Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота "Обмін речовин та перетворення енергії"

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Обмін речовин та перетворення енергії" для учнів 10 класу, рівень стандарту, укладена відповідно чинної освітньої програми з біології та екології для 10 класу
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми

«Обмін речовин і перетворення енергії»

 Варіант 1

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

1. Який із мікроелементів визначає блакитне забарвлення крові у головоногих молюсків?

      А  Карбон     Б  Купрум    В  Ферум      Г  Манган

2.  Яку із функцій ліпіди не здійснюють в клітинах організмів?

А  енергетичну      Б інформаційну     В   структурну          Г   регуляторну

      3. Яка речовина є побічним продуктом, що утворюється в світловій фазі фотосинтезу?

           А  кисень   Б  амоніак    В  вуглекислий газ    Г  азот

      4.  Як називаються процеси синтезу АТФ?

А фосфорилювання

Б  декарбоксилювання

В  полімеризація

Г  репарація

     5.   Як називаються речовини, що передають сигнали від одного нейрона до іншого?

            А  вітаміни

            Б  нейромедіатори

            В  фітогормони

            Г   ферменти

     6.   Безкисневий етап енергетичного обміну називається…

            А фотоліз    Б  лізис   В  гліколіз    Г  фосфорилювання

 

      7. Установіть відповідність між біополімерами та молекулами , що їх утворюють ( 1 бал)

А

Б

В

Г

 

Білки

 

Нуклеїнові кислоти

 

полісахариди

 

ліпіди

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. хітин                                  
 2. глюкоза
 3. амінокислоти
 4. гліцерол та жирні кислоти
 5. нуклеотиди

8.  Установіть відповідність між процесами метаболізму  та їх складовими реакціями (2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1  анаеробне дихання        А  регенерація, репарація

2  аеробне дихання            Б  транскрипція, трансляція 

3  фотосинтез                     В  гліколіз, бродіння 

4  біосинтез білків             Г   цикл Кребса, окисне фосфорилювання

                                            Д    цикл Кальвіна, фотоліз води

9.   Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів   ( 1 бал)

 Виберіть ознаки , що характеризують  ДНК

                                          C:\Users\Admin\Desktop\завантаження (2).jpg

                                              

А – мономери

Б – вторинна структура

В – принцип комплементарності

 1. нуклеотиди
 2. амінокислоти
 3. моносахариди
 4. жирні кислоти
 1. одинарний ланцюг
 2. подвійна спіраль
 3. суперспіраль
 4. «листок конюшини»
 1. А=Г, Т=Ц
 2. Г=Ц, У=А
 3. А=Т, Г=Ц
 4. А=Ц, Т=Г

 

10. Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку об’єкта . Укажіть правильне. (1 бал)

І.   Зображений обєкт є складовою частиною тваринної клітини

C:\Users\Admin\Desktop\images (1).jpgІІ.  Основна функція -  фотосинтез

ІІІ. Містить пігмент - хлорофіл

                                                                                         

А  правильне лише І                                                           

Б  правильне ІІ та ІІІ

В  правильне І та ІІІ

Г  правильне І та ІІ

 

11. Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

Хемосинтез - ….

 Раціональне збалансоване харчування - …..

 

    12. Дайте відповіді на питання. Відповідь обґрунтуйте. ( 2 бали)

 

1. Визначте переваги та недоліки застосування харчових добавок.

2. Чому провідну роль в енергетичному обміні людини і тварин відіграють вуглеводи, незважаючи на те, що під час розщеплення ліпідів енергії виділяється вдвічі більше?

 

 

 

                              

 

 

 

Контрольна робота з теми

«Обмін речовин і перетворення енергії»

Варіант 2

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

1. Репродукцію та індивідуальний розвиток організмів забезпечує інформація, записана у…

      А  водневих звязках між молекулами води

      Б  послідовності амінокислот білків

      В  послідовності нуклеотидів ДНК

      Г  якісному складі полісахаридів

2. Кислота, що бере участь в утворенні молекул АТФ

А   сульфатна       Б  ортофосфатна      В  нітратна     Г  карбонатна

      3.  Безбарвні кристалічні малі молекули, добре розчинні у воді, переважно солодкі на смак – це…

            А  моносахариди

            Б  ліпіди

            В  полісахариди

            Г   нуклеїнові кислоти

      4.  Виберіть організми, яким властиве фото автотрофне живлення

            А кишковопорожнинні, губки

Б  зелені рослини, ціанобактерії

В справжні гриби

Г сіркобактерії, залізобактерії

      5.  Назвіть білковий компонент складних ферментів

           А  кофермент Б  апофермент  В  кофактор    Г   активатор

      6 .  Як називається процес розщеплення молекули води на світлі?

          А гліколіз   Б  фотоліз  В  лізис   Г  ліполіз

 

7. Установіть відповідність між процесами обміну речовин та структурами клітини  ( 1 бал)

А

Б

В

Г

 

Гліколіз

 

Фотоліз води

 

Клітинне дихання

 

Біосинтез білка

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. цитоплазма клітини                                
 2. рибосоми
 3. хлоропласти
 4. мітохондрії
 5. комплекс Гольджі

8.  Установіть відповідність між ендокринною залозою та гормонами, які вона продукує  (2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1  гіпофіз                             А   вазопресин

2  щитоподібна залоза       Б    глюкагон

3  підшлункова залоза       В    тироксин

4  надниркові залози          Г    адреналін

                                             Д    прогестерон

9. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів   ( 1 бал)

Оберіть ознаки, що характеризують обєкт, зображений на малюнку

                                                   images.jpg

А - назва

Б - структура

В - функції

 1. м РНК
 2. ДНК
 3. т РНК
 4. р РНК
 1. первинна
 2. вторинна
 3. третинна
 4. четвертинна

1    Зчитування інформації з ДНК

2    Транспорт амінокислот до місця синтезу білка

3    Збереження спадкової інформації

 

завантаження (1).jpg10.  Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку об’єкта . Укажіть правильне. (1 бал)

І.   Зображений організм за типом живлення є  автотрофним

ІІ.  Зображений організм за типом живлення є гетеротрофним

ІІІ. До складу клітинної стінки входить целюлоза

                                                                                                       

А  правильне І та ІІ                                                          

Б  правильне І та ІІІ

В  усі твердження неправильні

Г  усі твердження правильні

 

 

11.  Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

          Сплайсинг   - ….

          Детоксикація  - …..

12.  Дайте відповідь на питання. Відповідь обґрунтуйте. ( 2 бали)

        1. Які наслідки для організму може мати білкове голодування?

        2. Як регулюються процеси метаболізму в організмі людини?

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
1052
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку