12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Контрольна робота з теми "Хімічні реакції"

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Хімічні реакції" в 11 класі у вигляді тестових завдань.
Перегляд файлу

11 клас. Урок № 21 Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»     

Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів   з теми «Хімічні реакції», перевірити рівень засвоєння знань.

Тип уроку:  коригування і контроль знань, умінь та навичок.

Форми роботи:  письмова  робота або виконання тестів у Classtimе

 Обладнання:  картки із змістом контрольної роботи (2 варіанта)

Хід уроку

І.  Мотивація навчальної діяльності. Рефлексія настрою та готовності.         

ІІ .  Ознайомлення учнів з умовами проведення контрольної роботи.

ІІІ. Виконання роботи

              І варіант

У завданнях 1- 14   оберіть одну правильну відповідь

(по 0,5 бала за кожну правильну відповідь) 

1. Оборотні реакції це

А)  Хімічні реакції, що за однакових умов відбуваються у двох протилежних напрямках: прямому і зворотному.

Б) Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку до повного перетворення вихідних речовин у продукти реакції.

В) Такого поняття не існує.

Г) Хімічні реакції, що супроводжуються випаданням осаду або виділенням газу.

2. Необоротні реакції це

А) Хімічні реакції, що за однакових умов відбуваються у двох протилежних напрямках: прямому і зворотному

Б) Реакції, в яких змінюються ступені окиснення елементів.

В) Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку до повного перетворення вихідних речовин у продукти реакції.

Г) Хімічні реакції, під час яких з двох речовин утворюється одна.

3. Хімічна рівновага

А) Настає тоді, коли утворюється газ або  осад.

Б) Стан, коли хімічна реакція припиняється.

В)Такого поняття не існує.

Г) Такий стан оборотної реакції, коли швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної.

4. Вчений, який сформулював загальний принцип зміщення хімічної рівноваги:

А) М.В. Ломоносов

Б)  Ле Шательє

В)  Д.І.Менделєєв

Г) А.Авогадро

5. Чинники, які впливають на стан хімічної рівноваги:

А) Наявність каталізатора.

Б) Науці невідомо.

В) Зміни концентрації, температури, тиску.

Г) Стан хімічної рівноваги змістити неможливо.

6. Гідроліз солі—

          А) Розпад солі на йони під час її розчинення.

Б) Обмінна реакція йонів солі з молекулами води, у результаті якої утворюється слабкий електроліт.

  В) Взаємодія солі з кислотою в результаті якої утворюється нова сіль і нова кислота.

Г) Мені це невідомо.

7. Під час гідролізу за аніоном з водою взаємодіє:

А) аніон будь якої кислоти.

Б) аніон будь якої слабкої кислоти.

В) аніон будь якої сильної кислоти.

Г) не знаю

 1. При підвищенні температури рівновага зміщується

А) В бік ендотермічної реакції

Б)  В бік екзотермічної реакції

В) Зміна температури  не впливає на зміщення хімічної рівноваги

Г)Не знаю

9. Позначте сіль, що не вступає в реакцію гідролізу:

А)Na2SO3,    Б) AlCl3 ,    В) Zn(NO3)2,      Г) CaCl2

 10. У гальванічному елементі анод виготовляють:

А) із більш активного металу.

Б) із менш активного металу.

В) із будь якого металу.

Г) мені це невідомо.

11.   Як зміниться стан хімічної рівноваги в реакції N2 (г)+ 3Н2(г) ↔ 2NН3(г), якщо підвищити тиск

А) Зміститься вправо (в бік продуктів реакції)

Б) Зміститься вліво (в бік вихідних речовин)

В) Не зміниться

Г) Не знаю

12.   У якому розчині колір лакмусу буде  червоний:

         А) Fe2(SO4)3,    Б) Na2S,     В) BaCl2,     Г) (NН4)2 CO3.

13.   На аноді відбувається:

А) окиснення атомів металу.

Б) відновлення атомів металу.

В) і окиснення і відновлення атомів металів, з яких виготовлено пластинки.

Г) мені це невідомо.

14. Виберіть правильне твердження:

А)  В результаті окисно-відновних процесів   пластинка , виготовлена із більш активного металу розчиняється

Б)  Маса пластинки , що виготовлена із більш активного металу збільшується.

В)  Анод позначається знаком плюс

Г) Катод позначаєтся знаком мінус

 

15. (3бал.) Знайти відповідність між речовиною, середовищем та значенням

               рН  при гідролізі:          

1) Na2SO3,   

А) кислотне;

а) рН ˃ 7

2) CuCl2;

Б) нейтральне;

б) рН ˂ 7

3)  BaCl2

В) лужне;

в) рН = 7

 

16. (2бал.) Обчислити вихід сульфатної кислоти, якщо відомо, що після взаємодії  сульфур (VІ) оксиду масою 8 г  з водою   утворилося 7,35г   кислоти.

 

              ІІ варіант

У завданнях 1- 14   оберіть одну правильну відповідь

(по 0,5 бала за кожну правильну відповідь) 

 

1. Необоротні реакції це

А) Хімічні реакції, під час яких з однієї речовини утворюється дві.

Б) Реакції, в яких змінюються ступені окиснення елементів.

В) Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку до повного перетворення вихідних речовин у продукти реакції.

Г) Хімічні реакції, що за однакових умов відбуваються у двох протилежних

2 . Хімічна рівновага

А) Настає тоді, коли виділяється велика кількість тепла.

Б) Стан, коли хімічна реакція припиняється.

В) Такого поняття не існує.

Г) Такий стан хімічної реакції, коли  скільки частинок вихідних речовин вступає в пряму реакцію, стільки саме їх утворюється в результаті зворотної реакції, тобто концентрації речовин залишаються незмінними.

3. Оборотні реакції це

А) Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку до повного перетворення вихідних речовин у продукти реакції.

Б) Хімічні реакції, що за однакових умов відбуваються у двох протилежних напрямках: прямому і зворотному.

В) Такого поняття не існує.

Г) Хімічні реакції, що супроводжуються випаданням осаду або виділенням газу.

4. Вчений, який сформулював загальний принцип зміщення хімічної рівноваги:

А) А.Авогадро 

Б)  Д.І.Менделєєв

В) М.В. Ломоносов

Г) Ле Шательє

5. Чинники, які впливають на стан хімічної рівноваги:

А) стан хімічної рівноваги змістити неможливо.

Б) науці невідомо.

В) зміни концентрації, температури, тиску.

  Г) наявність каталізатора.

6. Гідроліз – це взаємодія з водою:

А) катіонів  та аніонів будь якої солі.

Б) катіонів та аніонів деяких розчинних солей

В) молекул деяких розчинних солей.

Г) тільки аніонів розчинних солей.

7. Під час гідролізу за катіоном з водою взаємодіє:

А) катіон  лугу.

Б) катіон будь якого металу.

В)  катіон   металу, що утворює слабку основу.

Г) не знаю.

 8 . При підвищенні концентрації вихідних речовин рівновага зміщується

А) в бік продуктів реакції.

Б) в бік вихідних речовин.

В) зміна концентрації вихідних речовин не впливає на зміщення хімічної рівноваги.

Г) науці невідомо.

9. Позначте сіль, що не вступає в реакцію гідролізу:

А)Na2SO4,    Б) AlBr3 ,    В) Mg(NO3)2,      Г) CuCl2

10. У гальванічному елементі катод виготовляють:

А) із більш активного металу.

Б) із менш активного металу.

В) із будь якого металу.

Г) мені це невідомо.

11.  Як зміниться стан хімічної рівноваги в реакції

        N2 (г)+ 3Н2(г) ↔ 2NН3(г), якщо збільшити концентрацію водню

А) Зміститься вправо (в бік продуктів реакції)

Б) Зміститься вліво (в бік вихідних речовин)

В) Не зміниться

Г) Не знаю

12.  У якому розчині колір лакмусу буде синій:

А) Fe2(SO4)3,    Б) K2S,     В) CuCl2,     Г) (NН4)2SO4.

13.   На катоді відбувається:

А) окиснення атомів металу.

Б) відновлення атомів металу.

В) і окиснення і відновлення атомів металів, з яких виготовлено пластинки.

Г) мені це невідомо.

14. Виберіть правильне твердження:

А)  В результаті окисно-відновних процесів   пластинка , виготовлена із менш активного металу розчиняється

Б)  Маса пластинки , що виготовлена із більш активного металу збільшується.

В) Катод  позначається знаком плюс

Г) Катод позначаєтся знаком мінус

 15 (3бал.) Знайти відповідність між речовиною, середовищем та значенням   рН  при гідролізі:               

1) K2CO3            

А) кислотне;

а) рН ˃ 7

2)Al(NO3)3

Б)нейтральне

б) рН ˂ 7

3) КCl 

В) лужне;

в) рН = 7

 

16(2бал).Для синтезу амоніаку використали 40л азоту і достатню кількість водню, внаслідок чого отримали 48,6г амоніаку. Обчисліть вихід продукту реакції від теоретично можливого.

 

Відповіді:      

       

І варіант

ІІ варіант

1 А  (0,5б)

1 В  (0,5б)

2В (0,5б)

2 Г(0,5б)

3Г (0,5б)

3Б (0,5б)

4Б (0,5б)

4Г (0,5б)

5В (0,5б)

5В (0,5б)

6Б (0,5б)

6Б (0,5б)

7Б (0,5б)  

7В(0,5б)  

8 А (0,5б)  

8 А(0,5б)  

 9 Г (0,5б)

9А (0,5б)

10А (0,5б)

10Б (0,5б)

11А (0,5б)

11А(0,5б)

12 А(0,5б)

12Б (0,5б)

13А (0,5 б)  

13Б(0,5бал)  

14А(0, 5 б)  

14 В(0,5бал.)

1

В

а

2

А

б

3

Б

в

15   (3 б)

 

 

1

В

а

2

А

б

3

Б

в

15 (3 бал)

16. 75% (2б)

16. 80% (2 бал.)

 

ІV.  Підведення  підсумків  уроку.

 

 V.  Домашнє завдання

Повторити §  9 -14

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Абакумець Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бобак Надія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. ПАДАЛКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Туінов Іван Володимирович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
8 листопада 2020
Переглядів
4563
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку