Контрольна робота з теми "Історичний розвиток органічного світу"

Про матеріал

Контрольна робота містить тестові завдання та завдання на вибір правильних тверджень. 11 клас стара програма або нова 9 клас, тема

"Еволюція органічного світу".

Перегляд файлу

Тема. Контрольна робота.

 

Варіант-1

        I.   Виберіть із запропонованих відповідей правильні:

        1. Антропогеновий період складається з епох:

        а) голоценової;     б) еоценової;      в) плейстоценової;     г) палеогенової;    

        д) олігоценової.

        2. Розквіт папоротей настав: а) у карбоні;    б) силурі;      в) юрі.

        3. Прокаріоти виникли: а) в архейській ері;       б) у протерозойській ері;  

        в) у палеозойській ері.

        4. Зубаті кити походять від:   а) вусатих китів;     б) травоїдних копитних;   

        в) хижих копитних.

        5. У девонському періоді зявилися:  а) щелепні риби;    б) кісткові

       риби;     в)ссавці.

        6. Для кам’яновугільного періоду характерні:

        а) поява мохоподібних;        б) поява ціанобактерій;       в) поява плазунів;      

        г) вимирання динозаврів.

        7. Основоположником біохімічної гіпотези виникнення життя на Землі є:

        а) Ф.Паральцес;         б) В.І.Вернадський;         в) А.І.Опарін.

        8. Першими мешканцями суши були такі тварини:

        а) ссавці;         б) птахи;          в) земноводні;       г) плазуни.

        II. Визначте, які з наведених тверджень правильні:

        А. Птерозаври виникли в тріасовому періоді.

        Б. Еволюція прокаріот має суто біохімічний характер.

        В. Людина виникла в голоценову епоху.

        Г. Земноводні виникли в девонському періоді.

        Д. У даний час відбувається самозародження життя.

        Є. У прокаріот можливий горизонтальний перенос генів.

       III. Опишіть процес заселення рослинами суші.

 

Варіант -2

            I. Виберіть із запропонованих відповідей правильні:

            1. У крейдяному періоді мезозойської ери розвивались такі тварини:

            а) комахи-запилювачі;         б) сумчасті ссавці;        в) трицератопси;         

            г) зубаті птахи;

            д) хоботні;         е) мезоніхій;          є) зубаті кити;       ж) бігаючи птахи.

            2. Першими мешканцями суходолу були такі рослини:

            а) папороті;         б) квіткові рослини;         в) голонасінні рослини;      

            г) риніофіти.

            3. Антропогеновий період належить до ери:

            а)протерозойської;     б)палеозойської;      в)архейської;       г)кайнозойської.

            4. Від колоніальних еукаріот походять:

            а) прокаріоти;     б) одноклітинні еукаріоти;     г) багатоклітинні еукаріоти.

            5. В ордовикському періоді зявилися:   а) перші молюски;     б) корали;     

            в) прокаріоти.

            6. Для юрського періоду характерні:

            а) поява діатомових водоростей;          б) поява синьо-зелених водоростей;

            в) вихід крокодилів на сушу;                г) перехід крокодилів до водного способу

            життя.

            7. Комахи походять від: а) ракоподібних;      б) молюсків;        в) губок;      

             г) багатоніжок.

            8. У кембрійському періоді зявились: а) перші водорості;   б) ціанобактерії;   

            в) хордові.

            II. Визначте,які з наведених тверджень правильні:

            А. Багатоклітинність виникла незалежно у різних груп організмів.

            Б. Основними продуцентами в протерозойській ері були ціанобактерії і зелені

            водорості.

            В. Наприкінці крейдяного періоду відбулося підняття материків.

            Г. Первинними еукаріотами були джгутикові.

            Д. Основними консументами в протерозойській ері були ціанобактерії і зелені

            водорості.

            Є. Першими багатоклітинними були кишковопорожнинні.

            III. Опишіть процес заселення суші хребетними тваринами.          

                                                                                                                            

Варіант-3

               I. Виберіть із запропонованих відповідей правиьні:

               1. Раніше виникли такі рослини :

               а) водорості;       б) папороті;        в) голонасінні рослини;      г) риніофіти.

               2. О.Опарін сформулював:   а) теорію про космічну роль фотосинтезу;  

               б) клітинну теорію;  

               в) теорію макроеволюції;    г) біохімічну гіпотезу походження життя на Землі.

               3. Палеогеновий період складається з епох:

               а) голоценової;     б) еоценової;    в) плейстоценової;     г) палеоценової;  

               д) олігоценової.

               4. Губки виникли:  а) в архейській ері;    б) у протерозойській ері;     

               в) у палеозойській ері.

               5.У силурійському періоді зявилися:  а) щелепні риби;        б) кісткові

               риби;       в) ссавці.

               6. Для кам’яновугільного періоду характерні:  а) поширення хвойних рослин; 

               б) виникнення                            

                земноводних;    в) виникнення комах;   г) виникнення хрящових риб.

               7. До виду Людина розумна відносяться:

               а) пітекантропи;              б)кроманьонці;               в)рамапітеки.

               8. Перші залишки живих організмів належать ері:

               а) протерозойській ;          б)палеозойській ;            в)архейській ;          г)мезозойській.

               II. Визначте,які з наведених тверджень правильні:

               А. Прокаріотичні біоценози мали значну видову різноманітність.

               Б. Австралопітеки виникли в Східній Азії.

               В. У крейдяному періоді широко поширилися планктонні форамініфери.

               Г. Протягом мезозойської ери на суші домінували голонасінні.

               Д. Прокаріоти мають високу здатність до диференціації клітин.

               Е. Діяльність людини можна розглядати як фактор еволюції.

               Є. У пермському періоді площа суші була більша за площу моря.

               Ж. Найбільш розповсюдженою гіпотезою виникнення прокаріот є симбіотична.

               III.  Опишіть мамонта.

 

Варіант-4                                                                      

              I. Виберіть із запропонованих відповідей правильні:

              1. Найдавнішою ерою в історії Землі є :

              а) протерозойська;   б) палеозойська;   в) архейська;     г) кайнозойська.

              2. Щелепні риби:    а) походять від панцирних риб;      б) походять від молюсків;

              в) є окремою еволюційною гілкою;         г) походять від земноводних.

              3. Для тріасового періоду характерно:      а) поширення покритонасінних;

              б) поява крокодилів;        в) виникнення ссавців;      г) виникнення динозаврів.

              4. Земноводні походять від  риб: а) панцирних;   б) кистеперих;

              в) променеперих;  г) хрящових.

             5. Найважливішою якісною особистістю людини як біологічного виду є:

              а) здатність до праці;    б) здатність до прямоходіння;    в) мова;    

              г) об’єм  головного мозку.

              6. Раніше виникли такі хребетні тварини:

              а) ссавці;     б) панцирні риби;          в) земноводні;      г) кісткові риби.

              7. Еукаріоти виникли:  а) в архейській ері;    б) у протерозойській ері;   

              в) у палеозойській ері.

              8. Ссавці походять від : а) звірозубих ящерів;    б) динозаврів;   в) крокодилів; 

             г) черепах.

              II. Визначте,які з наведених тверджень правильні:

               А. Покритонасінні рослини досягли найбільшого розквіту в кайнозойську еру.

               Б. Поява комахозапильних рослин призвела до біосферної кризи.

               В. Деякі динозаври могли бути теплокровними.

               Г. Основою первинних ґрунтів був мул.

               Д. У девонському періоді ліси складалися переважно з вищих спорових рослин.

               Е. Трилобіти вимерли в пермському періоді.

               Є. Розпад Пангеї відбувся в юрському періоді.

                Ж. Одним із предків птахів був археоптерикс.

               III. Опишіть птеродактиля.

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
17 травня 2020
Переглядів
398
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку