23 жовтня о 18:00Вебінар: Алгоритм побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти: від теорії до практики

Контрольна робота з української літератури у 10 класі - "Творчість М.Коцюбинського, О.Кобилянської"

Про матеріал

Контрольна робота з української літератури "Творчість М.Коцюбинського, О.Кобилянської" (за новою програмою) в 10 класі. Михайло Коцюбинський, новела «Intermezzo», повість «Тіні забутих предків». Ольга Кобилянська, новели «Mipromtu phantasie» («Фантазія-експромт»), «Valse mélancolique» («Меланхолійний вальс»).

Перегляд файлу

Контрольна робота №4. Творчість М. Коцюбинського, О.Кобилянської

Варіант 1

1. Михайло Коцюбинський народився у

А Вінниці   Б Харкові  В Полтаві  Г Житомирі  Д Києві

2. М. Коцюбинський відомий в українській літературі як письменник-

А романтик   Б лостмодерніст   В експресіоніст   Г імпресіоніст   Д публіцист

3. «Intermezzo» перекладається як

А перепочинок, пауза  Б музика, мелодія

В мрія, фантазія   Г самотність   Д утома

4. Новела «Intermezzo» М. Коцюбинського присвячена

А «Тіням забутих предків»   Б «Цвітові яблуні»

В кононівським полям    Г Лесі Українці    Д дружині

5. Епізод Прощайте. Йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає... є

А експозицією Б зав'язкою  В розвитком дії  Г кульмінацією  Д розв'язкою

6. На початку новели «Intermezzo» і в її фіналі наявний такий образ, як

А Моя утома   Б Жайворонки  

В Зозуля    Г Три білі вівчарки Д Залізна рука города

7. Музичний термін Intermezzo, який став назвою новели, має значення:

А прощання  Б подорож  В пауза  Г усамітнення Д захоплення

8.Серед кличок вівчарок у новелі «Intermezzo» НЕ було такої, як

А Оверко     Б Пава  В Панна        Г Трепов

9.У творі ««Intermezzo» слова «Ми таки стрілись на ниві і мовчки стояли хвилину - я і людина. То був звичайний мужик» є

А експозицією Б зав'язкою  В розвитком дії   

Г кульмінацією  Д розв'язкою

10.Слово «імпресіонізм» походить від французького impression, що в перекладі означає

А «дійсність» Б «враження»  В «правда»   Г «емоції»  Д «страх»

11. Композиційною особливістю новели «Intermezzo» M. Коцюбинського є

А розповідь від третьої особи   Б розповідь від першої особи

В кульмінація на початку твору   Г широкі діалоги

Д перебіг подій новели впродовж однієї доби

12. Серед дійових осіб у новелі «Intermezzo» НЕМАЄ такої, як

А Людське горе   Б Ниви у червні  В Залізна рука города    

Г Моя утома   Д Селянська біда

13.У повісті «Тіні забутих предків» події розгортаються на

А Галичині   Б Поділлі В Покутті   Г Буковині  Д Гуцульщині

14. Події в повісті «Тіні забутих предків» розгортаються в такій послідовності:

А танок із чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - одруження з Палатною

Б Іван на полонині - Марічка ділиться цукеркою з Іваном - одруження з Палатною - танок із чугайстром

В Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - одруження з Палатною - танок із чугайстром

Г Іван на полонині - одруження з Палатною - танок із чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном

Д Марічка ділиться цукеркою з Іваном - одруження з Палатною - Іван на полонині - танок із чугайстром

15. Іван був у родині

А десятою дитиною   Б чотирнадцятою дитиною

В вісімнадцятою дитиною  Г дев'ятнадцятою дитиною  Д єдиною дитиною

16. Щастю Івана і Марічки завадила така причина, як

А соціальна нерівність   Б приватна власність  В родова ворожнеча

Г нерозділене кохання   Д зрада одного з них

17. Іван грав на

А гармошці  Б цимбалах  В флоярі  Г трембіті Д скрипці

18.Марічка, героїня повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», була з родини

А Палійчуків  Б Шевчуків  ВДронів  Г Гутенюків Д Довбишів

19.Українськими Ромео і Джульєттою називають героїв твору

А Івана і Марічку  Б Палагну та Юру  В Івана та Палагну

Г Івана й Химу   Д Химу і Юру

20. Злим духом, що править усім, у віруваннях героїв повісті «Тіні забутих предків» постає

А щезник  Б чугайстир  В арідник  Г нявка Д лісовик

21. Марічку «забрали» води річки

А Дністра  Б Дніпра В Черемоша  Г Бистриці  Д Ворскли

22. У повісті «Тіні забутих предків» є всі міфічні істоти, ОКРІМ

А щезника  Б чугайстира В арідника  Г нявок  Д лісовика

23. За висловом Антона Крушельницького, «"Тінями забутих предків" поставив Коцюбинський в українському письменстві віковічний пам'ятник»

А Буковині   Б Гуцульщині В Волині  Г Галичині  Д Поділлю

24.Установіть відповідність між персонажем та його характеристикою.

Персонаж

Характеристика

1 Іван

2 Марічка

3 Палагна

4 ватаг

А стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню...

Б ... з багацького роду, фудульна, здорова дівка, з грубим голосом й воластою шиєю...

В ...наче дух полонини, обходить з вогнем стої-ще. Обличчя в нього поважне, як у жерця, ноги ступають твердо й широко, а дим з головешки фурка за ним крилатим змієм...

Г ...улеслива баба, завжди така привітна, вона вечорами перекидалась в білого пса та никала по загородах сусідських...

Д Вона скривилась, притулила руками до грудей сорочку і почала тікати... впали на землю нові кісники...

 


25. З життям якої героїні порівнювала свій життєвий шлях Ольга Кобилянська («Valse melancolique»):

А Софія   

Б Марта   

В Ганна

26. Ким за професією була Марта («Valse melancolique»):

А Художницею  

Б Лікаркою   

В вчителькою

27. Чи була художницею Софія («Valse melancolique»):

А Так    

Б Ні    

В Частково

28. Який талант мала Софія («Valse melancolique»):

А Гра на піаніно  Б Малювання  В Танці

29. До кого з героїнь підходить характеристика: емоційна, нестримна, вибухова, непостійна («Valse melancolique»):

А Софія   

Б Ганна   

В Марта

30. Чому Марта та Ганна почали шукати третю співмешканку («Valse melancolique»):

А Підвищили плату за квартиру

Б Їм двом було сумно

В Їм було страшно в старому будинку

31. Які взаємовідносини склалися між дівчатами («Valse melancolique»):

А Вони сварилися

Б Їм було байдуже одна до одної

В Між ними встановився глибокий духовний зв’язок

32. Хто з дівчат став зразковою дружиною і мамою («Valse melancolique»):

А Ганна   Б Марта   В Софія

33. Тема твору («Impromptu phantasie»):

А Зображення тонкої пристрасної натури жінки

Б Заклик до боротьби за волю народу

В Любов до природи

34. За яким принципом побудований сюжет твору («Impromptu phantasie»):

А Принцип контрасту  

Б Принцип символізму

В Принцип алегорії

35. По що йшла героїня твору до міста у страшну бурю («Impromptu phantasie»):

А По сукню  

Б По наперсток

В По нитки

36. Кого допомогла зловити дівчинка («Impromptu phantasie»):

А Жеребця

Б Теля

В Козеня


Контрольна робота №4. Творчість М. Коцюбинського, О.Кобилянської

Варіант 2

1. Стильовою  домінантою  творчості   Михайла Коцюбинського є

А неоромантизм  Б імпресіонізм   В сентименталізм   Г експресіонізм   Д романтизм

2. Новела «Intermezzo» - це роздуми М. Коцюбинського про

А кохання     Б втому й розчарування

В захист природи  Г призначення митця   Д зустріч із селянином

3. У рядках твору Михайла Коцюбинського «Intermezzo» Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає використано художній засіб

А оксиморон  Б алегорію  В гіперболу  Г метонімію Д метафору

4. Новела «Intermezzo»

А житійна   Б пригодницька   В фантастична   Г автобіографічна   Д документальна

5. Ознакою ліричного твору в новелі «Intermezzo» є

А розповідь селянина про п'ятьох голодних діток

Б розгортання дії переважно в одному місці

В образ «тисяч чорних ротів»

Г перелік дійових осіб на початку твору

Д переживання ліричного героя

6.Новелу «Intermezzo» можна віднести до такого жанрового різновиду, як

А психологічна  Б лірико-психологічна

В філософська  Г драматична   Д епічна

7.Тема новели «Intermezzo» - 4

А митець і суспільство     Б українське село кінця XIX століття

В становлення української інтелігенції  Г гармонія людини і природи

Д кохання і ненависть

8. «Ми таки стрілися», - говорить ліричний герой у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo», маючи на увазі

А ниви  Б сонце В жайворонків Г людину Д собак

9. В уривку «Спокійний, самотній сідав десь на ґанку порожнього дому й дивився, як будувалася ніч» використано такий художній засіб, як

А алегорія   Б метафора  В порівняння Г перифраз  Д градація

10. Кульмінацією новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo» є

А звільнення письменника від залізних обіймів міста

Б зустріч митця з селянином

В звертання героя до сонця

Г пісня жайворонка

Д прощання з нивами

11. Головну сюжетну канву становить розвиток думок і почуттів ліричного героя; усі одинадцять частин пов'язані між собою образом митця-учасника й оповідача зображуваного; дія твору відбувається в душі ліричного героя; на першому плані твору - пейзаж у багатоманітних його виявах - ідеться про

А ідею твору    Б тему твору  В різновид жанру

Г композицію твору  Д жанрову ознаку

12. Вислів «потік свідомості», характерний для новели «Intermezzo», підтверджується всіма ознаками, ОКРІМ

А внутрішні монологи як засіб відтворення душевного стану героя

Б драматично напружені діалоги

В звернення до пейзажу для розкриття психології митця

Г безфабульний сюжет, химерна гра настроїв

Д комічні й фантастичні ситуації

13.3а ідейно-тематичним спрямуванням повість «Тіні забутих предків» близька до твору

А «Лісова пісня» Лесі Українки Б «Наталка Полтавка» Івана Котляревського

В «Земля» Ольги Кобилянської Г «Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка

Д «Чорна рада» Пантелеймона Куліша

14.У повісті «Тіні забутих предків» порушені всі названі проблеми, КРІМ

А язичництва і християнства   Б людини й природи

В кохання і ненависті    Г митця й суспільства   Д життя і смерті

15. Марічка при першій зустрічі з Іваном

А почала битися з ним  Б дражнила його  В пригостила цукеркою

Г погрожувала покликати старшого брата   Д заплакала

16. Від Миколи на полонині Іван почув історію про

А Олексу Довбуша Б Прометея, який подарував людям вогонь

В створення світу  Г кінець світу    Д Мавок

17. Дізнавшись про смерть Марічки, Іван

А надовго усамітнився  Б відразу одружився В хотів накласти на себе руки

Г зник на шість років  Д пішов у полонину

18.Твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» за жанром є

А новелою   Б романом  В повістю   Г есе  Д баладою

19.Твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» Сергій Параджанов

А переклав англійською мовою      Б підготував до друку

В розповсюдив серед української діаспори в Канаді   Г екранізував

Д заборонив до друку

20. Ворожнеча між родом Гутенюків і Палійчуків у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих, предків» розпочалася

А невідомо чому    Б через землю   В через овечку

Г через випадкову смерть Іванового брата Олекси    Д через гроші

21. Повість «Тіні забутих предків» закінчується реченням

А Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана

Б Так Палагна стала любаскою Юри

В Під вікнами сумно ридали трембіти

Г Для праці - будні, для ворожіння - свято

Д Тяжкі часи настали в родині Івана по смерті ґазди

22. Для повісті «Тіні забутих предків» характерний стиль

А сентименталізму  Б романтизму  В модернізму  Г реалізму  Д класицизму

23. Живим уособленням поезії у творі «Тіні забутих предків» Є

А Палатна  Б Марічка  В Хима   Г Юра  Д Іван

24.Установіть відповідність між персонажем та епізодом з твору.

Персонаж

Епізод із твору

1 чугайстир

2 Марічка

3 Палагна

4 Хима

А складала коломийки

Б була, на думку сусідів, відьмою

В була Івановою дружиною

Г з ним Іван кружляв у танку

Д міг розігнати хмари


25. З життям якої героїні порівнювала свій життєвий шлях Ольга Кобилянська («Valse melancolique»):

А Софія   

Б Марта   

В Ганна

26. Ким за професією була Марта («Valse melancolique»):

А Художницею  

Б Лікаркою   

В вчителькою

27. Чи була художницею Софія («Valse melancolique»):

А Так    

Б Ні    

В Частково

28. Який талант мала Софія («Valse melancolique»):

А Гра на піаніно  Б Малювання  В Танці

29. До кого з героїнь підходить характеристика: емоційна, нестримна, вибухова, непостійна («Valse melancolique»):

А Софія   

Б Ганна   

В Марта

30. Чому Марта та Ганна почали шукати третю співмешканку («Valse melancolique»):

А Підвищили плату за квартиру

Б Їм двом було сумно

В Їм було страшно в старому будинку

31. Які взаємовідносини склалися між дівчатами («Valse melancolique»):

А Вони сварилися

Б Їм було байдуже одна до одної

В Між ними встановився глибокий духовний зв’язок

32. Хто з дівчат став зразковою дружиною і мамою («Valse melancolique»):

А Ганна   Б Марта   В Софія

33. Тема твору («Impromptu phantasie»):

А Зображення тонкої пристрасної натури жінки

Б Заклик до боротьби за волю народу

В Любов до природи

34. За яким принципом побудований сюжет твору («Impromptu phantasie»):

А Принцип контрасту  

Б Принцип символізму

В Принцип алегорії

35. По що йшла героїня твору до міста у страшну бурю («Impromptu phantasie»):

А По сукню  

Б По наперсток

В По нитки

36. Кого допомогла зловити дівчинка («Impromptu phantasie»):

А Жеребця

Б Теля

В Козеня

 


Контрольна робота №4. Творчість М. Коцюбинського, О.Кобилянської

Варіант 3

1. Михайла Коцюбинського називають

А Кобзарем   Б Людинознавцем   В Каменярем   Г Сонцепоклонником   Д Мойсеєм

2. Елементом драматичного твору в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» є

А поділ твору на дії та яви   Б відсутність оповідача

В наявність ремарок    Г наявність дійових осіб  Д форма діалогу

3. Твір Михайла Коцюбинського «Intermezzo» має виразні ознаки художнього напряму

А реалізму   Б романтизму   В натуралізму   Г модернізму   Д експресіонізму

4.До «мінорних» дійових осіб новели «Intermezzo» належить (належать)

А Жайворонки  Б Залізна рука города  В Зозуля  Г Ниви у червні Д Сонце

5. В уривку Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Тріпала крильми на місці напружено, тяжко і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо вниз, натягала другу з неба на землю... пташка «єднала небо із землею» у

А ліру  Б кобзу В бандуру   Г арфу  Д цимбали

6.Новела М. Коцюбинського «Intermezzo» стала відгуком на

А події Першої світової війни   

Б революцію 1905 року

В політичні репресії після революції 1905 року

Г відкриття пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві 1903 року

Д реформу 1861 року

7.Герой новели «Intermezzo» відреагував на газетну звістку про повішених («ряд білих мішків») так

А розлютився  Б заплакав В знепритомнів Г з'їв стиглу сливу Д заснув

8.Розв'язка сюжету новели «Intermezzo» звучить у словах

А «я не можу бути самотнім»   Б «на небі сонце - серед нив я»

В «врешті ми вдома»     Г «йду поміж люди»

Д «замкну свою душу»

9.У висловах з новели М. Коцюбинського «Intermezzo» «мої дні течуть серед степу», «мене спиняє біла піна гречок», «се вони, невидимі, кидають на поле свою свердлячу пісню» вжито такий художній засіб, як

А алегорія   Б гіпербола  В порівняння Г метафора  Д метонімія

10. Елементами лірики в новелі «Intermezzo» є всі ознаки, ОКРІМ

А наявності ліричного героя   Б пейзажу

В палітри емоцій     Г наявності дійових осіб

Д палітри переживань

11. В уривку Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни. Стою і слухаю наявність зорових, нюхових і слухових образів яскрава ознака

А реалізму   Б романтизму  В імпресіонізму 

Г експресіонізму  Д сентименталізму

12. Селянину, якого зустрів ліричний герой, належать усі репліки, ОКРІМ

А «П'ятеро діток голодних чомусь не забрала гарячка»

Б «Раз на тиждень б'ють людину в лице»

В «Найближча людина готова продати»

Г «Між людьми, як між вовками»

Д «Моє серце не може більше вмістити»

 

13.Як композиційний елемент М.Коцюбинський уводить у повість «Тіні забутих предків»

А русальні пісні Б колядки  В щедрівки  Г коломийки Д веснянки

14.Серед героїв повісті «Тіні забутих предків» НЕ було такого, як

А Анна  Б Юра В Марічка  Г Палатна Д Хима

15. «великий жаль вхопив Івана за серце. Зразу його тягло скочити з скелі у крутіж... Але потому щемлячий тусок погнав його в гори, далі од річки. Затуляв вуха, щоб не чути зрадливого шуму...» - так зреагував Іван на

А заборону одружитися з Марічкою  Б хворобу матері

В смерть ще одного брата  Г звістку про загибель Марічки  Д зраду Палагни

16. Марічка любила співати

А колядки   Б щедрівки  В веснянки  Г коломийки Д колискові

17. Палатна пішла ворожити на Теплого Юрія, щоб

А помститися відьмі Химі  Б Іван забув Марічку   В завагітніти

Г примножити своє добро  Д закохати в себе Івана ,

18. Гімн природі, чистоті людських взаємин і почуттів, засудження бездуховного життя, обмеженого дрібними потребами й інтересами, - це

А тема твору «Intermezzo»  Б ідея твору «Тіні забутих предків»

В ідея твору «Intermezzo»  Г тема твору «Тіні забутих предків»

Д мотив твору «Intermezzo»

19.В уривку Під ногами в Івана кожний камінь вкривали рудаві мхи, грубі, м 'які, шовкові. Теплі і ніжні, вони ховали у собі позолочену сонцем воду літніх дощів, м'яко вигинались і обіймали ногу, як пухова подушка ВІДСУТНІЙ художній засіб

А епітети  Б порівняння В тавтологія  Г інверсія Д метафора

20. Повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського екранізував

А Юрій Іллєнко   Б Олександр Довженко   В Дмитро Павличко

Г Сергій Параджанов  Д Іван Миколайчук

21.У повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» змальовано регіон

А Західної України   Б Північної України   В Східної України

Г Центральної України   Д Південної України

22. Поштовхом до написання твору «Тіні забутих предків» стало

А повстання під проводом Олекси Довбуша

Б революція 1905 року

В перебування М. Коцюбинського в селі Криво-рівня на Івано-Франківщині

Г прочитання твору В. Шекспіра «Ромео і Джульетта»

Д перебування М. Коцюбинського в селі Кононівка в маєтку мецената Євгена Чикаленка

23. Свій «сум виливає» у співанці  Ізгадай мене,..., два рази на днину, а я тебе ізгадаю сім раз на годину

А Іван  Б Хима В Юра  Г Марічка Д Палагна

24.Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом.

Художній засіб

Приклад

1 тавтологія    

2 порівняння

3 антоніми

4 діалектизм

А Стоїш тут маленький, як бадилина в полі.

Б Зеленим сміхом засміялися трави...

В І все розпливалось в червонім вогні, в якому згоріло його життя...

Г Навіть маржинка не давала колишньої втіхи.

Д ..На всьому світі тільки дві барви: в зеленій - земля, в блакитній - небо...

 

25. З життям якої героїні порівнювала свій життєвий шлях Ольга Кобилянська («Valse melancolique»):

А Софія   

Б Марта   

В Ганна

26. Ким за професією була Марта («Valse melancolique»):

А Художницею  

Б Лікаркою   

В вчителькою

27. Чи була художницею Софія («Valse melancolique»):

А Так    

Б Ні    

В Частково

28. Який талант мала Софія («Valse melancolique»):

А Гра на піаніно  Б Малювання  В Танці

29. До кого з героїнь підходить характеристика: емоційна, нестримна, вибухова, непостійна («Valse melancolique»):

А Софія   

Б Ганна   

В Марта

30. Чому Марта та Ганна почали шукати третю співмешканку («Valse melancolique»):

А Підвищили плату за квартиру

Б Їм двом було сумно

В Їм було страшно в старому будинку

31. Які взаємовідносини склалися між дівчатами («Valse melancolique»):

А Вони сварилися

Б Їм було байдуже одна до одної

В Між ними встановився глибокий духовний зв’язок

32. Хто з дівчат став зразковою дружиною і мамою («Valse melancolique»):

А Ганна   Б Марта   В Софія

33. Тема твору («Impromptu phantasie»):

А Зображення тонкої пристрасної натури жінки

Б Заклик до боротьби за волю народу

В Любов до природи

34. За яким принципом побудований сюжет твору («Impromptu phantasie»):

А Принцип контрасту  

Б Принцип символізму

В Принцип алегорії

35. По що йшла героїня твору до міста у страшну бурю («Impromptu phantasie»):

А По сукню  

Б По наперсток

В По нитки

36. Кого допомогла зловити дівчинка («Impromptu phantasie»):

А Жеребця

Б Теля

В Козеня

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Леус Наталія Леонтіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 березня 2019
Переглядів
12859
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку