Контрольна робота з української літератури у 8 класі "Тарас Шевченко. Леся Українка"

Про матеріал

Контрольна робота №2

Т. Шевченко,Леся Українка

Варіант 1

І-ІІ рівні(6 балів)

1. Укажіть назву першої поетичної збірки Лесі Українки:

а) «Думи і мрії»;б) «На крилах пісень»;

в) «Відгуки»;г) «Сім струн».

2. У якому з віршів Шевченка читаємо рядки: «Молися, сину: за Вкраїну Його замучили колись.»:

а) «Ой три шляхи широкії»;б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Минають дні, минають ночі»;г) «Думи мої, думи мої».

3. Кому з персонажів і якого твору належать такі слова:

Я його талан співацький

Так високо поважаю,

Що співцем своїм придворним

Я зробить його бажаю.

а) Бертольду з поеми Лесі Українки «Давня казка»;

б) ліричному героєві з вірша «Мені однаково, чи буду»;

в) поетові поеми Лесі Українки «Давня казка»;

г) ліричній героїні з вірша Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати».

4. У якій поезії Т. Шевченка переймається майбутнім України:

а) «Ой три шляхи широкії»;б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Думи мої, думи мої»;г) «Минають дні, минають ночі».

5. У творі Лесі Українки «Давня весна»:

а) передається любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці;

б) поетеса засуджує своїх сучасників, які лише тужать над недолею рідного краю,але нічого не роблять для поліпшення його становища;

в) висловлюється думка про те, що любов і пошана до рідного слова завжди жила в помислах українського народу;

г) возвеличується краса весняної природи , за сприяння якої людина забуває просвою хворобу, самотність.

6. Укажіть, що викликає особливе занепокоєння в ліричного героя поезії Т. Шевченка «Мені однаково, чи буду»:

а) його «не пом'яне батько з сином»;

б) він не побачить Україну;

в) Україну «злії люди присплять» й ошукають;

г) ніхто не згадає сироту.

ІІІ рівень (3 бали)

1. Обставини створення циклу віршівТ. Шевченка «У казематі».

2. Стисло розкажіть про дитинство Лесі Українки.

3. Установіть відповідність між цитатами з поезії Т. Шевченка та художніми засобамивиразності:

1 «Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої!»

2«Минають дні, минають ночі,Минає літо…»

3 «шляхи широкії», «червона калина», «гнилою колодою»

4« заснули думи», «серце спить», «гаснуть очі»

АМетафори

БЕпітети

ВПорівняння

ГРиторичні запитання, оклики

ДТавтологія

ІV рівень (3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на тему «Роль митця у суспільстві, служіння музі й народові (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)».


Контрольна робота №2

Т. Шевченко,Леся Українка

Варіант 2

1. Укажіть назву першого вірша Лесі Українки, написаного у 1880 році:

а) «Хотіла б я піснею стати»;б) «Давня весна»;

в) «До мого фортепіано»;г) «Надія».

2. Здатність поета до самозречення в ім'я Вітчизни виражає вірш Т. Шевченка :

а) «Ой три шляхи широкії»;б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Минають дні, минають ночі»;г) «Думи мої, думи мої».

3. Кому з персонажів і якого твору належать такі слова:

Тож підіте і скажіте,

Що поки я буду жити,

Не подумаю довіку

Зброї чесної зложити.

а) Бертольду з поеми Лесі Українки «Давня казка»;

б) ліричному героєві з вірша «Мені однаково, чи буду»;

в) поетові поеми Лесі Українки «Давня казка»;

г) ліричній героїні з вірша Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати».

4. Грубе придушення національного руху, розгром Кирило-Мефодіївського товариства спричинили появу вірша Т. Шевченка:

а) «Ой три шляхи широкії»;б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Думи мої, думи мої»;г) «Минають дні, минають ночі».

5. З якого дерева посипалися квіти у вікно до героїні поезії Лесі Українки «Давня весна»:

а) яблуні;

б) вишні;

в) каштану;

г) сливи.

6.За жанровою спрямованістю «Мені однаково, чи буду» Т. Шевченка — лірика:

а) філософська; б) пейзажна;

в) інтимна; г) громадянська.

ІІІ рівень (3 бали)

1. Хто з відомих діячів української та російської культури брав участь у викупіШевченказ неволі? Коли і де відбулась ця подія?

2. Що вам відомо про освіту Лесі Українки?

3. Установіть відповідність між цитатами з поезії Лесі Українки та художнімизасобами виразності:

1 «Вона летіла хутко, мов стокрила»

2«Весна промінням грала, сипала квітки», «заглянули від яблуні гілки»

3 «птахи співучі», «гайлюбий»,«зелений шум», «веселая луна»

4« Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора й самотна»

АМетафори

БЕпітети

ВПорівняння

Г Риторичне запитання

ДАнтитеза

ІV рівень (3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на тему «Роль поета в житті народу (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)».

Перегляд файлу

Контрольна робота №2

Т. Шевченко,  Леся Українка

Варіант 1

І-ІІ рівні  (6 балів)

1. Укажіть назву першої поетичної збірки Лесі Українки:

а) «Думи і мрії»;   б) «На крилах пісень»;   

в) «Відгуки»;   г) «Сім струн».

2. У якому з віршів Шевченка читаємо рядки: «Молися, сину: за Вкраїну Його замучили колись.»:

а) «Ой три шляхи широкії»;   б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Минають дні, минають ночі»;  г) «Думи мої, думи мої».

3. Кому з персонажів і якого твору належать такі слова:

Я його талан співацький

Так високо поважаю,

Що співцем своїм придворним

Я зробить його бажаю.

а) Бертольду з поеми Лесі Українки «Давня казка»;

б) ліричному героєві з вірша «Мені однаково, чи буду»;

в) поетові поеми Лесі Українки «Давня казка»;

г) ліричній героїні з вірша Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати».

4. У якій поезії Т. Шевченка переймається майбутнім України:

а) «Ой три шляхи широкії»;   б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Думи мої, думи мої»;   г) «Минають дні, минають ночі».

5. У творі Лесі Українки «Давня весна»:

а) передається любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці;

б) поетеса засуджує своїх сучасників, які лише тужать над недолею рідного краю,  але нічого не роблять для поліпшення його становища;

в) висловлюється думка про те, що любов і пошана до рідного слова завжди жила  в помислах українського народу;

г) возвеличується краса весняної природи , за сприяння якої людина забуває про  свою хворобу, самотність.

6. Укажіть, що викликає особливе занепокоєння в ліричного героя поезії Т. Шевченка «Мені однаково, чи буду»:

а) його «не пом’яне батько з сином»;

б) він не побачить Україну;

в) Україну «злії люди присплять» й ошукають;

г) ніхто не згадає сироту.

ІІІ рівень (3 бали)

1. Обставини створення циклу віршів  Т. Шевченка «У казематі».

2. Стисло розкажіть про дитинство Лесі Українки.

3. Установіть відповідність між цитатами з поезії Т. Шевченка та художніми засобами  виразності:

1 «Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої!»

2  «Минають дні, минають ночі,  Минає літо…»

3 «шляхи широкії», «червона калина», «гнилою колодою»

4  « заснули думи», «серце спить», «гаснуть очі»

А  Метафори

Б   Епітети

В  Порівняння

Г  Риторичні запитання, оклики

Д  Тавтологія

ІV рівень (3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на тему «Роль митця у суспільстві, служіння музі й народові (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)». 


Контрольна робота №2

Т. Шевченко,  Леся Українка

Варіант 2

1. Укажіть назву першого вірша Лесі Українки, написаного у 1880 році:

а) «Хотіла б я піснею стати»;    б) «Давня весна»;

в) «До мого фортепіано»;    г) «Надія».

2. Здатність поета до самозречення в ім’я Вітчизни виражає вірш Т. Шевченка :

а) «Ой три шляхи широкії»;   б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Минають дні, минають ночі»;  г) «Думи мої, думи мої».

3. Кому з персонажів і якого твору належать такі слова:

     Тож підіте і скажіте,

     Що поки я буду жити,

     Не подумаю довіку

     Зброї чесної зложити.

а) Бертольду з поеми Лесі Українки «Давня казка»;

б) ліричному героєві з вірша «Мені однаково, чи буду»;

в) поетові поеми Лесі Українки «Давня казка»;

г) ліричній героїні з вірша Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати».

4. Грубе придушення національного руху, розгром Кирило-Мефодіївського товариства спричинили появу вірша Т. Шевченка:

а) «Ой три шляхи широкії»;   б) «Мені однаково, чи буду»;

в) «Думи мої, думи мої»;   г) «Минають дні, минають ночі».

5. З якого дерева посипалися квіти у вікно до героїні поезії Лесі Українки «Давня весна»:

а) яблуні;

б) вишні;

в) каштану;

г) сливи.

6.  За жанровою спрямованістю «Мені однаково, чи буду» Т. Шевченка — лірика:

а) філософська;     б) пейзажна;

в) інтимна;      г) громадянська.

ІІІ рівень (3 бали)

1. Хто з відомих діячів української та російської культури брав участь у викупі  Шевченка  з неволі? Коли і де відбулась ця подія?

2. Що вам відомо про освіту Лесі Українки?

3. Установіть відповідність між цитатами з поезії Лесі Українки та художніми  засобами виразності:

 

1 «Вона летіла хутко, мов стокрила»

2  «Весна промінням грала, сипала квітки», «заглянули від яблуні гілки»

3 «птахи співучі», «гай  любий»,«зелений шум», «веселая луна»

4  « Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора й самотна»

А  Метафори

Б   Епітети

В  Порівняння

Г Риторичне запитання

Д  Антитеза

ІV рівень (3 бали)

Напишіть твір-мініатюру на тему «Роль поета в житті народу (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)». 

 

doc
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
12072
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку