9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Контрольна робота для учнів 7 класу по темі "Південна Америка"

Про матеріал

Контрольна робота по темі "Південна Америка" розроблена на 4 варіанти, охоплює 4 рівні завдань: тести, продовжіть речення, знайти відповідність та питання описового характеру. Кожен рівень оцінюється в 3 бали.

Перегляд файлу

                                      КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  ПО ТЕМІ  «ПІВДЕННА АМЕРИКА»

                                          І ВАРІАНТ

1.Тести

1.Укажіть назву тектонічної  структури , яка лежить  в основі більшої частини материка Південна Америка

а/ давня платформа  б/ складчаста область в/ кристалічний щит  г/ молода платформа

2.Укажіть річку. В басейні  якої розташований найвищий водоспад світу:

а/ Конго  б/ Оріноко  в/Амазонка  г/Парана

3.Укажіть як називають трав’янисті степи  в Південній Америці

а/сельва  б/ льянос   в/ кампос  г/ пампа

4.Укажіть, як називають нащадків  від шлюбів індіанців та негроїдів:

а/метиси  б/ індуси   в/ самбо   г/мулати

5.Укажіть , що спільного  в географічному положенні материків Південна Америка й Африка

а/ розташовані  в  Північній  і Південній півкулі   б/ омиваються водами Тихого океану

в/майже  посередині перетинаються екватором  г/ відділяються   від Антарктиди  вузькими протоками

6.Укажіть тип клімату  в субтропічному   кліматичному поясі   Південної Америки, у якому  літо  жарке  (+22..+24С), зима тепла (+8…+16), опади переважно випадають  переважно взимку (600-800мм):

а/субтропічний вологий  б/середземноморський  в/ субтропічний континентальний

г/субтропічний мусонний

 

                                              ІІ РІВЕНЬ

1.Укажіть  відповідність  між природними зонами Південної Америки  та географічними поясами, у  яких вони сформувалися?

1.Сельва                                       А.Субтропічний з рівномірним зволоженням

2.Савани і рідколісся                  Б. Тропічний пустельний

3.Мішані ліси                              В. Екваторіальний

4.Пампа                                        Г.Помірний

                                                      Д. Субекваторіальний

2.Укажіть послідовність зміни форм рельєфу Південної Америки з півночі на південь:

а/Бразильське плоскогір’я   б/ Амазонська низовина  в/Ла-Платська низовина г/Гвіанське плоскогір’я    

 

                                                                                                      А    Б    В   Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            1.

                                                                                            2.

                                                                                            3.

                                                                                            4.

3.Дайте  визначення:

   Амазуна -_____________________________________________________________________________

 

 Парамос___________________________________________________________________

 

                                                                ІІІ  РІВЕНЬ

1.Продовжіть речення:

1.Назвіть розташований на материку найвищий  діючий вулкан______________________

2.Назвіть мову,  якою  спілкуються основна маса населення материка__________________

3.Назвіть найвищий водоспад   світу______________________________________________

4.Назвіть озеро –лагуну на півночі материка________________________________________

ІІ. Нанесіть на контурну карту

 

1.Ла- Платська низовина

2.Мис Фроуерд

3.Річка Парана

4.Озеро Тітікака

5.Магелланова протока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. РІВЕНЬ

1.Порівняйте кліматичні  умови  Африки  і Південної   Америки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ІІ ВАРІАНТ

                                                   І РІВЕНЬ

1.Тести

1.Укажіть холодну течію  біля західних берегів Південної Америки:

а/Гвіанська  б/Бразильська  в/ Перуанська  г/Фолклендські

2.Укажіть широти, у  яких розміщена більша  частина Південної Америки

а/екваторіальні й тропічні  б/екваторіальні й субекваторіальні

в/помірні  й субтропічні      г/ арктичні  й субтропічні

3.Укажіть найбільш видозмінену  природну країну  південної Америки:

а/Патагонія  б/ Анди  в/ Амазоніт  г/Пампа

4.Укажіть . як називають нащадків від шлюбів європеоїдів  та індіанців:

а/ мулати  б/ метиси  в/ самбо  г/ індо- європейці

5.Укажіть характерні  риси  саван і рідколісь Південної Америки:

а/ Ростуть вічнозелені, різноманітні  за видовим складом багатоярусні  ліси, які цвітуть і плодоносять протягом усього року

б/трапляється дерево кебрачо з дуже  щільною деревиною, водяться тапіри й пекарі

в/ ростуть кактуси  та подушкоподібні чагарники . тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни  та плазуни

г/переважають злаки, водяться страуси   нанду, нутрія

6.Укажіть,  що стало причиною виникнення гірської системи Анди:

а/а/ розломи  в земній корі  б/ зіткнення літосферних плит

в/ внутрішній магматизм    г/ землетруси та вулканізм

ІІ РІВЕНЬ

1.Знайдіть відповідність  між  кліматичними особливостями Південної Америки та чинниками їх викликали.

1.Проходження  океанічних вітрів          А.Вплив  холодних течій

  далеко  вглиб   материка                         Б.Дія західних вітрів

2.Область вологого тропічного                В.Рівнинний рельєф

  клімату на сході                                       Г.Вплив теплої течії

3.Область тропічного пустельного          Д.Дія пасатів

   клімату на  заході

2.Укажіть  послідовність  зміни природних зон Південної Америки від екватора на південь:

а/пампа   б/ сельва  в/савани та рідколісся   г/тропічні пустелі

                                                                                                      А    Б    В   Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            1.

                                                                                            2.

                                                                                            3.

                                                                                            4.

3.Дайте  визначення:

Льянос___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Метиси______________________________________________________________________

 

                                       ІІІ  РІВЕНЬ

1.Продовіжть речення.

1.Назвіть найвищу  точку  Південної Америки ___________________________

2.Назвіть крайню  західну  точку_______________________________________

3.Які острови перекладаються  як «черепашачі острови»_____________________________

4.Назвіть річку , що в перекладі означає «Матір моря»_______________________________

 

2.Нанесіть на контурну карту об’єкти

1.Орінокська низовина

2.Пустеля Атакама

3.Затока Ла-Плата

4.Озеро Маракайбо

5.Водоспад Анхель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4 РІВЕНЬ

1.Порівняйте    води   суходолу  Південної   Америки   і Африки.  Дайте   їх  характеристику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ІІІ ВАРІАНТ

                                                   І РІВЕНЬ

1.Тести

1.Укажіть назву  океану , який відіграє  найбільшу роль у зволоженні материка Південна Америка:

а/Тихий  б/Північний Льодовитий   в/ Атлантичний  г/Індійський

2.Укажіть основне живлення  Амазонки:

а/ дощові води  б/ талі  снігові води  в/ підземні води  г/ талі води льодовиків

3.Укажіть як  називають північну   частину  зони  саван Південної Америки

а/Сельва  б/ льянос  в/ кампос  г/ парамос

4.Укажіть назву  низовини, яка  не розміщена  на території Південної Америки:

а/ Амазонська б/ Ла-Платська в/ Орінокська  г/Месопотамська

5.Укажіть спільну  причину утворення пустель Атакама й Наміб:

а/ розташування   в центральних  частинах материків  б/ вплив холодних течій

в/ розташування  у помірних широтах   г/ низовинний рельєф

6.Укажіть  характерні риси напівпустель і пустель  Південної Америки:

а/ Ростуть вічнозелені  , різноманітні  за видовим складом багатоярусні  ліси, які цвітуть і плодоносять протягом усього року

б/трапляється дерево кебрачо з дуже  щільною деревиною, водяться тапіри й пекарі

в/ ростуть кактуси  та подушкоподібні чагарники . тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни  та плазуни

г/переважають злаки, водяться страуси   нанду, нутрія

                                                           ІІ РІВЕНЬ

1.Установіть відповідність  між формами рельєфу  Південної Америки з тектонічними структурами.

1.Амазонська низовина        А.Щит  докембрійської платформи

2.Бразильське нагір’я            Б. Альпійська складчаста споруда   

3.Гвіанське нагір’я                В.Кристалічний  фундамент  байкальської складчатості

4.Гори Анди                           Г.Прогин платформи

2..Розташуйте послідовність  зміни  рослинного покриву Південної Америки з півдня до екватора:

а/деревна багатоярусна  рослинність  б/ кактуси та подушкоподібні чагарники

в/степові злаки              г/перемінно-волога лісова рослинність

                                                                                                      А    Б    В   Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            1.

                                                                                            2.

                                                                                            3.

                                                                                            4.

3.Дайте  визначення:

Самбо_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Льянси___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                              ІІІ  РІВЕНЬ

1.Продовжіть речення

1.Назвіть вітри, під впливом  яких  материк получає велику кількість опадів____________

2.Назвіть найвищу точку Бразильського пласкогіря________________________________

3.Назвіть дослідника якого називали  «Другим Колумбом»___________________________

4.Яка  країна носить назву  від дорогоцінного металу________________________________

 

 

2. Нанесіть на контурну карту такі об’єкти

1.Мис Гальїнас

2.Річка Укаялі

3.Гвіанське плоскогір’я

4.Острови Галапагос

5.Панамський канал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               4 РІВЕНЬ

1.Порівняйте   рельєф  Південної Америки і Африки. Виділіть  спільні  і відмінні риси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4 ВАРІАНТ

1.Тести

1.Укажіть назву річки , яка бере початок  на Бразильському плоскогір’ї та впадає  у затоку Ла-Плата :

а/ Парана  б/Оріноко  в/ Ріо –Негру  г/Амазонка

2.Укажіть кліматичний пояс Південної Америки , у  якому  узимку та влітку висока температура (+25…+27 С), опади випадають  рівномірно протягом року:

а/ субекваторіальний  б/ екваторіальний  в/ тропічний  г/ субтропічний

3.Укажіть . яке походження  має озеро Тітікака:

а/загатне  б/ льодовикове  в/ тектонічне  г/ карстове

4.Укажіть , як називають корінне  населення Південної Америки:

а/ індіанці  б/індуси  в/ індійці   г/ індо-американці

5.Укажіть , що найбільше  спричинило  утворення  Бразильського та Гвіанського плоскогір’їв:

а/ виступи фундаменту платформи  б/ діяльність давнього зледеніння 

в/ зовнішні процеси Землі   г/ руйнівна діяльність річок

6.Укажіть характерні риси пампи Південної Америки:

а/ Ростуть вічнозелені  , різноманітні  за видовим складом багатоярусні  ліси, які цвітуть і плодоносять протягом усього року

б/трапляється дерево кебрачо з дуже  щільною деревиною, водяться тапіри й пекарі

в/ ростуть кактуси  та подушкоподібні чагарники . тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни  та плазуни

г/переважають злаки, водяться страуси   нанду, нутрія

                                          ІІ РІВЕНЬ

1.Установіть відповідність між природними зонами та їх характеристиками.

1.Сельва                А.Північна  рівнинна савана на червоних грунтах

2.Льянос                Б.Рівнинні травянисті степи на  червоно-жовтих  грунтах

3.Кампос               В.Південне посушливе  рідколісся  на червоно-коричневих грунтах

4.Пампка               Г.Вологі екваторіальні багатоярусні  ліси з багатим світом

2.Розташуйте  країни  з півдня на північ:

а/ Венесуела   б/Аргентина    в/Парагвай    г/Бразилія

 

 

                                                                                                      А    Б    В   Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            1.

                                                                                            2.

                                                                                            3.

                                                                                            4.

3.Дайте визначення:

Памперо___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Сельва_______________________________________________________________________

                                            ІІІ  РІВЕНЬ

1.Продовжіть речення

1.Назвіть  об’єкт, який  в перекладі означає «мідь»___________________________

2.Яке озеро розміщене на висоті 3812 м_____________________________________

3.Яке  дерево  є найлегшим  у світі___________________________________________

4.Який  водоспад  є найпотужнішим  на материку_____________________________-

 

 

 

2.Нанесіть на контурну карту такі об’єкти.

1.Протока Дрейка

2.Мис Кабу –Бранку

3.Вулкан Котопахі

4.Річка Мараньйон

5.Затока Ла-Плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4 Рівень

1. Порівняйте   природну  зону вологих  екваторіальних   лісів   Південої Америки  і Африки. Опишіть їх органічний світ.

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
23057
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку