2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Підсумкова контрольна робота з ІКТ ( 5 варіантів)

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота мвстить різнорівневі тестові завдання за весь курс предмету. Котрольна розраххована на 5 варіантів.
Перегляд файлу

Варіант 1

Завдання1. Обрати правильну відповідь:

 

1. Основний пристрій для довготривалого зберігання великих об’ємів даних і програм:

а) дисковод;

б) постійна пам’ять;

в) жорсткий диск;

г) дискета.

 

2. Друкуючі пристрої, що дозволяють одержувати копії документів на папері або прозорому носії:

а) сканери;

б) принтери;

в) трекболи;

г) відеокарти.

 

 3. Назвіть види вікон операційної системи Windows xx:

а) Робочий стіл, Вікно програми, Вікно папки, Вікно довідкових систем, Діалогове вікно;

б) Системне, Контекстне, Головне, Програмне, Випадне;

в) Робочий стіл, Системне, Головне, Випадне, Діалогове;

г) Діалогове, Контекстне, Системне, Програмне, Головне.

 

4. В якій частині вікна можна побачити назву документа та програми, в якому він створений?

а) рядок стану;

б) меню програми;

в) панель інструментів;

г) рядок назви.

 

5. Програми для виявлення і лікування програм, заражених комп’ютерним вірусом:

а) форматування;

б) антивірус;

в) дефрагментація;

г) архіватор.

 

6. Змінити фон Робочого столу можна з допомогою програми:

а) Екран;

б) Шрифти;

в) Властивості оглядача;

г) Властивості папки.

 

7. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Прізвище»: Like [A-B]?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

б) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаному в умові діапазону дати 05/08/1999 - 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень».

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

 

8. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Дата народження»: Дата = 12/04/1989?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

б) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаному в умові діапазону дати 05/08/1999 - 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень».

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

 

9. Для надання кольору або візерунку комірці потрібно виконати команду:

а) Формат комірки/Число;

б) Формат комірки/Вирівнювання;

в) Формат комірки/Вигляд;

г) Формат комірки/Шрифт.

 

10. Яке значення отримає комірка внаслідок виконання наступної формули = ОСТАТ(МИН(12;8;9;МАКС(6;6;7));ПРОИЗВЕД(3;2))?

а) 4;

б) 1;

в) 0,5;

г) 3.

 

11. Яка літера тексту видалиться при натисканні Backspace:

а) перша літера абзацу;

б) літера справа від курсору;

в) літера зліва від курсору;

г) немає правильної відповіді.

 

12. Як вирізати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

а) Ctrl+C;

б) Ctrl+V;

в) Ctrl+X;

г) всі відповіді вірні.

 

13. Які послуги входять до Інтернету?

а) Електронна пошта та WWW;

б) World Wide Web, Електронна пошта, Списки розсилання, Служба телеконференцій, Служба FTP, Служба IRC, Служба ICQ;

в) Інтернет не надає ніяких послуг;

г) Послуги на ІР - адреси та Списки розсилання.

 

14.Окремі документи, які складають простір WWW, називають…

а) Wев - папка;

б) Wев - файли;

в) Wев - вузли;

г) Wев - сторінки.

 

15. Програмні засоби, що відповідають за взаємодію з конкретними пристроями:

а) драйвери;

б) утиліти;

в) браузери;

г) електронні таблиці.

 

16. Упорядкована послідовність команд :

а) модель;

б) алгоритм;

в) програма;

г) всі відповіді вірні.

 

17. Викликати команду «Формула» в текстовому редакторі можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Таблиця меню вікна.

 

18. Клавіша Num Lock призначена для :

 

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) ввімкнення 4 поля клавіатури;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

19. Клавіша Page Up призначена для:

 

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

20. Вираз «ми пишемо тести» дорівнює:

 

а) 15 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 17 байтам;

г) 48 байтам.

 

Завдання 2.

Написати формули, за допомогою редактора формул Microsoft Equation .

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

 

Скласти лінійну програму на мові С++

Вид функції

Вхідні дані

 

x

y

z

 

0,825

 

2,379

 

-

Варіант 2

Завдання1. Обрати правильну відповідь:

 

1. Відомості, дані, повідомлення про властивості об’єктів, процеси та явища навколишнього світу:

а) факти;

б) інформація;

в) результати;

г) новини.

 

2. Засоби, що можуть фіксувати інформацію:

а) пакети програми;

б) апаратні засоби;

в) носії інформації;

г) програмні засоби.

 

3. Сукупність програм, виконуваних комп’ютером:

а) операційна система;

б) пакет програм;

в) програмне забезпечення;

г) утиліти.

 

4. Комплекс взаємозалежних системних програм, призначення якого – забезпечити взаємодію користувача з ПК і управління функціями комп’ютера:

а) програмне забезпечення;

б) системні програми;

в) інструментальні програми;

г) операційна система.

 

5. Програма, що дозволяє знайти непотрібні файли і видалити їх, щоб звільнити місце на жорсткому диску:

а) відновлення системи;

б) очистка диска;

в) де фрагментація;

г) перевірка диска.

 

6. Програма, призначена для усунення фрагментації:

а) ScanDisc;

б) Format;

в) Defrag;

г) всі відповіді вірні.

 

7. Сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення та використання бази даних багатьма користувачами:

а) табличний процесор;

б) текстовий редактор;

в) система управління базами даних;

г) графічний редактор.

 

8. Структура  бази даних, де реалізується зв’язок між даними "багато-до-багатьох":

а) будь-яка БД;

б) мережева;

в) ієрархічна;

г) немає правильної відповіді.

 

9. Програма електронних таблиць, що призначена для експрес моделювання облікових, економічних та інших табличних розрахунків:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Блокнот.

 

10. Основним елементом електронної таблиці є:

а) діапазон;

б) аркуш;

в) таблиця;

г) клітинка.

 

11. Чи можливо створити заголовок документа без номеру сторінки?

а) так, з допомогою меню Формат;

б) так, з допомогою меню Вставка;

в) так, з допомогою меню Файл;

г) ні.

 

12. Коли буває недоступною команда Вставити в меню Правка?

а) коли на робочому полі немає об’єктів;

б) коли на робочому полі немає виділених об’єктів;

в) коли в буфері обміну немає об’єктів;

г) всі відповіді вірні.

 

13.Поштове адреса складається з  2 частин, розділених знаком :

а) @ ;

б) & ;

в) % ;

г) $ .

 

14. Назвіть протоколи на яких ґрунтується поштова служба?

а) SMTP, POP3, IMAP;

б) POP, ІР 348,SMAV;

в) STMH, GОВ;

г) DВО, РОРII .

 

15. Програмні засоби, що призначені для створення та обробки графічних зображень:

а) веб- редактори;

б) текстові редактори;

в) графічні редактори;

г) електронні таблиці.

 

16. Пристрій, призначений для введення текстової та графічної інформації в комп’ютер  :

а) модем;

б) сканер;

в) системний блок;

г) принтер.

 

17. Викликати команду «Абзац» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Формат меню вікна.

 

18. Кнопка Home призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

19. Клавіша Page Down призначена для:

а) переміщення курсору на одну сторінку вниз;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

20. Вираз «клавіатура ПК» дорівнює:

а) 15 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 17 байтам;

г) 48 байтам.

 

Завдання 2 .

 

Створити і заповнити таблицю засобами текстового редактора Microsoft Word Підрахунки кам’яної кладки .

Вісь стіни

Довжина стіни

Відмітки, м

Висота стіни

Формули для підрахунку площі стіни

Площа, м2

Товщина стіни, м

Об’єм кладки,м3

От

До

стіни

отворів

Стіни без врахування отворів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

4,25

-0,20

+2,80

3,0

F=4.25∙3.0

12,75

3.75

9.0

0,51

4,59

 

Завдання 3 . Скласти розвітлену програму на мові С++

Вид функції

Вхідні дані

 

x

y

z

 

10,3

 

0,63

 

 

-6,2

 

1,12


Варіант 3

Завдання1. Обрати правильну відповідь:

 

1. Одиниця інформації, що може містити в собі один символ алфавіту:

а) байт;

б) Кбайт;

в) біт;

г) Мбайт.

 

2. Який з пристроїв не належить до периферійних:

а) сканер;

б) принтер;

в) клавіатура;

г) колонки.

 

3. Програми, за допомогою яких виконується більшість операцій, пов’язаних з обслуговуванням файлової структури:

а) файлові менеджери;

б) монітори установки;

в) засоби діагностики;

г) експертні системи.

 

4. Тип інтерфейсу, де робота з операційною системою заснована на взаємодії активних і пасивних екранних елементів управління:

а) текстовий;

б) графічний;

в) користувача;

г) програмний.

 

5. Програма, що дозволяє запускати у вказаний час вибрані користувачем програми:

а) архіватор;

б) дефрагментація;

в) призначення завдання;

г) відновлення системи.

 

6. Програма, що служить для вставки символів, що відсутні на клавіатурі:

а) відновлення системи;

б) відомості про систему;

в) таблиця символів;

г) перевірка диска.

 

7. Тип даних, який містить число, яке автоматично збільшується на одиницю, коли в таблицю додається новий запис:

а) МЕМО;

б) грошовий;

в) лічильник;

г) логічний.

8. Стовпці в таблиці бази даних називають:

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) немає правильної відповіді.

 

9. Для перетворення даних призначені :

а) курсори введення;

б) формули;

в) табличні курсори;

г) всі відповіді вірні.

 

10. Після введення формули в клітинці з’являється результат обчислень в режимі:

а) відображення результатів;

б) відображення формул;

в) редагування;

г) всі відповіді вірні.

 

11. Текстові процесори:

а) програмні засоби, які призначені для редагування текстів;

б) програмні засоби, які призначені для створення таблиць;

в) програмні засоби, які призначені для створення презентацій;

г) програмні засоби, які призначені для створення баз даних.

 

12. Багатовіконний текстовий процесор, що дає змогу працювати з деякими текстами одночасно:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Блокнот.

 

13. Назвіть вид локальної мережі, де дані передаються по колу в одному напрямку:

а) зіркоподібна;

б) кільцева;

в) одноканальна;

г) послідовна.

 

14. Головний комп`ютер у мережі:

а) сервер ;

б) модем;

в) канал;

г) робоча станція.

 

15. Полів у клавіатури :

а) 2;

б) 2;

в) 9;

г) 4.

 

16. Пристрій, призначений для обміну інформацією між віддаленими комп’ютерами по віддаленим лініям зв’язку :

а) модем;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) принтер.

 

17. Викликати команду «Панелі інструментів» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Файл меню вікна.

 

18. Кнопка End призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

19. Клавіша Page Up призначена для:

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

20.Для створення презентацій призначена програма:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Microsoft Power Point.

 

Завдання 2 .

Створіть форму з декількох вибраних полів таблиці Учні (таблиця створюється самостійно); вставте у форму заголовок та у правому нижньому куті форми — текст з ім'ям виконавця. Збережіть у файлі з назвою "прізвишеБД".

Завдання 3 .

Побудований малюнок вставити в текстовий документ MS Word і розташувати згідно зразку.

Зразок текстового документа:

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Інформатика

Комп’ютер

Компакт - диск

Графічний редактор

Текстовий редактор

Малюнок

 


Варіант 4

Завдання1. Обрати правильну відповідь:

 

1. Основний вузол ПК, всередині якого встановлені найважливіші компоненти:

а) процесор;

б) диски;

в) системний блок;

г) клавіатура.

 

2. Пристрій, призначений для обміну інформацією між віддаленими комп’ютерами по каналах звя'зку:

а) мишка;

б) принтер;

в) сканер;

г) модем.

 

3. В операційній системі Windows ім’я може містити:

а) до 256 символів;

б) до 8 символів;

в) до 16 символів;

г) 32 символи.

 

4. Операційні системі, що передають всі ресурси обчислювальної системи одному виконуваному додатку:

а) багатозадачні;

б) функціональні;

в) однозадачні;

г) всі відповіді вірні.

 

5. Процес розбиття дискети на сектори та доріжки, а також перевірка диска засобами операційної системи:

а) дефрагментація;

б) форматування;

в) перевірка диска;

г) всі відповіді вірні.

 

6. Програмний код, який може «приписувати» себе до інших програм, а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері:

а) папка;

б) вірус;

в) програма;

г) архів.

 

7. Похідна таблиця, у якій збираються дані з інших таблиць і проводяться з ними різні операції:

а) запит;

б) форма;

в) таблиця;

г) макрос.

 

8. Об’єкт бази даних, що призначений для формування вихідного документа та для виведення його на друк:

а) запит;

б) звіт;

в) таблиця;

г) макрос.

 

9. Властивість електронної таблиці, коли при зміні одного вхідного даного, результати  у всій таблиці пере обчислюються автоматично:

а) копіювання;

б) автозаповнення;

в) автоматичне переобчислення;

г) всі відповіді вірні.

 

10. До якого виду адрес можна віднести наступну: $B$6 :

а) відносна;

б) змішана;

в) абсолютна;

г) всі відповіді вірні.

 

11. Процес видалення помилок та внесення змін в текстовий документ:

а) копіювання ;

б) редагування;

в) переміщення;

г) форматування.

 

12. Текст, що міститься в документі справа від курсору введення видаляється і замінюється новим в режимі:

а) копіювання ;

б) редагування;

в) заміни;

г) вставки.

 

13. Інтранет- це :

а) локальна мережа, де використовуються принципи Інтернету;

б) частина локальної мережі;

в) служба Інтернету;

г) назва протоколу.

 

14. Основний технічний засіб під’єднання ПК до глобальної мережі :

а) сканер;

б) принтер;

в) модем;

г) факс.

 

 

15. Програмні засоби, що призначені для створення таблиць, зберігання різних типів даних і їх обробки:

а) веб- редактори;

б) текстові редактори;

в) браузери;

г) електронні таблиці.

 

16. Основний об’єкт програми Microsoft Power Point :

а) комірка;

б) слайд;

в) таблиця;

г) запит.

 

17. Викликати команду «Абзац» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Формат меню вікна.

 

18. Кнопка Home призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

19. Клавіша Page Down призначена для:

а) переміщення курсору на одну сторінку вниз;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

 

20. Вираз «клавіатура ПК» дорівнює:

а) 15 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 17 байтам;

г) 48 байтам.

 

Завдання 2 .

Дано прямокутний паралелепіпед зі сторонами a b c. Обчисліть в Microsoft Excel:

  • Об’єм ();
  • Площу поверхні ();
  • Довжину діагоналі ();
  • Кут між діагоналлю і площиною основи ();
  • Об’єм кулі , діаметром якої є діагональ паралелепіпеда .

Завдання 3 . Скласти лінійну програму на мові С++

Вид функції

Вхідні дані

 

x

y

z

 

0,8

 

2,379

 

1.5


Варіант 5

Завдання1. Обрати правильну відповідь:

 

1. Основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення:

а) материнська плата;

б) процесор;

в) адресна шина;

г) оперативна пам’ять.

 

2.Пристрій візуального представлення даних:

а) монітор;

б) факс;

в) принтер;

г) модем.

 

3. Назвіть види меню операційної системи Windows xx:

а) Робочий стіл, Вікно програми, Вікно папки, Вікно довідкових систем, Діалогове вікно;

б) Системне, Контекстне, Головне, меню програми або папки, Випадне;

в) Робочий стіл, Системне, Головне, Випадне, Діалогове;

г) Діалогове, Контекстне, Системне, Програмне, Головне.

 

4. В якій частині вікна можна працювати з вхідними даними?

а) рядок стану;

б) меню програми;

в) панель інструментів;

г) робоче поле.

 

5. Програма Панелі управління, що забезпечує перегляд, установку та видалення програмного забезпечення:

а) Установка і видалення програм;

б) Екран;

в) Властивості оглядача;

г) Призначення завдання.

 

6. Задати вигляд розділювача десяткових розрядів, грошову одиницю та інші властивості можна з допомогою програми Панелі управління:

а) Клавіатура;

б) Мова і стандарти;

в) Властивості оглядача;

г) Властивості папки.

 

7. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Дата виконання замовлень»: between 05/08/1999 and 08/01/2001?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

б) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаному в умові діапазону дати між 05/08/1999 та 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень»;

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що відповідають умові діапазону дати між 05/08/1999 та 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень».

 

8. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Назва організації» : Like ‘‘Ви*’’?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери "Bи" і мають будь-яку кількість символів для поля «Назва організації»;

б) на екрані з’являться всі записи таблиці, які в полі «Дата реєстрації організації» мають дату реєстрації організації пізніше 12/04/2003;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що мають семизначні номери телефонів, які починаються на 764  для поля «Номер телефону».

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що починаються на літери "Bи" і мають будь-яку кількість символів для поля «Назва організації».

 

9. Для надання грошового формату комірці потрібно виконати команди:

а) Формат комірки/Число;

б) Формат комірки/Вирівнювання;

в) Формат комірки/Вигляд;

г) Формат комірки/Шрифт.

 

10. Яке значення отримає комірка внаслідок виконання наступної формули =ABS(СРЗНАЧ(6;8;4;МАКС(6;6;12))*ПРОИЗВЕД(4;-1))?

а) -45;

б) 30;

в) -30;

г) 36.

 

11. Елемент вікна програми, де в процесі введення даних з’являється інформація про позицію курсору введення, режим роботи і виконувані дії :

а) рядок задач;

б) робоче поле;

в) рядок стану;

г) рядок назви.

 

12.Яка літера тексту видалиться при натисканні Delete:

а) перша літера абзацу;

б) літера справа від курсору;

в) літера зліва від курсору;

г) немає правильної відповіді.

 

13. На які  групи поділяються глобальні мережі?

а) регіональні, міжнародні та міжконтинентальні;

б) віддалені;

в) однорангові та світові;

г) однорангові та багаторангові.

 

 

14. Групу осіб, які користуються локальною мережею називають:

а) робочою станцією ;

б) робочою групою;

в) робочими серверами;

г) користувачами мережі.

 

15. Пристрої виведення даних, що дозволяють одержувати копії документів на папері або прозорому носії:

а) принтер;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

 

16. Основний пристрій, для довготривалого зберігання великих об’ємів даних та програм:

а) жорсткий диск;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

 

17. Викликати системне меню можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Файл меню вікна.

 

18. Кнопка Пуск викликає :

а) системне меню ;

б) головне меню;

в) контекстне меню;

г) випадне меню.

 

19. Кнопка Reset системного блоку призначена для:

а) ввімкнення ПК ;

б) вимкнення ПК;

в) перезавантаження ПК;

г) роботи з текстом.

 

20. 12 байт дорівнюють:

а) 3 К байтам  ;

б) 4 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 48 бітам.

 

Завдання 2 .

   Виконати  в Microsoft Excel:

1. Ввести шапку таблиці:

             A

                B

                X

              Y

  1. Ввести значення A, B, X  у таблицю

 

3. Ввести формулу та скопіювати її на весь стовпчик.

4. Відформатувати  значення  A,B,X,Y .

5. Відформатувати таблицю, використовуючи команди: “Формат”, ”Ячейки”, “Граница” .

6. Скопіювати таблицю на новий лист та встановити перегляд у виді формул.

 

Завдання 3 .

Створіть форму, що відповідає таблиці Бібліотека. Вставте у фор­му заголовок та елемент керування (кнопку Вперед). Збережіть у файлі з назвою "прізвище БД".

 

doc
Додано
10 червня 2019
Переглядів
2304
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку