Контрольна робота №2 "Механічний рух"

Про матеріал

Контрольна робота №2 "Механічний рух"..........................................................................................................................................................................................................

Перегляд файлу

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 1

1. Пройденим шляхом називають…

 а) довжину траєкторії.

 б) траєкторію руху.

 в) пряму лінію.

 г) інша відповідь.

2. За якою формулою визначають  середню швидкість:

;

;

;

3.) Здійсніть перетворення 72 км/год у …м/с

а) 20;   

в) 7200;

б) 200;   

г) 720.

4. Фізичну величину, що дорівнює максимальній відстані, на яку віддаляється тіло від положення рівноваги в ході коливань, називають…

 а) хвилею (звуком);

 б) частотою коливань;

 в) періодом коливань;

 г) амплітудою коливань.

5. Напрямлений відрізок, який сполучає початкове і кінцеве положення тіла, називають…

а) пройденим шляхом;  

в) переміщенням;

б) траєкторією;   

г) швидкістю.

 

6.Запишіть якою літерою та одиницею позначається фізична величина :

а) Час

б) Довжина

в) Швидкість

г) Період коливань

1м/с

 

7. Літак пролетів 1200км зі швидкістю 900км/год. Яка тривалість польоту?

 

8. Катер пройшов річкою від пристані А до пристані В за течією 20км, а потім, не зупиняючись, повернув назад. На весь шлях було витрачено 2год. З якою швидкістю катер ішов проти течії. Побудуйте графіки залежності швидкості руху та шляху від часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 2

1. Зміна положення тіла відносно інших тіл називається:

а) траєкторією;  

в) механічним рухом;

б) швидкістю тіла;  

г) проденим шляхом.

2. Як називають прилад, призначений для вимірювання швидкості?

а) терези

б) годинник

в) спідометр

г) лічильник

3. Якою буквою позначають швидкість руху тіла:

а) V                                           б) t

в) S                                            г) l

4. Фізичну величину, що дорівнює максимальній відстані, на яку віддаляється тіло від положення рівноваги в ході коливань, називають…

 а) хвилею (звуком);

 б) частотою коливань;

 в) періодом коливань;

 г) амплітудою коливань.

5. Пройденим шляхом називають…

 а) довжину траєкторії.

 б) траєкторію руху.

 в) пряму лінію.

 г) інша відповідь.

6.Запишіть:

а) формулу для обчислення частоти коливань

б) формулу для обчислення періоду коливань фізичного маятника

в) формулу для обчислення шляху

г) формулу для обчислення часу

 

 

7. Поїзд за 3 години пройшов відстань 120км. Визначте швидкість руху поїзда, вважаючи, що рух рівномірний.

 

8 Турист пройшов 3км за 0,5год, а потім ще 9км за 2,5год. Якою була його середня швидкість на всьому шляху?Побудуйте графіки залежності швидкості руху та шляху від часу.

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 3

1. На столику у вагоні поїзда, який рухається, лежить книжка. Книжка перебуває в русі відносно:

а) рейок;

б) підлоги вагона;

в) столика;

г) людини, що сидить у вагоні;

ґ) стелі вагона.

2. Яким приладом вимірюють швидкість руху автомобіля?

а) годинником;

б) маятником;

в) спідометром;

г) рулеткою;

ґ) секундоміром.

3. Якою одиницею вимірюється період коливань.

а) 1 с;

б) 1 Гц;

в) 1 м;

г) 1 м/с;

ґ) 1 год.

4. Що називають матеріальною точкою?

а) тіло, що рухається

б) тіло, розмірами якого можна знехтувати

в) будь-яке тіло яке має малі розміри

г) тіло, що має форму кулі

5. Здійсніть перетворення 40 км/год у …м/с

а) 1100 м/с;   

в) 1,1 м/с;

б) 110 м/с;   

г) 11 м/с.

 

6. Що називають…?

а) Механічним рухом

б) Періодом коливання

 

7. Пасажирський поїзд, рухаючись рівномірно, за 20хв пройшов шлях 30 км. Яка швидкість поїзда.

 

8). Катер пройшов річкою від пристані А до пристані В за течією 40км, а потім, не зупиняючись, повернув назад. На весь шлях було витрачено 3год. З якою швидкістю катер ішов проти течії. Побудуйте графіки залежності швидкості руху та шляху від часу.

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 4

  1. Для якої фізичної величини підходить таке визначення « Лінія, здовж якої відбувається рух тіла »?

а) пройдений шлях                    

б) швидкість                    

в) траєкторія.

г) механічний рух

2.Якою літерою позначають швидкість тіла?

а) S                                                

б) U                                  

в) t.

г) l

3. В яких одиницях в системі СІ вимірюють час?

а) с                                                

б) м                                   

в) м/с.

г) с/м

  1. Визначте швидкість, з якою рівномірно рухався танк, якщо шлях 20км він подолав за 22 хвилини.

а) 0,9км/год                               

б) 15км/год                       

в) 15м/с.

5. У вагоні рухомого пасажирського потягу на столі лежить книга. Відносно яких з перелічених тіл книга знаходиться у спокої?

а) стіл             

б) рейки         

в) підлога вагону              

г) телеграфні стовпи.

 

6. Що називають…?

а) Шляхом

б) Обертовою частотою

 

7. Період обертання платформи карусельного станка становить 4 секунди. Знайти лінійну швидкість точок платформи, віддалених від осі обертання на 2м.

8. Автомобіль першу частину шляху 30км пройшов з середньою швидкістю 15м/с. Решту шляху 20км він подолав за 30 хвилин. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль на всьому шляху? Побудувати графіки залежності шляху та швидкості автомобіля від часу. Задачу розв’язувати у системі СІ.

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 5

  1. До якої фізичної величини підходить визначення « Довжина траєкторії, за якою рухається тіло протягом деякого часу »?

а) пройдений шлях              

б) швидкість                 

в) траєкторія.

2. Якою літерою позначають частоту обертання тіла?

а) ὼ                                       

б)  n 

в) R.

г)

3. В яких одиницях у системі СІ вимірюють швидкість руху тіла?

а) с                                       

б) м                                 

в) м/с.

  1. Визначте середню швидкість руху лижника, який подолав шлях 20км за 3 години.

а) 7м/с                                   

б) 1,85м/с                       

в) 18,5м/с.

5. Здійсніть перетворення 65 км/год у …м/с

а) 1800 м/с;   

в) 18 м/с;

б) 180 м/с;   

г) 0,8 м/с.

 

6. Що називають…?

а) Переміщенням

б) Миттєвою швидкістю

 

7. Маятник за 50 секунд здійснив 1000 коливань. Визначте для нього період і частоту   коливань.

 

8. Автомобіль проїхав перші 120км зі швидкістю 18м/с, а решту шляху 180км подолав за 2 години. Визначте середню швидкість автомобіля на всьому шляху.

Побудувати графіки залежності шляху та швидкості автомобіля від часу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 6

1. Пройденим шляхом називають…

 а) довжину траєкторії.

 б) траєкторію руху.

 в) пряму лінію.

 г) інша відповідь.

2. За якою формулою визначають швидкість:

;

;

;

3.) В якому з наведених випадків тіло можна вважати матеріальною точкою?

а) тренер спостерігає рух фігуриста, який виконує довільну програму;

б) диспетчер розраховує час польоту літака рейсом з Києва до Сімферополя;

в) токар спостерігає обертання деталі, закріпленої у верстаті.

4. При русі тіла по колу миттєва швидкість напрямлена…

а) до центру кола               

б) по дотичній до кола         

в) від центра кола.

5. Напрямлений відрізок, який сполучає початкове і кінцеве положення тіла, називають…

а) пройденим шляхом;  

в) переміщенням;

б) траєкторією;   

г) швидкістю.

 

6.Дайте відповідь на запитання:

а) Яким символом позначається і яка одиниця вимірювання прискорення

б) Яким символом позначається і яка одиниця вимірювання довжини

в) Яким символом позначається і яка одиниця вимірювання швидкості

г) Яким символом позначається і яка одиниця вимірювання обертової частоти

 

1м/с

 

7. Поїзд за 4 години пройшов відстань 150км. Визначте швидкість руху поїзда, вважаючи, що рух рівномірний.

 

8 Турист пройшов 5км за 1год, а потім ще 11км за 3год. Якою була його середня швидкість на всьому шляху?Побудуйте графіки залежності швидкості руху та шляху від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 7

1. Зміна положення тіла відносно інших тіл називається:

а) траєкторією;  

в) механічним рухом;

б) швидкістю тіла;  

г) проденим шляхом.

2. Вантаж, який лежить на палубі баржі, що рухається, знаходиться у спокої відносно…

а) моря                                     

б) зустрічної баржі                  

в) капітана.

3. Якою буквою позначають швидкість руху тіла:

а) V                                          

б) t

в) S                                           

г) l

4. Фізичну величину, що дорівнює максимальній відстані, на яку віддаляється тіло від положення рівноваги в ході коливань, називають…

 а) хвилею (звуком);

 б) частотою коливань;

 в) періодом коливань;

 г) амплітудою коливань.

5. У міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею кутової швидкості тіла є…

а) м/с                                       

б) рад/с                                    

в) рад/м.

 

6. Дайте відповідь на запитання:

а) Яка одиниця вимірювання і формула для обчислення частоти коливань?

б) Яка одиниця вимірювання і формула для обчислення періоду коливань маятника?

в) Яка одиниця вимірювання і формула для обчислення швидкості тіла?

г) Яка одиниця вимірювання і за якою формулою визначається час?

 

 

7. Турист пройшов 6км за 1,5год, а потім ще 8км за 2год. Якою була його середня швидкість на всьому шляху?

 

8.Автомобіль проїхав перші 150км зі швидкістю 20м/с, а решту шляху 210км подолав за  години. Визначте середню швидкість автомобіля на всьому шляху.Побудувати графіки залежності шляху та швидкості автомобіля від часу

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 з теми:

«Механічний рух»

Варіант 8

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.)
До уроку
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
Додано
13 травня 2018
Переглядів
2437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку