10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота + презентація до уроку " Генетика " SMART

Про матеріал

Узагальнення вивченого матеріалу з генетики у вигляді гри з використанням інтерактивної дошки.

Зміст архіву
Перегляд файлу

Прізвище , ім’я_________________________________       клас  _________

Контрольна робота за І семестр (11 клас)      

ТЕСТИ:                                                                                                                              
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну:
1. Зазначте що утворюють гени, розташовані в одній хромосомі:

А)геном

Б) каріотип
В) групу зчеплення
Г) генофонд

2. Як називається схрещування особин, які відрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) полігібридним.                                                                                                                                 3. Укажіть клітини, в яких можуть виникати мутації:
А) лише статеві,
Б) лише нестатеві,
В) будь – які                                                                                                                                          4. Вкажіть форму штучного добору, яку найчастіше застосовують у селекції тварин:
А) масовий,
Б) індивідуальний.                                                                                                                                    В) обидва                                                                                                                                                5. Назвіть причину порушення зчепленого успадкування певних ознак:
А) множинна дія генів
Б) кросинговер
В) розщеплення ознак
Г) сезонні зміни.                                                                                                                                      6. Як називається ріст особини протягом усього життя:
А) обмежений,
Б) необмежений,
В) періодичний,
Г) регенерація                                                                                                                               7.Вкажіть місце розташування алельних генів:                                                                                 А) ідентичні ділянки гомологічних хромосом                                                                                       Б) ідентичні ділянки негомологічних хромосом                                                                                 В) різні ділянки гомологічних хромосом                                                                                                Г) різні ділянки негомологічних хромосом                                                                          8.Чисті лінії – це генотипно однорідні нащадки однієї особини                                                            А)так   Б) ні                                                                                                                             9.Гетерозиготна особина  або клітина - це та,гомологічні хромосоми якої  несуть різні алелі певного гена:                                                                                                                                       А)так    Б)ні.                                                                                                                                        10. Алель,який завжди проявляється в присутності іншого:                                                       А)   домінантний  Б)  рецесивний                                                                                                              11. Один із способів нестатевого розмноження, за якого в багатоклітинних організмів відокремлюється група клітин:                                                                                                              А) множинний поділ  Б) вегетативне розмноження   В) брунькування                                12.Розвиток кількох зародків із зиготи:                                                                                                  А) регенерація  Б) поліембріонія   В) партеногенез                    

 

 

 

 

 

 2 рівень                                                                                                                                                            
Закінчити речення:   

Спадковість - це …

 


Схрещування – це…

 

 

Мінливість-

 

 

Генетика –

 


 

 

3 рівень                                                                                                                                                             
Встановити відповідність:        
1.Способи розмноження – механізми:
А. Власне нестатеве розмноження      1. Обмін спадковою інформацією в інфузорій
Б. Вегетативне розмноження                2. Розмноження виводковими бруньками
В. Партеногенез.                                    3. Розвиток з незаплідненої яйцеклітини
Г. Кон’югація                                           4. Множинний поділ
                                                                 5. Оогамія

2.Тип схрещування – (Варіанти розщеплення за генотипом:)
А. АА х аа                1. 1:1
Б. Аа х Аа                2. 3:1
В. Аа х аа                3. 1:2:1
                                 4. Розщеплення не спостерігають

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3. Запишіть всі типи гамет, якщо особина має такі генотипи:

ААВВ ________________       АаВВ  ________________  АаВв____________________

ааВВ____________________ ааВв______________        АаВвСС____________________

4  рівень                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Задача: Визначте генотип і фенотип кроликів від схрещування дигетерозиготної самки  з дигомозиготним за рецесивними ознаками самцем, якщо чорний колір шерсті домінує над білим, а довгі вуха над короткими.

 

zip
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
4 січня 2018
Переглядів
1180
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку