30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Контрольна робота № 1 з теми "Неметалічні елементи та їх сполуки"

Про матеріал

Завдання тестової контрольної роботи можна використовувати для визначення рівня навчальних досягнень учнів з теми "Неметалічні елементи та їх сполуки" у 10 класі. Картки містять диференційовані тестові завдання.

Перегляд файлу

Контрольна робота №1  з теми

«НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ СПОЛУКИ»

 

 

Варіант І

 

  1. Початковий рівень ( 3 бали )

( За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали)

1. Позначте електронну формулу атома Оксигену:

   А)1s22s22p5    Б)1s22 s 22p4  В)1s22s22p63s23p5 

   Г) 1s22s22p43s23p4

2. Визначте, яка кислота є двоосновною:

   А) H3РО4   Б) Н23    В) НNО3    Г) НСl

3. Вкажіть неметалічні елементи:

   А)Водень          Б) Фосфор       В) Кисень     Г) Азот

4. Серед перелічених речовин вкажіть карбонати:

    А) СаСО3     Б) NaHСО3    В) NaНSО4     Г) К3РО4

5. До якого типу відноситься реакція:  S+ О2→ SО2

    А) Заміщення      Б) Розкладу  

    В) Обміну    Г) Сполучення.

6. Визначте, до якого класу сполук належить речовина

    НNО3:

    А) Основи     Б) Кислоти      В) Солі      Г) Оксиди

 

  1. Середній рівень( 3 бали )

( За кожне правильно виконане  завдання – 1 бал)

7. Позначте хімічну формулу фосфатної кислоти:

    А)  Н2SО4     Б) 3РО4   В) H3РО4   Г) Н23

 

8. Визначте , яку сировину можна використати для виробництва сульфатної кислоти:

    А) Аміак   Б) Оксид сульфуру  В) Сильвін  Г) Сульфати.

 

 

9. Установіть відповідність між хімічними формулами та класами   неорганічних сполук:

А) SО2    1. Луги

Б)  24   2. Солі

            В) Н3   3. Односновна кислота

            Г) NаОН   4. Кислотний оксид

            5. Основний оксид

 

3.  Достатній рівень( 3 бали )

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти     Продукти реакцій

А)(NН4)2 4+ 2КОН  1. К24  + NН4ОН

Б)  Ва3(РО4)2+ Н23  2.3ВаSО3 + 2Н3РО4

В)  2 + О2     3.КNО3  + NН4ОН

Г) Н24 + МgО   4. 2SО3

                                                                                        5. Mg 4+ 3Н2О

 

11. Визначте типи хімічних реакцій:

Реагенти     Типи реакцій

А) Н23 і натрій    1. Заміщення

Б)  NаОН і H24    2. Приєднання

В)  Мg  і   О2                3. Обміну

Г)  Аміак і кисень    4. Окиснення

5. Розкладу

 

4. Високий рівень ( 3 бали )

У завданні  розв’яжіть задачу.

 

12. Визначте об’єм аміаку, який виділиться при взаємодії 22,4 л  кисню з воднем?

 

 

 

 

Варіант ІІ

 

  1. Початковий рівень ( 3 бали )

( За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали)

1. Позначте електронну формулу атома Нітрогену:

   А)1s22s22p5    Б)1s2222p4      В)1s22s22p63s23p5  

   Г) 1s22s22p43s23p4

2. Визначте, яка кислота є односновною:

   А) H3РО4   Б) Н23    В)  Н2 4  Г) НСl

3. Вкажіть неметалічні елементи:

   А) Цинк           Б) Озон      В) Водень     Г) Сульфур

4. Серед перелічених речовин вкажіть нітрати:

    А) КNО2     Б) NaNО3    В) NaНSО4     Г) К3РО4

5. До якого типу відноситься реакція:  N2 + О2→ 2NО

    А) Заміщення  Б) Розкладу  В) Обміну  Г) Сполучення

6. Визначте до якого класу сполук належить речовина: Р2О5

    А) Основи     Б) Кислоти      В) Солі      Г) Оксиди

 

  1. Середній рівень( 3 бали )

( За кожне правильно виконане  завдання – 1 бал)

7. Позначте хімічну формулу аміаку:

    А)  NH3      Б) НNО3    В) (NН4)2 4   Г)2

 

8. Визначте назву сировини, яку можна використати для виробництва сульфатної кислоти:

    А) Оксид сульфуру      Б) Фосфін    В) Нітрати    Г) Апатити.

 

9. Установіть відповідність між хімічними формулами та класами      неорганічних сполук:

А) N2О5              1. Луги

Б) CuSО4   2. Солі

В) Н24   3.Двоосновна  кислота

Г) КОН   4. Кислотний оксид

                                               5. Основний оксид

3.  Достатній рівень( 3 бали )

 

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Реагенти     Продукти реакцій

А) Н2 4 + NаОН    1. Na24 + 2Н2О

Б) ВаСl2 + Н23    2. ВаSО3 + 2НСl

В) NH3  + О2     3. N2 + Н2О

Г) СаSО4 + Nа2 О    4. 2Nа2О

5. CаО + Nа2SО4

 

11. Визначте типи хімічних реакцій:

Реагенти     Типи реакцій

А) Сіль і кислота    1. Заміщення

Б)  4СI →      2. Обміну

В)  N2  і   Н2                           3. Приєднання

Г)  Сірка  і кисень    4. Окиснення

5. Розкладу

 

4. Високий рівень ( 3 бали )

У завданні 9 розв’яжіть задачу.

 

12. Яка маса солі утвориться при взаємодії 6,4 г сульфатної кислоти з гідроксидом натрію?

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
15 січня 2018
Переглядів
1366
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку