Контрольна робота з хімії на тему: "Органічні речовини. Вуглеводні"

Про матеріал
Контрольна робота для 9 класу на тему: "Органічні речовини. Вуглеводні" (2 варіанти). Робота містить: завдання 1-5 – тестові, оцінюються в 0,5 балів – або разом 2,5б, завдання 6 – на відповідність, оцінюється в 1б, 7 завдання - на відповідність, оцінюється в 1,5б, далі завдання відкритої форми: завдання 8.9 – задачі оцінюються в 2 бали - або разом 4б, завдання 10 - задача більшої складності оцінюється в 3 бали.
Перегляд файлу

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. ВУГЛЕВОДНІ

Варіант 1

 

1. В органічних сполук переважає тип зв’язку:

     а) водневий;                 б) йонний;                 в) ковалентний.

2. Речовини, що мають подібну будову та властивості, але

    відрізняються за складом молекули на групу СН2, називається:

     а) ізомерами;               б) радикалами;              в) гомологами.

3. Просторова форма молекули етилену:

     а) лінійна;                 б) плоска;                  в) тетраедрична.

4. Молекулярна формула гексану:

     а) С3Н6;              б) С6Н12;             в) С6Н14;              г) С7Н16.

5. Формула мономеру, який використовують для одержання полімеру

    поліпропілену:  а) С3Н6;           б) С3Н8;            в) С2Н4;           г) С2Н6.

6. Установіть відповідність між формулою речовини та класом

    вуглеводнів, до якого вона належить:

     1) С2Н2;                       а) Алкани;           

     2) С3Н6;                       б) Алкени;        

     3) С4Н10;                      в) Алкіни.

7. Установіть відповідність між реакціями горіння вуглеводнів

    відповідно до запропонованих схем та співвідношенням об’ємів

    вуглеводнів та кисню в них:

     1) С2Н2 + О2                             ;                       а) 1:3;           

     2) С2Н6 + О2                             ;                       б) 1:4;        

     3) С2Н4  + О2                           ;                       в) 2:5;

                                                                        г) 2:7.

    Запишіть відповідні рівняння реакцій.   

 

8. На спалювання 15л етилену (н.у.) використали кисню:

    а) 15л;              б) 30л;             в) 45л;              г) 64л.

9. Визначте формулу ненасиченого вуглеводню ряду етилену, відносна

    молекулярна маса якого 98. Назвіть формулу речовини.

10. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 28. Масова частка

      Карбону в ньому становить – 85,71%. Молекулярна формула цього

      вуглеводню;

     а) С2Н6;           б) С3Н6;            в) С4Н8;           г) С5Н12.

 

 

ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ. ВУГЛЕВОДНІ

Варіант 2

 

1. Загальна формула алканів:

     а) СnН2n+2;              б) СnН2n;             в) СnН2n-2.

2. Вуглеводні, в молекулах яких є атоми Карбону, які сполучені

    між собою подвійними чи потрійними зв’язками, називають:

     а) насиченими;             б) ненасиченими;              в) ароматичними.

3. Просторова форма молекули метану:

     а) лінійна;                 б) плоска;                  в) тетраедрична.

4. Молекулярна формула пентану:

     а) С3Н6;              б) С5Н12;             в) С5Н10;              г) С3Н8.

5. Формула мономеру, який використовують для одержання полімеру

    поліетилену:  а) СН4;            б) С2Н2;            в) С2Н4;           г) С2Н6.

6. Установіть відповідність між формулою речовини та класом

    вуглеводнів, до якого вона належить:

     1) С6Н12;                        а) Алкани;           

     2) С2Н6;                         б) Алкени;        

     3) С5Н8;                         в) Алкіни.

7. Установіть відповідність між реакціями горіння вуглеводнів

    відповідно до запропонованих схем та співвідношенням об’ємів

    вуглеводнів та кисню в них:

     1) С3Н8 + О2                             ;                       а) 1:4;           

     2) С3Н6 + О2                             ;                       б) 1:5;        

     3) С3Н4  + О2                           ;                       в) 1:6;

                                                                        г) 2:9.

    Запишіть відповідні рівняння реакцій.   

8. На спалювання ацетилену використали 25л кисню (н.у.). Об’єм

    ацетилену, що вступив у реакцію, дорівнює:

    а) 10л;              б) 11,65л;             в) 12,5л;              г) 25л.

9. Визначте формулу алкану, відносна молекулярна маса якого 128.

    Назвіть формулу речовини.

10. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 35. Масова частка

      Карбону в ньому становить – 85,71%. Молекулярна формула цього

      вуглеводню;

     а) С4Н8;           б) С4Н10;            в) С5Н10;           г) С5Н12.

 


 

 

Контроль знань

з хімії з теми:

«Органічні речовини. Вуглеводні»

 

 

 

9 клас

docx
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
1909
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку