Контрольна робота з біології 9 клас № 1

Про матеріал
Контрольна робота по темах: «Хімічний склад клітин» , "Структура клітин", "Принципи функціонування клітин".
Перегляд файлу

Варіант 1

І рівень ( розв’язання завдання  0,5 бала)Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Укажіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:

А Р.Гук; Б Р.Вірхов; В Т.Шванн; Г. К.Бер.

2. Укажіть основну ознаку прокаріотів:

А відсутність мітохондрій; Б відсутність ядра; В наявність каріоплазми; Г наявність гістонів.

3.Укажіть функцію шорсткої ендоплазматичної сітки:

А транспорт речовин, синтез білків; Б синтез вітамінів; В синтез жирів; Г синтез АДФ і вуглеводів

 4. Укажіть, складовою якого процесу є функціонування натрій-калієвого насосу:

А полегшеної дифузії; Б екзоцитозу; В активного транспорту; Г ендоцитозу.

5. Укажіть місце синтезу АТФ у клітині: А ядро; Б рибосоми; В ендоплазматична сітка; Г мітохондрії.

6. Позначте назву сполуки, яка містить Магній:  А хлорофіл; Б ДНК; В гемоглобін; Г РНК.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

7. Установіть відповідність між характеристикою органоїдів та їх назвою:

1) розвиваються на світлі

а) мітохондрії

2) містяться в безбарвних частинах рослин

б) хлоропласти

3) синтезують і накопичують каротиноїди

в) лізосоми

4) у них відбувається дихання

г) лейкопласти

 

д) хромопласти

8.  Складіть характеристику тваринній клітині, вибравши правильні відповіді

 А  Особливість поверхневого апарату

Б Наявність органел з подвійним шаром клітинної мембрани

В Особливості організації

цитоплазми

1. взагалі немає

2. наявна міцна клітинна стінка

3. наявний глікокалікс

1. лише мітохондрії

2. лише пластиди

3. пластиди та мітохондрії

1. наявні вакуолі

2. наявні лізосоми

3. немає ані лізосом,ані вакуоль

 

9. Установіть відповідність між назвою процесу життєдіяльності та його значенням.

1. живлення

2. травлення

3. подразливість

4. екскреція

 

А сприйняття впливів середовища;

Б синтез складних речовин із простих з використанням енергії;

В розщеплення поживних речовин шляхом гідролізу до малих біомолекул;

Г надходження поживних речовин;

Д виділення чужорідних, невикористаних речовин.

 

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 2 бали)

10.  Визначте молекулярну масу та довжину гена, що складається з 510 нуклеотидів.

ІУ рівень

11. Один з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклео-тидів: А-Г-А-Ц-Ц-А-Г-А-Т-А-Ц-Т

Визначте: а) довжину та молекулярну масу даної молекули; б) склад іншого ланцюга ДНК; в) відсотковий зміст нуклеотидів в цьому ланцюзі.

 

Варіант 2

І рівень (розв’язання 0,5 бала) Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Укажіть прізвище вченого, який відкрив клітинне ядро:

А М.Шлейден; Б Р.Броун; В Т.Шванн; Г. К.Бер.

2. Укажіть назву організму, який не має ядра:

А хламідомонада; Б дизентерійна амеба; В кишкова паличка; Г хлорела.

3.Укажіть назву органели, яка має двомембранну будову:

А лізосома; Б клітинний центр; В мітохондрія; Г рибосома

4. Назвіть речовину, яка входить до складу клітинної стінки рослин

А крохмаль; Б віск; В хітин; Г целюлоза.

 5 . Укажіть головне джерело енергії для синтезу АТФ:

А зовнішнє тепло; Б глюкоза; В сонячне світло; Г вода.

6. Укажіть фазу фотосинтезу, яка відбувається як на світлі, так і в темряві:

А світлова; Б попередня; В темнова; Г заключна.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

7. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями:

1) ЕПС

а) синтез білків

2) рибосоми

б) внутрішньоклітинне розщеплення

3) лізосома

в) транспорт речовин

4) вакуоля

г)  регулює осмотичний тиск у клітині

 

д) бере участь у формуванні каріолеми

8. Складіть характеристику рослинній клітині, вибравши правильні відповіді

 А  Особливість поверхневого апарату

Б Наявність органел з подвійним шаром клітинної мембран

В Особливості організації

цитоплазми

1. взагалі немає

2. наявна міцна клітинна стінка

3. наявний глікокалікс

1. лише мітохондрії

2. лише пластиди

3. пластиди та мітохондрії

1. наявні вакуолі

2. наявні лізосоми

3.немає ні лізосом, ні вакуоль

 

9. Установіть відповідність між назвою процесу життєдіяльності та його значенням.

1. анаболізм

2. секреція

 3. подразливість

4.дихання

 

А виділення речовин для взаємодії із середовищем;

Б синтез складних речовин із простих з використанням енергії;

В  надходження О2 і виділення СО2;

Г сприйняття впливів середовища;

Д  розщеплення складних речовин на прості з вивільненням енергії.

 

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 2 бали)

10. Один з ланцюгів ДНК має молекулярну масу 112125 а.о.м. Визначте довжину даного фрагмента ДНК, та кількість нуклеотидів.

ІУ рівень

11. Визначте довжину фрагмента ДНК; якщо  молекулярна маса синтезованого на цій ділянці білка становить 35500.

 

Варіант 3

І рівень ( розв’язання завдання  0,5 бала)Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Укажіть прізвище вченого, який запровадив термін «клітина»:

А Р.Гук; Б Р.Вірхов; В Т.Шванн; Г. К.Бер.

2. Укажіть основну ознаку прокаріотів:

А відсутність мітохондрій; Б відсутність ядра; В наявність каріоплазми; Г наявність гістонів.

3.Укажіть функцію шорсткої ендоплазматичної сітки:

А транспорт речовин, синтез білків; Б синтез вітамінів; В синтез жирів; Г синтез АДФ і вуглеводів

 4. Укажіть, складовою якого процесу є функціонування натрій-калієвого насосу:

А полегшеної дифузії; Б екзоцитозу; В активного транспорту; Г ендоцитозу.

5. Укажіть місце синтезу АТФ у клітині: А ядро; Б рибосоми; В ендоплазматична сітка; Г мітохондрії.

6. Позначте назву сполуки, яка містить Магній:  А хлорофіл; Б ДНК; В гемоглобін; Г РНК.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

7. Установіть відповідність між характеристикою органоїдів та їх назвою:

1) розвиваються на світлі

а) мітохондрії

2) містяться в безбарвних частинах рослин

б) хлоропласти

3) синтезують і накопичують каротиноїди

в) лізосоми

4) у них відбувається дихання

г) лейкопласти

 

д) хромопласти

8.  Складіть характеристику тваринній клітині, вибравши правильні відповіді

 А  Особливість поверхневого апарату

Б Наявність органел з подвійним шаром клітинної мембрани

В Особливості організації

цитоплазми

1. взагалі немає

2. наявна міцна клітинна стінка

3. наявний глікокалікс

1. лише мітохондрії

2. лише пластиди

3. пластиди та мітохондрії

1. наявні вакуолі

2. наявні лізосоми

3. немає ані лізосом,ані вакуоль

 

9. Установіть відповідність між назвою процесу життєдіяльності та його значенням.

1. живлення

2. травлення

3. подразливість

4. екскреція

 

А сприйняття впливів середовища;

Б синтез складних речовин із простих з використанням енергії;

В розщеплення поживних речовин шляхом гідролізу до малих біомолекул;

Г надходження поживних речовин;

Д виділення чужорідних, невикористаних речовин.

 

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 2 бали)

 10. У молекулі ДНК аденілових нуклеотидів 15% від загальної кількості. Визначте процентний вміст інших нуклеотидів.

ІУ рівень

11. У молекулі ДНК з молекулярною масою 69000 аденілових нуклеотидів за масою 8625. Визначте число нуклеотидів кожного виду

 

Варіант 4

І рівень (розв’язання 0,5 бала) Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Укажіть прізвище вченого, який відкрив клітинне ядро:

А М.Шлейден; Б Р.Броун; В Т.Шванн; Г. К.Бер.

2. Укажіть назву організму, який не має ядра:

А хламідомонада; Б дизентерійна амеба; В кишкова паличка; Г хлорела.

3.Укажіть назву органели, яка має двомембранну будову:

А лізосома; Б клітинний центр; В мітохондрія; Г рибосома

4. Назвіть речовину, яка входить до складу клітинної стінки рослин

А крохмаль; Б віск; В хітин; Г целюлоза.

 5 . Укажіть головне джерело енергії для синтезу АТФ:

А зовнішнє тепло; Б глюкоза; В сонячне світло; Г вода.

6. Укажіть фазу фотосинтезу, яка відбувається як на світлі, так і в темряві:

А світлова; Б попередня; В темнова; Г заключна.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

7. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями:

1) ЕПС

а) синтез білків

2) рибосоми

б) внутрішньоклітинне розщеплення

3) лізосома

в) транспорт речовин

4) вакуоля

г)  регулює осмотичний тиск у клітині

 

д) бере участь у формуванні каріолеми

8. Складіть характеристику рослинній клітині, вибравши правильні відповіді

 А  Особливість поверхневого апарату

Б Наявність органел з подвійним шаром клітинної мембран

В Особливості організації

цитоплазми

1. взагалі немає

2. наявна міцна клітинна стінка

3. наявний глікокалікс

1. лише мітохондрії

2. лише пластиди

3. пластиди та мітохондрії

1. наявні вакуолі

2. наявні лізосоми

3.немає ні лізосом, ні вакуоль

 

9. Установіть відповідність між назвою процесу життєдіяльності та його значенням.

1. анаболізм

2. секреція

 3. подразливість

4.дихання

 

А виділення речовин для взаємодії із середовищем;

Б синтез складних речовин із простих з використанням енергії;

В  надходження О2 і виділення СО2;

Г сприйняття впливів середовища;

Д  розщеплення складних речовин на прості з вивільненням енергії.

 

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 2 бали)

10.  Довжина фрагмента ДНК 221нм. Визначте кількість нуклеотидів у цьому фрагменті.

 

ІУ рівень

11.  Фрагмент молекули ДНК містить 180 аденілових нуклеотидів, що складає 30% загальної кількості. Визначте: а) скільки в даному фрагменті тимідилових, гуанілових, цитидилових нуклеотидів; б) довжину даного фрагмента.

docx
Додано
17 листопада 2020
Переглядів
7772
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку