Контрольна робота в 10 класі по темі "Мінливість"

Про матеріал
Контрольна робота з біології в 10 класі по темі "Мінливість" в 2 варіантах
Перегляд файлу

Контрольна робота по темі «Мінливість» 10 кл

1 варіант

1 рівень. ( Обери один варіант відповіді)

1. Причина, по якій мутація може не проявитися фенотипічно в наступному поколінні, - це:

А її домінантність         В ген, щоїї несе, знаходиться в сперматозоїді

Б її рецессивность         Г ген,що її несе, знаходиться в яйцеклітині

 2. Ознакою людини, зчепленою з Х-хромосомою, є:

А колір волосся     Б ріст      В резус-фактор крові      Г дальтонізм

3. Вкажіть, що з перерахованого нижче не відноситься до генних мутацій:

А втрата нуклеотидних пар;      Б вставка нових нуклеотидних пар;

В зміна кількості хромосом;      Г заміна нуклеотидних пар

4. Позначте наслідки порушення кількості хромосом в каріотипі:

А зберігає адаптивні можливості виду;      Б спричиняє хромосомні хвороби;

В забезпечує видову стабільність;               Г порушує видову стабільність.

5. Види мутацій за змінами генетичного матеріалу:

А соматичні і генеративні         Б спонтанні й індуковані

В геномні й хромосомні            Г напівлетальні та летальні

6. Прикладом успадкування, зчепленого зі статтю, є ...

А хвороба Дауна;                Б строкатість листків рослин;

В дальтонізм у людини;     Г далекозорість.

 

2 рівень
1. Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями:

1 ген       2 генотип       3 геном       4 генофонд

А сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини чи організму

Б ділянка молекули нуклеїнової кислоти, що визначає певну ознаку

В сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду

Г сукупність усіх генів особин окремої популяції чи виду

Д сукупність усіх ознак особини, що формуються внаслідок взаємодії генотипу і умов довкілля

2. Дайте оцінку наступним твердженням:

1) каріотип є важливою цитогенетичною характеристикою виду;

2) в каріотипі кількість, розміри, форма хромосом для кожного виду змінні.

А обидва твердження правильні;                Б обидва твердження неправильні;

В правильне лише перше твердження;       Г правильне лише друге твердження.

3. Установіть відповідність  ЗМІНИ - ВИДИ МУТАЦІЙ

А) У дрозофіли з'явилися укорочені крила

Б) У дитини хвороба Дауна

В) Після обробки колхіцином картопля стала давати великі врожаї

Г) шестипалість у людини

Д) Альбінізм у тигра

Е) Синдром Клайнфельтера у людини

 1) Генні     2) Геномні

3 рівень

1.Властивості модифікацій:

2.Синдром Клайнфельтера обумовлений:

3.Що вивчає популяційна генетика

 4 рівень

Розв’яжіть задачу: На одному з островів зареєстровано 10000 лисиць, серед яких було 9 білих, решту- руді. Рудий колір домінує. Визначте концентрацію алелів рудого і білого кольорів у цій популяції.

 

Контрольна робота по темі «Мінливість» 10 кл

2 варіант

I рівень.

1. Гени яких хвороб людини, зчеплені зі статтю:

А полідактилія;    Б гемофілія;    В альбінізм;    Г фенілкетонурія

2. Види мутацій за причинами, що їх викликали:

А соматичні і генеративні         Б спонтанні й індуковані

В геномні й хромосомні            Г напівлетальні та летальні

3.Мутацію ABCDGH –ADCBGH можна класифікувати як 1)хромосомну    2) генну

 3) інверсію   4) нестачу  5)делецію   6)дуплікацію:

А 1,3   Б 1,4    В1,6     Г 2,5

4. Назвіть термін, що означає близькоспоріднене схрещування:

А кросбридинг;      Б аутбридинг;     В інбридинг;     Г гібридинг.

5.Комбінативна мінливість обумовлена

А дією несприятливих факторів середовища

Б перекомбінацією генів при кросинговері

В мутаціями              Г модифікаціями

6.Серед мутагенів фізичної природи  найбільше значення мають

А  іонізуючі випромінювання    Б алкалоїд колхіцин

В газ іприт      Г плазміди

2 рівень

1. Установіть відповідність між терміном і його означенням:

1 делеція      2 дуплікація      3 інверсія      4 транслокація

А форма хромосомної мутації, що полягає в перенесенні ділянки однієї хромосоми на іншу

Б форма хромосомної мутації, що полягає в повороті ділянки хромосоми між двома розривами на 180°

В форма хромосомної мутації, в результаті якої відбувається подвоєння ділянки хромосоми

Г форма хромосомної мутації, при якій відбувається випадання ділянки хромосоми з її центральної частини

2. . Установіть відповідність між видами мінливості та їх ознаками

1) модифікаційна        2) мутаційна

а)спадкова      б) неспадкова  в) адаптивна   г) неадаптивна      д)має масовий характер   е) виникає стрибкоподібно

3. Закономірності розподілу алелів у популяціх порушуються внаслідок таких чинників:

А інтенсивні міграції особин з популяції в популяцію

Б відсутність вільного схрещування

В випадкова і неспрямована зміна частоти зустрічаності алелів у популяції

Г рецесивні мутації

3 рівень

1.Норма реакції – це…..

2.Основні завдання медико-генетичного консультування:…

3.Генні, геномні і хромосомні мутації дозволяють виявити методи дослідження….

4 рівень

Альбінізм у жита спадкується як аутосомна рецесивна ознака. На обстеженій ділянці з 84000рослин виявлено 210 альбіносів. Визначте частоту гена альбінізму в жита.

docx
Додано
13 серпня 2019
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку