Контрольна робота "Індивідуальний розвиток організмів"

Про матеріал

Контрольна робота "Індивідуальний розвиток організмів" зорієнтована на перевірку знань про запліднення, ембріогенез, постембріональний розвиток, етапи розвитку, гаметофіт, спорофіт, статеве покоління, нестатеве покоління, чергування поколінь, складний життєвий цикл, простий життєвий цикл.

Перегляд файлу

Контрольна робота

Індивідуальний розвиток організмів                    

    І варіант

І.  Початковий рівень

1. Розтлумачте терміни: онтогенез, регенерація.

2 . Організм росте завдяки:

а) мейозу   б) мітозу   в)утворенню гамет

3. Виберіть правильне твердження:

а) бластула - стадія двошарового зародка

б) спорофіт - статеве покоління  рослин

в) з ектодерми утворюються: шкіра, нервова системи, органи зору                   

ІІ. Середній рівень ( 1 питання-0,5 бали)

4.Зигота-це:

а) запліднена яйцеклітина           б) розвиток у процесі еволюції

в)  будь-яка статева клітина        г) змінена особина від народження до смерті              

5.На етапі гаструляції завершується ембріогенез:

а) хордових                                                                         б) медуз,

в) круглих червів                                                                г) комах.

6.Типи утворення  мезодерми:

а)  телобластичний                                                               в) інвагінація (обростання)

б)  ентероцельний                                                                 г) імміграція (розшарування)

 7. Для яких тварин не характерна личинкова стадія:

а) риби                                                                                  г) метелики

б) ссавці                                                                               д) земноводні

в) стьожкові черви                                                              е) птахи

 8. Гаметофіт  домінує  у:

а) квіткових рослин                                                              в) мохів

б) папоротей                                                                          г) голонасінних

9.Ембіональна індукція може відбуватися:

а) на різних етапах ембріогенезу                 в) після диференціації                                       

б) на ранніх етапах гаструляції                    г) перед початком диференціації

ІІІ. Достатній рівень

1. Встановіть відповідність між організмами та особливостями їхніх життєвих циклів:

А. собака свійський                1. домінування гаметофіту над спорофітом

Б. медуза                                  2. чергування гермафродитної стадії дорослої

                                                   особини і партеногенетичної  личинкової стадії

В. мох                                       3. простий життєвий цикл.

Г. вишня садова                       4. переважання спорофіту над гаметофітом,    

.                                                 подвійне запліднення

2.Упорядкуйте відповідність термін та його характеристику:

А. бластула                    1. стадія закладання нервової трубки

Б. дроблення                 2. сукупність поділів, що забезпечують утворення

                                            одношарового зародка,

В. гістогенез                  3. одношаровий кулястий зародок.

Г. нейрула                      4. формування тканин зародка.

3. Вкажіть правильну відповідність зародковий шар та органи, що з нього утворюються:

А. ектодерма                  1. легені, кишечник, печінка,

Б. мезодерма                  2. головний мозок, очі, епітелій шкіри,

В. ентодерма                  3. серце, м’язи, нирки

ІV. Високий рівень.   

Дайте відповідь на запитання  ( повна відповідь на 1 пит-1,5 бали)

  1.Охарктеризуйте особливості подвійного запліднення у квіткових рослин. У чому біологічне значення цього процесу?

  2. Охарактеризуйте непрямий розвиток тварин на одному прикладі (на Ваш вибір). Чи має переваги непрямий життєвий цикл над прямим? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

Контрольна робота

Індивідуальний розвиток організмів

ІІ варіант

 

І. Початковий рівень

1. Розтлумачте терміни: гістогенез, ембріологія .

2 . Зигота утворюється завдяки:

а) мейозу   б) заплідненню   в) гаметогенезу

3. Виберіть правильне твердження:

а) гаструла - стадія одношарового зародка

б) гаметофіт - нестатеве покоління  рослин

в) з ектодерми утворюються:  нервова система, органи слуху, потові залози

ІІ. Середній рівень

1. Онтогенез - це процес:

а) відтворення організмом собі подібних               в) розвитку організму в процесі еволюції

б) збільшення кількості організмів                          г) розвитку особини від запліднення до смерті                                                                                                    

2. Подвійне запліднення характерне для:

а) сосни                                                                                   в) яблуні садової

б) хвоща польового                                                               г) картоплі

3. Типи утворення  гаструли:

а)  телобластичний,                                                                 б) інвагінація, обростання,

б)  ентероцельний,                                                                   в) імміграція, розшарування

 4. Для яких тварин  характерний розвиток з метаморфозом:

а) плазуни                                                                               г) метелики

б) ссавці                                                                                 д) земноводні

в ) стьожкові черви                                                               е) мухи

5. Спорофіт  домінує у життєвому циклі:

а) квіткових рослин,                                                               б) сфагнових мохів,

в) зелених мохів,                                                                     в)голонасінних.

6. Вкажіть організми, для яких характерне повне рівномірне дроблення:

а) земноводні                                                                           б) ссавці

в) птахи                                                                                    г) ланцетник

 

ІІІ. Достатній рівень.

 1. Встановіть відповідність між організмами та особливостями їхніх життєвих циклів:

А. пшениця м’яка                      1. домінування гаметофіту над спорофітом

Б. бичачий ціп’як                       2. чергування гермафродитної стадії дорослої

                                                            особини і партеногенетичної  личинкової стадії

В. мох                                          3. простий життєвий цикл.

Г. миша хатня                             4. переважання спорофіту над гаметофітом, подвійне запліднення                     

2. Приведіть у відповідність термін та його характеристику:

1. гаструла                                         А. стадія закладання нервової трубки зародка

2. імміграція                                       Б. сукупність процесів утворення органів  зародка                                                                                                                                                                                   

3. органогенез                                    В. двошаровий кулястий зародок.

4. нейрула                                           Г. переміщення частин бластомерів у порожнину бластули

3. Приведіть у відповідність зародковий шар та органи, що з нього утворюються:

1. ектодерма                                          А. підшлункова залоза, шлунок, дихальна система

2. мезодерма                                          Б. спинний мозок, нігті, органи слуху.

3. ентодерма                                          В. скелет, дерма шкіри, кровоносні судини.

ІV. Високий рівень.   

Дайте відповідь на питання.

1.Опишіть  цикл розвитку папоротеподібних. Яка роль мейозу у цьому циклі?

 2. Охарактеризуйте прямий розвиток тварин. Чи має недоліки такий цикл розвитку в порівнянні з непрямим? Відповідь обґрунтуйте.

 

docx
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
925
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку