19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Контрольна робота № 2

Про матеріал
Контрольна робота включає в себе тестові завдання, завдання з відкритою відповіддю та розрахункові задачі.
Перегляд файлу

Контрольна робота №2

Варіант І

1. Розчин – це______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

2. Суспензії, емульсії, пил відносять до:

А) істинних розчинів

Б) колоїдних розчинів

В) грубодисперсних розчинів

3. У молекулі води _________________________________ тип звязку.

4. Фізична величина, що показує, яку масу певної речовини можна розчинити в 1 л розчинника за певних температур та тиску називається:

А) дисоціацією

Б) розчинністю

В)  відновленням речовини

5. Ступінь дисоціації – це____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

6. Процес електролітичної дисоціації:

А) оборотний

Б) необоротний

В) повільний

7. Напишіть у йонній формі рівняння взаємодії:

А) BaCl2 + Na2SO4 =

Б) CaCO3 + HCl =

8. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння:

    Н+ + ОН- → Н2О

9. Скільки грамів кухонної солі й води треба взяти, щоб приготувати 10% розчин масою 100 г.

10. Чого більше за масою в кристалічній соді Na2CO3·10H2O – води чи безводної солі?

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2

Варіант ІІ

1. Електроліти – це__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

2. За здатністю проводити електричний струм у розчинах речовини поділяються на типи:

А) насичені й ненасичені

Б) електроліти й неелектроліти

В) водні й неводні

3. У молекулах електролітів________________________________ тип звязку.

4. На розчинність речовин у воді впливає:

А) забарвлення розчину

Б) природа речовини

В) температура й тиск

Г) агрегатний стан речовини

5. Колоїдні розчини – це_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

6. Сильні електроліти в розчині:

А) дисоціюють поетапно

Б) дисоціюють повністю

В) не дисоціюють

7. Напишіть у йонній формі рівняння взаємодії:

А) FeCl3 + NaOH  =

Б) NаОН + НС1 =

8. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного рівняння:

    Ва2+ +  SО42- = ВаSО4

9. Обчисліть ступінь дисоціації, якщо відомо, що у воді розчинилося 30 молекул зі 100.

10. Яка масова частка води в кристалогідратах, формули яких: Na2SO4·10H2O, CuSO4·5H2O?

 

doc
Додано
18 жовтня 2019
Переглядів
2842
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку