2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Контрольна робота з теми: "Системи опрацювання табличних даних"

Про матеріал
Контрольна робота з теми: "Системи опрацювання табличних даних" Для 11 класу за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класів, яка затверджена Наказом МОН України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Перегляд файлу

УРОК №15     Дата:     11(А, Б) Клас

Тема: Контрольна робота: "Системи опрацювання табличних даних"

Мета:

Навчальна. Перевірити знання, навички роботи з системою опрацювання табличних даних MS Excel.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати уважність, привчати до точності.

Тип уроку: Перевірка знань, умінь, навичок.

 

Структура уроку

I. Організаційний момент (2 хв.)

II. Актуалізація опорних знань (5 хв.)

III. Повідомлення теми, мети уроку (2 хв.)

IV. Тестування з теми «Табличний процесор» (30 хв.)

V. Підведення підсумків (5 хв.)

VI. Домашнє завдання (1 хв.)

 

Хід уроку

I. Організаційний момент

Привітання з класом. Перевірка присутності.

II. Актуалізація опорних знань

Повторюємо основні поняття:

  1. Що таке табличний процесор?
  2. Основне призначення табличного процесора.
  3. Що таке електронна таблиця?
  4. Основні об’єкти електронної книги.
  5. Формули, функції, діаграми.
  6. Сортування, фільтрація.

III. Повідомлення теми, мети уроку

IV. Тестування з теми «Табличний процесор»

  1.     Комп’ютерний варіант звичайної таблиці

а. електронна таблиця

б. малюнок

в. презентація

г. проект

д. книга

2. Будь-яка клітинка електронної таблиці Excel може містити:

а. Текст.

б. Формулу.

в. Діаграму.

г. Число.

д. Малюнок.

3. Вкажіть, яка кількість закладок аркушів за замовчуванням відображається у відкритій книзі Excel

учень повинен ввести число-відповідь (3)

4. Відносне посилання на комірку А1 у табличному процесорі Excel записується у вигляді:

а. A1

б. A$1

в. $A$1

г. $A1

5. Файл книги Microsoft Excel має розширення

а. .xlb; 

б. .mse; 

в. .xlsx; 

г. .с1ос

6. Абсолютне посилання на комірку А1 у табличному процесорі Excel записується у вигляді:

а. $A$1

б. A1

в. $A1

г. A$1

д. #A#1

7. Прикладна програма,  яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

а. текстовий процесор

б. графічний редактор

в. табличний процесор

г. середовище виконання алгоритмів

д. електронна таблиця

8. Запустити табличний процесор Excel можна за допомогою значка

9. Вкажіть на поле імені у вікні середовища табличного процесора Excel

10. Вкажіть на рядок формул у вікні середовища табличного процесора Excel

11.  Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається ...

а. презентацією

б. книгою

в. проектом

г. малюнком

д. аркушем

12. До редагування електронних таблиць відноситься:

а. редагування вмісту клітинок

б. вставка та видалення рядків, стовпців, клітинок, аркушів

в. внесення змін до інших об’єктів

г. зміна шрифту, кольору, накреслення символів.

13. Вкажи на діапазони клітинок В11:Е11

14. Вкажи на діапазони клітинок C2:G9

15. Вкажи, куди необхідно підвести курсор, щоб з'явився маркер автозаповнення

16. Установлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок здійснюється з використанням елементів ...

17. Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо.

а. редагування таблиці

б. форматування таблиці

18. Вирівнювання вмісту можна змінити за допомогою кнопок ...

19. Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур

а. таблиця

б. діаграма

в. текст

г. формула

д. презентація

20. Вкажи на Секторну діаграму.

21. Вкажи на Область діаграми.

22.  Вкажи на Легенду.

23. Яке основне призначення електронних таблиць?

а. введення текстової інформації;

б. автоматизація обчислень;

в. створення рисунків;

г. пошук інформації.

24. Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

а. діаграма

б. таблиця

в. текст

г. формула

25. З якого знаку починається запис формули в середовищі табличного процесора?

а. /

б. +

в. –

г. =

д. :

26. Порядок виконання арифметичних дій у формулах в табличному процесорі

3. +, -

2. *, /

1. ^

27. При копіюванні формули модифікуються

а. погоджуюсь

б. не погоджуюсь

28. Встанови відповідність між вбудованими функціями табличного процесора та їх призначенням

Сума (SUM) - Обчислення суми чисел;

Середнє (AVERAGE) - Обчислення середнього арифметичного вказаних чисел;

Максимальне (MAX) - Визначення максимального значення серед указаних чисел;

Мінімальне (MIN) - Визначення мінімального значення серед указаних чисел;

ЕСЛИ (IF) - Перевіряє, чи виконується умова, і повертає одне значення, якщо воно виконується, та інше значення, якщо не виконується.

29. Які типи посилань  може містити формула в Excel?

а. Абсолютні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $

б. Відносні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $;

в. Абсолютні, при копіюванні модифікуються, не містять знаків $;

г. Відносні, при копіюванні модифікуються, містять знаки $;

д. Абсолютні, при копіюванні не модифікуються, містять знаки $.

30.  До якого типу належить посилання А$12?

а. Мішане, де стовпчик має абсолютну адресу, а рядок — відносну.

б. Мішане, де рядок має абсолютну адресу, а стовпчик — відносну.

в. Мішане, де стовпчик і рядок мають абсолютну адресу.

г. Абсолютне.

д. Відносне.

31. Для фільтрації інформації в Excel потрібно використати команди:

а. Данные/Фильтр

б. Кнопка Фильтр на панелі інструментів;

в. Сервис/Фильтрация данных;

г. Данные/Отфильтровать.

32. Як виконується сортування даних в Excel?

а. Данные/Сортировать данные...

б. Данные/Сортировка;

в. Данные/ Проверка;

г. Кнопкою Сортировка и фильтр на панелі інструментів;

д. За допомогою вбудованих функцій Excel.

V. Підведення підсумків уроку

«Незакінчене речення».

Учням роздаються зображення руки. Потрібно на кожному пальці написати закінчення «За допомогою Microsoft Office Excel можна …»

Виставлення оцінок за тест.

VI. Домашнє завдання

Повторити тему «Табличний процесор», з підручника п.

zip
Додано
8 травня 2019
Переглядів
3964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку