Контрольна робота з астрономії на тему "Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері.""

Про матеріал
Контрольна робота з астрономії з використанням тестових завдань, на встановлення відповіді та розрахункових задач.
Перегляд файлу

Контрольна робота №1

 з теми «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері»

 

Варіант 1

 

1. Розділ астрономії, що вивчає походження, будову та еволюцію Всесвіту як єдиного цілого, називається … (1 б)

А. Астрофізика.                                         Б. Космологія.

В. Космогонія.                                           Г. Небесна механіка.

 

2. Яке тіло розташоване в центрі геліоцентричної системи світу? (1 б)

А.  Сонце.                                                   Б. Юпітер.

В. Земля.                                                     Г. Венера

 

3. Велике коло, що проходить через центр небесної сфери і перпендикулярне до осі світу, називається…(1 б)

А. Коло схилень світила.                          Б. Небесним меридіаном.

В. Добова паралель.                                  Г. Небесним екватором.

 

4. Встановіть відповідність між назвою та визначенням: (2 б)

А. Кутова відстань світила від справжнього горизонту, виміряна вздовж вертикального кола

1. Висота світила

Б. Кутова відстань, виміряна вздовж справжнього горизонту від точки півдня до точки перетину горизонту з вертикальним колом, що проходить через світило

2. Пряме піднесення світила

В. Кутова відстань від зеніту до світила, виміряна вздовж вертикального кола

3. Азимут світила

Г. Кутова відстань світила від небесного екватора, виміряна вздовж кола схилення

4. Зенітна відстань

 

5. Схилення світила

 

5. Використовуючи карту, визначте координати зорі Вега (α Ліри). (2 б)

6. Через які інтервали часу повторюється протистояння Марса, якщо зоряний період його обертання навколо Сонця становить 1,88 року? (2 б)

7. У деякий момент горизонтальний паралакс Юпiтера дорiвнює 1,47˝. Визначити,  на якiй вiдстанi вiд Землi в даний момент знаходиться Юпiтер? Вiдповiдь виразити в а. о. (3б)

Контрольна робота №1

 з теми «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері»

 

Варіант 2

 

1. Розділ астрономії, що вивчає рух небесних світил називається …(1 б)

А. Астрофізика.                                         Б. Космологія.

В. Космогонія.                                           Г. Небесна механіка.

 

2. Яке тіло розташоване в центрі геоцентричної системи світу? (1 б)

А.  Сонце.                                                   Б. Юпітер.

В. Земля.                                                    Г. Венера.

 

3. Велике коло небесної сфери, що проходить через полюси світу і світило, називається…(1 б)

А. Коло схилень світила.                       Б. Небесним меридіаном.

В. Добова паралель.                                  Г. Небесним екватором.

 

4. Встановіть відповідність між формулою та її назвою: (2 б)

А. Рівняння часу

 

1.

Б. Відстань до світила

 

2. η=Тс - Т

В. Рівняння синодичного руху для верхніх планет

 

3. D=

Г. Визначення розмірів тіл Сонячної системи

 

4.

 

 

5. R=Dsinρ

 

5. Використовуючи карту, визначте координати зорі Сіріус (α В. Пса). (2 б)

 

6. Радiосигнал вiдправлений до Марса, повернувся на Землю через 522,6 с. На якiй вiдстанi вiд Землi знаходиться в даний момент Марс? (2 б)

 

7. Найменша вiдстань Венери вiд Землi дорiвнює 40 млн. км; у цей момент кутовий радiус Венери дорiвнює 32,4˝. Визначити лiнiйний дiаметр цiєї планети. (3 б)

 


Використана література

1. Сиротюк В. Д. Астрономія: (рівень стандарту, за навчальною програмою авт. кол. Під керівництвом Яцківа Я. С.): підручник для 11 кл./ В. Сиротюк, Ю. Мирошніченко. – Київ: Генеза, 2019. – 160с.

2. Шигорiн П. П. Практикум з астрономiї: Навч. пос. –  Луцьк, 2016. –  64 с.

docx
Додано
12 листопада
Переглядів
3666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку