контрольна робота з біології за ІІ семестр 9 клас

Про матеріал

Завдання складено відповідно до чинної навчальної програми з біології для закладів загальної середньої освіти. З метою забезпечення об'єктивності перевірки навчальних досягнень учнів зошиті пропонуються два варіанти завдань. Кожен варіант вміщує різнорівневі завдання. Виконання завдань дасть змогу кожному учневі проявити свій рівень знань та отримати об'єктивну оцінку. Правильне виконання завдань І рівня оцінюється в 3 бали (6 завдань, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала), ІІ рівня – 3 бали (4 завдання, кожне завдання оцінюється в 0,75 бала ), ІІІ рівня – 3 бали (3 завдання, кожне завдання оцінюється в 1 бал), IV рівня – 3 бали (1 завдання).

Перегляд файлу

Контрольна робота з біології 9 клас за ІІ семестр

І варіант

І рівень

(правильне виконання оцінюється в 0,5 бала)

Тестові завдання  з однією правильною відповіддю

 1. Віруси не викликають захворювання на:

А) СНІД      Б) гепатит      В) ангіну       Г) сказ

2. Ознаки гібрида, що проявляються в першому поколінні називають:

А) домінантними   Б) рецесивними   В) родинними    Г) розщепленими

3. Вкажіть клітини, у яких можуть відбуватись мутації:

А) статеві     Б) нестатеві     В) будь-які    Г) рослинні

4. Процес необоротних змін будови та функцій біологічних систем протягом їх історичного розвитку – це:

А) мутації   Б) трофічні зв’язки   В) еволюція     Г) чергування поколінь

5. Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь:

А) паразитизм    Б) коменсалізм     В) мутуалізм       Г) конкуренція

6. За правилом екологічної піраміди, продукція організмів кожного наступного трофічного рівня завжди менша за продукцію попереднього в середньому

А) в 2 рази     Б) в 5-10 разів   В) до 12 разів    Г) до 20 разів

ІІ рівень

(кожне правильно виконане завдання оцінюється в 0,75 бала)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

 1. Дайте визначення поняттям та термінам: гібриди,чисті лінії, адаптації, продуценти, генетично модифіковані організми (ГМО)
 2. Екологічно пластичними видами є:

А) білка звичайна    Б) пацюк сірий     В) краб прісноводний     Г) напівдикий інжир Д) подорожник великий

3. Визначте, які з названих змін є мутаціями:

    А) рахіт у людини; Б) зміна форми листка у стрілиці внаслідок занурення у воду; В) дальтонізм людини; Г) підвищення кількості еритроцитів в крові людини у високогірних умовах; Д) різне забарвлення квіток у китайської примули за різних температур;

4. Які організми в межах живлення екосистем є консументами:

А) конюшина лучна;  Б) коники зелені; В) бурий ведмідь; Г) равлик

виноградний; Д) вовк;

ІІІ рівень

(кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал)

Завдання з відкритою відповіддю

 

 1. Побудуйте детритний ланцюжок живлення:

 1. Зіставте і визначте значення адаптацій у запропонованих тварин.

І                                ІІ                    ІІІ                        IV                V                   VI

1 Погрозлива поза жука-бомбардира                          А Мімікрія

2 Забарвлення жалких комах (оси, бджоли)                Б Маскування

3 Зимове забарвлення у зайців-біляків                           В Захисне забарвлення

4 Метелик-каліма з візерунком очей сови            Г Застережне забарвлення

5 Подібність паличника до гілочок            Д Погрозливий прояв поведінки

6 Забарвлення самця мандаринки                  Е Приваблювальне забарвлення

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Зображений на малюнку технологічний процес називають in vitro. Опишіть доречність його використання та послідовність дій біотехнологів.

ІV рівень

(правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання з відкритою відповіддю

 1. У людини карий колір очей домінує над блакитним. Гомозиготний кароокий чоловік одружився з блакитноокою жінкою. Чи може дитина від цього шлюбу бути блакитноокою. Складіть схему схрещування.

 

 

Контрольна робота з біології 9 клас за ІІ семестр

ІІ варіант

І рівень

(правильне виконання оцінюється в 0,5 бала)

Тестові завдання  з однією правильною відповіддю

 1. Роботу імунної системи людини порушує вірус:

А) полімієліту      Б) грипу     В) ВІЛ       Г) віспи

2. Прояв обох варіантів ознаки (як домінантного, так і рецесивного) у нащадків гібридних особин - це:

А) рекомбінація   Б) схрещування   В) домінування    Г) розщеплення

3. Які мутації можуть успадковуватись під час статевого розмноження:

А) генеративні   Б) соматичні   В) будь-які    Г) мутації не успадковуються

4. Вид, який імітує інший вид має назву:

А) імітатор   Б) модель   В) паразит     Г) вид-предок

5. Взаємозв’язки між популяціями одного (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) видів, за яких використання певного ресурсу навколишнього середовища одними з них зменшує його доступність для інших - це:

А) паразитизм    Б) коменсалізм     В) мутуалізм       Г) конкуренція

6. Послідовності, у яких особини одного виду, їхні рештки або продукти життєдіяльності слугують об’єктом живлення для організмів іншого називають:

А) екологічною пірамідою     Б) колообігом речовин   В) ланцюгами живлення    Г) мутуалістичними взаємозв’язками.

ІІ рівень

(кожне правильно виконане завдання оцінюється в 0,75 бала)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

 1. Дайте визначення поняттям та термінам: гомозигота, чисті мімікрія, еволюція, редуценти, патологія
 2. Екологічно непластичними видами є:

А) білка звичайна    Б) пацюк сірий     В) краб прісноводний     Г) напівдикий інжир Д) подорожник великий

3. Визначте, які з названих змін є модифікаціями:

А) рахіт у людини; Б) зміна форми листка у стрілиці внаслідок занурення у воду; В) дальтонізм людини; Г) підвищення кількості еритроцитів в крові людини у високогірних умовах; Д) різне забарвлення квіток у ки-

тайської примули за різних температур;

4. Які організми в межах живлення екосистем є продуцентами:

А) конюшина лучна;  Б) коники зелені; В) яблуня лісова; Г) равлик

виноградний; Д) суниці;

 

ІІІ рівень

(кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал)

Завдання з відкритою відповіддю

 1. Побудуйте пасовищний ланцюжок живлення:

 1.     Пригадайте й проаналізуйте названі приклади взаємовідносин організмів, зіставте їх з ілюстраціями та визначте види біотичних чинників:

А – мутуалізм, Б – канібалізм, В – коменсалізм, Г – паразитизм, Д – виїдання, Е – конкуренція;

1 – крокодил-самець поїдає молодого крокодила, 2 – рибка-клоун і актинія, 3 – шишкар живиться насінням ялини, 4 –черепаха й риби-прилипали, 5 – рафлезія і корені ліани в тропічному лісі, 6 – тур-нір жуків-оленів.

 

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Опишіть зображений процес перенесення генів у прокаріотів. З якою метою людина може його використовувати?

ІV рівень

(правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання з відкритою відповіддю

 

 1. У помідорів ген, що зумовлює нормальний ріст (R), домінує над геном карликовості (r). Яке буде потомство F1 від схрещування гомозиготних високих рослин із карликовими?

 

 

docx
Додано
19 травня 2018
Переглядів
3286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку