Виступ на засіданні методичного обєднання Підприємницьке тло на уроках зарубіжної літератури

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Уроки зарубіжної літератури з підприємницьким тлом. Навчатися, щоб знати;навчатися, щоб діяти;навчатися, щоб жити разом, жити з іншими;навчатися, щоб бути

Номер слайду 2

«Час, що наближається, це час розумового працівника, який крім формальної освіти володіє вмінням практичного застосування знань та навичок безперервного навчання.»Петер Дрюкер{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Наскрізна лінія. Загальна мета5 -7 класи8 – 9 класи«Підприємливість та фінансова грамотність»(НЛ-4)Розуміння практичних аспектів фінансових питань (заощадження, інвестування, запозичення, страхування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. Розуміння ролі ініціативності та підприємливості в суспільстві для особистого кар’єрного зростання. Осмислення неординарності як важливої риси людини для її самореалізації в житті, спонукання учнів до творчих рішень у процесі розв’язання проблем, усвідомлення користі та необхідності спільної діяльності.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Як творити підприємницьке тло уроку ?

Номер слайду 5

Інтерактивні методи навчання як інструмент виховання підприємливості

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Оноре де Бальзак. «Гобсек». Характеристика образу Гобсека (Урок-розслідування «Хто ж ви, пане Гобсек?»)Робота в парах. Записати на картках імена тих героїв твору Бальзака, які могли б пролити світло на загадкову постать Гобсека.{22838 BEF-8 BB2-4498-84 A7-C5851 F593 DF1}ДрузіКолеги Родина - ?Позичальники

Номер слайду 8

2. Робота в групах (працюють чотири групи, які обєднані за допомогою фішок -емблем) Група 1. Збирає й узагальнює біографічну інформацію про Гобсека зі слів автора. Група 2. Працює з так званими «колегами» - лихварями та торговцями Група 3. Опитує титулованих позичальників Гобсека. Група 4. Розпитуватимуть у друзів про Гобсека

Номер слайду 9

Завдання для групи 1. Послуговуючись словами автора, укладіть біографію Гобсека{BC89 EF96-8 CEA-46 FF-86 C4-4 CE0 E7609802} Інформація Ім′я свідка. Прізвище, ім′я. Дата народження. Місце народження. Національність. Професії, якими займався протягом життя. Особистості, з якими був знайомий. РодичіОпис зовнішностіМанера одягатися. ЗвичкиІнше

Номер слайду 10

Завдання для групи 2 Послуговуючись текстами повісті, знайдіть інформацію про ставлення до Гобсека його «колег» - лихварів. Що вони знають про нього? Заповніть таблицю{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Гобсек як професіонал своєї справи. Гобсек як людина, особистість. Гобсек як громадянинІнше

Номер слайду 11

Завдання для групи 3 Перевірте свідків, яких можна зарахувати до категорії «Титуловані позичальники», і, використовуючи текст твору, спробуйте зібрати й узагальнити, що знають про Гобсека його кредитори і як його характеризують{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3} Титуловані позичальники Інформація

Номер слайду 12

Завдання для групи 4 Поміркуйте, кого з героїв твору можна віднести до друзів Гобсека? Запишіть їхні імена та свідчення{22838 BEF-8 BB2-4498-84 A7-C5851 F593 DF1}ДрузіІнформація

Номер слайду 13

Висловлювання Гобсека«Життя - це складне, важке ремесло, і треба докласти зусиль, щоб навчитися жити».«Нещастя - наш найкращий вчитель».«Вдячність - це борг, який діти не завжди охоче приймають у спадок від батьків».«Нічого немає тривкого на цім світі, є тільки умовності, що змінюються залежно від клімату».«Незрушне лише одне почуття, яким нас наділила природа, - інстинкт самозбереження».«Гроші - це товар, який із чистим сумлінням можна продавати дорожче або дешевше». Вправа «Я так думаю…». Пояснити, як ви їх розумієте. Чи справді все в житті зводиться до грошей?Доведіть, що фінал життя Гобсека свідчить про хибність його життєвої позиції. Хто з героїв твору по-справжньому щасливий? Чому?

Номер слайду 14

Закінчіть речення. Спростуйте або підтвердьте думку. Гроші, як відомо, сьогодні вирішують... Без грошей людина не має свободи вибору, тому що... Якщо матимеш престижну професію, будеш... Гроші знецінюють усе людське, адже... Гроші - рушійна сила прогресу, тому що...

Номер слайду 15

Іван Мазепа: зрадник чи герой?Мета:ознайомити учнів з неоднозначним трактуванням образу гетьмана Івана Мазепи класиками світової літератури;проаналізувати відомості, допомогти створити власне уявлення про відомого гетьмана;розвивати ініціативність та креативне мислення під час вирішення дискусійних питань, формувати підприємницькі компетентності. Методи і техніки:«кутки»;«кола Вена»;«діамантова діаграма»;дискусія;«прес»;метод випереджувального навчання;оранжування аргументів;евристична бесіда.

Номер слайду 16

1. Вправа «Кутки» До сьогоднішнього уроку діти вже опрацювали поему Дж. Байрона «Мазепа» і літературу для додаткового читання. Після виваженого розмірковування кожен із них робить помітку на шкалі. Помітка визначатиме їхню позицію щодо обговорюваної теми. Так – герой Ні - зрадник 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 На основі зроблених позначок учні об′єднуються у три групи: перша група складається з тих, чиї позначки перебувають у позиції «Так» (герой) від 4 до 9, друга група - позиція «Ні» (зрадник) від 4 до 9; третя група - позиція «середняків» - від 3 у позиції «Так» до 3 у позиції «Ні». Створені групи обмірковують дібрані аргументи, обирають речника і готуються до полеміки. Після виступу речника опоненти з інших груп ставлять йому запитання щодо аргументів, наведених на захист обстоюваних позицій; на запитання може відповісти будь-хто із групи, яку представляє речник.

Номер слайду 17

{16 D9 F66 E-5 EB9-4882-86 FB-DCBF35 E3 C3 E4}«Я всю віддав би Україну,Щоб пережить таку хвилину.І знову ніжним пажем буть -Отим щасливим паничемІз ніжним серцем та мечем…»          Дж. Байрон«…Что он не ведает святыни,Что он не помнит благостыни,Что он не любит ничего,Что кровь готов он лить, как воду,Что презирает он свободу,Что нет отчизны для него!»          О. Пушкін«Красавец, хоть куда,И рыцарь доблестный,Беспутный - вот беда!..»          Ю. Словацький«Любив Україну він душеюІ зрадником не був для неї»          В. Сосюра «А за віру хоч умрітеІ вольностей бороніте,Нехай вічна буде слава,Же през шаблі маєм права»          І. Мазепа «Дума» Внаслідок спільного дослідження кожен учень зможе підібрати епіграф із записаних на дошці цитат. Він має відображати особистий погляд учня на Івана Мазепу, власне розуміння його місця в історії України.

Номер слайду 18

2. Метод «Прес»Речники формулюють свою відповідь : «Ми вважаємо, що… оскільки (позаяк)…, наприклад, … . Отже…»3. Робота над характеристикою образу Мазепи Цитати до образу. Мазепи – королівського пажа{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Мазепа – королівський паж. Коментар, висновок ( риса характеру) 2. « Я б життя віддав, перед небом і землею Я міг назвать її моєю… Я так тужив і сумував…» 3. « Я мав гарячу кров дідів, Що від образи хвилювалась…» 4. « Та я ж не раз, не двічі Дивився просто смерті в вічі» 5. «Бувало,кожного вельможу З мужів чи хлопців переможу» 6 . «Я був веселий і стрункий»

Номер слайду 19

Цитати до образу Мазепи – гетьмана{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Мазепа – гетьман. Коментар, висновок ( риса характеру)« Гетьман - похмурий і старий І сам, як дуб той віковий» 2. «…обтер коня, розгладив гриву, ноги й хвіст… » 3. « Вам, пане, спати вже пора, А варту буду я нести…» « відважний дух, …тверда рука… »«…балакав менш І більш робив…» 6 . « Із Карлом і всіма з почоту Гостинно поділився він З такою ж гідністю достоту…»

Номер слайду 20

3. Метод «діамантова діаграма» Кожна група отримує однакові набори. Учні мають задуматись, які риси найважливіші у характері гетьмана, і зробити їх розподіл на «діамантовій діаграмі». Опис технології. Назва виникла з факту, що поле розподілу подібне своєю структурою на діамант . Вправа з «діамантовою діаграмою» полягає в тому, що карточки з вказаними рисами характеру повинні розташуватися на схемі. Значення місця на схемі: найвищий прямокутник - найважливіша, на думку учасників, риса. Кожен наступний рівень свідчить про рівень важливості цієї риси для учасників команди, а в останньому прямокутнику буде найменш важлива, на думку команди, риса характеру. Під час роботи в групі учасники можуть по черзі брати з колоди одну карточку і класти її на порожнє місце на діаграмі. Якщо вибране місце буде зайняте іншою карткою, необхідно провести обговорення в групі щодо риси, яка має бути на цьому місці. Учасник, який бажає покласти свою картку на заповнене місце, повинен спочатку навести свої аргументи. Рішення приймають спільно. Така технологія дає змогу впорядкувати дискусію і створює можливість учитись аргументувати. Ця вправа допомагає створити ієрархію рис характеру, висловити свою думку.{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Незламний бунтарський дух. Нескорена воля. Патріотизм. Молодецький запал. Самотність. Щедрість. Витривалість. Великий життєвий досвід. Здатність до авантюр. Фізична міць. Загартованість випробуваннями. Любов до життя

Номер слайду 21

1«Діамантова діаграма»23456789

Номер слайду 22

4. «Кола Вена» Байрон назвав Мазепу титаном. Аргументуйте, чи можна знайти щось спільне між Мазепою і Прометеєм? Використайте «Кола Вена». У полі перетину кіл впивпишіть спільні риси.5. Діагностична картка оцінки знань та умінь, здобутих на уроціОцініть і запишіть у відсотках (від 0 до 100) здобуті на уроці знання та вміння.{D7 AC3 CCA-C797-4891-BE02-D94 E43425 B78}Знаю. ВміюІсторичні відомості про Івана Мазепу. Підбирати цитати до характеристики героя. Хто з митців писав про гетьмана Мазепу. Правильно визначати риси характеру. Яким був мазепа під час служби у польського короля. Правильно визначати риси характеру. Риси характеру Мазепи - гетьмана. Знаходити спільне та відмінне в характеристиціЧому дають Мазепі різну оцінку. Порівнювати образи

Номер слайду 23

«Фішбоун» до образу Скруджа на початку твору«Фішбоун» до образу Скруджа наприкінці твору. Прийом «Фішбоун»Ч. Діккенс. «Різдвяна пісня у прозі». Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження (урок-дослідження «Чому Скрудж змінився?»)

Номер слайду 24

Використання матеріалів з фінансової грамотності при вивченні зарубіжної літератури{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Клас. Тема розділу, уроку. Цінності /ставлення, уміння5 Тема. Льюїс Керролл (1832-1898). «Аліса в Країні Див»розуміння ролі ініціативності та підприємливості в суспільстві для особистого кар’єрного зростання;усвідомлення необхідності заощаджування коштів сім’ї; розробка за допомогою членів родини міні-проекту з розрахунку сімейного бюджету6 Тема. Астрід Анна Емілія Ліндгрен (1907-2002). «Міо, мій Міо»обґрунтування розвитку лідерських ініціатив;усвідомлення здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі; оцінка (у тому числі й фінансова) наслідків нераціонального витрачання коштів для задоволення своїх потреб7 Тема. Айзек Азімов (1920-1992) «Фах»усвідомлення здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі; розробка міні-проектів з планування родинного бюджету, сформованого на засадах фінансової культури8 Тема. Марина Аромштам (нар.1960). Коли відпочивають янголи»розвивати вміння розв’язувати проблеми; усвідомлення користі та необхідності спільної діяльності;розуміння можливостей розширення джерел власних доходів9 Тема. Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон»осмислення неординарності як важливої риси людини для її самореалізації в житті; усвідомлення важливості раціонального споживання заощаджених коштів; вміння характеризувати особливості сучасних грошових відносин

Номер слайду 25

Кажуть, що світова література надає учню багатющий життєвий матеріал для аналізу різноманітних життєвих схем поведінки, людських характерів, акцентує на унікальному внутрішньому світі людини. Чи навчає література жити? І так, і ні. Вона пропонує різні варіанти життєвих моделей і ситуацій, приклади найрізноманітніших почуттів. Не буває зручних, єдино правильних методик, які можна застосувати повсюдно, - цьому суперечить індивідуальна природа як учителя, так і Уроки зарурубіжної літератури з підприємницьким тлом сприятимуть духовному зростанню, соціальній адаптації вихованців; допоможуть їм стати більш зрілими, мудрими, вправними, загартованими перед життєвими випробуваннями, впевненими у прийдешньому.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Раб Дарія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ведькал Тетяна Дмитрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
21 грудня 2017
Переглядів
6185
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку