Контрольна робота за темами «Золоті сторінки далеких епох», «Модернізм»,

Про матеріал
перевірити рівень засвоєння матеріалу з даних розділів; виявити, які складові навчального матеріалу учні засвоїли найбільш вдало, а які викликали у них труднощі й потребують коригування; розвивати логічне мислення; виховувати в одинадцятикласників вимогливість до рівня власних знань
Перегляд файлу

Контрольна робота

за темами «Золоті сторінки далеких епох» та «Модернізм», 11 клас

Мета: перевірити рівень засвоєння матеріалу з даних розділів; виявити, які складові навчального матеріалу учні засвоїли найбільш вдало, а які викликали у них труднощі й потребують коригування; розвивати логічне мислення; виховувати в одинадцятикласників вимогливість до рівня власних знань.

І варіант

Початковий та середній рівні (1-12  по 0, 5б.)

1. Яке культурне явище називають поняттям «Просвітництво»?


а) рух ХVІІІ ст.

б) течію ХVІІ ст.

в) напрям ХІХ ст.

г) напрям ХХ ст.


2. Письменник, у творчій біографії якого виокремлюють особливий період – «веймарський класицизм»


а) Ф.Кафка

б) М.Булгаков

в) М.Пруст

г)  Й.В.Гете


3. Головний композиційний прийом твору Й.В.Гете «Фауст»:


а) «театр у театрі»

б) віддзеркалення

в) ретроспекція

г) обрамлення


4. Головна риса Мефістофеля:


а) щира закоханість

б) справедливість

в) проникливість

г) співчуття


5. Персонаж твору Ф.Кафки «Перевтілення», що має ім’я


а) син

б) мати

в) батько

г) керуючий


6. Виберіть НЕправильне твердження. Грегору властиві риси характеру


а) чутливість

б) відповідальність

в) делікатність

г) волелюбність


7. У чому полягає алегорія роману "Чума" А. Камю?


а) у зображенні реального міста і реальних подій

б) докладному описі хвороби

в)  документальності подій


г)  зображення боротьби людської спільноти проти конкретного зла ( фашизму та нацизму)


8. У 1957 році письменник Альбер Камю став наймолодшим:

а)  лауреатом Нобелівської премії

б)  працівником освіти

в)  очільником співтовариства письменників

г)  директором літературного музею       

9. Модернізмом називають

а)  літературно-мистецьку течію романтичного спрямування

б) явища європейської культури другої половини XIX — початку XX ст., позначених настроями смутку, безнадії, тенденціями індивідуалізму

в)  напрям у філософії та літературі XX ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі

г) сукупність літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування

10. Письменники-модерністи розуміли призначення художньої літератури як

а) спосіб наслідування природи та осягнення її вічних законів

б) спосіб творення нової реальності

в) засіб раціонального пізнання дійсності й моральну настанову людству

г) найвище знання, здатне проникнути в глибини існування й одухотворити світ

11. Ключовою фразою угоди, що укладають Фауст і Мефістофель, є


а) "У житті тепер я переміг!"

б)"Спинися, мить! Прекрасна ти!"

в) "Я все пізнав і розпізнав!"

г) "Оненавіснів мені тягар життя!"


12. Укажіть жанр роману "Чума"

а) роман-хроніка одної події /194.. /; роман-притча; - роман-пересторога

б) автобіографічний роман

в) соціально-психологічний роман

г) роман "зв'язку часів"

Достатній рівень

13. Визначте найважливіші проблеми, які порушено в романі «Чума» (1,5 бали)

А) моральний вибір людини в межовій ситуації;

Б) необхідність виживання й збереження в собі людського;

В) боротьба зі злом у собі й у всьому світі;

Г) випробування людини грошима;

Д) нещасливе кохання.     

 

14. Наведіть три аргументи на доведення тези «Жанр твору Й. В. Гете «Фауст» - трагедія» (1,5 бали)

 

Високий рівень

15. Напишіть мінісудження (5-7) речень на тему «Людина – «смішний божок» (Мефістофель) або створіння, чиї діла й труди «ніяка вічність не поглине» (Фауст)?»            (3 бали)                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

за темами «Золоті сторінки далеких епох» та «Модернізм», 11 клас

ІІ варіант

Початковий та середній рівні (1-12  по 0, 5б.)

1. Видатний діяч німецького Просвітництва, друг просвітителя Й.В.Гете:


а) Г.Гейне

б) Е.Т.А.Гофман

в) Ф.Кафка

г) Ф.Шиллер


2. Провідна ознака модернізму:

а) зображення конфліктів між бунтівною особистістю та консервативним суспільством

б) пошуки нових шляхів розвитку мистецтва, новаторство в області форми та змісту

в)  відмова від символіки, складної метафоричності

г)  зображення типового героя в типових обставинах

3. Жанр твору Й.В.Гете «Фауст»?


а) трагікомедія

б) трагедія

в) драма

г) поема


4. Ставлення народу до Фауста


а) вдячність

б) ворожість

в) зневага

г) глум


5. У творі Ф.Кафки «Перевтілення» порушено проблему


а) людини й природи

б) людини й суспільства

в) людини й Бога

г) людини й цивілізації


6. Смерть Грегора для родини


а) жертовна й героїчна

б) несподівана й незрозуміла

в) трагічна й фантастична

г) своєчасна й непомітна


7. Господь пропонує Мефістофелю випробувати Фауста, тому що хоче довести, що

А) люди не безнадійні, вони можуть встояти перед спокусами

Б) сила добра переважає силу зла

В) світ, який він створив, ідеальний

Г) в душі людини борються добро та зло і незрозуміло, що переважає

8. Вкажіть правильне твердження щодо історіі написання і основи трагедії "Фауст"
а) Твір самобутній, створений в уяві автора без міфологічної основи

б) Твір грунтується на історії середньовічного лікаря-чорнокнижника, постать якого цікавила багатьої поетів і письменників

в) Твір розказує про життєпис найкращого друга Гете - Шиллера

г) Твір автобіографічний, розказує історію самого Гете

9. Яке культурне явище називають поняттям «Просвітництво»?
 


а) ХVІІІ ст.

б) ХVІІ ст.

в) ХІХ ст.

г) ХХ ст.


10. Письменник, у творчій біографії якого виокремлюють особливий період – «веймарський класицизм»…


а) Ф.Кафка

б) М.Пруст

в)  Й.В.Гете


11. В якому році Альбер Камю отримав Нобелівську премію?


а) 1954

б) 1957

в) 1960

г) 1956


12. Назвіть письменників-модерністів:


 А) Гейне, Міцкевич, Гофман,

 Б) Кафка, Джойс, Пруст

 В) Свіфт, Гете, Шиллер

Г) Петрарка, Боккаччо, Шекспір


 

Достатній рівень

13. Визначте основні риси творчості Ф.Кафки (1,5 бали)

а) романтичні мотиви

б) екзистенціалізм

в) поєднання реальності з міфотворчістю

г) використання біблійних сюжетів та символів

д) підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій

14. Наведіть три аргументи на доведення тези «Жанр твору Ф.Кафки «Перевтілення» - новела» (1,5 бали)

 

Високий рівень

15. Напишіть мінісудження (5-7) речень на тему «Людина – «смішний божок» (Мефістофель) або створіння, чиї діла й труди «ніяка вічність не поглине» (Фауст)?»                 (3 бали)             

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
26 листопада 2023
Переглядів
124
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку