10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Контрольна робота з теми «Кисень»

Про матеріал
Контрольна робота містить 4 варіанти різнорівневих завдань закритого ,Ювідкритого та творчого рівнів.
Перегляд файлу

Контрольна робота  з теми «Кисень»

Варіант І

Початковий рівень (3 бали)

Завдання 1–6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Виберіть правильні твердження:

1) кисень — безбарвний газ;

2) на повітрі всі речовини горять краще, ніж у кисні;

3) кисень важчий за повітря;

4) молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.

Варіанти відповіді:

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2,4;

Описание: Похожее изображениев) 2, 3, 4;

г) 1, 3, 4.

2. Оксидами є сполуки:

1) СО;

2) КОН;

3) КН;

4) P2O5 .

Варіанти відповіді:

а) 1, 2;

б) 2, 3;

в) 3, 4;

г) 1, 4.

3. Реакціями сполучення є:

Описание: Похожее изображение1) C + O2 CO2 ;

2) 2HgO → 2Hg + O2;

3) Fe + S → FeS;

4) 2NH3  N2 + 3H2

Варіанти відповіді:

а) 1, 2;

б) 2, 3;

в) 1, 3;

г) 3, 4.

4. Яка з формул нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула NO2 ?

а) O3;

б) СО;

в) P4;

г) P2O3.

5. Простою речовиною, що містить 4 атоми в молекулі, є:

а) O3;

б) PH3;

Описание: Картинки по запросу розмелювання кавив) P4;

г) H2О .

6. Фізичним явищем із повсякденного життя є:

а) приготування яєчні;

б) розмелювання зерен кави;

в) горіння свічки;

г) скисання молока.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Установіть послідовність збільшення валентності Хлору в оксидах:

а) Cl2O3 ;

б) Cl2O ;

Описание: Картинки по запросу оксиди хлорув) Cl2O7 ;

г) Cl2O5 .

 

8. Установіть відповідність між формулою речовини та її відносною молекулярною масою.

Формула речовини                                         Відносна молекулярна маса

               1) СО                                                                        а) 110

               2) CO2                                                                       б) 28

               3) P2O3                                                                      в) 100

               4) H3PO3                                                                   г) 82

                                                                                                 д) 44

9. Установіть відповідність між формулами речовин і валентністю Йоду.

     Формула речовини                                                 Валентність Йоду

Описание: Похожее изображение               1) I2O5                                                                       а) ІІІ                                                                             

               2) I2O3                                                                       б) VII

               3) I2O7                                                                       в) I

               4) AlI3                                                                       г) IV

                                                                                                 д) V

 

Достатній рівень (3 бали)

10. Допишіть рівняння реакцій.

У дужках записано валентності тих елементів, що є змінними, валентність інших елементів визначте за періодичною системою.

А) Li + O2 ...

б) H2 O → ... + ...

в) CH4 + O2 ... + ...

Вкажіть рівняння реакцій: а) сполучення, б) розкладу.

Описание: Картинки по запросу колби з газами11. Встановіть формулу оксиду чотиривалентного елемента, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 60.

Творчий рівень (3 бали)

12. У трьох ємностях містяться кисень, повітря, вуглекислий газ. Як розпізнати ці гази? Запропонуйте експеримент і опишіть його. Чи можна розпізнати три гази, якщо замість повітря взяти азот? Поясніть свою думку.

Варіант ІІ

Початковий рівень (3 бали)

Завдання 1–6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Виберіть правильні твердження:

1) кисень – проста речовина;

2) кисень підтримує дихання;

3) кисень має запах;

4) відносна молекулярна маса кисню – 32

Описание: Картинки по запросу оксидиВаріанти відповіді:

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2, 4;

в) 2, 3, 4;

г) 1, 3, 4.

2. Оксидами є сполуки:

1) СаО;

2) НI;

3) NaH;

4) As2O5

Варіанти відповіді:

а) 1, 2;

б) 2, 3;

в) 2, 4;

г) 1, 4.

3. Реакціями розкладу є:

Описание: Похожее изображение1) S + O2 → SO2 ;

2) 2 Ag2O → 4Ag + O2;

3) 2 K + S → K2 S;

4) 2O2 → O2 + 2Н2О.

 

Варіанти відповіді:

Описание: Картинки по запросу молекулиа) 1, 4;

б) 2, 4;

в) 3, 4;

г) 1, 3.

4. Яка з формул нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула N2O?

А) O2;

б) СО2;

в) H2О2 ;

г) P4.

5. Складною речовиною, що містить чотири атоми в молекулі, є:

а) S4;

б) NH3;

в) HNO3;

г) NO2.

6. Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

а) танення снігу;

б) плавлення металу;

в) світіння електричної лампочки;

г) прогіркання олії.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Установіть послідовність збільшення валентності Нітрогену в сполуках:

Описание: Картинки по запросу атом нітрогенуа) N2O3;

б) NO;

в) N2O;

г) NO2 .

 

8. Установіть відповідність між формулою речовини та її відносною молекулярною масою.

      Фомула речовини                                        Відносна молекулярна маса

               1) SO2                                                                       а) 17

               2) SO3                                                                       б) 64

               3) NH3                                                                       в) 100

               4) H3PO4                                                                    г) 80

                                                                                                  д) 98

9. Установіть відповідність між формулами речовин і валентністю Брому.

      Формула речовини                                              Валентність Брому

Описание: Картинки по запросу атом брому              1) Br2O7                                                                 а) ІІІ                                                                                                                                                                                                          

              2) Br2O5                                                                 б) VII

              3) Br2O3                                                                 в) І

              4) НBr                                                                    г) IV

                                                                                             д) V

 

Достатній рівень (3 бали)

10. Допишіть рівняння реакцій.

Описание: Картинки по запросу горіння сіркиУ дужках записано валентності тих елементів, що є змінними, валентність інших елементів визначте за періодичною системою.

А) Ca +O2 ...

б) H2 O2 ... + ...

в) H2S + O2 → ... + ...

Вкажіть рівняння реакцій: а) сполучення, б) розкладу.

11.  Встановіть формулу оксиду тривалентного елемента, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 160.

Творчий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу горіння фосфору12. У двох колбах, заповнених киснем, спалили фосфор і сірку. У якій колбі після закінчення реакції утвориться вакуум (кисень повністю витратився в процесі горіння)? Поясніть свою точку зору й запишіть рівняння реакцій.

Варіант ІІІ

Початковий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу хімічні явища в природному довкілліЗавдання 1–6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Виберіть правильні твердження:

1) кисень добре розчиняється у воді;

2) тліюча скіпка спалахує в кисні;

3) під час горіння виділяється багато тепла й світла;

4) до складу молекули води входить Оксиген.

Варіанти відповіді:

а) 1, 2, 3;

б) 1, 2, 4;

в) 2, 3, 4;

г) 1, 3, 4.

2. Оксидами є сполуки:

1) SO3;

2) Na2CO3;

3) KOH;

4) Fe2O3.

Варіанти відповіді:

а) 1, 2;

б) 2, 3;

в) 3, 4;

г) 1, 4.

3cce09033. Реакціями сполучення є:

1) 4P + 5O2 → 2P2O5;

2) Cu(OH)2  → CuO + H2O;

3) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3;

4) 2NO → N2 + O2.

 

Варіанти відповіді:

а) 1, 2;

б) 1, 3;

в) 3, 4;

г) 2, 4.

4. Яка з формул нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула PH3?

А) O2;

б) SO3;

в) CO2;

г) P2O3.

5. Простою речовиною, що містить 3 атоми в молекулі, є:

Описание: Картинки по запросу прості речовиниа) P4;

б) H2 S;

в) O3;

г) H2O .

6. Фізичним явищем із повсякденного життя є:

а) жовтіння листя;

б) замерзання води;

в) іржавіння заліза;

г) випікання хліба.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Установіть послідовність збільшення валентності Брому в сполуках:

а) Br2O5;

б) HBr;

в) Br2O7;

г) Br2O3.

8. Установіть відповідність між формулою речовини та її відносною молекулярною масою:

   

      Формула речовини                                       Відносна молекулярна маса

              1) SiO2                                                                      а) 32

              2) SiH4                                                                      б) 30

              3) H2SiO3                                                                  в) 82

              4) H2SO3                                                                              г) 78

                                                                                                д) 60

9. Установіть відповідність між формулами речовин і валентністю Нітрогену.

     Формула речовини                                          Валентність Нітрогену

Описание: Похожее изображение              1) N2 O                                                                      а) III

              2) NО                                                                         б) II

              3) NO2                                                                        в) IV

              4) N2 O3                                                                      г) I

                                                                                                  д) V

 

Достатній рівень (3 бали)

10. Допишіть рівняння реакцій.

У дужках записано валентності тих елементів, що є змінними, валентність інших елементів визначте за періодичною системою.

А) Zn + O2 → ...

б) KMnO4 → ... + ... + ...

в) ZnS + O2 → ... + ...

Вкажіть рівняння реакцій: а) сполучення, б) розкладу.

Описание: Похожее изображение11.  Встановіть формулу оксиду двовалентного елемента, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 81.

 

Творчий рівень (3 бали)

12. У двох колбах, заповнених киснем, спалили магній і фосфор. Кисень повністю витратився в процесі горіння. Чи утвориться вакуум після реакції? Поясніть свою точку зору й запишіть рівняння реакцій.

Варіант IV

Початковий рівень (3 бали)

Описание: Картинки по запросу кисеньЗавдання 1–6 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Виберіть правильні твердження:

1) кисню в повітрі – 21%;

2) на повітрі всі речовини горять повільніше, ніж у кисні;

3) кисень малорозчинний у воді;

4) кисень має колір.

Варіанти відповіді:

а) 1, 2, 4;

б) 2, 3, 4;

в) 1, 2, 3;

г) 1, 3, 4.

Описание: Картинки по запросу молекули оксидів2. Оксидами є сполуки:

1) СаО;

2) Fe(OH)2;

3) BaH2;

4) P2O5.

Варіанти відповіді:

а) 2, 3;

б) 1, 2;

в) 2, 3;

г) 1, 4.

3. Реакціями сполучення є:

1) 3Fe + 2O2 = Fe3O4;

2)2 HgO = 2Hg + O2;

3) 2K+ Cl2 = 2KCl;

4) 4NH3 +5O2 = 4NO+ 6H2O.

 

Варіанти відповіді:

а) 1, 2;

б) 2, 4;

в) 1, 3;

г) 2, 3.

Описание: Картинки по запросу силан газ4. Яка з формул нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула SiH4 ?

а) CO2;

Описание: Картинки по запросу силан газб) P2O5;

в) N2O3;

г) S6.

5. Складною речовиною, що містить 6 атомів у молекулі, є:

а) S6;

б) P2O3;

в) H2SO3;

г) H2SO4.

6. Допоможіть учням молодших класів визначити хімічне явище:

а) нарізання хліба скибочками;

б) розминання вареної картоплі в пюре;

в) розмелювання цукру в пудру;

г) випікання млинців.

 

Середній рівень (3 бали)

7. Установіть послідовність збільшення валентності Мангану в сполуках:

Описание: Картинки по запросу мангана) MnO3;

б) MnO;

в) MnO2;

г) Mn2O7.

8. Установіть відповідність між формулою речовини та її відносною молекулярною масою.

    Формула речовини                                         Відносна молекулярна маса

              1) OF2                                                                         а) 38

              2) F2                                                                            б) 54

              3) HF                                                                           в) 100

              4) H2SO4                                                                      г) 20

                                                                                                 д) 98

9. Установіть відповідність між формулами речовин і валентністю Нітрогену.

      Формула речовини                                            Валентність Нітрогену

index               1) NO2                                                                       а) ІІІ

               2) NО                                                                         б) ІІ

               3) N2O                                                                        в) І

               4) NH3                                                                        г) V

                                                                                                  д) IV

Достатній рівень (3 бали)

10. Допишіть рівняння реакцій.

У дужках записано валентності тих елементів, що є змінними, валентність інших елементів визначте за періодичною системою.

А) S(IV) + O2 → ...

б) KClO3 → ... + ...

в) C2H4 + O2 ... + ...

Вкажіть рівняння реакцій: а) сполучення, б) розкладу.

11.  Встановіть формулу оксиду п’ятивалентного  елемента, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 142.

 

Творчий рівень (3 бали)

Описание: Похожее изображение12. Запропонуйте спосіб, за яким у домашніх умовах можна одержати кисень? Як можна довести його наявність двома способами? Опишіть ваші дії. Напишіть рівняння реакції.

 

 

 

docx
Додано
30 травня
Переглядів
150
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку