контрольна робота з розділу 4 "Козацька Україна наприкінці 50-х років ХУІІ - на початку ХУІІІ століть"

Про матеріал

Контрольна робота з історії України ( 8 клас) з розділу 4 "Козацька Україна наприкінці 50-х років ХУІІ - на початку ХУІІІ століть" укладена відповідно до вимог програми з історії України за 2017 рік. Контрольна робота складається із тестових завдань закритого та відкритого типів. Також завдання контрольної роботи укладені за зразком ЗНО. Контрольна робота може бути використана іншими педагогами у своїй роботі.

Перегляд файлу

Історія України, 8 клас                                                                                                                                        Контрольна робота з розділу 4                                                                                                                  «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХУІІ – на початку ХУІІІ століть»                                     І варіант                                                                                                                                                    Початковий рівень

1. Повстання на Правобережжі в 1702-1704 рр. очолив                                                                                         А І.Мазепа                                                                                                                                                                         Б С.Палій                                                                                                                                                      В Я.Барабаш                                                                                                                                                            Г І.Виговський                                                                                                                                                      2. Бахчисарайський мир був підписаний між                                                                                                  А Османською імперією і Московським царством                                                                                                                                                                         Б Річчю Посполитою і Московським царством                                                                                                                                                      В Україною і Річчю Посполитою                                                                                                                                                           Г Річчю Посполитою і Османською імперією                                                                                                            3.Чигиринські походи відбулися в                                                                                                                        А 1708 р., 1709 р.                                                                                                                                                                         Б 1677 р., 1678 р.                                                                                                                                                      В 1658 р., 1659 р.                                                                                                                                                          Г 1663 р., 1667 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Середній рівень

4.Дайте визначення поняття «Слобідська Україна».                                                                         5.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності                                                                                                                                                                                                            1 І.Сірко                                                                                                                                                                              2 І. Брюховецький                                                                                                                                                              3 І. Самойлович                                                                                                                                                                 4 П.Тетеря                                                                                                                                                  А гетьман Правобережної України в 1663 – 1665 рр., брав участь в  поході польсько – українсько – татарського війська у 1663 – 1664 рр. на Лівобережжя                                                                                                                                        Б гетьман Лівобережної України в 1663-1668 рр., уклав Батуринські та Московські статті з царським урядом                                                                                                                                                   В обирався кошовим отаманом щонайменше 15 разів, здійснив 55 переможних походів проти Османської імперії та Кримського ханства, його діяльність стала сюжетом для картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану»                                                                                                           Г гетьман Лівобережної України в 1672 – 1687 рр., під час його обрання було ухвалено Конотопські статті                                                                                                                                                          6. Розташуйте події в хронологічній послідовності                                                                             А укладення «Вічного миру»                                                                                                                                                                                                                                                                              Б проведення «Чорної ради» під Ніжином                                                                                                      В ухвалення Конституції П.Орлика                                                                                                               Г укладення Корсунського договору 

Достатній рівень

7. Назвіть архітектурні памятки в стилі бароко.                                                                                                                                                                                               8 – 9.Визначте наслідки військово – політичного виступу Івана Мазепи в 1708 році.

                                                              Високий рівень                                                                                                                                                  

10 – 12. Схарактеризуйте та оцініть діяльність гетьмана Пилипа Орлика.                                         

Історія України, 8 клас                                                                                                                                        Контрольна робота з розділу 4                                                                                                                  «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХУІІ – на початку ХУІІІ століть»                                     ІІ варіант                                                                                                                                                    Початковий рівень

1. Запорозька Січ в другій половині ХУІІ століття була розташована на                                                                                         А річці Базавлук                                                                                                                                                                        Б річці Чортомлик                                                                                                                                                      В річці Підпільній                                                                                                                                                            Г річці Кам’янці                                                                                                                                                      2. «Вічний мир»  був підписаний між                                                                                                  А Османською імперією і Московським царством                                                                                                                                                                         Б Річчю Посполитою і Московським царством                                                                                                                                                      В Україною і Річчю Посполитою                                                                                                                                                           Г Річчю Посполитою і Османською імперією                                                                                                            3.В 1709 році зійшлися шведські і московські війська в битві під                                                                                                                         А Чигирином                                                                                                                                                                         Б Конотопом                                                                                                                                                     В Полтавою                                                                                                                                                          Г Білою Церквою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Середній рівень

4.Дайте визначення поняття «козацьке бароко».                                                                                             5.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності                                                                                                                                                                                                            1 Ю.Хмельницький                                                                                                                                                                             2 І. Виговський                                                                                                                                                              3 Д.Многогрішний                                                                                                                                                                 4 Я.Барабаш                                                                                                                                                  А кошовий отаман запорожців, який очолив заколот проти І.Виговського                                                                                                                                        Б гетьман України в 1659 – 1663 рр., у своїй політиці спочатку орієнтувався на Московське царство, потім на Річ Посполиту та Османську імперію                                                                                                                                                 В гетьман Лівобережної України в 1669 – 1672 рр., підписав з Москвою Глухівські статті                                                                                                          Г гетьман України в 1657 – 1659 рр, в часи його правління розпочався період Руїни в Україні                                                                                                                                                       6. Розташуйте події в хронологічній послідовності                                                                             А укладення Карловицького миру                                                                                                                                                                                                                                                                             Б укладення угоди між І.Мазепою і Карлом ХІІ                                                                                                    В укладення Гадяцької угоди                                                                                                              Г укладення Корсунського договору 

Достатній рівень

7. Назвіть основні етапи заселення українцями Слобідської України.                                                                                                                                                                                               8- 9.Якими були причини здійснення турками Чигиринських походів та які вони мали наслідки?

                                                              Високий рівень

10 – 12. Схарактеризуйте та оцініть діяльність гетьмана Петра Дорошенка.                                        

 

Історія України, 8 клас                                                                                                                                        Контрольна робота з розділу 4                                                                                                                  «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХУІІ – на початку ХУІІІ століть»                                     ІІІ варіант                                                                                                                                                    Початковий рівень 

1. В 1659 році українські козаки завдали поразки московським військам під                                                                                        А Чудновим                                                                                                                                                                         Б Чигирином                                                                                                                                                     В Конотопом                                                                                                                                                           Г Полтавою                                                                                                                                                     2. Автором «Пактів і Конституцій прав і вольностей Війська запорозького» є                                                                                                А І.Мазепа                                                                                                                                                                         Б П.Орлик                                                                                                                                                    В П.Дорошенко                                                                                                                                                           Г Д. Многорішний                                                                                                                                3.Кошовий отаман Запорозької Січі, який підтримав союз Івана мазепи із Карлом ХІІ                                                                                                                    А І.Брюховецький                                                                                                                                                                        Б Я.Барабаш                                                                                                                                                      В І.Сірко                                                                                                                                                          Г К.Гордієнко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Середній рівень

4.Дайте визначення поняття «Чорна рада».                                                                                        5.Установіть відповідність між назвою угоди в ХУІІ столітті та її основними положеннями                                                                                                                                                                                                           1 «Вічний мир»                                                                                                                                                                             2 Гадяцький договір                                                                                                                                                              3 Бахчисарайський мир                                                                                                                                                                4 Андрусівське перемир’я                                                                                                                                                  А Османська імперія приєднувала південну Київщину, Брацлавщину і Поділля, а Московське царство – Лівобережну Україну , Київ з містечками                                                                                                                                       Б встановлювалося перемир’я на 13, 5 років, Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав                                                                                                                                                  В повернення козацької держави до Речі Посполитої на правах автономної її частини – Великого князівства руського                                                                                                               Г Річ Посполита визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запорожжя, Чернігово – Сіверську землю з Черніговом і Стародубом та Смоленськ                                                                                                                                                         6. Розташуйте події в хронологічній послідовності                                                                             А укладення  угоди між І.Мазепою та Карлом ХІІ                                                                                                                                                                                                                                                                          Б проведення  «Чорної ради» під Ніжином                                                                                                                                                        В укладення Карловицького миру                                                                                                              Г укладення Корсунського договору 

Достатній рівень

7. Вкажіть причину постання на Правобережжі в 1702-1704 рр.                                                                                                                                                                                               8 – 9. Які навчальні заклади становили систему освіти на українських землях в другій половині ХУІІ – на початку ХУІІІ століть?

                                                              Високий рівень                                                                                                                                                  

10 – 12. Визначте причини «Руїни».                                                                                   

Історія України, 8 клас                                                                                                                                        Контрольна робота з розділу 4                                                                                                                  «Козацька Україна наприкінці 50-х років ХУІІ – на початку ХУІІІ століть»                                     ІУ варіант                                                                                                                                                    Початковий рівень

1. «Сонцем Руїни» називали гетьмана                                                                                                               А І.Мазепа                                                                                                                                                                         Б П.Дорошенка                                                                                                                                                      В П.Тетерю                                                                                                                                                            Г Д.Многогрішного                                                                                                                                                      2. Андрусівське перемир’я було укладено між                                                                                                  А Османською імперією і Московським царством                                                                                                                                                                         Б Річчю Посполитою і Московським царством                                                                                                                                                      В Україною і Річчю Посполитою                                                                                                                                                           Г Річчю Посполитою і Османською імперією                                                                                                            3.Гетьман, який кілька разів отримував гетьманську булаву – і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини                                                                                                                        А І.Виговський                                                                                                                                                                         Б Ю.Хмельницький                                                                                                                                                      В І.Брюховецький                                                                                                                                                         Г П.Тетеря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Середній рівень

4.Дайте визначення поняття «Руїна».                                                                                                  5.Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності                                                                                                                                                                                                            1 К.Гордієнко                                                                                                                                                                              2 П.Дорошенко                                                                                                                                                             3 І. Мазепа                                                                                                                                                               4 П.Орлик                                                                                                                                                   А гетьман в еміграції, уклав «Пакти й Конституції…»                                                                                                                                       Б кошовий отаман, який приєднався до виступу Івана Мазепи  проти Петра І                                                                                                                                                В гетьман Правобережної України в 1665 – 1676 рр.,   в 1668-1669 роках був гетьманом обох боків Дніпра                                                                                                                                                              Г гетьман Лівобережної України в 1687 – 1709 рр.,  московська православна церква проголосила йому анафему                                                                                                                                                         6. Розташуйте події в хронологічній послідовності                                                                             А укладення Бахчисарайського миру                                                                                                                                                                                                                                                                           Б укладення Андрусівського перемиря                                                                                                    В укладення «Вічного миру»                                                                                                               Г укладення Гадяцької угоди 

Достатній рівень

7. На яких галузях господарства базувалася економіка Запорожжя?                                                                                                                                                                                               8 – 9. Якими були адміністративно – територіальний устрій та система управління Слобожанщиною?

                                                              Високий рівень                                                                                                                                                  

10 – 12. Схарактеризуйте та оцініть діяльність гетьмана Івана Мазепи.                                                                                   

 

 

docx
До підручника
Історія України 8 клас (Сорочанська Н.М., Гісем О.О.)
Додано
29 липня 2018
Переглядів
478
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку