Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота №2 з теми « Обмін речовин і перетворення енергії» ( частина 1)

Про матеріал

Андерсон О. А. та ін.

Біологія і екологія.

Контрольна робота №2

з теми « Обмін речовин і перетворення енергії» ( частина 1)

Перегляд файлу

Біологія 10 клас

Контрольна робота №2

з теми « Обмін речовин і перетворення енергії» ( частина 1)

І варіант

І рівень

Виберіть одну правильну відповідь.( по 0,5 б.)

1.Організми, здатні засвоювати енергію хімічних реакцій, називають

       А) фототрофами           Б) хемотрофами             В) мікотрофами

2. До полісахаридів належить

      А) лактоза        Б) фруктоза            В) крохмаль

3. Біологічні каталізатори

      А) вуглеводи           Б) жири          В) ферменти

4. Аденін, урацил, тимін входять до складу

      А) амінокислот          Б) ферментів         В) нуклеотидів

5. Поміж усіх молекул РНК має найменші розміри, транспортує амінокислоти до місця   синтезу білкових молекул.

      А) іРНК          Б) рРНК       В) тРНК

6.Процес утрати білковими молекулами природної структури називається

      А) денатурація          Б) ренатурація            В) деструкція

ІІ рівень

Вставте пропущені слова

7. _____________ ( пластичний обмін) - сукупність реакцій синтезу високомолекулярних органічних речовин, що супроводжуються ___________________________________ .

8. Найважливішим стероїдом організму тварин є_______________ – складова клітинних мембран, а також попередник для синтезу вітаміну D, гормонів надниркових і статевих залоз, які забезпечують____________________________ функцію.

9. Амінокислоти – це органічні речовини, молекули яких містять __________________, що виявляє основні властивості, та ___________________з кислотними властивостями.

      А) холестерол            Б) поглинанням енергії                     В) аміногрупу (–NH2)

      Г) Асиміляція           Д) карбоксильну групу (–СООН)      Ж) регуляторну

ІІІ рівень

Встановіть відповідність

10. А) Організми, яким властивий змішаний тип живлення.

     Б) Організми ж, які використовують енергію готових органічних речовин.

     В) Організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних.

      Г) Організми, здатні засвоювати енергію хімічних реакцій.

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

     1. автотрофи                              

           2. мікотрофи

     3. хемотрофи

     4. гетеротрофи

  

11. А) У водному середовищі клітини різні частини довгого поліпептидного ланцюга скручуються й можуть укладатися різними способами в спіралі або складки.

Б) Таке об’єднання кількох третинних структур в одну функціональну білкову молекулу формує…

 В) Кожен білок утворений лінійним ланцюжком з великої кількості різних амінокислотних залишків, розташованих у певному порядку та з’єднаних пептидними зв’язками

Г) Цей рівень організації білка стабілізується сильними ковалентними та електростатичними взаємодіями або слабкими водневими та гідрофобними.

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

  1. первинний рівень структурної організації.
  2. вторинний рівень  структурної організації.
  3. третинний рівень структурної організації.

     4. четвертинний рівень структурної організації.

   12.    А) моносахариди        1)  лактаза      

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

            Б) олігосахариди         2) лактоза

            В) полісахариди          3) целюлоза

            Г)  ферменти                4) глюкоза

 

ІV рівень

13. Схарактеризуйте  формулу речовини за наведеними ознаками . C:\Users\Діма\Desktop\завантаження.png

Органічна сполука

Належить до

 

1

Вуглеводи

1

Гідрофобних

1

Фруктоза

2

Ліпіди

2

Моносахаридів

2

Сахароза

3

Білки

3

Олігосахаридів

3

Амінокислота

 

 

 

14. Схарактеризуйте  зображену тварину за наведеними ознаками .

C:\Users\Діма\Desktop\lajma.jpg

Тип

Тип живлення

Переносник

1

об’єктом живлення тварини є рослинний організм

1

Фітофагів

1

Гельмінтів

2

співіснування організмів, за яких один з організмів (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування

2

Паразитизм

2

Малярії 

3

живляться соками або виділеннями інших організмів і виконують при цьому життєво важливі трофічні функції

3

Хижацтво

3

Енцефаліту

 

 

 

Біологія 10 клас

Контрольна робота №2

з теми « Обмін речовин і перетворення енергії» ( частина 1)

ІІ варіант

І рівень

Виберіть одну правильну відповідь

1.Організми, яким властивий змішаний тип живлення

       А) фототрофами           Б) хемотрофами             В) мікотрофами

2. До олігосахаридів належить

      А) лактоза        Б) фруктоза            В) крохмаль

3. Біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

      А) нуклеїнові кислоти           Б) амінокислоти         В) ферменти

4. Лактаза, каталаза, пепсин і трипсин належать до

      А) амінокислот          Б) ферментів         В) нуклеотидів

5. Входить до складу особливих органел клітини – рибосом, які забезпечують синтез білкової молекули.

      А) іРНК          Б) рРНК       В) тРНК

6. За умов нетривалого або неінтенсивного впливу зазначених чинників можливе повернення білків до природної структури

      А) денатурація          Б) ренатурація    В) деструкція

ІІ рівень

Вставте пропущені слова

7. Сигнальна функція білків полягає в тому, що деякі сигнальні речовини, а саме _________________(вазопресин, окситоцин, інсулін, тропні гормони гіпофіза) та

  _________________ (речовини задоволення – ендорфіни) мають білкову природу.

8. Тип живлення, за якого один організм (______________) живиться іншим  організмом (________________), називають хижацтвом .

9._____________, або енергетичний обмін, – сукупність реакцій розщеплення й окиснення органічних речовин, що супроводжуються.

А) вивільненням енергії          Б) медіатори                В) жертвою

 Г) хижак                                  Д) гормони                  Ж) дисиміляція

ІІІ рівень

Встановіть відповідність

10.   А) Об’єктом живлення тварини є рослинний організм, –

        Б) Організми, які живляться соками або виділеннями інших організмів і                    виконують   при цьому життєво важливі трофічні функції, називають

       В) Тип живлення, за якого один організм живиться іншим організмом .

       Г) Тип живлення органічними речовинами тіл мертвих організмів або   продуктів їхньої життєдіяльності

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

1) симбіотрофами                

          2) сапрофагія

3) хижацтвом

4) фітофагією

 

11. А) У разі повного розщеплення 1 г жирів виділяється 38,9 кДж енергії .

        Б) Накопичуючись у підшкірній жировій клітковині тварин, жири захищають    організм від дії різких змін температури

       В) Фосфоліпіди є основою біологічних мембран

       Г) Запаси жирів в організмі захищає внутрішні органи від механічних ушкоджень

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

1)   будівельна    

          2)  енергетична.

3)  теплоізоляційна

4)   захисна

12.      А)  ферменти                       1)  фруктоза    

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

            Б) полісахариди                  2) крохмаль

            В) олігосахариди                3) сахароза

            Г)  моносахариди                4) трипсин

 

ІV рівень

13. Схарактеризуйте  формулу речовини за наведеними ознаками .

Органічна сполука

Належить до

 

1

Вуглеводи

1

Моносахаридів

1

Фруктоза

2

Ліпіди

2

Ферментів

2

Целюлоза

3

Білки

3

Олігосахаридів

3

Лактаза

 

 

 

 C:\Users\Діма\Desktop\завантаження.jpg

14. Схарактеризуйте  зображену тварину за наведеними ознаками .

C:\Users\Діма\Desktop\images.jpg

Тип

Тип живлення

Клас

1

живляться соками або виділеннями інших організмів і виконують при цьому життєво важливі трофічні функції

1

Сапрофагія

1

Коні

2

тип живлення органічними речовинами тіл мертвих організмів або продуктів їхньої життєдіяльності.

2

Фітофагіія

2

Ссавці

3

об’єктом живлення тварини є рослинний організм

3

Симбіотрофами

3

Амфібії

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
843
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку