається з атома Алюмінію, атома невідомого елемента та чотирьох атомів Оксигену, а її відносна молекулярна маса дорівнює 122. (2б.)

    10. Обчисліть масові частки хімічних елементів в формулі сполуки NH4ОН. (2б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ЕТАП   ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  УЧНІВСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ  З  ХІМІЇ 

9 клас

    1. Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одного

хімічного елемента, має назву: а) анізотропія; б) алотропія; в) мізантропія;                

г) мезомерія. (1б.)

    2. В алхімії і астрології існують стійкі асоціації між металами і небесними тілами, як, наприклад, Сонце – золото, Меркурій – ртуть, Марс – мідь тощо. Однак ці асоціації не мають наукового підґрунтя. А який хімічний елемент і за назвою і за поширеністю має безпосереднє відношення до Сонця? А) Фосфор; б) Гідроген;     в) Прометій; г) Гелій. (1б.)

    3. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини:

мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння: а) металічна;          

б) йонна; в) атомна; г) молекулярна. (1б.)

    4. Швидкість хімічної реакції не залежить від: а) температури; б) каталізатора;

в) маси реагентів; г) природи реагентів. (1б.)

    5. Глауберова сіль – це: а) CaSO4∙2H2O; б) Na2SO4∙10H2O; в) Na2CO3∙10H2O;

г) FeSO4∙7H2O. (1б.)

    6. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної

активності в реакції з водою: а) кальцій оксид; б) барій оксид; в) магній оксид;

г) стронцій оксид. (1б.)

    7. Про який хімічний елемент йдеться якщо він належить до III групи періодичної системи хімічних елементів, а його відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 70? (1б.)

    8. Атом деякого хімічного елемента має на 5 електронів більше аніж йон цинку. Який це елемент? Напишіть його електроні конфігурації атома і йона. (1б.)

    9. Напишіть рівняння хімічних реакції згідно наведеної схеми:

Са → СаО → Са(ОН)2 → КОН → КСl → НСl → ВаСl2. (2б.)

    10. В результаті реакції розчину сульфатної кислоти масою 16 г і надлишку барій хлориду утворився осад масою 5,7 г. Обчисліть масову частку кислоти в розчині.

(2б.)

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Інші матеріали
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
1442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку