Контрольна робота. На тему: "Збереження та реалізації спадкової інформації".

Про матеріал

Мета: Узагальнити, систематизувати та поглибити знання з теми; перевірити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань, навичок з вивченої теми.

Перегляд файлу

 Контрольна робота. На тему: Збереження та реалізації спадкової інформації.

Мета: Узагальнити, систематизувати та поглибити знання з теми; перевірити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань, навичок з вивченої теми.

                                                I варіант

Завдання I. Відкриті тести.

 1. Транспорт амінокислот здійснюється…….
 2. Система запису генетичної інформації у вигляді певної послідовності нуклеотидів у молекулі ДНК (іРНК) називається…….
 3. До «черешка» молекули тРНК приєднується амінокислота, а на верхівці є……..
 4. Кінець зчитування інформації під час біосинтезу білка визначається…..
 5. Сукупність процесі, що відбувається у клітині від одного поділу до іншого, включаючи сам поділ, називається……. ……циклом клітини.
 6. Мейоз – це ………….. послідовні поділи.
 7. Реплікація молекули ДНК відбувається в …………… період інтерфази.
 8. Статеве розмноження забезпечує прояв …………мінливості.
 9. Органоїд, що забезпечує проникнення сперматозоїда в яйцеклітину називається………….
 10. Зовнішній шар клітини гаструли називається………………., а внутрішній - …………
 11.  Розвиток організму з яйцеклітини без запліднення називається називається……………
 12.  Стадія розвитку з повним перетворенням:

       Яйце           личинка           ………….               імаго.

Завдання II. Закриті тести.

 1. Генетичний код – це:

А) подвійний ланцюг ДНК;

Б) набір хромосом даного організму;

В) система запису генетичної інформації у ввигляді послідовності нуклеотидів ДНК (іРНК);

Г) певна послідовність амінокислот у поліпептиді;

   2. Етапи біосинтезу білка:

         А) підготовчий і заключний;

         Б) реплікація ДНК;

         В) транскрипція і транспірація;

         Г) анаеробний і аеробний;

3. Трансляція – це:

         А) «впізнання» амінокислот т РНК;

         Б) синтез іРНК;

         В) перенесення послідовності нуклеотидів іРНК у послідовність амінокислот поліпептиду;

        Г) подвоєння молекул ДНК;

4. Набір генетичного матеріалу  в клітині у пресинтетичному періоді інтерфази;

         А) 1n 2xp;         б)2n 1xp ;            в)1n 1xp;       г)2n 2 xp ;

5. Синтез білків мітотичного апарату відбувається у;

        А) профазі і метафазі мітозу;

        Б) постсинтетичному періоді інтерфази;

        В) синтетичному періоді;

        Г) пресинтетичному і синтетичному періоді інтерфази.

6. Бластула містить:

    А) екто- й ентодерму;                              В) гастроцель і бластопор;

   Б) стадія формування систем органів;    Г) стадія закладки осьових органів;                   

7. У результаті мейозу утворюються:

       А) еритроцити й лейкоцити;       В) статеві клітини;

       Б) епітеліальні клітини;                Г) нервові клітини;

8. Постембріональний розвиток з метаморфозом спостерігається у видів:

       А) що живуть у наземно-повітряному середовищі;

       Б) що живуть у водному середовищі;

       В) яйцеклітини яких містять малу кількість жовтка.

Завдання III. Завдання відкритого типу.

 1. Чим відрізняється ріст рослин від росту тварин?
 2. Чому у багатьох тварин стадія личинкового розвитку є обов’язковою?

                                                II варіант

Завдання I. Відкриті тести.

 1. Перший поділ мейозу, що характеризується зменшенням кількості хромосом удвічі, називається…………….. .
 2. Основні генетичні процеси, що відбуваються у профазі мейозу I: кон’югація гомологічних хромосом і ……….. .
 3. Універсальним акумулятором енергії в клітинах є молекула ……… .
 4. Властивості генетичного коду: …….., універсальність, неперекривність, ………. (виродженість).
 5. Установлення пептидних зв’язків між сусідніми амінокислотами під час біосинтезу білка відбувається в  ………… центрі рибосоми.
 6. Основні структурні компоненти сперматозоїда: головка, …………, і хвіст.
 7. Порожнина гаструли називається ………, в вхід у неї - ……. .
 8. З мезодерми розвиваються: всі види сполучної тканини (кістки, хрящі, сухожилля, підшкірна клітковина), …….., кровоносна, статева і видільна системи.
 9. Сукупність процесів розвитку з моменту утворення зиготи до смерті організму називається ………… .
 10.  В організмів, яйцеклітини яких містять малу кількість жовтка, спостерігається …………. Постембріональний розвиток.
 11.  Процес, що забезпечує зустріч сперматозоїдів і яйцеклітин, називається ………………. .
 12. Стадія розвитку з неповним перетворенням:

      Яйце            ………….               доросла особини (імаго).

Завдання II. Закриті тести.

1. Гетеротрофи:

А) хемосинтезуючі і хвороботворні бактерії;

Б) сапрофітні і фотосинтезуючі бактерії;

В) рослини і деякі протисти;

Г) гриби, тварини і деякі протисти;

2. Властивість генетичного коду, яка полягає в тому, що однакові кодони кодують одну і ту саму ж амінокислоту у всіх живих організмів, називається:

     А) унікальністю;                  В) виродженістю (надлишковістю)

     Б) універсальністю;             Г) триплетністю і неперекривністю;

3. Кодону УАГ комплементарний антикодон:

    А) АЦУ;                Б) АУГ;            В) УАГ;              Г) АУЦ;

4. Транскрипція – це:

    А) перенесення амінокислот до рибосоми;

    Б) перенесення послідовності нуклеотидів іРНК у послідовність амінокислот у поліпептиді;

    В) подвоєння молекули ДНК;

    Г) синтез іРНК на кодуючому ланцюзі ДНК;

5. Мейозом ділиться клітини:

    А) статевих залоз;

    Б) прокаріотів та епітелію кишечника;

    В) ембріональної тканини;

    Г) епітелію сечового міхура й ушкоджених тканин;

6. Подвоєння центріолей відбувається у:

    А) профазі й метафазі мітозу;

    Б) синтетичному періоді інтерфази;

    В) постинтетичному періоді інтерфази;

    Г) пресинтетичному і синтетичному періоді інтерфази;

 

7. Амітоз – це;

    А) прямий поділ еукаріотичних клітин;

     Б) непрямий поділ еукаріотичних клітин;

     В) прямий поділ прокаріотичних клітин;

     Г) статевих залоз;

8. Первинноротими є :

   А) голкошкірі, черви і молюски;

   Б) голкошкірі, комахи і павукоподібні;

   В) кишковопорожнинні, черви і членистоногі;

   Г) голкошкірі і хордові;

Завдання III. Завдання відкритого типу.

 1. Обґрунтуйте  прикладами закон «Кожна особина в індивідуальному розвитку (онтогенезі) повторює історію розвитку свого виду (філогенез)».
 2. Регенерація – загальнобіологічне явище. Яке значення має регенерація?

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
26 березня 2018
Переглядів
3080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку